ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบภาค ข. นักวิเทศสัมพันธ์  (อ่าน 2940 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601
แนวข้อสอบภาค ข. นักวิเทศสัมพันธ์
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 02:14:02 pm »


แนวข้อสอบภาค ข. นักวิเทศสัมพันธ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2012, 11:31:10 am โดย admin »

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


+++++แนวข้อสอบภาค ข. นักวิเทศสัมพันธ์+++++++

แชร์กระทู้นี้

   
1.      การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอะไร

ก.  การบริหารและนโยบาย

ข.  การบริหารและการจัดงบประมาณ

ค.  การบริหารและการผลิตรายการ

ง.  การบริหารและการจัดการ

ตอบ        ข.  การบริหารและการจัดงบประมาณ

                การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการบริหารและการจัดงบประมาณ  เพราะการจัดรายการเป็นเรื่องของนโยบายสถานี  จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะกำหนดนโยบายว่าจะให้รายการใดออกอากาศในวันเวลาใด  นอกจากนี้งบประมาณก็เป็น  ตัวจักรที่สำคัญที่สุดในการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์  ดังนั้นผู้จัดรายการจึงต้องดำเนินการเพื่อให้ได้งบประมาณที่เพียงพอสำหรับการผลิตรายการให้มีคุณภาพ

2.      หน้าที่ในการให้คำแนะนำ  ควบคุมดูแล  และตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกสถานีปฏิบัติตามระเบียบ  คือใคร

ก.  หน่วยงานตรวจสอบ

ข.  หน่วงานควบคุมของรัฐ

ค.  หน่วยงานควบคุมของสถานี

ง.  หน่วยงานตรวจสอบแผนผังรายการ

ตอบ        ข.  หน่วยงานควบคุมของรัฐ

                หน่วยงานควบคุมของรัฐ  เป็นผู้ควบคุมหรือผู้กำหนดเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานงานด้านการจัดการรายการ  ตลอดจนให้คำแนะนำ  ควบคุมดูแล  และตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกสถานีปฏิบัติตามระเบียยบ  นอกจากนี้ก็อาจมีบทบาทสำคัญทางอ้อมต่อการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ก็ได้ เช่น กกช.  เป็นต้น

3.      การจัดรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์  เป็นหน้าที่ของฝ่ายใด

ก.  ฝ่ายจัดรายการ                                                                        ข.  ฝ่ายผลิตรายการ

ค.  ฝ่ายนโยบายและแผน                                                            ง.  ฝ่ายบริหาร

ตอบ        ง.  ฝ่ายบริหาร

4.      แผนผังรายการ  หมายถึงอะไร

ก.  ตารางออกอากาศรายเดือน                                     ข.  ตารางออกอากาศรายปี

ค.  ตารางออกอากาศรายวัน                                                         ง.  ตารางออกอากาศรายสัปดาห์

ตอบ        ก.  ตารางออกอากาศรายเดือน

                การจัดทำตารางออกอากาศ คือ การกำหนดวัน เวลา และรายการที่จะออกอากาศ  โดยจัดทำตารางออกอากาศรายเดือนเป็นแผนผังรายการใหม่ก่อน  แล้วจึงแยกเป็นตารางรายสัปดาห์เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดของรายการในแต่ละวัน  โดยระบุเนื้อหาหรือสิ่งที่จะออกอากาศและบุคคลผู้รับผิดชอบรายการในช่วงนั้นๆ  ซึ่งเรียกว่า การจัดทำ Program Log หรือ Operating Sheet เฉพาะเจ้าหน้าที่สถานีเท่านั้น

5.      การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ในสมัยเริ่มแรก  มีวิธีการจัดอย่างไร

ก.  การจัดโดยลอกเลียนแบบและเนื้อหามาจากวิทยุกระจายเสียง

ข.  การจัดโดยลอกเลียนแบบและเนื้อหามาจากละครเวที

ค.  การจัดโดยลอกเลียนแบบและเนื้อหามาจากภาพยนตร์

ง.  การจัดโดยลอกเลียนแบบและเนื้อหามาจากละครวิทยุกระจายเสียง

ตอบ        ก.  การจัดโดยลอกเลียนแบบและเนื้อหามาจากวิทยุกระจายเสียง

                การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ในสมัยเริ่มแรกมีวิธีการจัดโดยลอกเลียนแบบและเนื้อหามาจากรายการวิทยุกระจายเสียง  แต่ต่อมาก็มีการสร้างละครโทรทัศน์  ภาพยนตร์ชุด  รายการเบาสมอง  รายการแสดงสด  และรายการสำหรับเด็ก (เช่น รายการของวอลท์ดีสนีย์ รายการเซซามิ สตรีท ฯลฯ) ขึ้น  เพื่อให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการชมโทรทัศน์

6.      Columbia Broadcasting System  หมายถึงอะไร

ก.  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของอังกฤษ

ข.  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของอเมริกา

ค.  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของโคลัมเบีย

ง.  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของโลก

ตอบ        ข.  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของอเมริกา

                สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกในโลกตั้งขึ้นโดยบริษัทวิทยุและโทรทัศน์ BBC (British Broadcasting Corporation) ของประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2479 และต่อมาในปี พ.ศ.2481 สหรัฐอเมริกาก็ได้สร้างสถานีวิทยุโทรทัศน์ขึ้นเป็นแห่งแรกในรัฐนิวยอร์กโดยบริษัท CBS (Columbia Broadcasting System)

7.       “Vast wasteland”  หมายถึงอะไร

ก.  สถานีวิทยุกระจายเสียง                                                         ข.  สถานีวิทยุโทรทัศน์

ค.  รายการวิทยุโทรทัศน์                                                             ง.  รายการวิทยุกระจายเสียง

ตอบ        ค.  รายการวิทยุโทรทัศน์

                นายนิวตัน มินาว (Newton Minow) ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการสื่อสารแห่งรัฐบาลกลาง (FCC) ได้วิจารณ์รายการวิทยุโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาในการประชุมประจำปีของสมาคมวิทยุกราะจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติครั้งที่ 39 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2504 ว่า เป็นเวลาของความสูญเปล่าไร้ประโยชน์ (Vast wasteland)

8.      รายการเซซามิ สตรีท (

Sesame Street
) เป็นรายการประเภทใด
ก.  รายการภาพยนตร์ชุด                                                             ข.  รายการแสดงสด

ค.  รายการเพลง                                                                          ง.  รายการสำหรับเด็ก

ตอบ        ง.  รายการสำหรับเด็ก

9.      Instructional Program เป็นรายการประเภทใด

ก.  รายการข่าวสารโดยตรง                                                         ข.  รายการสอนโดยตรง

ค.  รายการให้ความรู้ทั่วไป                                                         ง.  รายการศิลปะและวัฒนธรรม

ตอบ        ข.  รายการสอนโดยตรง

                รายการสอนโดยตรง (Instructional Program) เป็นรายการที่ต้องจัดให้ตรงตามหลักสูตรและเนื้อหาที่มีอยู่ในแบบเรียน เช่น รายการโทรทัศน์ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน รายการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นต้น

10.    Program Log หมายถึงอะไร

ก.  รายละเอียดของรายการในแต่ละวันสำหรับผู้ชม

ข.  รายละเอียดของรายการในแต่ละวันสำหรับเจ้าหน้าที่สถานี

ค.  รายละเอียดของรายการในแต่ละวันสำหรับผู้สนับสนุนรายการ

ง.  รายละเอียดของรายการในแต่ละวันสำหรับการประชาสัมพันธ์

ตอบ        ข.  รายละเอียดของรายการในแต่ละวันสำหรับเจ้าหน้าที่สถานี

11.    Information Program เป็นรายการประเภทใด

ก.  รายการที่ให้ข่าวสาร                                                              ข.  รายการสารคดีเชิงข่าว

ค.  รายการเพื่อการศึกษา                                                             ง.  รายการวิเคราะห์ข่าว

ตอบ        ก.  รายการที่ให้ข่าวสาร

                รายการที่ให้ข่าวสาร (Information Program) เป็นรายการที่ให้ข่าวสารโดยตรง (Straight News) รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์ปัจจุบัน (Current Events),  กิจการสาธารณะหรือกิจการบ้านเมือง (Public Affairs),  การวิเคราะห์ข่าว (News Analysis),  การวิจารณ์ข่าว (News Commentary)  และรายการสารคดีเชิงข่าว (News Documentary)

12.    Individual Program เป็นขั้นตอนใดในการผลิตรายการโทรทัศน์

ก.  ขั้นตอนการผลิตรายการ

ข.  ขั้นตอนการจัดรายการ

ค.  ขั้นตอนการวางแผนการจัดรายการ

ง.  ขั้นตอนการจัดทำตารางรายการออกอากาศ

ตอบ        ค.  ขั้นตอนการวางแผนการจัดรายการ

                การจัดทำแผนผังของแต่ละรายการ (Individual Program) เป็นการกำหนดส่วนประกอบและขั้นตอนของแต่ละรายการว่าจะจัดรายการรูปแบบใด  มีเนื้อหาอย่างไรและมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง  ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนการเตรียมและวางแผนการจัดรายการไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะนำไปผลิตรายการตามที่ต้องการ

13.    British Broadcasting Corporation เป็นของประเทศใด

ก.  ฝรั่งเศส                                                                  ข.  เยอรมนี

ค.  สหรัฐอเมริกา                                                                        ง.  อังกฤษ

ตอบ        ง.  อังกฤษ

14.    Religious Programs หมายถึงรายการประเภทใด

ก.  รายการบรรยาย                                                                      ข.  รายการสอน

ค.  รายการวรรณกรรม                                                                ง.  รายการศาสนา

ตอบ        ง.  รายการศาสนา

                รายการศาสนา (Religious Programs) หมายถึง  รายการทางศาสนา  มีการเทศน์ (สอน) หรือปาฐกถาธรรม  การประกอบพิธี  ข่าวศาสนา  ดนตรี  ละคร  และรายการประเภทอื่นๆ  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่

15.    รายการ Public Affairs เป็นรายการประเภทใด

ก.  รายการสาธารณสุข                                                                ข.  รายการกิจการสาธารณะ

ค.  รายการเพื่อสังคม                                                  ง.  รายการการกุศล

ตอบ        ข.  รายการกิจการสาธารณะ

 รายละเอียดคลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
-  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
-  แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
-  แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
-  แนวข้อสอบ Conversation
-  ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
-  แนวข้อสอบความรู้การต่างประเทศและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
-  ความสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศ
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
-  การสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book PAGE : Sheetthai )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com/