ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบใบอนุญาตประกอบสภาการพยาบาล  (อ่าน 4554 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601
ข้อสอบใบอนุญาตประกอบสภาการพยาบาล
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 02:44:02 pm »


ข้อสอบใบอนุญาตประกอบสภาการพยาบาล


1.อันตรายที่สำคัญที่สุดในหญิงรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ
ก.ภาวะหัวใจล้มเหลว                                   ข.ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย
ค.กล้ามเนื้อมดลูกอักเสบ                               ง.ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย

ตอบ   ง.ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย

2.เหตุผลของการเว้นระยะการตั้งครรภ์ในรายการตรวจพบการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก
ก.ป้องกันการเป็นไข่ปลาอุกช้ำ
ข.เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ
ค.ป้องกันการเป็นมะเร็งไข่ปลาอุก
ง.เพื่อให้มดลูกกลับสู่สภาพเดิมก่อน

ตอบ   ข.เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ

3.ข้อบ่งชี้ของการตั้งครรภ์นอกมดลูกคือข้อใด
ก.ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac                         ข.มีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก
ค.ตรวจพบ HCG สูงในเลือด                           ง.ปวดมดลูกมาก และมีอาการ shock

ตอบ   ก.ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac

4.ความแตกต่างระหว่างรกเกาะต่ำและรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ
ก.มีเลือดสดออกทางช่องคลอด                        ข.ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด
ค.ปวดมดลูกมาก                                        ง.คลอดก่อนกำหนด

ตอบ   ค.ปวดมดลูกมาก

5.การเจาะถุงน้ำเพื่อตรวจสภาพทารกในครรภ์มักทำเมื่ออายุครรภ์เท่าใด
ก.10-12สัปดาห์                                       ข.16-20 สัปดาห์
ค.12-14 สัปดาห์                                      ง.มากกว่า 20 สัปดาห์

ตอบ   ง.มากกว่า 20 สัปดาห์

6.การตรวจพบทางช่องคลอดที่พบส่วนต่ำที่สุดเป็นกระหม่อมหน้า ส่วนนำที่ได้คือ
ก.Brow                                                ข.Bregma
ค.Face                                                 ง.Vertex

ตอบ   ข.Bregma

7.ฮอร์โมนใดที่ผลิตจากเนื้อรก
ก.Progesterone                                    ข.Estrogen
ค.HCG                                                 ง.Bregma

ตอบ   ค.HCG

8.การเปลี่ยนแปลงสรีระในหญิงมีครรภ์ด้านเลือดและองค์ประกอบคือ
ก.ปริมาณ WBC ลดลง                              ข.น้ำเลือดและเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น
ค.น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่                 ง.องค์ประกอบของการแข็งตัวของเลือดลดลง

ตอบ   ค.น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่

9.ข้อใดคือ Braxton Hicks Contraction
ก.การหดรัดตัวที่ทำให้ส่วนนำเคลื่อนต่ำ
ข.มีผลทำให้ปากมดลูกบางลง
ค.เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์
ง.มีผลทำให้เลือดมาเลี้ยงมดลูกน้อยลง

ตอบ   ค.เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์

สถานการณ์
นางจำปามาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2542 ให้ประวัติว่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุก 30 วัน แต่ละครั้งมานาน 5 วัน ประจำเดือนครั้งสุดท้าย 26 กุมภาพันธ์ 2542มีประจำเดือน 5 วัน
จากสถานการณ์ดังกล่าว จงตอบคำถามข้อ 10-12

10.ข้อใดเป็นอายุครรภ์ของนางจำปาที่มาฝากครรภ์
ก.9 สัปดาห์ 5 วัน                             ข.9 สัปดาห์ 6 วัน
ค.10 สัปดาห์ 2 วัน                           ง.10 สัปดาห์ 3 วัน

ตอบ   ค.10 สัปดาห์ 2 วัน

11.ข้อใดเป็นการคาดคะเนกำหนดคลอดของนางจำปา
ก.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542                ข.วันที่ 3 ธันวาคม 2542
ค.วันที่ 4 ธันวาคม 2542                    ง.วันที่ 5 ธันวาคม 2542

ตอบ   ง.วันที่ 5 ธันวาคม 2542

12.ข้อใดสามารถประเมินได้ด้วยการดู
ก.LIE                                         ข.POSITION
ค.ATTITUDE                               ง.PRESENTATION

ตอบ   ก.LIE

13.การตรวจหา Surfactantในทารกในครรภ์เมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์
ก.12 สัปดาห์                                ข.24 สัปดาห์
ค.28 สัปดาห์                                ง.32 สัปดาห์

ตอบ   ง.32 สัปดาห์

14.เริ่มเห็นเงากระดูกทารกเมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์
ก.12 สัปดาห์                               ข.16 สัปดาห์
ค.20 สัปดาห์                               ง.24 สัปดาห์

ตอบ   ค.20 สัปดาห์

15.ไข่หลังปฏิสนธิจะอยู่ในท่อรังไข่กี่วัน
ก.2 วัน                                     ข.3 วัน
ค.4 วัน                                     ง.5 วัน

ตอบ   ข.3 วัน

16.การฟังเสียงหัวใจทารกขณะมีการหดรัดตัวของมดลูกจะพบอะไร
ก.FHRจะช้าลง                            ข.FHRจะเร็วขึ้น
ค.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ FHS        ง.จะได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น

ตอบ   ข.FHRจะเร็วขึ้น

17.อาการของ Presumotive signsได้แก่ อาการในข้อใด
ก.คลื่นไส้ เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย และรู้สึกเด็กดิ้น
ข.คลื่นไส้ ปัสสาวะบ่อย รู้สึกเด็กดิ้น ประจำเดือนขาด
ค.เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย รู้สึกเด็กดิ้น และประจำเดือนขาด
ง.คลื่นไส้ เตานมคัด ปัสสาวะบ่อย และประจำเดือนขาด

ตอบ   ก.คลื่นไส้ เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย และรู้สึกเด็กดิ้น

18.ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดของนางสายฝนระบุว่า G3 P1101 ตรงกับความหมายในข้อใด
ก.ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดปกติ 1 คลอดผิดปกติ 1 แท้ง 1 และมีชีวิต 1
ข.ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดปกติ 1 แท้ง 1 และมีชีวิต 1
ค.ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดก่อนกำหนด 1 ไม่เคยแท้ง และมีชีวิต 1
ง.ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 แท้ง 1 ไม่เคยตาย คลอดและมีชีวิต 1

ตอบ   ค.ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดก่อนกำหนด 1 ไม่เคยแท้ง และมีชีวิต 1

19. นางสมศรี ให้ประวัติ LMP วันที่ 11 มกราคม 2542 จึงใช้ Naegel’s rule คำนวณ EDC ของสมศรี
ก.4 เมษายน 2543                                   ข.18 ตุลาคม 2542
ค.14 กันยายน 2542                                 ง.18 พฤศจิกายน 2542

ตอบ    ข.18ตุลาคม 2542

20.จากการตรวจทางหน้าท้อง ฟังได้เสียงหัวใจทารกอยู่ด้านซ้าย ศีรษะ คลำได้ที่ Fundus ทารกอยู่
ในครรภ์ท่าใดเวลาคลอด
ก.LOA                               ข.LSA
ค.LOP                               ง.OPP

ตอบ   ข.LSA

21.นางวันดี ตั้งครรภ์ที่ 3 จำ LMPไม่ได้ แต่รู้สึกเด็กดิ้นเมื่อกลางเดือนมกราคม 2542 กำหนด
การคลอดโดยประมาณเมื่อไร
ก.ต้นกรกฎาคม 2542               ข.กลางกรกฎาคม 2542
ค.กลางสิงหาคม 2542              ง.ปลายสิงหาคม 2542

ตอบ   ง.ปลายสิงหาคม 2542

22.อาการข้างเคียงของการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ด้วยการเหน็บ prostaglandin ทางช่องคลอด
คือข้อใด
ก.มดลูกแตก                          ข.ความดันโลหิตสูง
ค.ถุงน้ำทูนหัวแตกก่อนกำหนด      ง.คลื่นไส้ อาเจียน

ตอบ   ง.คลื่นไส้ อาเจียน

23.ข้อห้ามในการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คือข้อใด
ก.น้ำเดินก่อนกำหนด
ข.ศีรษะทารกและช่องเชิงกรานไม่ได้สัดส่วนกัน
ค.ความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์
ง.ครรภ์เกินกำหนด

ตอบ   ข.ศีรษะทารกและช่องเชิงกรานไม่ได้สัดส่วนกัน

24.ทารกท่าใดที่สามารถใช้เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอดได้
ก.ท่าศีรษะเงยเล็กน้อย                      ข.ท่าศีรษะก้มคางชิดอก
ค.ท่าศีรษะเงยมากที่สุด                     ง.ท่าศีรษะตรง

ตอบ   ข.ท่าศีรษะก้มคางชิดอก

25.ข้อใดเป็นข้อดีของการใช้เครื่องดูดสุญญากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้คีมช่วยคลอด
ก.ใช้เวลาในการทำน้อยกว่า                          ข.สามารถหมุนศีรษะทารกได้ง่ายกว่า
ค.แรงกดบนศีรษะทารกมีน้อยกว่า                    ง.สามารถดึงศีรษะทารกในท่าก้นได้

ตอบ   ค.แรงกดบนศีรษะทารกมีน้อยกว่า

26.ข้อใดเป็นข้อบ่งชี้สมบูรณ์ในการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง
ก.ทารกท่าหน้าผาก                    ข.ทารกขาดออกซิเจน
ค.มารดามีความดันโลหิตสูง          ง.มารดาเป็นเบาหวาน

ตอบ   ก.ทารกท่าหน้าผาก

27.หลังเจาะถุงน้ำทันที กิจกรรมพยาบาลที่สำคัญคือข้อใด
ก.ให้นอนตะแคงซ้าย                           ข.ฟังการเต้นของหัวใจทารก
ค.ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก              ง.ห้ามลุกจากเตียง

ตอบ   ข.ฟังการเต้นของหัวใจทารก

28.ผู้ป่วยรายหนึ่ง มดลูกหดรัดตัวส่วนกลาง > ส่วนบนมดลูกหดรัดตัวตลอดเวลา ผู้ป่วย
เจ็บครรภ์มากเกิดจากภาวะใด
ก.Hypotonic uterine inertia
ข.Hypertonic หดกลาง > บน นาน < 2 นาทีหดครึ่งแต่คลายตัวด้วย
ค.Tetanic contraction หดตัวตลอดเวลา
ง.Contraction ring หดตัวบริเวณ Contraction ring

ตอบ   ข.Hypertonic หดกลาง > บน นาน < 2 นาทีหดครึ่งแต่คลายตัวด้วย

29.นางปราณี ตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ ทารกตายในครรภ์ เรียกว่าอะไร
ก.Late fetal death                         ข.Early fetal death
ค.complete fetal death                  ง.Incomplete fetal death

ตอบ   ก.Late fetal death

30.หญิงมีครรภ์ท้องที่ 2 อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ มาฝากครรภ์ มีบวมที่ขา ไม่มี Protien ใน Urine
Urine sugar + 1 จะให้คำแนะนำอย่างไร
ก.งดน้ำตาลและขนมหวาน                                ข.นัดทำ GTT
ค.เจาะเลือดหาระดับน้ำตาล                               ง.นัดมาตรวจปัสสาวะในครั้งต่อไป

ตอบ   ง.นัดมาตรวจปัสสาวะในครั้งต่อไป


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 3000 ข้อ
ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000
หรือแจ้ง diamondclub@hotmail.com


admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601
Re: ข้อสอบใบอนุญาตประกอบสภาการพยาบาล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 11:01:11 am »ชีทไทย.คอม
ชีทไทย ศูนย์ข้อสอบไทย งานราชการ ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม

และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-871-5000 , 085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ

ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.comTarosonyon

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ข้อสอบใบอนุญาตประกอบสภาการพยาบาล
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2014, 10:47:06 am »


เว็บนี้ทำมาดีมากเลยคนจะได้มีแนวทางการไปสอบ

sareejub

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ข้อสอบใบอนุญาตประกอบสภาการพยาบาล
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2014, 01:43:16 pm »


อยากได้ข้อสอบจังเลย

bufet12123@gmail.com

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 7
  • บาคาร่าออนไลน์
Re: ข้อสอบใบอนุญาตประกอบสภาการพยาบาล
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 11:14:15 am »


ขอบคุณเว็บนี้และข้อมูลดีๆครับ  :4:
การพนันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่เชื่อเข้ามาดู บาคาร่าออนไลน์

 

เว็บเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ >> สาระความรู้เรื่องเบียร์ | เรียนรู้วิธีเล่นหมากรุก