ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ ลีกเหนือ บอสตัน ยูไนเต็ด VS ดาร์ลิงตัน  (อ่าน 140 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

reckless2

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 122


อั งกฤษ คอ นเ ฟอเ รนช์ ลี กเหนื อ บอส ตัน ยูไนเต็ ด V S ด าร์ลิ งตั น


บอสตั น ยูไ นเต็ ด เตรีย มเปิดสนา ม The J ake mans Sta diu m
ต้อ นรับการมาเยือ นของ ทีม ดาร์ลิงตัน โดย เจ้าบ้าน บอสตัน ยู ไนเต็ด
เชื่อว่าโ อกาส ที่ทีม เจ้าบ้ าน บ อสตัน ยูไนเต็ด จะเ ป็นฝ่ายกลับม าลุ้นเก็บ 3 แต้มได้อี กครั้งในเกม นี้ มองว่ามีคว ามเป็นไป ได้ที่สูง กว่า อัง กฤษ  คอนเฟ อ เรนช์ ลีกเห นือ   แทงบอลออนไลน์ 4 เ ก มห ลังสุดของพวก เขานั้นยังไ ม่ชนะใครท างฝั่ง ดาร์ ลิง ตัน พวกเขานั้น อยู่ในพื้ นที่กลาง ของตา รางซึ่งผ ลงานของทีม ในช่วงที่ผ่า นมานั้นก็ยังไม่แ น่นอนซึ่งผลง นตลอด 7 เกมห ลังสุดของทีม นั้นเก็บ ชัยมาได้แค่ห นเดี ยวเท่านั้ อย่างไร ก็ต มพวกเ านั้นยังมี สถิติที่ดีเห ลือเกินในการเจอเ จ้าบ้าน กมนี้เลยน่ าจะกัดฟัน ลุ้นทีมเยื นที่ฟอร์มไม่ดีไ ปดีกว่า บอส ตัน ยูไน เต็ด ผลงานโ ยภา รวม ในช่วง ลังขอ งพวกเขานั้ น แม้ว่า ฟอร์ม ช่วงหลัง จะ อนข้างดูแผ่วล งไปเยอะ เพร าะ เกมใ นลีก 3 นัดห ลัง ก็ไม่สามารถเก็ บชัยม าได้เลย แต่ มอ ว่า ถ้า ดูจ าก ผลงานภ าพรวม ขอ งพวกเขา ก็ ถือว่า ดูบอลออนไลน์  ไม่ได้ ถึงกับดูแย่ นักเช่นเดียวกัน เพ ราะ เกมใน ลีก 6 นัดก่ อนหน้านี้ พ วกเขา ก็ชน ะรวดมาได้ทั้ง 6 นั ด ขณ ะที่ทีมเ ยือน ดาร์ลิ งตัน ผลงานโดยภาพร วม ในช่วงหลั งของพวก ขานั้น ก็ ถือว่า ยัง ทำผลงา นได้ยังไม่ค่อยดีเ ท่าไร นัก เกมใ นลีก 7 นัดหลัง พ กเขาก็เก็บ ชัยมาไ เพียงแค่ คาสิโนออนไลน์ เกมเดี ยวเท่านั้น ฟอ ร์มภาพรว ม มอ ว่า ยังค่อ นข้างดูเอ าแน่เอ านอ นด้ วยยากเหลื อเกิน แ ละ เกม นี้ ดาร์ ลิงตัน เองพ ว กเข าจะไ ด้บุกมาเจอ กับทา งด้านทีมเจ้าบ้ านที่ แม้ ว่า ฟอร์ มในเกม ลีกช่วงห ลัง อา จจะดูแผ่ วลงไ ป เ ยอะ ก็ตามที แต่ถ้าเ ทียบกันดูจาก ฟอร์ ภาพรวม กับ เกมในลีกของส องทีมนี้กันดู นั้น ยังมองว่ าเป็นทางด้า นทีมเจ้าบ้าน อย่าง บอส ตัน ยูไนเต็ด ที่ฟ อร์มขอ งพว กเ ขา ยังค่อนข้ างดูมีทร ง และ ดูเอา แน่เอาน อนได้มากกว่า เยอะ ทำให้เ กมนี้  อยู่ใน พื้นที่การ ลุ้น ลื่อนชั้นอยู่   อยู่ในพื้ นที่การลุ้น เลื่อนชั้นอยู่ แล้วแต่ทว่าด้วยผลง นของทีมระยะ หลังนั้นยังไ ม่นิ่งเอา ซะเล ยเพร า ตลอ ด