ชีทไทย.คอม ชีทไทย ศูนย์ข้อสอบไทย งานราชการ ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ

ข่าวเปิดสอบ สอบงานราชการ เทคนิคการสอบ แหล่งความรู้ในการสอบ สมัครสอบ ประกาศผลสอบ => **มาแล้วข่าวเปิดสอบงานราชการ** อัพเดทล่าสุด ทุกวัน ที่นี่ ที่เดียว** => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ สิงหาคม 07, 2012, 01:45:24 pm

หัวข้อ: ๋!!เปิดสอบ แนวข้อสอบกรมควบคุมโรค รับนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา (10-31 ส.ค.55)++
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 07, 2012, 01:45:24 pm
กรมควบคุมโรค รับนายช่างไฟฟ้า  2 อัตรา (10-31 ส.ค.55)

แชร์กระทู้นี้

   
กรมควบคุมโรค ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวม 2 อัตรา (10-31 ส.ค.55)
 
ชื่อตำแหน่ง :   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :   9,300 - 10,230 บาท
ประเภท :   ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :   2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :   วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง
ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(2) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   หลักสูตรและวิธีการสอบ
1.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ให้เวลาทำคำตอบ 3 ชั่วโมง)
1.1.1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้า
1.1.2 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1.1.3 ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.1.4 โทรคมนาคมเบื้องต้น ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบโทรทัศน์ ระบบสายอากาศ
1.1.5 การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
1.1.6 การดูแบบแปลนระบบไฟฟ้าอาคาร
1.1.7 ด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร สำนักงาน

1.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
    
เปิดรับสมัคร :   วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :   
 
เปิดดูรายละเอียด :    คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 732.4 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า‏ (อัตนัย)
-  ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- โทรคมนาคมเบื้องต้น
- ระบบเครื่องปรับอากาศ
- ระบบไฟฟ้าอาคาร
- ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com/