ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพนักงานท้องถิ่น อบต. อบจ. อปท. เทศบาล ทุกตำแหน่ง  (อ่าน 496 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2330
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ

เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพนักงานท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อบต. อบจ. อปท. เทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น dla ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จ.สงขลา เปิด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ รวม 4 อัตรา (7 - 16 เม.ย. 2563)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,000 - 11,500 บาท

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 7 - 16 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ อบต.เขาพระ คลิ๊กที่นี่

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ในตำแหน่งต่างๆ รวม 8 อัตรา (30 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน 2 อัตรา
2. ผู่ช่วยนักพัฒนาชุมชน    จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานดับเพลิง    จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ดูแลเด็ก    จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน    จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)    จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท

รับสมัครสอบด้วยตนเอง
วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 21 เมษายนต์ พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ ทต.กุดน้ำใส คลิ๊กที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ รวม 29 อัตรา (23 - 31 มี.ค. 2563)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข    จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาภาษาจีน)    จำนวน 2 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข    จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างถามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก    จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จำนวน 5 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จำนวน 5 อัตรา
4. คนงาน    จำนวน 9 อัตรา
5. ภารโรง    จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท

รับสมัครสอบด้วยตนเอง
วันที่ 23 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
-
อ่านประกาศ อบจ.ลำพูน คลิ๊กที่นี่

แบบที่ 1
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงาน อบต. อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบระเบียบ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบ สรุปเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม (*ตามตำแหน่ง)
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกร
- นักวิชาการ
- นัก
- เจ้าหน้าที่
- เจ้าพนักงาน
- นายช่าง
- ช่าง
- พนักงาน
- ผู้ช่วย
- ครูผู้ช่วย
- ครูผู้สอน
- ผู้ช่วยครู


แบบที่ 2 ภาค ก.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถด้านตัวเลข
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบ สรุปเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พรบ. การอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม


แบบที่ 3 ภาค ข.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรสุขาภิบาล
- นักวิชาการเกษตร
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- นักวิชาการสุขาภิบาล
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นักสังคมสงเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาการกีฬา
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
- นักจัดการงานเทศกิจ
- นักประชาสัมพันธ์
- นักผังเมือง
- นักสันทนาการ
- นิติกร
- นายสัตว์แพทย์
- บุคลากร
- บรรณารักษ์
- สถาปนิก
- สันทนาการ
- พยาบาลวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่สันทนาการ
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่ประปา
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์
- เจ้าหน้าที่ทะเบียน
- เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
- เจ้าพนักงานการเกษตร
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการประปา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
- เจ้าพนักงานโภชนาการ
- เจ้าพนักงานทะเบียน
- เจ้าพนักงานการคลัง
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
- เจ้าพนักงานเทศกิจ
- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานห้องสมุด
- เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
- เจ้าพนักงานประปา
- พยาบาลเทคนิค
- สัตวแพทย์
- นายช่างเขียนแบบ
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างโยธา
- นายช่างสำรวจ
- นายช่างเครื่องยนต์
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างผังเมือง
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างโยธา
- ช่างสำรวจ
- ช่างเขียนแบบ
- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเครื่องกล
- พนักงานขับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานประจำตึก
- พนักงานบริการ
- ครูผู้ช่วย


แบบที่ 4 ชุด DVD เตรียมสอบ
DVD ชุดเตรียมสอบ + หนัวงสือ ราคา 2,500 บาท
ประกอบด้วย
VCD การเตรียมตัวสอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา - อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น
MP3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล
MP3 พระราชบัญญัติเทศบาล
MP3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด


แบบที่ 5 ภาค ก. ครู
จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูผู้สอน อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ก.
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
- แนวข้อสอบระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถด้านตัวเลข
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความสามารถด้านเหตุผล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานการปฏิบัติตน
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แบบที่ 6 ภาค ข. ครู
จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูผู้สอน อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ข.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกเฉพาะกลุ่มวิชาที่สอบ)

แบบที่ 7 ชุด DVD เตรียมสอบครู
DVD ชุดเตรียมสอบ + หนังสือ ราคา 2,500 บาท
ประกอบด้วย
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
MP3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
MP3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
MP3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
MP3 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
MP3 คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู
MP3 แนวข้อสอบวิชาการศึกษา
MP3 แนวข้อสอบวิชาชีพครู
E-Book นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
E-Book สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก


ชุดที่ 1 แบบที่ 1
1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. หนังสือ EMS ส่งทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท
ชุดที่ 2 แบบที่ 2 ภาค ก.
1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. หนังสือ EMS ส่งทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท
ชุดที่ 3 แบบที่ 3 ภาค ข.
1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. หนังสือ EMS ส่งทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท
ชุดที่ 4 แบบที่ 2+3 ภาค ก. + ภาค ข.
1. หนังสือ EMS ส่งทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + VCD ราคา 1,998 บาท
ชุดที่ 5 แบบที่ 4 DVD เตรียมสอบ
1. หนังสือ EMS ส่งทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 2,500 บาท

ชุดที่ 6 แบบที่ 5 ภาค ก. ครู
1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. หนังสือ EMS ส่งทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท
ชุดที่ 7 แบบที่ 6 ภาค ข. ครู
1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. หนังสือ EMS ส่งทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท
ชุดที่ 8 แบบที่ 5+6 ภาค ก. + ภาค ข. ครู
1. หนังสือ EMS ส่งทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + VCD ราคา 1,998 บาท
ชุดที่ 9 แบบที่ 7 DVD เตรียมสอบครู
1. หนังสือ EMS ส่งทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 2,500 บาท


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ
โทร : 087-774-4915
Line ID : @t0877744915 / @tlo4411w
Add Friend : http://line.me/ti/p/%40tlo4411w
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/testerth
E-Mail : testerth@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ LINE / Facebook / E-Mail / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
นายสราวุฒิ สีตาแสง ออมทรัพย์ 871-2-12709-1
(PromptPay พร้อมเพย์) 0877744915

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน
*********************************************************************


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 14, 2020, 09:05:00 pm โดย testerth »
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2330
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


:7: :7: :7: :7:องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ รวม 63 อัตรา (3 - 28 ก.พ. 2563)
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2330
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


:39: :39: :39: :39: :2:เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 39 อัตรา (16 - 24 มี.ค. 2563)
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2330
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


:39: :39: :39: :39: :39: :2:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ รวม 29 อัตรา (23 - 31 มี.ค. 2563)
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2330
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


:24: :24: :24: :24: :3: :3: :3: :23:เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ในตำแหน่งต่างๆ รวม 8 อัตรา (30 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563)
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2330
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จ.สงขลา เปิด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ รวม 4 อัตรา (7 - 16 เม.ย. 2563) :2: :2: :2: :4:
     TESTERTH@HOTMAIL.COM