ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรมบัญชีสำหรับ ธุรกิจ ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ www.AccCloud.co  (อ่าน 22 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Boyzite1011

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 7184


โปรแกรมบัญชีสำหรับ ธุรกิจ ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ www.AccCloud.co
 
 เป็นโปรแกรมบัญชี Online ที่มี ความสามารถเทียบเท่าโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่
 
 ในราคาประหยัดและคุ้มค่าที่สุด ผ่านการใช้งานจริงจนถึงปิดงบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 500 กิจการ
 
 รองรับมาตรฐานใหม่กรมสรรพากร รองรับ 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)
 
 และ สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบคลังสินค้า ระบบจัดการคำสั่งซื้อ
www.acccloud.co[/b]/]โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีความสามารถในหลายๆส่วนที่เทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับนึงและ โปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ แต่จะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินไป และ องค์กรต้องปรับตัวอีกเป็นอย่างมาก

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับนี้ หรือ ธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต 
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co มีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ(ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และ การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมAPI กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก

 ในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในทุกVersion ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version  ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

 
ตัวโปรแกรมประกอบด้วย
 
 [ ระบบงานขาย ]

 
 งานขายสินค้า และ งานขายบริการ
 เอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย
 ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบมัดจำรับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้
 เอกสารตั้งหนี้ลูกค้า และอื่นๆ
 
 
 [ ระบบงานซื้อ ]
 

 งานซื้อสินค้า งานซื้อบริการ
 เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า
 ซื้อเงินสด ใบมัดจำจ่าย
 ซื้อต่างประเทศ ใบรับบริการ
 เอกสารตั้งหนี้ผู้จำหน่าย
 และอื่นๆ
 
 
 [ ระบบสินค้าคงคลัง]
 

 งานควบคุมสินค้า
 ใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้า ใบโอนสินค้า
 ใบปรับปรุงยอดสินค้า
 ใบตรวจนับสินค้า
 รองรับการคิดต้นทุนแบบ FIFO
 รายงานมูลค่าคงเหลือสินค้า และอื่นๆ
 
 
 [ระบบการเงินรับและลูกหนี้การค้า]
 

 เอกสารงานรับชำระ
 ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ
 เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต
 และ บันทึกรายรับอื่นๆ
 
 
 [ระบบการเงินจ่ายและเจ้าหนี้การค้า ]
 
 เอกสารงานจ่ายชำระ
 ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย
 เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(OE)
 เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต
 
 
 [ระบบการผลิต ]
 

 เอกสารเปิด Job งาน
 เอกสารกำหนด work in process
 ระบบควบคุมสินค้าระหว่างผลิต
 ระบบควบคุมและแจ้งเตือนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 ระบบควบคุมต้นทุนการผลิต และอื่นๆ
รายงานต้นทุน
รายงานกระบวนการผลิต
รายงานสินค้าสำเร็จรูปที่เกิดขึ้นจากการผลิต และอื่นๆ
 
 
 [ ระบบบัญชีแยกประเภท ]
 
 เอกสารการลงบัญชี
 สมุดรายวันทั่วไป สมุดซื้อ สมุดขาย สมุดเงินสด สมุดธนาคาร
 รายงานแยกประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงิน
 รองรับมาตรฐานใหม่กรมสรรพากร
 
 
 [ Business Intelligent ]
 

 รายงานในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยใช้
 Data Wareshouse ส่วนบุคคล
 
 
 [ระบบแก้ไขแบบฟอร์มและรายงาน]
 

 แบบฟอร์มทั้งหมดในโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถ Download มาปรับแก้ไขได้เอง
 รายงานทกตัวสามารถพิมพ์ออก Excel ได้
 
 
 [ ระบบสินทรัพย์ ]
 
 บันทึกสินทรัพย์
 คำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา
 รายงานค่าเสื่อมราคา
 
 
 [ ระบบเชื่อมข้อมูล ]
 
 ด้วยระบบ Web Service ที่Software ได้จัดเตรียมไว้ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบ
 AccountOnline ได้โดยการเรียกใช้ Webservice ของเรา**
 
 
 [ ระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม ]
 
 เอกสารบันทึกประกันสังคม ใบภงด 1 สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบใบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ (ePaySlip)
 ได้ ส่งออกไฟล์ประกันสังคมไปยังสำนักงานประกันสังคมได้
 
 
 
[ ระบบภาษีตามกรมสรรพากร ]
 

 รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ 30 ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบส่งประกันสังคม
 ส่งได้ทั้งเป็นไฟล์เอกสารและไฟล์ Electronics (สามารถดูเพิ่มเติมรายละเอียดได้ใน https://www.acccloud.co/)
 
 
กล่าวโดยสรุป โปรแกรม AccCloud.co เป็นโปรแกรมบัญชี
 
ที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีขนาดกลางถึงใหญ่
 
โดยมีคุณสมบัติของโปรแกรมเทียบเท่ากับโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่และโดยระบบประกอบด้วย
 
ระบบบัญชีและการเงิน ระบบการผลิต ระบบรายงานและวิเคราะห์ รวมถึง
 
ความสามารถในการเชื่อมระบบกับภายนอก ในราคาที่ประหยัดและคุ้มค่าต่อการลงทุนที่สุด

 
 
 ราคาเริ่มต้นที่ 5900 บาท
 
 
 AccCloud Company
 
 
 02-628-6565, 02-628-6566
 
 
 https://www.acccloud.co

 
 
 https://www.facebook.com/Acccloud.co/
 
 
 Ekarins2002@hotmail.com
 

 
 

Tags : www.acccloud.co