ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ ลีกใต้ บิลเลริเคย์ ทาวน์ VS เมดสโตน ยูไนเต็ด  (อ่าน 103 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

reckless2

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 122
อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ ลีกใต้ บิลเลริเคย์ ทาวน์ VS เมดสโตน ยูไนเต็ด

 บิลเล ริเคย์ ทาว น์ ผลงานโ ดยภา พรว ม

ใน ช่วงหลังข องพวกเข านั้น ก็ต้อ งบอกว่า ยัง ทำ

ยังค่ อนข้า งที่จะเชื่อ ใจกับ ทา งด้า บาคาร่าออนไลน์ นทีมเยือน อังกฤษ คอนเฟอ เรนช์ เก็บชัยมาได้ เพียง แค่เกมเดีย วเท่ านั้น ฟอร์ม ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่ าดูจะหนักไปท าง ทรง กับทรุด อย่างเดียวเล ย ขณะที่ทีม เยือน เมดส โตน ยูไนเ ต็ด ผลงานโด ยภาพรวมในช่วง หลังของพวกเข านั้น ก็ต้อง บอกว่า ทำผลง านได้ ไม่ดีเลยเช่ นเดีย วกัน เกมใ นลีก 6 นัดหลังสุ ดของพวกเข านั้น เก็บชัย ม าได้เพียงแ ค่ เก มเดียวเ ท่านั้น คาสิโนออนไลน์ แ ละ เป็น ารแพ้ ไปถึง 5 เก มด้วย กัน ฟอร์มภ าพรวมช่วง หลังก็ ต้องบอกว่า ค่อนข้างดู แผ่วลงไ ปเยอะเล ยเหมือน กัน แล ะ เก มนี้ เมดส โตน ยูไนเ ต็ด เอง นั้น พวกเ ขาจะได้บุก มาเจอ กับท างด้านทีมเจ้ าบ้านที่ ถือว่าเป็นง านที่ดูไม่ยากเ ท่าไรนัก เพราะ ทา งด้านทีมเจ้าบ้านเองนั้น ผลงานส่ วนใหญ่ ก็ต้อ งบอกว่า จะดูห นักไปทาง ทรงกั บทรุด อย่างเดี ยวนั้น ดูบอลออนไลน์ และ ถ้าวัด กันที่ ผลงานโ ดยภาพรวม กับ  เกมในลีกของสอง ทีมนี้กันดูนั้น ก็ยังค่ อนข้างที่จะเชื่ อกับทางด้ านทีมเยือน เมดส โตน ยู ไนเต็ด มาก กว่า ทางด้าน มเจ้าบ้านที่เป็ นทีมในโ ซนท้ายตารา งสะมาก กว่า เกมนี้ถ้า ให้เลือกผู้ ชนะ มองว่าเ ป็นทา งด้านทีมเยือน เม ด สโตน ยูไน เต็ด ที่มีควา มเป็นไป ได้ที่สูงกว่า เกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชียร์ เมด สโตน ยูไนเต็ด เหมาะสมกว่า เมดส โตน ยู ไนเต็ด แม้ว่ าฟอร์ม ช่วง หลัง จะดูแผ่วลงไปเยอะ ก็ต ามที แ ต่ เกม นี้มองว่า ได้บุ กมาเจ อกับงาน ที่ดูไ ม่ยากเ ท่าไ รนัก เพร าะ เก มนี้ไ ด้บุก มาเจอกับท างด้านทีมเ จ้าบ้านที่ เป็น ทีมในโ ซนท้ายตาร าง ที่ฟอร์ มโด ยภาพรวม ก็ดูจะห นัก ทาง ท รงกั บทรุด สะเป็นส่วนใหญ่ เก มนี้ถ้า ให้เลื อกผู้ชนะ    ผลงา นได้ยังไม่ดี นัก เกมในลีก 10   เกมหลั งสุด ของพ วกเขา นั้น