ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาใหม่ล่าสุด  (อ่าน 1128 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


!!! ระวัง !! อย่าหลงเชื่อ กับผู้ขายแนวข้อสอบที่ไม่มีหลักแหล่ง และไม่มีตัวตนที่แท้จริง
ทางสถาบันเรา ได้ ทะเบียนการค้า จดสิทธิบัตร ถูกต้องตามกฎหมาย และกำลังดำเนินคดี ล่อซื้อ กับกลุ่มที่แอบอ้าง จากสถาบันเรา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1. แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
2. นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
5. แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5. ข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
6. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
7. แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
1.    ข้อใดคือประธานกรรมการครุสภา
ก.    เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์        ค. พล.อ.บุญรอด สมทัศน์
ข.    นายวิจิตร ศรีสอ้าน            ง. นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ
ตอบ  ก.  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์   
2.    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ก.    มาตรา 9 (11)            ข. มาตรา 45
ข.    มาตรา 84 และมาตรา85        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
3.    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 เป็นมติคณะกรรมการครุสภาของการประชุมครั้งที่เท่าใด
ก.    ครั้งที่ 8/2548            ค. ครั้งที่ 8/2547
ข.    ครั้งที่ 9/2548            ง.  ครั้งที่ 9/2547
ตอบ  ค. ครั้งที่ 8/2547
4.    ประชุมเมื่อวันที่เท่าใด
ก.    6  กันยายน  2547            ค. 20 กันยายน  2547
ข.    12 กันยายน  2547            ง.  25  กันยายน  2547
ตอบ  ก. 6  กันยายน  2547
5.    ข้อบังคับนี้เรียกว่าอออะไร
ก.    ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ข.    ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2547
ค.    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548
ง.    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ตอบ  ง.  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
6.    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547  เริ่มใช้ตั่งแต่เมื่อใด
ก.    ประกาศในกระทรวงศึกษาธิการ   
ข.     ประกาศในที่ประชุมการว่าด้วยข้อบังคับครุสภา
ค.    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.    ประกาศในระเบียบข้าราชการครู
ตอบ  ค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
7.    ข้อใดคือความหมายของ  “คณะกรรมการ”  ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ก.    คณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ    ค. คณะกรรมการมาตรฐาน
ข.    คณะกรรมการครุสภา        ง. คณะกรรมการวิชาชีพ
ตอบ  ข. คณะกรรมการครุสภา
8.    ข้อใดคือความหมายของ  “เลขาธิการ”  ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ก.    เลขาธิการมาตรฐานวิชาชีพ        ค. เลขาธิการวิชาชีพ
ข.    เลขาธิการคุรุสภา            ง. เลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ข. เลขาธิการคุรุสภา
9.    ข้อใดคือความหมายของ  “ใบอนุญาต”  ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ก.    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู
ข.    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ค.    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามพระราชบัญญัติสภาครู
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
10.    ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ  “คำขอ”  ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ก.    คำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ข.     คำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ค.    คำขอต่ออายุใบอนุญาต
ง.    คำขอให้พิจารณาความผิดของผู้ทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตอบ  ง. คำขอให้พิจารณาความผิดของผู้ทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
11.    ข้อใดคือความหมายของ  “รัฐมนตรี”  ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.    รัฐมนตรีกกระทรวงสาธารณสุข
ง.    รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ตอบ  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
12.    ข้อใดคือผู้รักษาการมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ก.    ประธานกรรมการครุสภา    ค.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข.    เลขาธิการครุสภา        ง. เจ้าหน้าที่จรรยาบรรณ
ตอบ  ก. ประธานกรรมการครุสภา
13.    ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก.    มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ข.    มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
ค.    ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
14.    ข้อใดคือลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก.    เป็นผู้ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ข.    เป็นบุคคลธรรมดา
ค.    เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ง.    มีอายุเกินกว่ายี่สิบปี
ตอบ  ค. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1. แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
2. นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
5. แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5. ข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
6. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
7. แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com

!!! ระวัง !! อย่าหลงเชื่อ กับผู้ขายแนวข้อสอบที่ไม่มีหลักแหล่ง และไม่มีตัวตนที่แท้จริง
ทางสถาบันเรา ได้ ทะเบียนการค้า จดสิทธิบัตร ถูกต้องตามกฎหมาย และกำลังดำเนินคดี ล่อซื้อ กับกลุ่มที่แอบอ้าง จากสถาบันเรา