ชีทไทย.คอม ชีทไทย ศูนย์ข้อสอบไทย งานราชการ ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ

ข่าวเปิดสอบ สอบงานราชการ เทคนิคการสอบ แหล่งความรู้ในการสอบ สมัครสอบ ประกาศผลสอบ => **มาแล้วข่าวเปิดสอบงานราชการ** อัพเดทล่าสุด ทุกวัน ที่นี่ ที่เดียว** => ข้อความที่เริ่มโดย: Tutor ที่ สิงหาคม 27, 2012, 12:17:33 pm

หัวข้อ: กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน วุฒิ ปวส. | สมัครงานราชการ 2555
เริ่มหัวข้อโดย: Tutor ที่ สิงหาคม 27, 2012, 12:17:33 pm
อัพเดทข่าวงานราชการล่าสุดเมื่อ 25/08/2555  ประกาศรับสมัครงานราชการ 2555  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิปวส.  จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ จะได้รับอัตราเงินเดือน 11,160 บาท ผู้สนใจสมัครงานราชการกับกรมสุขภาพจิต สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และวิธีการรับสมัครงานได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
[/size]
กรมสุขภาพจิต (http://www.siam-vip.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4-%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html) รับสมัครงาน วุฒิ ปวส. | สมัครงานราชการ 2555[/size]ประกาศรับสมัครงาน กรมสุขภาพจิต เรื่อง การเรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้งานราชการที่เปิดสอบ (http://www.siam-vip.com/)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
  • คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฯลฯ
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • งานสารบรรณ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ จัดเก็บหนังสือและเอกสารทางราชการ
  • งานธุรการทั่วไป การรับ-ส่งหนังสือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • งานเลขานุการ บริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร
  • ขออนุมัติ และจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร
  • ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • วิธีการรับสมัครงานสำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการกับกรมสุขภาพจิต ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน วุฒิ ปวส. | สมัครงานราชการ 2555 ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองคลัง อาคาร 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต  ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 6 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดกรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน วุฒิ ปวส. | สมัครงานราชการ 2555เอกสารต้นฉบับ :