ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานธนานุเคราะห์ พนักงานตรวจสอบภายใน พนักงานช่างโยธา  (อ่าน 1897 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


แนวข้อสอบพนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
                ก. การตรวจสอบภายในเป็นระบบควบคุมการบริหารระบบหนึ่ง
                ข. การตรวจสอบภายในทำหน้าที่วัดและประเมินผลความสำเร็จของการควบคุมอื่นๆ
                ค. การตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารองค์การ
                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
2. การตรวจภายในช่วงแรกเน้นการตรวจสอบด้านใด?
                ก. ด้านบัญชี                                                                      ข. ด้านการเงิน
                ค. ด้านการจัดการ                                                                ง. ข้อ ก. และ ข.
ตอบข้อ ง. ด้านบัญชี , ด้านการเงิน
3. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน?
                ก. “OSO”                                                                        ข. “SOCO”
                ค. “COSO”                                                                      ง. “ISO”
ตอบข้อ ค. “COSO”
4. การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมประเมินค่าที่มีลักษณะอย่างไร?
                ก. อิสระ                                                                           ข. ความถูกต้อง
                ค. การปฏิบัติงาน                                                                 ง. ผลการกระทำ
ตอบข้อ ก. อิสระ
5. การตรวจสอบภายในเริ่มมีครั้งแรกในประเทศใด?
                ก. ไทย                                                                            ข. ญี่ปุ่น
                ค. อังกฤษ                                                                         ง. สหรัฐอเมริกา
ตอบ ง. สหรัฐอเมริกา
6. การตรวจสอบการดำเนินงานเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการตรวจสอบอะไร?
                ก. การเงิน                                                                         ข. การบัญชี
                ค. ระบบงาน                                                                       ง. การปฏิบัติงาน
ตอบ ง. การปฏิบัติงาน
7. การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ตรงกับภาษาอังกฤษข้อใด?
                ก. EDP. Auditing                                                              ข. Control Auditing
                ค. System Auditing                                                          ง. Computer Auditing
ตอบ ก. EDP. Auditing
8. ประเทศไทยเรียนแบบวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในตามประเทศใด?
                ก. อังกฤษ                                                                         ข. สหรัฐอเมริกา
                ค. ออสเตรเลีย                                                                    ง. ญี่ปุ่น
ตอบข้อ ข. สหรัฐอเมริกา
9. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในกำหนดขอบเขตไว้กี่ระบบ?
                ก. 1 ระบบ                                                                         ข. 2 ระบบ
                ค. 3 ระบบ                                                                         ง. 4 ระบบ
ตอบข้อ ค. 3 ระบบ
10. ปัจจัยหนึ่งที่ชวยให้การตรวจสอบภายในไปสู่ความสำเร็จได้เร็วนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลใด?
                ก. การประเมิน                                                                     ข. การสอบทาน
                ค. การตรวจระบบ                                                                 ง. การสนับสนุนของผู้บริหาร
ตอบข้อ ง. การสนับสนุนของผู้บริหาร
11. การตรวจสอบภายในตรงกับภาษาอังกฤษตามข้อใด?
                ก. Auditor                                                                       ข. Auto
                ค. Audit                                                                          ง. Auditor
ตอบข้อ ค. Audit
12. การตรวจสอบภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใด?
                ก. วิชาการ                                                                         ข. วิทยาการ
                ค. วิชาชีพ                                                                         ง. วิทยาศาสตร์
ตอบข้อ ค. วิชาชีพ
13. ระบบใดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน?
                ก. บัญชี                                                                           ข. การค้า
                ค. การถ่ายเท                                                                     ง. การเชื่อมโยง
ตอบข้อ ก. บัญชี
14. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในตั้งขึ้นเมื่อใด?
                ก. ค.ศ. 1968                          ข. ค.ศ. 1969                          ค. ค.ศ. 1970                          ง. ค.ศ. 1971
ตอบข้อ ง. ค.ศ. 1971
15. มาตรฐานการตรวจสอบภายในได้ถูกกำหนดขึ้นใช้เมื่อใด?
                ก. ค.ศ. 1974                                                                          ข. ค.ศ. 1976
                ค. ค.ศ. 1978                                                                          ง. ค.ศ. 1980
ตอบข้อ ค. ค.ศ. 1978
16. มาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับแรกมีกี่หมวด?
                ก. 3                                                                                         ข. 4
                ค. 5                                                                                         ง. 6
ตอบข้อ ค. 5
17. ตัวอย่างของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในคืออะไร?
                ก. All                                                                               ข. llA
                ค. lAl                                                                               ง. AlA
ตอบข้อ ก. All
18. ข้อใดเป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในหมวด 100?
                ก. ความเป็นอิสระ                                                               ข. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
                ค. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                                             ง. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตอบข้อ ก. ความเป็นอิสระ
19. ข้อใดเป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในหมวด 400?
                ก. ความเป็นอิสระ                                                               ข. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
                ค. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                                             ง. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตอบข้อ ค. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
20. การกำหนดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายในถูกกำหนดขึ้นในปีใด?
                ก. ค.ศ. 1978                                                                          ข. ค.ศ. 1981
                ค. ค.ศ. 1988                                                                          ง. ค.ศ. 1990
ตอบข้อ ค. ค.ศ. 1988
21. สถานภาพในองค์กรอยู่ในหมวดใด?
                ก. 100                                    ข. 200                                    ค.  300                                   ง. 400
ตอบข้อ ก. 100
22. การตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
                ก. การเงิน                                                                             ข. การบัญชี
                ค. การปฏิบัติงาน                                                                     ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. การเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน
23. Administrative Controls เป็นระบบควบคุมเรื่องใด?
                ก. การควบคุมภายใน                                                                 ข. การควบคุมการบริหาร
                ค. การควบคุมการจัดการ                                                             ง. การควบคุมประสิทธิภา
ตอบข้อ ข. การควบคุมการบริหาร
24. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 2 หมวด คือความรอบรู้ในวิชาชีพและอะไร?
                ก. คุณสมบัติส่วนตัว                                                                  ข. วิชาชีพ
                ค. การปฏิบัติงาน                                                                     ง. กระบวนการ
ตอบข้อ ก. คุณสมบัติส่วนตัว
25. การอยากรู้อยากเห็นเป็นคุณสมบัติตรงกับข้อใด?
                ก. วิชาการ                                                                             ข. วิชาชีพ
                ค. เทคโนโลยี                                                                         ง. ส่วนตัว
ตอบข้อ  ง. ส่วนตัว

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานตรวจสอบภายใน พนักงานช่างโยธา
 สำนักงานธนานุเคราะห์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488 ( ฺฺBB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2012, 09:19:26 pm โดย admin »