ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก  (อ่าน 2257 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


เนื้อหาพอสังเขป
 
ส่วนที่ 1 สมรรถนะทางการบริหาร

     - สมรรถนะทางการบริหาร

     -  สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา

              สมรรถนะการบริการที่ดี

              สมรรถนะการพัฒนาตนเอง

               สมรรถนะการทำงานเป็นทีม

              สมรรถนะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์

              สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ

              สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

              สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์
 
  ส่วนที่ 2 การบริหารงานสถานศึกษา

-          โครงสร้าง ภารกิจหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-          การบริหารและจัดการศึกษา

-          หลักการจัดการศึกษา

-          การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

-          การบริหารสถานศึกษานิติบุคคล

-          การกระจายอำนาจทางการศึกษา

-          คุณภาพมาตรฐานการศึกษษ

-          การจัดการศึกษาโดยองค์กรอื่น

-          การบริหารงานสถานศึกษา

การบริหารงานแผนและงบประมาณ

     การบริหารงานวิชาการ

     การบริหารงานบุคคล

           การบริหารงานทั่วไป
 
   ภาคผนวก

    งบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษา

    ขั้นตอนการได้รับเงินของสถานศึกษา

    หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน

    แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษ

-          การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

-          การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

-          การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการชั่วคราว

-          การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

-          การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

-          การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน

-          การเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน

-          การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ

-          การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

-          การเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์

-          การเบิกจ่ายค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง

          -   การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน

-          เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายรายหัวเงินอุดหนุนรายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

-          เงินอุดหนุนรายการค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน


 

เว็บเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ >> สาระความรู้เรื่องเบียร์ | เรียนรู้วิธีเล่นหมากรุก