ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบการพยาบาลผดุงครรภ์ สอบสภาการพยาบาล  (อ่าน 4838 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601


1.         อันตรายที่สำคัญที่สุดในหญิงรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ            ก.    ภาวะหัวใจล้มเหลว                                                     ข.    ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย            ค.    กล้ามเนื้อมดลูกอักเสบ                                               ง.     ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย            ตอบ  ง.  ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย2.         เหตุผลของการเว้นระยะการตั้งครรภ์ในรายการตรวจพบการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก
            ก.    ป้องกันการเป็นไข่ปลาอุกช้ำ                                                ข.    เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ
            ค.    ป้องกันการเป็นมะเร็งไข่ปลาอุก            ง.     เพื่อให้มดลูกกลับสู่สภาพเดิมก่อน            ตอบ  ข.  เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ
3.         ข้อบ่งชี้ของการตั้งครรภ์นอกมดลูกคือข้อใด
            ก.    ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac                                          ข.    มีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก
            ค.    ตรวจพบ HCG สูงในเลือด                                        ง.     ปวดมดลูกมาก และมีอาการ shock
            ตอบ  ก.  ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac
4.         ความแตกต่างระหว่างรกเกาะต่ำและรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ
            ก.    มีเลือดสดออกทางช่องคลอด                                    ข.    ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด
            ค.    ปวดมดลูกมาก                                                              ง.     คลอดก่อนกำหนด
            ตอบ  ค.  ปวดมดลูกมาก
5.         การเจาะถุงน้ำเพื่อตรวจสภาพทารกในครรภ์มักทำเมื่ออายุครรภ์เท่าใด            ก.    10-12  สัปดาห์                                                             ข.    16-20 สัปดาห์
            ค.    12-14 สัปดาห์                                                              ง.     มากกว่า 20 สัปดาห์
            ตอบ  ง.  มากกว่า 20 สัปดาห์
6.         การตรวจพบทางช่องคลอดที่พบส่วนต่ำที่สุดเป็นกระหม่อมหน้า ส่วนนำที่ได้คือ
            ก.    Brow                                                                              ข.    Bregma
            ค.    Face                                                                               ง.     Vertex
            ตอบ  ข.  Bregma
7.         ฮอร์โมนใดที่ผลิตจากเนื้อรก
            ก.    Progesterone                                                                ข.    Estrogen
            ค.    HCG                                                                              ง.     Bregma
            ตอบ  ค.  HCG
8.         การเปลี่ยนแปลงสรีระในหญิงมีครรภ์ด้านเลือดและองค์ประกอบคือ         
            ก.    ปริมาณ WBC ลดลง                                                    ข.    น้ำเลือดและเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น
            ค.    น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่                               ง.     องค์ประกอบของการแข็งตัวของเลือดลดลง
            ตอบ  ค.  น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่
9.         ข้อใดคือ Braxton Hicks Contraction
            ก.    การหดรัดตัวที่ทำให้ส่วนนำเคลื่อนต่ำ
            ข.    มีผลทำให้ปากมดลูกบางลง
            ค.    เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์
            ง.     มีผลทำให้เลือดมาเลี้ยงมดลูกน้อยลง
            ตอบ  ค.  เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์
สถานการณ์
                    นางจำปามาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2542 ให้ประวัติว่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุก 30 วัน แต่ละครั้งมานาน 5 วัน ประจำเดือนครั้งสุดท้าย 26 กุมภาพันธ์ 2542                     มีประจำเดือน 5 วัน
                    จากสถานการณ์ดังกล่าว จงตอบคำถามข้อ 10-12
10.      ข้อใดเป็นอายุครรภ์ของนางจำปาที่มาฝากครรภ์
            ก.    9 สัปดาห์ 5 วัน                                                             ข.    9 สัปดาห์ 6 วัน
            ค.    10 สัปดาห์ 2 วัน                                                          ง.     10 สัปดาห์ 3 วัน
            ตอบ  ค.  10 สัปดาห์ 2 วัน
11.      ข้อใดเป็นการคาดคะเนกำหนดคลอดของนางจำปา            ก.    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542                                           ข.    วันที่ 3 ธันวาคม 2542
            ค.    วันที่ 4 ธันวาคม 2542                                                 ง.     วันที่ 5 ธันวาคม 2542
            ตอบ  ง.  วันที่ 5 ธันวาคม 2542
12.      ข้อใดสามารถประเมินได้ด้วยการดู            ก.    LIE                                                                                 ข.    POSITION
            ค.    ATTITUDE                                                                  ง.     PRESENTATION
            ตอบ  ก.  LIE
13.      การตรวจหา Surfactant  ในทารกในครรภ์เมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์
            ก.    12 สัปดาห์                                                                    ข.    24 สัปดาห์
            ค.    28 สัปดาห์                                                                    ง.     32 สัปดาห์
            ตอบ  ง.  32 สัปดาห์
14.      เริ่มเห็นเงากระดูกทารกเมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์            ก.    12 สัปดาห์                                                                    ข.    16 สัปดาห์
            ค.    20 สัปดาห์                                                                    ง.     24 สัปดาห์
            ตอบ  ค.  20 สัปดาห์
15.      ไข่หลังปฏิสนธิจะอยู่ในท่อรังไข่กี่วัน
            ก.    2 วัน                                                                               ข.    3 วัน
            ค.    4 วัน                                                                               ง.     5 วัน
            ตอบ  ข.  3 วัน
16.      การฟังเสียงหัวใจทารกขณะมีการหดรัดตัวของมดลูกจะพบอะไร
            ก.    FHR  จะช้าลง                                                              ข.    FHR  จะเร็วขึ้น
            ค.    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ FHS                                 ง.     จะได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น
            ตอบ  ข.  FHR  จะเร็วขึ้น
17.      อาการของ Presumotive signs  ได้แก่ อาการในข้อใด
            ก.    คลื่นไส้ เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย และรู้สึกเด็กดิ้น
            ข.    คลื่นไส้ ปัสสาวะบ่อย รู้สึกเด็กดิ้น ประจำเดือนขาด
            ค.    เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย รู้สึกเด็กดิ้น และประจำเดือนขาด
            ง.     คลื่นไส้ เตานมคัด ปัสสาวะบ่อย และประจำเดือนขาด
            ตอบ  ก.  คลื่นไส้ เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย และรู้สึกเด็กดิ้น
18.      ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดของนางสายฝนระบุว่า G3 P1101 ตรงกับความหมายในข้อใด
            ก.    ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดปกติ 1 คลอดผิดปกติ 1 แท้ง 1 และมีชีวิต 1
            ข.    ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดปกติ 1 แท้ง 1 และมีชีวิต 1
            ค.    ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดก่อนกำหนด 1 ไม่เคยแท้ง และมีชีวิต 1
            ง.     ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 แท้ง 1 ไม่เคยตาย คลอดและมีชีวิต 1
            ตอบ  ค.  ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดก่อนกำหนด 1 ไม่เคยแท้ง และมีชีวิต 1
19.      นางสมศรี ให้ประวัติ LMP วันที่ 11 มกราคม 2542 จึงใช้ Naegel’s rule คำนวณ EDC ของสมศรี

            ก.    4 เมษายน 2543                                                            ข.    18 ตุลาคม 2542

            ค.    14 กันยายน 2542                                                        ง.     18 พฤศจิกายน 2542

            ตอบ  ข.  18  ตุลาคม 2542

20.      จากการตรวจทางหน้าท้อง ฟังได้เสียงหัวใจทารกอยู่ด้านซ้าย ศีรษะ คลำได้ที่ Fundus ทารกอยู่

            ในครรภ์ท่าใดเวลาคลอด

            ก.    LOA                                                                               ข.    LSA

            ค.    LOP                                                                               ง.     OPP

            ตอบ  ข.  LSA

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 3000 ข้อ 
ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 601
Re: แนวข้อสอบการพยาบาลผดุงครรภ์ สอบสภาการพยาบาล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 11:00:22 am »ชีทไทย.คอม
ชีทไทย ศูนย์ข้อสอบไทย งานราชการ ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม

และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-871-5000 , 085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ

ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.comUpiunsen

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: แนวข้อสอบการพยาบาลผดุงครรภ์ สอบสภาการพยาบาล
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 11:57:01 am »


ดีมากเลยคะ จะได้ไปหัดลองทำเลย

 

เว็บเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ >> สาระความรู้เรื่องเบียร์ | เรียนรู้วิธีเล่นหมากรุก