ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1


<<<ประกาศ>>> สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานธุรการ, นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปวส. - ป.ตรี
จำนวน: 9 อัตรา
เงินเดือน: 13,800 - 18,000 บาท

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  16 ต.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

  :2: :2: :2:
รายวิชา ตามสารบัญ ดังนี้

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ใหม่ล่าสุด ใหม่ล่าสุด


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ใหม่ล่าสุด


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ใหม่ล่าสุด ใหม่ล่าสุด
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ /  Line : 0894220125  
@Line : @t0894220125  (กรุณาใส่ "@" ด้วย)   
IG : _korsobthai   
E-Mail : exam.st@hotmail.com   

ไฟล์ PDF ราคา  399 บาท
หนังสือ + MP3  ราคา 999 บาท
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0
2
แนวข้อสอบ ของตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัด ตัวอย่าง


1. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.   ฉบับที่  3                                    ค.  ฉบับที่   4
ข.   ฉบับที่  5                                    ง.   ฉบับที่  2


2.  “เด็ก”  ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง
ก. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์                        ค. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์
ข. บุคคลอายุน้อยกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์                          ง. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์

3. “เยาวชน” ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง
ก. บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์
ข.  บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์
ค.  บุคคลอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์
ง. บุคคลอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

4. ข้อใด  คือ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู
ก. การรับคำปรึกษาแนะนำ                            ค. การเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด
ข. การฝึกอาชีพ                                               ง.  ถูกทุกข้อ
5. ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีใดบ้าง
ก. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด
ข. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
ค. คดีครอบครัว
ง. ถูกทุกข้อ
6. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกอบด้วยใครบ้าง
ก. อธิบดีผู้พิพากษา                                                         ค.  เลขานุการ
ข. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ง.  ถูกทุกข้อ

7. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกี่คน
ก.  1  คน                                                                            ค.  3  คน
ข. 2  คน                                                                             ง.  4   คน

8. เมื่อตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่างลงใครเป็นผู้ทำการแทน
ก.  รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ค.  เลขานุการ
ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล                           ง. ถูกทุกข้อ

9. เมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดว่างลงใครเป็นผู้ทำการแทน
ก. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                   ค.  เลขานุการ
ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล                           ง. ถูกทุกข้อ

10. ใครเป็นผู้รับผิดชอบงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร
ก. อธิบดีผู้พิพากษา                                                         ค.  เลขานุการ
ข. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ง.  ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล
11. ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีผู้พิพากษาจำนวนเท่าใด
ก. 2   คน                                                                            ค. 1  คน
ข. ไม่น้อยกว่า  2  คน                                                      ง.  3  คน
12. ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีผู้พิพากษาสมทบจำนวนเท่าใด
ก. 2   คน                                                                             ค. 1  คน
ข. ไม่น้อยกว่า  2  คน                                                       ง.  3  คน

13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์คณะพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
ก. มีผู้พิพากษาจำนวน  1  คน
ข. มีผู้พิพากษาสมทบ  2  คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งสอง
ค. มีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า  2  คน
ง. มีผู้พิพากษาสมทบจำนวนเท่าใดก็ได้

14. ข้อใด  ไม่ใช่  คุณสมบัติของผู้พิพากษาสมทบ
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
ข. มีความสุขุมรอบคอบ ทัศนคติ อัธยาศัย และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดี
ค. ทำงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน
ง. ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของข้าราชการการเมือง

15. ผู้พิพากษาสมทบจะต้องได้รับการอบรมความรู้และผ่านการทดสอบในเรื่องใด
ก. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา                                ค.  การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว
ข. การให้คำปรึกษาแนะนำ                              ง. ถูกทุกข้อ

3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดสมัครเป็นพนักงานจ้าง
จำนวน 101 อัตรา วันที่ 21-29 กันยายน พ.ศ.2560

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 30 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 7 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 4 อัตรา
- คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์) จำนวน 14 อัตรา
- คนงานทั่วไป (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (คนงานศูนย์ คหศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสำรวจ) จำนวน 5 อัตรา
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (ดูแลสนามแสดงช้าง) จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (ช่างไม้) จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (ช่างปูน) จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (คนงานเครื่องสูบน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ภัย) จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา

วิธีการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่จะประสงค์สมัครงานให้สมัครได้ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนพ.ศ 2560 ( ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ชั้นที่ 1)

รายละเอียดการสมัครงานเพิ่มเติม
++ https://goo.gl/8ym378หนังสือแนวข้อสอบ เอกสารการเตรียมสอบเข้าทำงาน
กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สารบัญเนื้อหา ประกอบด้วย

ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
-  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-  นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
-  แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
-  แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

 :23:4
ไฟเวที, สโมคแอลอีดี, บอร์ด 240, แอลอีดี พา, สโมค http://www.ไฟพาร์.com/
5
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 4 อัตรา (18 - 22 ก.ย. 2560)
6
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
จำนวน 16 ตำแหน่ง 88 อัตราตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนถึง 18 ตุลาคม 2560


ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่ต้องการตอบรับ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก.)
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
- ตำแหน่งนักกายภาพอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข.)
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท

กลุ่มบริหารทั่วไป
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท

กลุ่มเทคนิค
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท

กลุ่มบริการ
- ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท (วุฒิปวช.)
- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 37 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท (วุฒิ ม.6)
                                                           เงินเดือน 8300 บาท (วุฒิปวช.)
- ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท (วุฒิ ม.6)
- ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน  7590 (วุฒิ ม.6)
- ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท (ไม่กำหนดวุฒิ)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท (วุฒิ ม.6)
                                                    เงินเดือน 8300 บาท (วุฒิปวช.)
- ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท (วุฒิ ม.6)
                                                     เงินเดือน 8300 บาท (วุฒิปวช.)

เวลาสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้นที่ 21
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

สามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติม https://goo.gl/UEM1EU


7

กองพันจู่โจม เปิดรับสมัครชายไทย
เพื่อคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการรุ่นที่ 28 ( อาสาสมัคร)
จำนวน 166 นายตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 ตุลาคม 2560


 กองพันจู่โจมกรมรบพิเศษที่ 3  กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เปิดรับสมัครชายไทย เพื่อคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการรุ่นที่ 28 จำนวนทั้งสิ้น 166 นาย

คุณสมบัติ
1. เพศชายมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
3.ไม่เป็นสมณะเพศ มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดพ. ศ. 2535 ถึงพ.ศ 2542)
4. ไม่รับผู้จบรด. ปี 3 ขึ้นไปและทหารกองหนุน
5.ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
6.ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
7.ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา  หรือจำเลยในคดีอาญา
8.ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดในการลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท)
9.สายตาไม่เอียง และไม่บอดสี

เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและบิดามารดาพร้อมกับตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับตัวจริง
3. สำเนา สด. 9 หรือ สด. 43 พร้อมกับตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมกับตัวจริง)
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ( ถ้ามีพร้อมกับตัวจริง)
6. สำเนามรณบัตรของ บิดา-มารดา (ถ้ามีพร้อมกับตัวจริง)
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามีพร้อมกับตัวจริง)
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำป.6
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
** ข้อ 1-8 ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด**

วันเวลาและสถานที่การรับสมัคร
เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 สถานที่ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ กองพันจู่โจมค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036-412-668 ทหาร 37724,37725
โทรศัพท์มือถือ : 084-879-8105 , 080-944-91838 , 089-241-6512

อ่านเพิ่มเติิม https://goo.gl/konrLh
8
แนวข้อสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ตัวอย่างแนวข้อสอบ)

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. http://www.dsdw.co.th                                 ค. http:// www.bsd.dsdw.in.th
ข. http://www.dsdw.go.th                                 ง. http:// www.bsd.dsdw.go.th
2. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. กพส.                                                                                 ค. พส.
ข. กสก.                                                                                  ง. กส.
3. สพส. คือ
ก. สำนักบริหารกลาง                                                      ค. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
ข. สำนักบริการสวัสดิการสังคม                                    ง. สำนักพัฒนาสังคม
4. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. Metropoutan  Waterwork  Authority
ข. Department of  Labour  Protection and Welfare
ค. Department of  Development Social and Welfare
ง. Department of  Social  Development and Welfare
5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"
ข. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
ค. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
ง. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
6. ข้อใด   ไม่ใช่  พันธกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"
ข. กำหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน
ค. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
ง. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน
7. ข้อใด  ไม่ใช่  ค่านิยมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ข.  การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ค. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
ง. ความรับผิดชอบต่อสังคม
8. ข้อใดคือภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้คนไร้ที่พึ่ง โดยการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข. การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถาน สงเคราะห์
ค. การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ
 
9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. พัฒนารูปแบบและวิธีการในการให้บริการสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง กับ มาตรฐานที่กำหนด
ข. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสวัสดิการสังคมของแต่ละกุล่ม เป้าหมายและแต่ละพื้นที่
ค. จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีปัญหาทางสังคม รวมทั้ง การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือนโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ก. แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครบวงจรมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต
ข. เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาส ไม่ถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
ค. ถูกทั้ง  ก  และ  ค
ง. ไม่มีข้อถูก
11. ข้อใดคือ มิติการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2555 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. มิติเชิงประเด็น                                                             ค. มิติกลุ่มเป้าหมาย
ข. มิติเชิงพื้นที่                                                                  ง. ถูกทุกข้อ
12. มิติเชิงประเด็นมีจำนวนกี่ข้อ
ก. 3   ข้อ                                                                             ค. 5   ข้อ
ข. 4   ข้อ                                                                             ง.  6  ข้อ
13. ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงประเด็น
ก. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
ข. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ค. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ง. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชาบดี 1300
14. มิติเชิงพื้นที่มีจำนวนกี่ข้อ
ก. 5  ข้อ                                                                              ค.  7  ข้อ
ข. 6  ข้อ                                                                              ง.   8  ข้อ
15. ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงพื้นที่
ก. สถานีสวัสดิการ
ข. ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ค. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
ง. พัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง (Highland Model)

9

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป  16 อัตรา
ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 กันยายน พ.ศ 2560


 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปครั้งที่ 1/2561

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ 89  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เงินเดือน 18000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
2.กลุ่มงานเทคนิค
     - ตำแหน่งเลขที่ 137,160 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  เงินเดือน  13800 บาท  บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง
     - ตำแหน่งเลขที่ 130 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) เงินเดือน  11280 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
     - ตำแหน่งเลขที่ 132 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ) เงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
     - ตำแหน่งเลขที่ 1462  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด เงินเดือน 13800 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
   - ตำแหน่งเลขที่ 1546 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ เงินเดือน 13800 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
   - เลขที่ 2024  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม เงินเดือน 13800 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.กลุ่มงานบริการ
    - ตำแหน่งเลขที่ 138  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เงินเดือน 11280 บาท  จำนวน 1 ตำแหน่ง
   - ตำแหน่งเลขที่ 348 ตำแหน่งผู้ดูแลรับการสงเคราะห์ เงินเดือน 10430 บา่ท จำนวน 1 ตำแหน่ง
   - ตำแหน่งเลขที่ 893 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เงินเดือน 11280 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
 - ตำแหน่งเลขที่ 256 ตำแหน่งผู้ดูแลรับส่งการสงเคราะห์ เงินเดือน 10430 บาทจำนวน 1 ตำแหน่ง
 - ตำแหน่งเลขที่ 305  ตำแหน่งคนครัว เงินเดือน 10430 บาท  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 -  ตำแหน่งเลขที่ 1454  ตำแหน่งพนักงานบริการ (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี) เงินเดือน 10430 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
 - ตำแหน่งเลขที่ 1455 ตำแหน่งพนักงานบริการ (นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท) เงินเดือน 10430 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
 - ตำแหน่งเลขที่ 1009  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เงินเดือน 11280 บาทจำนวน 1 ตำแหน่ง

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  - ตำแหน่งเลขที่ 961 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเงินเดือน 18000 บาทจำนวน 1 ตำแหน่ง

วันเวลาและการสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 29 กันยายน 2560 ( ใน วันและเวลาราชการ)
ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร


อ่านรายละเอียดการสมัครงานตำแหน่งต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
https://goo.gl/KiX4HQ

แนวข้อสอบที่จะออกสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เนื้อหาจะประกอบไปด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคมหรือการทหาร
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เลือกตามตำแหน่งที่สมัครสอบ
- นักพัฒนาสังคม
- นักสังคมสงเคราะห์
- นักพัฒนาการเด็ก
- เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
- เจ้าหน้าที่พยาบาล
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
- พนักงานพิมพ์ดีด
- พนักงานบริการ
- ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
- ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์
- ผู้ดูแลเด็กเล็ก
- พี่เลี้ยง
- นิติกร
- พนักงานช่วยการพยาบาล
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- นักจิตวิทยา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   10
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 32 อัตรา (1 - 22 ก.ย. 2560)
หน้า: [1] 2 3 ... 10