ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แผนจัดการการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคม  (อ่าน 5450 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.2
  • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน่วยที่  1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาฯ
หน่วยที่  2 พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนฯ
หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่  4  มารยาทชาวพุทธ
หน่วยที่  5  การบริหารจิตและเจริญปัญญา
หน่วยที่  6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ
หน่วยที่  7  ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
  • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต
หน่วยที่ 1 การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ฯ
หน่วยที่ 2 มารยาทไทย
หน่วยที่ 3 การอยู่ร่วมกันในสังคมฯ
หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวฯ
หน่วยที่ 5 บทบาท และอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนฯ
  • สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการในชีวิตฯ
หน่วยที่ 2 รายได้ รายจ่ายฯ
หน่วยที่ 3 การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าฯ
  • สาระที่ 4 ภูมิศาสตร์
หน่วยที่  1  สิ่งต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
หน่วยที่  2  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ฯ
หน่วยที่  4  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
หน่วยที่  5  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5ภูมิศาสตร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะ ฯ link :
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ link :
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิลักษณ์กายภาพกับสังคมในภูมิภาคต่างๆ link :
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค link :

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระไตรปิฎก
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่และมารยาทของชาวพุท
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สหกรณ์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธนาคาร

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีของสังคม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิทธิของเด็ก
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อถิ่น

 

เว็บเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ >> สาระความรู้เรื่องเบียร์ | เรียนรู้วิธีเล่นหมากรุก