ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: สมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  (อ่าน 1734 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


เนื้อหาพอสังเขป
 
ส่วนที่  1    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะ

          ความหมายของสมรรถนะ (Competency)

          ที่มาและแนวคิดของ Competency

          ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะเชิงปฏิบัติงาน

          และเชิงพฤติกรรม

          ประเภทของสมรรถนะข้าราชการไทย

          คุณลักษณะที่ใช้กำหนดสมรรถนะข้าราชการไทย

          คุณลักษณะที่ใช้กำหนดเป็นสมรรถนะนักบริหารไทย

          ความสำคัญหรือประโยชน์ของสมรรถนะ Competency

          การนำสมรรถนะไปประยุคใช้ในการบริหารงานบุคลากร

          การประเมินสมรรถนะ (Competency  Assessment)

          แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

          บทบาทของผู้บริหารในการนำสมรรถนะมาใช้

         

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร

 

            ความหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์ให้คะแนนรายสมรรถนะ

          หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ

              สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์

              สมรรถนะการบริการที่ดี

              สมรรถนะการพัฒนาตนเอง

               สมรรถนะการทำงานเป็นทีม

              สมรรถนะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์

              สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ

              สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

              สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์

 

ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะด้วยแบบทดสอบสถานการณ์

         

          ชุดคำถามแบบทดสอบด้วยสถานการณ์

              สถานการณ์ ที่ 1– 40
 
ส่วนที่ 4  การประเมินสมรรถนะด้วยแบบสอบถาม

            แบบประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบสอบถาม

          เฉลยแบบประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบสอบถาม

 

ภาคผนวก

          สรุปสมรรถนะและตัวชี้วัดรายสมรรถนะ

          ดัชนี หน้าคำถามคำตอบแบบทดสอบและแบบสอบถาม
            สรุปเฉลยแบบทดสอบสถานการณ์
 
ดาวน์โหลดข้อมูล