ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: มาแล้ว!! แนวข้อสอบอปท. อบต. อบจ. สอบท้องถิ่น ภาค ก. ข. อัพเดท ขรก. ใหม่  (อ่าน 16154 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ

มาแล้ว!! ใหม่ล่าสุด เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สอบท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต.ทั้งภาค ก และ ภาค ข. สอบบรรจุขรก. เร็วๆ นี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น
ตำแหน่งประเภททั่วไป
1. เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
9. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
10. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
11. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
12. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
13. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
14. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
15. เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
16. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
17. พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
18. สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน
19. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
20. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
21. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
22. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
23. นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
24. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
25. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
26. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
27. เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
3. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
6. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
9. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
10. นิติกรปฏิบัติการ
11. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
13. นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
14. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
15. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
16. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
17. นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
18. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
19. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
20. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
21. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
22. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
23. นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ
24. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
25. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
26. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
27. วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
28. สถาปนิกปฏิบัติการ
29. นักผังเมืองปฏิบัติการ
30. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
31. นักสันทนาการปฏิบัติการ
32. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
33. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฎศิลป์
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
24. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
25. ครูผู้ดูแลเด็ก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ อปท. ออกข้อสอบ
ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถด้านตัวเลข
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบ สรุปเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พรบ. การอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม
ภาค ข. (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรสุขาภิบาล
- นักวิชาการเกษตร
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- นักวิชาการสุขาภิบาล
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นักสังคมสงเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาการกีฬา
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
- นักจัดการงานเทศกิจ
- นักประชาสัมพันธ์
- นักผังเมือง
- นักสันทนาการ
- นิติกร
- นายสัตว์แพทย์
- บุคลากร
- บรรณารักษ์
- สถาปนิก
- สันทนาการ
- พยาบาลวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่สันทนาการ
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่ประปา
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์
- เจ้าหน้าที่ทะเบียน
- เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
- เจ้าพนักงานการเกษตร
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการประปา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
- เจ้าพนักงานโภชนาการ
- เจ้าพนักงานทะเบียน
- เจ้าพนักงานการคลัง
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
- เจ้าพนักงานเทศกิจ
- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานห้องสมุด
- เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
- เจ้าพนักงานประปา
- พยาบาลเทคนิค
- สัตวแพทย์
- นายช่างเขียนแบบ
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างโยธา
- นายช่างสำรวจ
- นายช่างเครื่องยนต์
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างผังเมือง
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างโยธา
- ช่างสำรวจ
- ช่างเขียนแบบ
- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเครื่องกล
- พนักงานขับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานประจำตึก
- พนักงานบริการ
- ครูผู้ช่วย


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาคละ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก.+ข. ราคา 798 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาคละ + VCD ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + VCD ราคา 1,998 บาท


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ
โทร : 087-774-4915
Line ID : @t0877744915 / @tlo4411w
Add Friend : http://line.me/ti/p/%40tlo4411w
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/testerth
E-Mail : testerth@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ LINE / Facebook / E-Mail / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
นายสราวุฒิ สีตาแสง ออมทรัพย์ 871-2-12709-1
(PromptPay พร้อมเพย์) 0877744915

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน
*********************************************************************


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 04:37:38 pm โดย testerth »
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


UPDATE!!!!!!!!!!!!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.

1. ทุ่งมะขามหย่อง คือโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด
ก. ความยากจนของประชาชน
ข. ความสามัคคี ของประชาชน
ค. ลดปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาความแห้งแล้ง
ง. ไม่มีข้อถูก

2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน คือ
ก. นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา
ข. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์
ค. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
ง. นายนายสุรชัย ขันอาสา

3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ
ก. นายโรเบริ์ต โซลิค
ข. นายเบน เบอร์นานกี้
ค. นายบัน คี มุน
ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย

4. การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ของพระมหากษัตริย์ไทยเรียกว่าอะไร
ก. พยุหยาตราสถลมารค
ข. พยุหยาตราชลมารค
ค. พยุหยาตราสาชลมารค
ง. พยุหยาตราธารายมารค

5. เรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับเพื่อเปิดโครงการของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 มีชื่อว่า
ก. เรืออังสมา
ข. เรืออังสนา
ค. เรือหลวงจักรีนฤเบศร
ง. เรือสนานัง

6. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอักษรย่อว่า
ก. อปท. .
ข. สถ.
ค. กส.ท
ง. กปถ.

7. ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันคือคือ
ก. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ
ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
ง. นายแก้วสรร อติโพธิ

8. ใครเป็นผู้เสนอ พรบ.ปรองดองแห่งชาติ จนทำให้รัฐสภามีปัญหาในปัจจุบัน
ก. นายปองพล อดิเรกสาร
ข. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา
 ง. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

9. ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ
ก. รัฐมนตรี
ข. อธิบดี
ค. ปลัดกระทรวง
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

10. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ

11. ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Vision)
ก. การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา
ข. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ง. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

12. เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ
ก. เนปิดอว์
ข. มัณฑะเลย์
ค. ย่างกุ้ง
ง. เปียงมะนา

13. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ก. อำเภอ
ข. องค์การบริหารส่วนตำบล
ค. เทศบาล
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

14. สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด
ก. ฟิลิปปินส์
ข. อินโดนีเซีย
ค. มาเลเซีย
ง. ไทย

15. นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนปัจจุบัน คือ
ก. นายโทนี่ แบลร์
ข. นายเดวิด คาเมรอน
ค. นายกอร์ดอน บราวน์
 ง. นางอังเกลา แมร์เคิล

16. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2012 จัดขึ้นที่เมืองใด
ก. ฮานอย
ข. จาการ์ต้า
ค. พัทยา
ง. พนมเปญ

17. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
ก. กรุงเทพมหานครฯ
ข. กระทรวง ทบวง
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
ง. กรม

18. ประเทศคณะมนตรีความมั่นคงถาวรแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง
ก. สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส
ข. สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส
ค. สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ อังกฤษ รัสเซีย
ง. สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส

19. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย คือ
ก. นายควง อภัยวงศ์
ข. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
 ง. พระยาพิพิธสุนทร

20. ประเทศใดที่ใช้ดัชนีชี้วัดความสุข
ก. เนปาล
ข.ภูฏาน
ค. ศรีลังกา
ง. บังกลาเทศ

21. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
- คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
- มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน

23. คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน

24. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน

25. ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน

26. มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

27. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
- หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28. ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล?
- จำนวน 35 %

29 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?
- ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

30. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร?
- พ.ศ.2545- 2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง

31. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
- เทศบาล

32. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน?
- สุขาภิบาล

33. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
- คณะผู้บริหารท้องถิ่น

34. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
- ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด

35. ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.?
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ

36. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
- 6 คน

37. อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
- การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

38. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?
- พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

39. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต.
- ภาษีการค้า

40. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
- ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

41. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ.ศ.อะไร
- 2525

42. วัน อบต. วันที่เท่าไร ?
- 2 มีนาคม ของทุกปี

43. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย?
- ฉบับที่ 16

44. รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร?
- 31 กรกฎาคม 2546

45. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
- การแบ่งอำนาจ

46. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
- คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด

47. ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ
- ให้ออก

48. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
- กฏหมายมหาชน

49. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
- 1,000 บาท

50. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
- กพ.

51. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
- กพร.

52. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
- แผนพัฒนาตำบล 3 ปี


1.       พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มีผลบังคับใช้วันใด
ก.  17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
ข.  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
ค.  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
ง.   7   มีนาคม   พ.ศ. 2496

ตอบ  ข.  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
มาตรา  2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2.       พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.ใด
ก.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2484 
ข.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2485 
ค. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2486
ง.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2487

ตอบ    ค. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2486
มาตรา  3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2486  และบรรดากฎหมาย  กฎข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

3.       เทศบาลตำบลได้แก่  ท้องถิ่นที่มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น  ให้ระบุถึงอะไรไว้ด้วยข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก.  ชื่อ                                                                     
ข.  เขตเทศบาล
ค.  ชื่อและเขตเทศบาล                                       
ง.  ชื่อนายกเทศบาล

ตอบ  ค.  ชื่อและเขตเทศบาล             
             มาตรา  9  เทศบาลตำบล  ได้แก่  ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อเทศบาลไว้ด้วย

4.       เทศบาลเมือง  ได้แก่  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  5,000  คน                                                       
ข.  10,000  คน
ค.  15,000  คน                                                     
ง.  20,000  คน

ตอบ  ข.  10,000  คน
 มาตรา 10  เทศบาลเมือง  ได้แก่  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัด  หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป  ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย

5.       เทศบาล  ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  20,000  คน                                                     
ข.  30,000  คน
ค.  15,000  คน                                                     
ง.  50,000  คน

ตอบ  ง.  50,000  คน
          มาตรา   11  เทศบาลนคร  ได้แก่  ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป  โดยราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติและซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย

6.       การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยประกาศเป็น
ก.  ประกาศกฎกระทรวง                                   
ข.  เทศบัญญัติ
ค.  พระราชกำหนด                                             
ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
           มาตรา  12  ภายในบังคับมาตรา  9  มาตรา 10  และมาตรา  11  การเปลี่ยนชื่อเทศบาลนครหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย

7.       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  มีสิทธิลงชื่อร้องขอให้จัดทำประชามติว่าจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี
ก.  หนึ่งในสี่                                                         
ข.  สองในสาม
ค.  สามในห้า                                                       
ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ก.  หนึ่งในสี่
          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้จัดทำประชามติในเขตเทศมนตรีผลของประชามติให้นำมาใช้เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติ  และให้ใช้รูปแบบการบริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกว่าจะมีการออกเสียงประชามติของผู้มีสิทธิอย่างอื่น

8.       สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก.  สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน
ข.  สภาเทศบาลเมือง  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบแปดคน
ค.  สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน
ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
            มาตรา  15  สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวนดังต่อไปนี้
            1)  สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน
            2)  สภาเทศบาลเมือง  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบแปดคน
            3)  สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน


 :7: :7: :7: :7: :7:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2013, 07:01:25 pm โดย testerth »
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบสรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ อปท.อบต.เทศบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบเก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ระเบียบหระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ + แนวข้อสอบ
- สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- สาระสำคัญ + ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อปท. เทศบาล
แนวข้อสอบ  ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                ข้อ 3  ให้ยกเลิก
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

2. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คืออะไร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงหมาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้

3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. คณะเทศมนตรี
ค. ประธานกรรมการสุขาภิบาล
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                “คณะผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี  ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา  และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. ปลัดเทศบาล , ปลัดสุขาภิบาล
ค. หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                “เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล  ปลัดสุขาภิบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ข. วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ
ค. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                ข้อ 8  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ  และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
2. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ
3. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. สภาท้องถิ่น
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ        ค.  สภาท้องถิ่น
                                ข้อ 11  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น

7. เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลาง
ข. งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการ
ค. งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ        ค.  งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

                                ข้อ 12   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้

8. รายจ่ายตามแผนงานจำแนกเป็นสองลักษณะ  ลักษณะที่ 1 เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ  อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. หมวดค่าครุภัณฑ์
ข. ค่าที่ดิน
ค. ค่าสิ่งก่อสร้าง
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                ข้อ 14   รายจ่ายตามแผนงาน  จำแนกเป็นสองลักษณะคือ
1. รายจ่ายประจำ  ประกอบด้วย
ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ค. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ง. หมวดค่าสาธารณูปโภค
จ. หมวดเงินอุดหนุน
ฉ. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง  รายละเอียดประเภทจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

9. ประมาณรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้าง
ก. หมวดภาษีอากร
ข. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                ข้อ 17   ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยรายได้ที่จำแนกเป็น
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

10. รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย  เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนด
ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. กรมการปกครอง
ค. สภาท้องถิ่น
ง. กระทรวงมหาดไทย

ตอบ        ข.  กรมการปกครอง
                                ข้อ 18  รายละเอียดประเภทรายได้  และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

11. การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อ
ก. งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย
ข. มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ        ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

                                ข้อ 21     การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จะกระทำได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอกับการใช้จ่าย  หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฎในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า  จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ  หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสินของประมาณการรายรับประจำปี

12. เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรายจ่าย  และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่เท่าใดของเดือนสิงหาคม
ก. 15 สิงหาคม
ข. 20 สิงหาคม
ค. 25 สิงหาคม
ง. 30 สิงหาคม

ตอบ        ก.  15  สิงหาคม
                                ข้อ 22   ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย  และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
                                ข้อ 23   ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายใน 15 สิงหาคม

13. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ค. สภาท้องถิ่น  โดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น

ตอบ        ง.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
                                ข้อ 26   การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

14. การโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำในลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจของใคร
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. สภาท้องถิ่น
ค. คณะผู้บริหาร
ง. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ตอบ        ข.  สภาท้องถิ่น
                                ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติใคร
ก. สภาท้องถิ่น
ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ        ข.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
                                ข้อ 28   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 22, 2013, 12:07:20 pm โดย testerth »
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบสรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อบจ.เทศบาล อบต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข พ.ศ. 2550
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- การบริหารการศึกษา
- หลักการจัดการศึกษา

ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 21 กุมภาพันธ์
ค 22 กุมภาพันธ์
ง 23 กุมภาพันธ์

2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
ก 14 มาตรา
ข 15 มาตรา
ค 16 มาตรา
ง 17 มาตรา

3.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด
ก นายสมัคร สุนทรเวช
ข พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ค นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์
ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์

4.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก เพราะมีรัฐบาลใหม่จึงแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ข เพราะต้องการให้มีโครงสร้างที่เกิดการคล่องตัวมากขึ้น
ค เพราะจำนวนของบุคคลในองค์คณะไม่เหมาะสม
ง เพราะให้การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า

5.หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก สำนักงาน ก.ค.ศ.
ข ก.ค.ศ.
ค สำนักงานเขตพื้นที่
ง คณะกรรมการเขตพื้นที่

6.ให้ ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
ก 180 วัน
ข 90 วัน
ค 60 วัน
ง 30 วัน

7.ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7

8.กรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมี ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 4 คน
ข 6 คน
ค 8 คน
ง ทั้ง 9 คน

9.ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 21
ข 27
ค 28
ง 29

10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
ก 7 หมวด
ข 8 หมวด
ค 9 หมวด
ง 10 หมวด

11.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 11 มิถุนายน
ค 19 สิงหาคม
ง 23 ธันวาคม

12.มาตราในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดที่ถูกยกเลิก
ก มาตรา 18
ข มาตรา 21
ค มาตรา 22
ง ทุกข้อ

13.บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้
ก นาย ท. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข นาย ส.เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ค นาย ย.เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ง ทุกคนไม่สามารถเข้ารับราชการครูได้

14.วัน เวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ให้เป็นไปตามที่..
ก ราชการกำหนด
ข รัฐบาลกำหนด
ค ก.ค.ศ.กำหนด
ง ค.ร.ม.กำหนด

15.ตำแหน่งศึกษานิเทศก์มีกี่วิทยฐานะ
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7

16.โทษทางวินัยมี 5 สถาน ปรากฎอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก มาตรา 82
ข มาตรา 90
ค มาตรา 96
ง มาตรา 100

17.ข้า ราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่ กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ สั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก 90 วัน
ข 60 วัน
ค 30 วัน
ง 120 วัน

18.ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการทันที
ก พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข ลาออกจากราชการ
ค ตาย
ง ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกโดยกระบวนความได้สิ้นสุดแล้ว

19.ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัย ?ขั้นต่ำ?สุดตามข้อใด
ก ว่ากล่าวตักเตือน
ข ภาคทัณฑ์
ค ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%
ง ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

20.ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
ก 100 บาท
ข 200 บาท
ค 300 บาท
ง 500 บาท

21.ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
ก รัฐมนตรีว่าการฯ
ข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค เลขาธิการ ส.พ.ฐ.
ง เลขาธิการ ก.ค.ศ.

22.คณะกรรมการ สกสค. มีกี่คน
ก 28 คน
ข 27 คน
ค 23 คน
ง 21 คน

23.วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ
ก 24 ธันวาคม
ข 20 สิงหาคม
ค 21 กุมภาพันธ์
ง 12 มิถุนายน

24.คำในข้อใดไม่ปรากฎตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ก ครู
ข คณาจารย์
ค ผู้บริหารสถานศึกษา
ง ผู้บริหารการศึกษา

25.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า…
ก สก.สค.
ข ครุสภา
ค คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง คุรุสภา

26.ข้อใดคือรายได้ของสภาครู
ก ค่าธรรมเนียม
ข เงินอุดหนุน
ค ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินฯ
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

27.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
ก 23 คน
ข 21 คน
ค 17 คน
ง 15 คน

28.ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมมีคุณสมบัติดังนี้ทุกข้อ คุณสมบัติข้อใดไม่ถูกต้อง
ก วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
ข มีคุณวุฒิอื่นที่สภาครูฯรับรอง
ค ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินตามกำหนด
ง มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

29.ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่ด้าน
ก 3
ข 4
ค 5
ง 6

30.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ อยู่ในมาตรฐานด้านใด
ก มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

31.คำวินิจฉัยชี้ขาดขั้นต่ำสุดตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยคือข้อใด
ก ภาคทัณฑ์
ข ตักเตือน
ค เพิกถอนใบอนุญาต
ง ยกข้อกล่าวหา

32. 17.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของสภาครูฯ
ก กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ข ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ค กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
ง ถูกทุกข้อ

33.การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก การศึกษาชั้นป.1 ถึง ชั้น ป.6
ข การศึกษาชั้นป. 1 ถึงชั้น ม. 3
ค การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ง ถูกทุกข้อ

34.ข้อใดคือความหมายของคำว่า ?เด็ก?ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ที่ถูกต้องที่สุด
ก เยาวชนอายุ 7 ? 18 ปี
ข เด็กอายุระหว่าง 7 ? 16 ปี
ค เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
ง เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

35.ผู้ ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครองมีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่ กรณี ภายใน………นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น ข้อใดคือคำตอบในช่องว่าง
ก 7 วัน
ข 15 วัน
ค หนึ่งเดือน
ง เก้าสิบวัน

36.ผู้ใดออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก นายกรัฐมนตรี
ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

37. ?มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา?จัดอยู่ในหมวดใดของพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ก หมวด 4
ข หมวด 6
ค หมวด 8
ง หมวด 9

38.วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ
ก 19 สิงหาคม
ข 20 สิงหาคม
ค 20 ธันวาคม
ง 24 ธันวาคม

39.ข้อใดคือความหมายของคำว่า ?ผู้สอน?ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ที่ถูกต้องมากที่สุด
ก ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ข ครู
ค คณาจารย์
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

40.ผู้รักษาการณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข นายกรัฐมนตรี
ค เลขาธิการ สพฐ.
ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

41.ข้อที่ถูกต้องที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เด็กอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก ย่างเข้าปีที่เจ็ด
ข เจ็ดปี
ค เจ็ดปีบริบูรณ์
ง ไม่เกินเจ็ดปี

42.ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ค ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

43.ผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติฯ
ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค อ.ก.ค.ศ.
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

44.ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ?พนักงานเจ้าหน้าที่?ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก เลขาธิการ ส.พ.ฐ
ข ปลัดกระทรวง
ค รัฐมนตรี
ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

45.ตรงกับความหมายของ ?การศึกษาตลอดชีวิต?ตามพระราชบัญญัติฯ
ก การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
ค การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมและการสืบสานทางวัฒนธรรม
ง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา

46.การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ยึดหลักกี่ข้อ
ก 6 ข้อ
ข 5 ข้อ
ค 4 ข้อ
ง 3 ข้อ

47.ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ก มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
ข มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ค ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา
ง ทุกข้อ

48.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึง ถึง….
ก พ่อแม่ของบุคคลนั้น
ข ฐานะครอบครัวของบุคคลนั้น
ค ความสามารถของบุคคลนั้น
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

49.การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
ก 1
ข 2
ค 3
ง 4

50.สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดได้บ้าง
ก การศึกษาตามอัธยาศัย
ข การศึกษาในระบบ
ค การศึกษานอกระบบ
ง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง ข้อ ก ข หรือ ค ก็ได้

51.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
ก 1
ข 2
ค 3
ง 4

52.ข้อใดคือสถานศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข โรงเรียน
ค ศูนย์การเรียน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

53.การประเมินผลผู้เรียนตามพระราชบัญญัติฯให้พิจารณาจาก….
ก พัฒนาการของผู้เรียน
ข ความประพฤติ
ค สังเกตพฤติกรรมการเรียน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

54.การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวนกี่องค์การ
ก 6
ข 5
ค 4
ง 7

55.คณะกรรมการอาชีวศึกษามีกี่คน
ก 27
ข 59
ค 31
ง 26

56.ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการค้าเสรีในท้องถิ่น

57.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก 4
ข 3
ค 2
ง 5

58.ผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา
ข รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ค รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของสภาการศึกษา
ง รัฐมนตรีโดยให้ความเห็นชอบของสภาการศึกษา

59.การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงข้อใด
ก ปริมาณสถานศึกษา
ข จำนวนประชากร
ค วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
ง ทุกข้อถูกต้อง

60.มาตราใดกล่าวถึงการกระจายอำนาจ 4 ด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
ก มาตรา 8
ข มาตรา 39
ค มาตรา 10
ง มาตรา 22

61.การจัดการศึกษาทุกระบบต้องเน้นความสำคัญตามข้อใดในพระราชบัญญัติฯ
ก ความรู้ คุณธรรม
ข กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ค พุทธพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย
ง เฉพาะข้อ ก และ ข ถูกต้องที่สุด

62.ตามพระ ราชบัญญัติฯผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือข้อใด
ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข ครู
ค สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

63.ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก ผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับมอบหมาย
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

64.หน่วยงานใดไม่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ
ก โรงเรียน
ข โรงเรียนเอกชน
ค สพท.
ง สพฐ.

65.ข้อ ใดคือระดับการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ แบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
ก ระดับก่อนประถมศึกษา
ข ระดับประถมศึกษา
ค ระดับมัธยมศึกษา
ง ทุกข้อ

66.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีกี่ประเภทตามกฎกระทรวงฯ
ก 1 ประเภท
ข 2 ประเภท
ค 3 ประเภท
ง 4 ประเภท

67.ผู้ที่เป็นประธานกรรมการ ?คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา? คือบุคคลตามข้อใดในกระทรวงศึกษาธิการ
ก รัฐมนตรี
ข เลขาธิการ สพฐ.
ค ปลัดกระทรวง
ง ผู้อำนวยการสำนักฯ

68.ตามพระ ราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ องค์กรปกครองส่วนถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็ก เข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาตามข้อใด
ก ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข หนึ่งเดือน
ค สิบห้าวัน
ง ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

69.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้
ก 7 กรกฎาคม
ข 24 ธันวาคม
ค 12 มิถุนายน
ง 21 กุมภาพันธ์

70.ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก ส่วนกลาง
ข เขตพื้นที่การศึกษา
ค สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
ง ทุกข้อ

71.หน่วยงานในข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล
ก สำนักงานรัฐมนตรี
ข สำนักงานปลัดกระทรวง
ค สพฐ.
ง สอศ.

72.การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้ออกเป็น
ก กฎกระทรวง
ข ประกาศกระทรวง
ค ระเบียบกระทรวง
ง พระราชบัญญัติฯ

73.ประธานกรรมการในข้อใดเป็นประธานโดยตำแหน่ง
ก ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
ข ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง เป็นประธานโดยตำแหน่งทุกข้อ

74.คณะ กรรมการในข้อใดมีหน้าที่…พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา…การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล…โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ…ฯ
ก คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง คณะกรรมการอุดมศึกษา

75.หน้าที่ของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ก ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย
ข ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับภารกิจ
ค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลและการดำเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

76.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีกี่ชุดหลักตามพระราชบัญญัติฯ
ก 1 ชุด
ข 2 ชุด
ค 3 ชุด
ง 4 ชุด

77.หน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือข้อใด ตามพระราชบัญญัติฯ
ก กระทรวงศึกษาธิการ
ข สพฐ.
ค สพท.
ง โรงเรียน

78.ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาบางประเภทได้ หน่วยงานใดสามารถจัดแทนได้
ก สำนักงานปลัดกระทรวง
ข สำนักงานต่างๆของการจัดระเบียบราชการในสำนักงาน
ค โรงเรียน
ง เฉพาะข้อ ก และ ข

79.ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
ก ปลัดกระทรวง
ข รองปลัดกระทรวง
ค ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ง เลขาฯปลัดกระทรวง

80.ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก ยุบเลิก
ข โอน
ค ยุบ
ง แยก

81.การกระจายอำนาจและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน กระจายไปยังหน่วยงานตามข้อใด
ก คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค สถานศึกษา
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

82.ข้อใดที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไม่ได้กำหนดไว้ในหมวดต่างๆ
ก การรักษาราชการแทน
ข การปฏิบัติราชการแทน
ค การรักษาการในตำแหน่ง
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

83.สำนักงาน กศน. สังกัดอยู่ในส่วนราชการใด
ก สพฐ.
ข สกอ.
ค สอศ.
ง สำนักงานปลัดกระทรวง

84.การสอบ O-net เป็นหน้าที่ของสำนักใดใน สพฐ.
ก สำนักทดสอบทางการศึกษา
ข สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ค สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง สำนักทดสอบกลาง

85.การสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและการสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาภาค ข และ ภาค ค เป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มใดใน สพท.
ก กลุ่มอำนวยการ
ข กลุ่มบริหารงานบุคคล
ค กลุ่มนโยบายและแผน
ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

86.การอุทธรณ์โทษทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อใครได้
ก ประธาน อ.ก.ค.ศ.
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง เฉพาะข้อ ก และ ข

87.การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ก สามสิบวัน
ข หกสิบวัน
ค เก้าสิบวัน
ง หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

88.ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยความเห็นชอบของใคร
ก รัฐมนตรี
ข คณะรัฐมนตรี
ค เลขาฯ สพฐ.
ง ปลัดกระทรวง

89. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของครูฯตามพระราชบัญญัติฯ
ก ภาคทัณฑ์
ข ให้ออก
ค ลดขั้นเงินเดือน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

90.ข้อใดไม่ถือเป็น ?เงินเดือน?
ก เงินวิทยฐานะ
ข เงินประจำตำแหน่ง
ค เงินเดือน
ง เฉพาะข้อ ก และ ข

91.ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการ ?กงช.?
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค ปลัดกระทรวง
ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

92.ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ ?กงช.?
ก ปลัดกระทรวง
ข เลขาธิการ ก.พ.
ค อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

93.วิทยฐานะสูงสุดของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ข รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ

94.ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข นายกรัฐมนตรี
ค ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

95.วิทยฐานะที่ได้รับเงินวิทยฐานะต่ำสุดของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการ
ข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

96.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก 24 ธันวาคม
ข 21 กุมภาพันธ์
ค 12 มิถุนายน
ง 20 สิงหาคม

97.คณะกรรมการ ช.พ.ค. เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด
ก สกสค.
ข กงช.
ค สพฐ.
ง สพท.

98.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงในกรณีใด
ก หมดอายุ
ข ถูกสั่งเพิกถอน
ค ถูกสั่งพักใช้
ง ทุกข้อที่กล่าวมา

99.มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่
ก เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ
ข ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ค แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ง ทุกข้อ

100.จากข้อความ ?ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม……ฯ? เป็นจรรยาบรรณตามข้อใด
ก จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

เฉลย…….
1-ข 2-ง 3-ข 4-ง 5-ข 6-ก 7-ข 8-ข 9- ค10-ค 11-ง 12-ง 13-ง 14- ค15-ก 16-ค 17-ก 18- ข19- ข 20-ข 21-ข 22- ค23-ง 24-ข 25-ง 26-ง 27-ค 28-ง 29-ก 30-ก 31-ง 32-ง 33-ค 34-ค 35-ค 36- ข37-ข 38-ข 39-ก 40-ก 41-ก 42- ข43- ข 44-ค 45-ง 46-ง 47- ง 48-ค 49-ค 50-ง 51-ข 52- ง53-ง 54-ค 55-ค 56-ง 57-ค 58-ข 59-ง 60-ข 61-ง 62-ค 63-ข 64- ค 65-ง 66-ข 67-ค 68-ก 69-ก 70-ง 71-ก 72- ก73-ก 74-ค 75-ก 76-ข 77- ก 78-ง 79-ก 80-ก 81-ง 82-ค 83-ง 84-ก 85-ข 86-ง 87-ก 88-ข 89-ข 90-ง 91-ข 92-ข 93- ก 94-ข 95-ข 96-ก 97-ก 98-ง 99-ง 100- ข
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2013, 07:47:34 pm โดย testerth »
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต. อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- สรุป พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2542
- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต. อบจ. เทศบาล


แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  อบต. อบจ. เทศบาล

วิชา คอมพิวเตอร์
1.   GUI คือ
***Graphic User  Interface  (การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้)

2.   คีย์บร์อดมาตรฐานมีกี่ปุ่ม
 ***101 ปุ่ม

3.   ข้อใดสามารถประชุมทางไกลได้
***ระบบ วีดีโด คอนเฟอร์เร้น

4.   นามสกุล PowerPoint
*** .ppt

5.   ข้อใดคือโปรแกรมด้านกราฟฟิค
***paint

6.   โปรแกรมใดใช้พัฒนาเว็บไซค์
*** DreamWeaver

7.   ข้อใดมีหน้าที่ประมวลผลกลาง
***CPU

8.   เว็บหน้าแรกเรียกว่า
*** home page

9.   ใครมีหน้าที่ดูแลเว็บไซค์
***Admin

10. ต้องการส่งข้อมูลไปเก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง โดยมีการบริการพื้นที่ ต้องผ่านระบบใด
***FTP

11. ข้อใดคือการเก็บข้อมูลโดยต้องผ่านเน็ต
***FTP

12. ต้องการเชื่อมต่อ Internet ต้องไปติดต่อองค์กรใด
***ISP

13. ต้องการเพิ่มหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องเพิ่มส่วนไหน
***Rom/Ram

14. ข้อใดไม่ใช้โปรโตคอล
***www

15. หน่วยที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์คือ
***bit

16. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์คือ
***นำเข้า+ประมวลผลกลาง+ความจำหลัก+ความจำสำรอง+ส่งออก

17. 1 m มีค่า
***1024 kb

18. คอมพิวเตอร์ประเภทใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด
***ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

19. ข้อใดคือการประมวลผลแบบเร็ว
***กดเงินจาดตู้ ATM

20. เพราะเหตุใด ผู้พัฒนาระบบ จึงใช้ GUI มาใช้พัฒนา
***พัฒนาได้เร็ว

21. ซอฟแวร์ระบบ คือ
***ซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง
เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ทันทีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะทำงานตามโปรแกรมทันที โปรแกรมแรกที่สั่งคอมพิวเตอร์ทำงานนี้เป็นซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบอาจเก็บไว้ในรอม หรือในแผ่นจานแม่เหล็ก หากไม่มีซอฟต์แวร์ระบบ คอมพิวเตอร์จะทำงานไม่ได้ ซอฟต์แวร์ระบบยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ และยังรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาต่าง ๆ

22. การแปลคำทีละคำคือข้อใด
***interpreter

1.    อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร
ก.    ประชาชนชาวไทย            ค. รัฐบาล
ข.    ปวงชนชาวไทย            ง. ประเทศไทย

ตอบ   ก.ประชาชนชาวไทย

2.    พรบ.กระจายอำนาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ข.    รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ค.    ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
ง.    ประกาศในรัฐธรรมนูญ

ตอบ   ค.ประกาศในราชกิจจานุเษกษา

3.    ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่าอะไร
ก.    คณะกรรมการจังหวัด            ค. ที่ปรึกษาจังหวัด
ข.    คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด        ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า

ตอบ  ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า

4.    การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ. ต้องได้รับมัติจากใคร
ก.    คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.        ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.    คณะกรรมการกลาง อบจ.            ง.สมาชิกสภา อบจ.

ตอบ  ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5.    การแต่งตั้ง ถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร
ก.    คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.        ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.    คณะกรรมการกลาง อบจ.            ง.สมาชิกสภา อบจ.

ตอบ  ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

6.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารในกระทรวง
ก.    สำนักปลัดกระทรวง                ค. สำนักนายก
ข.    กรม                    ง. กอง
ตอบ   ง. กอง

7.    หนังสือเวียน คือ
ก.    โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน            ค.ซองแบบเดียวกัน
ข.    ผู้รับที่เดียวกัน                ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ   ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

8.    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มาจาก
ก.    คัดเลือก                    ค. เลือกตั้ง
ข.    แต่งตั้ง                    ง. สรรหา

ตอบ   ก. คัดเลือก   

9.    คณะกรรมการ ก.พ.ร มีวาระกี่ปี
ก.    2  ปี                        ค. 4  ปี
ข.    3  ปี                        ง. 5 ปี

ตอบ   ค. 4  ปี

10.    ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่น ของประชาชน
ก.    ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น            ค.ตรวจงบประมาณ
ข.    เสนอร่างกฎหมาย                ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2013, 10:27:54 pm โดย testerth »
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเก่านักวิชาการเกษตร ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
- ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง


แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


1. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ทำอย่างไร
ก. ให้วินิจฉัยตามความถูกต้อง ค. ให้ปฏิบัติตามประเพณี
ข. ให้วินิจฉัยตามประเพณี   ง. ให้วินิจฉัยตามระเบียบของสังคม

ตอบ ข. ให้วินิจฉัยตามประเพณี

2. การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทำได้ในกรณีใด
ก. อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข. อาศัยอำนาจตามกฏของท้องถิ่น
ค. อาศัยอำนาจของนายกรัฐมนตรี
ง. อาศัยอำนาจของนิติบัญญัติ

ตอบ ก. อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น
ก. ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ค.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” 
ง. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี

ตอบ ก. ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระละ 5 ปี 

4. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ กกต.
ก. ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
ข. การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
ค. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ง. การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง
ตอบ ง. การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง

5. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใด
ก. รัฐวิสาหกิจ  ค. หน่วยงานอิสระ
ข. เอกชน  ง.องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

ตอบ ง. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

6. หนังสือภายนอกให้ลงที่อยู่ของส่วนราชการที่ใด
ก. ขอบบนขวา   ค. ขอบล่างซ้าย
ข. ขอบบนซ้าย ง. กึ่งกลางล่าง

ตอบ ก. ขอบบนขวา

7. การร่าง คืออะไร
ก.  การพิมพ์ขั้นต้น  ค. การบรรยายความรู้สึก
ข.  การถ่ายทอดความรู้ ง. การพิมพ์จนเสร็จสิ้น

ตอบ ก. การพิมพ์ขั้นต้น

8. การร่างมีวัตถุประสงค์อย่างไร
ก. จะได้ไม่ลืมว่าควรจะเขียนอะไรบ้าง
ข. ตรวจสอบคำผิดคำถูก
ค. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน
ง. เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะเขียนหรือพิมม์

ตอบ ค. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน

9. หนังสือประทับตราสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใด
ก. ลงชื่อประทับตรา  ค. เขียนวันที่แล้ว
ข. มีคำว่าหนังสือประทับตรา ง. ระบุตัวผู้รับชัดเจน

ตอบ ก. ลงชื่อประทับตรา

10. ข้อใดคือปีงบประมาณ
ก. 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
ข. 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม
ค. 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป
ง. 30 กันยายน  ถึง 1 ตุลาคม ของปีถัดไป

ตอบ  ค. 1 ตุลาคม ถึง  30 กันยายน ของปีถัดไป

11. กรณีนายก อบต.และรองนายก อบต.ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใครรักษาการฯ
ก. รองปลัด อบต.   ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข.  ปลัด อบต.  ง. ผู้ช่วยปลัด อบต.

ตอบ ข. ปลัด อบต.

12. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ
ก. ความลับ ค. สำนวนของศาล
ข. หลักฐาน สถิติ  ง. หลักฐานทางอรรถคดี

ตอบ ข.หลักฐาน สถิติ

13. ส่วนราชการใดไม่เป็นนิติบุคคล
ก. จังหวัด ค.อำเภอ
ข. สภาตำบล  ง. กรม

ตอบ  ค.อำเภอ

14. สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี ค. 4 ปี
ข. 3 ปี ง. 5 ปี

ตอบ ค. 4 ปี

15. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ก. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานนักพัฒนาชุมชน อปท. อบต.อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- สรุป พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- รวมข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนแนวข้อสอบเจ้าพนักงานนักพัฒนาชุมชน อปท. อบต.เทศบาล

1.   คำว่า "การพัฒนาชุมชน" หมายถึง (ตอบ 3)
      1.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น
      2.  การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น
     3.  การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
      4.  การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น
      5.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ

2.   คำว่า "ชุมชน" ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน  หมายถึง (ตอบ 4)
      1.  หมู่บ้าน
      2.  ตำบลหรือแขวง
      3.  ท้องถิ่น
      4.  กลุ่มคน
      5.  องค์กรต่าง ๆ

3.   เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา  แนวความคิด ทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด.....
      1.  ขบวนการ
      2.  กรรมวิธี
      3.  หลักการ
      4.  วิธีการ
      5.  บริการ

4.   ที่กล่าวกันว่า  การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น  คำว่า  "จิตใจ" หมายถึงอะไร....(ตอบ 4)
      1.  คุณธรรม
      2.  มีศีลธรรม
      3.  การถือปฏิบัติพรหมจรรย์
      4.  พฤติกรรม  ค่านิยมและทัศนคติ
      5.  ความรู้คู่คุณธรรม

5.   หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน...(ตอบ 5)
      1.  อริยสัจ 4
      2.  อิทธิบาท 4
      3.  อัตตาหิ  อัตโนนาโถ
      4.  พรหมวิหาร 4
      5.  สังคหวัตถุ 4

6.   งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้น  หมายถึง
      1.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน
      2.  การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต
      3.  การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
      4.  การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง
      5.  การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

7.   ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน  หมายถึง (ตอบ 1)
      1.  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  หรือกรรมการชุมชน
      2.   เศรษฐีเงินออกดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน
      3.   ผู้อำนวยการสำนักงานเขต  หรือนายอำเภอ  หัวหน้างานต่าง ๆ ของสำนักงานเขต  หรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอ
      4.   เจ้าอาวาสวัด  หรือผู้นำทางศาสนาอื่น
      5.   ถูกทุกข้อ

8.   ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ (ตอบ 2)
      1.  โรคภัยไข้เจ็บ
      2.  ยาเสพติด
      3.  อาชญากรรม
      4.  ยากจน
      5.  ถูกทุกข้อ

9.   คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร (ตอบ 2)
      1.  เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง
      2.  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม
      3.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี  จนเป็นที่ยอมรับ
      4.  เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ
      5.  เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์

ชุดที่ 1

1.    ถ้าดำเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด 6.00×100×0.15 ม. จะต้องใช้ดินลูกรังประมาณ
      (1)  90 ม.3                                                                              (2)  100 ม.3
        (3)  90 ฟ.3                                                                              (4)  0.90 ม.3
        (5)  0.90 ฟ.3

2.    ในปัจจุบันขณะนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น
        (1)  ปีคุณภาพชีวิต                                      (2)  ปีแห่งการท่องเที่ยว
        (3)  ปีมังกรทอง                                          (4)  ปีทองของการบริการประชาชน
        (5)  ปีเศรษฐกิจไทย 

3.    เทศบาลเมือง ได้แก่
        (1)  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด            (2) ท้องถิ่นชุมชนราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป
      (3)  มีราษฎรเฉลี่ยหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร
        (4)  ข้อ 1 และ 2                                                          (5)  ข้อ 1, 2 และ 3

4.    กสนพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินทอง หมายความถึง
        (1)  การพัฒนาสมบูรณ์พร้อมด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
      (2)  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี                               
      (3)  การพัฒนาชุดค้นแหล่งทรัพยากร
        (4)  การพัฒนาทำอุตสาหกรรมแร่ทองคำ
        (5)  การพัฒนาการท่องเที่ยว

5.    ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนเมือง
        (1)  ยึดถือจารีตประเพณี                                            (2)  ความหนาแน่นของประชากรสูง
        (3)  ขาดสาธารณูปโภค                                              (4)  ฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน
        (5)  อาศัยพึ่งพากัน

6.    ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการพัฒนาชุมชน
        (1)  ยึดถือประชาชนเป็นหลัก                                   (2)  ยึดหลักในการปกครองตนเอง
        (3)  ยึดหลักตัวใครตัวมัน                                           (4)  ยึดหลักประชาธิปไตย
        (5)  ยึดทรัพยากรชาวบ้านเป็นหลัก

7.    ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาชุมชนนั้น คำย่อที่เรียกว่า กรอ. นั้นหมายถึง
        (1)  คณะกรรมการรัฐบาลและองค์การ               
        (2)  คณะกรรมการราชการและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
        (3)  คณะกรรมการรัฐมนตรีและองค์การเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนา
        (4)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
        (5)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

8.    การวางแผนที่ดีเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความสำเร็จ หลักสำคัญในการวางแผนได้แก่
        (1)    กำหนดปัญหาและตั้งเป้าหมาย                     (2)  ศึกษาข้อเท็จจริง
        (3)  วางแผนแก้ไขปัญหา                                       
        (4)  ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลเพื่อทราบผลการดำเนินงาน
        (5)  ถูกทุกข้อ

9.    โครงการพัฒนาชุมชนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจและเห็นว่าปีนี้เป็นตัวแบบที่ดี คือ โครงการ Saemual Uadong ของประเทศเกาหลีมีวิธีการพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
        (1)  ปรับปรุงจิตใจ พัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจ     
        (2)  ปรับปรุงการเกษตร พัฒนาบุคคล และพัฒนาองค์การ
        (3)  ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงบุคคล ปรับปรุงการจัดการ
        (4)  พัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนาการวางแผน พัฒนาการปกครอง
        (5)  พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการเมือง และการทหาร

10.  บทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาล ได้แก่
        (1)  กำหนดนโยบายและแผนดำเนินการ              (2)  ติดตามและประเมินผลการการดำเนินงาน
        (3)  ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง             (4)  แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
      (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก

11.  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาล คือใคร
        (1)  รองปลัดเทศบาล                                                 (2)  หัวหน้าฝ่าย/กองสาธารณสุข
        (3)  เทศมนตรีที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข          (4)  พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้ง
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

12.  การดำเนินการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนั้นทำในรูปแบบของ
        (1)  การกระจายอำนาจส่วนกลางไปยังภูมิภาค 
        (2)  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยพัฒนากรทำหน้าที่นักพัฒนาแบบเอนกประสงค์
        (3)  การพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่ โดยมุ่งพัฒนากรทำหน้าที่นักวิชาการเฉพาะอย่าง
        (4)  การประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน
        (5)  ถูกทุกข้อ

13.  การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมุ่งทำงานกับกลุ่มคนเพราะ
        (1)  ทำงานกับกลุ่มที่ง่ายกว่า                                    (2)  ไม่ต้องเสียเวลาทำงานกับรายบุคคลหลายครั้ง
        (3)  ในชุมชนมีกลุ่มต่าง ๆ ถาวรอยู่แล้ว                (4)  กลุ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีของราษฎรได้
        (5)  ถูกทุกข้อ

14.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มุ่งเน้น
        (1)  ความเป็นอยู่ของประชาชน                              (2)  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (วัตถุ)
        (3)  วางแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศ        (4)  วางแผนงบประมาณ
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

15.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-6 มุ่งเน้น
        (1)  การพัฒนาจิตใจ                                                   (2)  การส่งออก
        (3)  ทางคมนาคม                                                        (4)  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

16.  ปัจจัยทางสังคมตามทัศนะของ Lionberger ว่าประกอบด้วย
        (1)  เพื่อนบ้าน ชุมชน ครอบครัว กลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทางการ
        (2)  ค่านิยม ทัศนคติ                                                   (3)  อายุ การศึกษา ลักษณะทางจิตวิทยา
        (4)  รายได้ เกียรติยศ                                                  (5)  ถูกทุกข้อ

17.  ชุมชนแออัด (Slum) ในเขตเทศบาลนับว่าจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะคนในเขตชนบทอพยพเข้ามาทำมาหากินในเมืองมากขึ้น การจะปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลให้ได้ประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุดต้องทำเป็นอันดับแรก คือ
        (1)  การไปเยี่ยมบุคคล                                               (2)  การไปให้บริการสาธารณสุข
        (3)  จัดหาสาธารณูปโภคให้                                     (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5
        (5)  ถูกทุกข้อ

18.  บทบาทของเทศบาลเกี่ยวกับชุมชนแออัด (Slum) ปัจจุบันได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลตามอะไร
        (1)  พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496                              (2)  นโยบายของคณะเทศมนตรี
        (3)  ประชาชนในเขตชุมชนแออัด                         (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
        (5)  ถูกทุกข้อ

19.  สภาพปัญหาชุมชนในเขตเทศบาล คือ
        (1)  ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในชนบท                   
        (2)  ประชาชนย้ายออกจากชนบทเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้น
        (3)  ทำให้ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองได้รับบริการขั้นพื้นฐานมาก
        (4)  ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยมาจากหลายสาเหตุ     
        (5)  ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณสุขไม่เพียงพอ

20.  สันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้าง
        (1)  ให้ความรู้แก่นักพัฒนาชุมชน โดยการอบรมสัมนา
        (2)  ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาชุมชน     (3)  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
        (4)                  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย                     (5)  ไม่มีข้อใดถูก             

21.  แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ที่เป็นบทบาทของเทศบาล คือ
        (1)  วิธีป้องกันภัย                                                       (2)  วิธีรื้อถอนทำลาย
        (3)  วิธีบูรณฟื้นฟู                                                        (4)  ข้อ 1 และ 3 ถูก

22.  การจัดทำแผนเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาชุมชน อยากทราบว่าขั้นตอนการจัดทำแผนมีกี่ขั้นตอน
        (1)  7 ขั้นตอน                                                             (2)  8 ขั้นตอน
        (3)  9 ขั้นตอน                                                             (4)  10 ขั้นตอน
        (5)  ไม่มีข้อถูก

23.  ปัญหา ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเป็นปัญหาใหม่ปัจจุบัน หากท่านสอบเป็นนักพัฒนาชุมชนได้ท่านคิดว่าวิธีกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมที่ สุดของเทศบาลควรใช้แบบใด
        (1)  จัดทำลายโดยใช้เตาเผา                                      (2)  จัดทำโดยฝังกลบ
        (3)  จัดทำลายโดยใช้ไฟเผาวันต่อวัน                      (4)  นำไปทิ้งทะเล
        (5)  ถูกทุกข้อ

24.  ปี 2525 เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนตามโครงการสาธารณสุขพื้นฐานในเขตเมือง ซึ่งชุมชนดังกล่าวก็ได้แก้ปัญหาของเมืองได้พอควร ต่อมาชุมชนนั้น ๆ ได้วิวัฒนาการขึ้น จนปัจจุบันเราเรียกชุมชนนั้นว่าอะไร
        (1)  ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล                                 (2)  หมู่บ้าน อสม.
        (3)  คณะกรรมการซอย                                             (4)  หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
        (5)                  หมู่บ้าน อพป.                   

25.  ปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งในการพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลคืออะไร
        (1)  เจ้าพนักงานเทศบาลผู้รับผิดชอบไม่เอาใจใส่                (2)  คณะกรรมการชุมชนไม่มีความรู้
        (3)  ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ                                             (4)  ประชาชนไม่เชื่อถือคณะกรรมการชุมชน
        (5)  ถูกทุกข้อ

26.  การจัดแบ่งงานราชการออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม เกิดขึ้นในสมัยใด
      (1)  รัชกาลที่ 5                                                            (2)  รัชกาลที่ 6
        (3)  รัชกาลที่ 7                                                            (4)  ไม่มีข้อใดถูก

27.  ในสมัยอยุธยาการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับกรมใด
        (1)  กรมเวียง                                                               (2)  กรมวัง
        (3)  กรมคลัง                                                                                (4)  กรมนา
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

28.  กรมพัฒนาชุมชนตั้งขึ้นเมื่อใด
        (1)  พ.ศ. 2500                                                            (2)  พ.ศ. 2505
        (3)  พ.ศ. 2510                                                            (4)  พ.ศ. 2515
        (5)  พ.ศ. 2520

29.  ข้อใดเป็นวิธีให้การศึกษาสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือรีบด่วน
        (1)  วิทยุ                                                                        (2)  โทรทัศน์
        (3)  ไปรษณีย์                                                               (4)  วีดีโอ
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

30.  กฎหมายฉบับแรกที่ได้จัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปเทศบาล คือ
        (1)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2473            (2)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2474
        (3)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2475            (4)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476

31.  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ข้อใดที่อธิบายลักษณะของอำนาจอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์
        (1)  มีความเด็ดขาดไม่มีอำนาจอื่นใดมาจำกัด     
        (2)  ตามเหตุการณ์ปกติแล้วอำนาจเสื่อมสลายได้ไม่เป็นทางการ
        (3)  มีอำนาจครอบคลุมทั่วไปในรัฐ        (4)  ข้อ 1 และ 2                  (5)  ข้อ 1 และ 3

32.  ขณะนี้รายได้หลักที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่
        (1)  ข้าว                                                                         (2)  ข้าวโพด
        (3)  ยางพารา                                                               (4)  การท่องเที่ยว
        (5)  สิ่งทอ

33.  ส่วนประกอบของชุมชนในแง่สังคมวิทยา จะต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้
        (1)  กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน
        (2)  มีอาณาบริเวณของชุมชน
        (3)  กลุ่มคนในบริเวณชุมชนมีความสนใจในผลประโยชน์ร่วมกัน
        (4)  มีวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิก                  (5)  ถูกทุกข้อ

34.  กิจการ ใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อ ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้น ขอทราบว่าองค์การที่จัดตั้งขึ้นนั้นเรียกว่า
        (1)  สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล                               (2)  สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
        (3)  สหการ                                                                  (4)  IUAL
      (5)  ถูกทุกข้อ

35.  “สร้างพลังหมู่บ้าน ใช้พลังหมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นอุดมกรณ์ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของ
        (1)  นายสาย  หุตะเจริญ                                            (2)  นายประสงค์ อิสรภักดี
        (3)  นายนิรุติ ไชยฉันล                                                 (4)  นายสุวนัย  ทองนพ
        (5)  ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์                             

36.  การพัฒนาชุมชนทำได้ 2 ลักษณะ คือ คนในชุมชนดำเนินการเองและ
        (1)  รัฐเข้าดำเนินการ                                                                 (2)  คนภายนอกชุมชนเข้าร่วมดำเนินการ
        (3)  คนภายนอกเข้าไปร่วมโดยตัดสินใจทั้งหมด (4)  คนภายนอกเสนอแนะให้ชุมชนปฏิบัติ
        (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก

37.  กระบวนที่จะต้องปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบัติแผน ประเมินผล และ
        (1)  สำรวจชุมชน                                                       (2)  ทบทวนแผน
        (3)  เสนอแนะ                                                             (4)  ร่วมกิจกรรม
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

38.  เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีกระบวนการ ขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติคือ
        (1)  วางแผน สำรวจชุมชน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล
        (2)  วางแผน ปฏิบัติตามแผน สำรวจชุมชน ประเมินผล
        (3)  สำรวจชุมชน ประเมินผล วางแผน ปฏิบัติตามแผน
        (4)  สำรวจชุมชน วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล
        (5)  วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล สรุปผลงาน

39.  ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้ระบุเรื่องการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไว้ 2 แผนด้วยกัน คือ แผนพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะกับ
        (1)  แผนพัฒนาคน                                                     (2)  แผนพัฒนาสังคม
        (3)  แผนพัฒนาวัฒนธรรม                                       (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
        (5)  ถูกเฉพาะข้อ 1, 2 และ 3

40.  โดยทั่วไปแล้วบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาชุมชนแออัดอาจพิจารณาได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดซึ่งมีอยู่กี่วิธี
        (1)  6 วิธี                                                                       (2)  5 วิธี
        (3)  4 วิธี                                                                       (4)  3 วิธี
        (5)  2 วิธี
41.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) มีกี่แนวทางและกี่แผนงาน
        (1)  4 แนวทาง 20 แผนงาน                                     (2)  3 แนวทาง 10 แผนงาน
        (3)  5 แนวทาง 10 แผนงาน                                     (4)  6 แนวทาง 10 แผนงาน
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

42.  ประธานคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ คือ
        (1)  นายกรัฐมนตรี                                                     (2)  รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายพัฒนา
        (3)  เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        (4)  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                  (5)  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

43.  ตำแหน่งใดเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (กพท.)
        (1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                             (2)  ปลัดจังหวัด
        (3)  ประธานสภาเทศบาล                                         (4)  นายกรัฐมนตรี
        (5)  ปลัดเทศบาล

44.  การกำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งอยู่ในหน้าที่ของ
        (1)  นักบริหาร                                                             (2)  นักการเมือง
        (3)  นักวางแผน                                                          (4)  นักพัฒนา
        (5)  นักเศรษฐศาสตร์

45.  ข้อใดไม่ใช่กลยุทธในการควบคุมโครงการพัฒนาที่สำคัญ 4 ชนิด
        (1)  การตรวจงาน                                                       (2)  การประเมินผลงาน
        (3)  การรายงาน                                                          (4)  การอำนวยการ
        (5)  การตรวจสอบผลงาน                       

46.  ข้อมูลสำเร็จรูปได้แก่
        (1)  ข้อมูลจากบทคัดย่อ                                             (2)  ข้อมูลจากข้อสังเกต
        (3)  ข้อมูลจากบทสรุป                                               (4)  การอำนวยการ
        (5)  ข้อมูลสารบัญ

47.  องค์กรที่ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล คือ
        (1)  สภาเทศบาล                                                         (2)  กระทรวงมหาดไทย
        (3)  กองราชการส่วนท้องถิ่น                                   (4)  ข้อมูลนายทะเบียน
        (5)  ถูกทุกข้อ

48.  ลักษณะเค้าโครงแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี (เทศบาลทั่วไป) มีแนวทางการพัฒนาเทศบาลประจำปี
        (1)  ส่วนที่ 1                                                                                (2)  ส่วนที่ 2
        (3)  ส่วนที่ 3                                                                                (4)  ส่วนที่ 4
        (5)  ส่วนที่ 5

49.  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและเมืองพัทยามีผู้ใดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
        (1)  ปลัดเทศบาล                                                         (2)  รองปลัดเทศบาล
        (3)  นิติกร                                                                     (4)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

50.  ลักษณะของข้อมูลที่ดี คือ
        (1)  ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้                                    (2)  มีความคลาดเคลื่อนน้อย
        (3)  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน                                   (4)  ให้ข้อเท้จจริงครบถ้วน

เฉลยชุดที่ 1

1.  1        2.  4        3.  5        4.  1        5.  2

6.  3        7.  4        8.  5        9.  1        10.  4

11.  4        12.  4        13.  4        14.  2        15.  1

16.  1        17.  4        18.  2        19.  2        20.  1

21.  5        22.  3        23.  2        24.  1        25.  5

26.  1        27.  1        28.  2        29.  1        30.  4

31.  5        32.  4        33.  5        34.  3        35.  4

36.  5        37.  1        38.  4        39.  5        40.  4

41.  2        42.  1        43.  4        44.  2        45.  2

46.  4        47.  1        48.  3        49.  4        50.  5
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 15, 2013, 03:13:17 pm โดย testerth »
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  อบต. เทศบาล ท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์
- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
- แนวข้อสอบ  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- ประกาศเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


  แนวข้อสอบ  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535


1. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  บังคับใช้เมื่อใด
ก. 28   พฤษภาคม  2535 ค. 18  พฤษภาคม  2553
ข. 18   พฤษภาคม  2535 ง. 28   พฤษภาคม  2553

ตอบ  ก. 28   พฤษภาคม  2535
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. ใครคือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ก. อานันท์ ปันยารชุน ค. อานันท์ ปันยารชุน
ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร ง. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

ตอบ  ก. อานันท์ ปันยารชุน

3. ข้อใด ที่ พรบ. นี้ได้เปลี่ยนมาเป็น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ตอบ  ค.  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4. ตาม พรบ.นี้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หมายความว่าอย่างไร
ก. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ
ข. ค่ามาตรฐานคุณภาพสัตว์  พืช
ค. ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช
ง. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ

ตอบ  ง. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
 “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5. ใครคือผู้แต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)
ง. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้

6. ข้อใดที่คือองค์กรที่ไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
ข. ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ค. มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ง. องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ

ตอบ  ค. มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 มาตรา 7  เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

7. ใครมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกันและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)
ง. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 10 เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตราย จากภาวะมลพิษตามมาตรา 9 ให้รัฐมนตรีกำหนดมาตรการป้องกันและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อ แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

8. ใครคือประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ตอบ  ข.  นายกรัฐมนตรี

9. ใครมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวงกลาโหม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ตอบ  ข. คณะรัฐมนตรี

10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีว่าระอยู่ในตำแหน่งความละกี่ปี
ก. 6  ปี ค.  4  ปี
ข. 5  ปี ง.  3    ปี

ตอบ  ง.  3  ปี

11. กรณีที่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มในระหว่างที่กรรมการคนเดิมยังเหลือวาระอยู่  กรรมการคนที่แต่ตั้งเพิ่มต้องรำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. เต็มวาระ 3  ปี
ข. ครึ่งหนึ่งของวาระที่กำหนดตาม พรบ. นี้
ค. ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของ กรรมการคนเดิม
ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ค. ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของ กรรมการคนเดิม
มาตรา 14 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว ละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ แต่งตั้งไว้แล้ว

12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
ก. ตาย
ข. เป็นบุคคลล้มละลาย
ค. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


1. ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ท่านในฐานะผู้บริหารระดับจังหวัด จะมีวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบอย่างไร

2.       ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีปัญหาสุขภาพแตกต่างกัน หากท่านได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับจังหวัดให้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่และระบุผลลัพธ์การดำเนินงานสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขนั้น ท่านจะดำเนินการอย่างไร

3.       มูลเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศไทยคืออะไร และมีการกำหนดกรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างไร

4.       ท่านคิดว่าควรจะมีการกำหนดกรอบหรือแนวทางปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างไร

5.       ในการจัดทำแผนกลยุทธ์นั้นผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลใดบ้าง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ

6.       จงอธิบายถึงหลักการ  แนวคิด ของการวิเคราะห์องค์กรพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

7.       แผนกลยุทธ์ระดับองค์การและระดับหน่วยงานควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร

8.       จงยกตัวอย่างเครื่องมือ (tools) ที่ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ มา 2 ชนิด พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของการใช้เครื่องมือดังกล่าว ข้อดี ข้อด้อยและข้อควรระวังในการใช้

9.       ผู้บริหารควรมีกลวิธีหรือแนวทางอย่างไรให้แผนกลยุทธ์ที่จัดทำไว้ประสบความสำเร็จ

10.    กลยุทธ์ที่สำคัญในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพได้แก่เรื่องใดบ้าง และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนิติกร อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร กรมปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต.
รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบสถานการณ์โลกปัจจุบัน ( เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง )1. ในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรือท่าอากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้ศาลใดเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ
                ก. ศาลที่เป็นภูมิลำเนาของผู้เสียหายในกรณีที่ผู้เสียหายมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาราจักร
                ข. ศาลทหาร
                ค. ศาลแพ่ง
                ง. ศาลที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหามีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร

คำตอบ :  ข้อ ค.  ป.วิ.พ.  มาตรา 3 (1) กำหนดให้ “เพื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟ้อง
1. กรณีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่ในราชอาราจักรให้ศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ ......”

2. ข้อใดไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์
                ก. ฟ้องบังคับให้โอนที่ดิน
                ข. ฟ้องเกี่ยวกับสิทธิเก็บกิน
                ค. คำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงโฉนด
                ง. ฟ้องขับไล่ออกจากบ้านพิพาท

คำตอบ :  ข้อ ค. เพราะคำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงโฉนด ไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (คำพิพากษาฎีกาที่  1428-1429/2514)

3. คำฟ้องในคดีซึ่งจำเลยมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาราจักรและมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
                ก. ศาลแพ่ง
                ข. ศาลที่โจทก์มีภูมิลำเนา
                ค. ศาลที่จำเลยมีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับได้ในราชอาณาจักรอยู่ในเขต
                ง.  ศาลที่โจทก์มีทรัพย์สินอยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในเขต

คำตอบ :  ข้อ ง. เพราะ ป.วิ.พ. มาตรา 4 ตรี  กำหนดว่า “ คำฟ้องอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ทวิ ซึ่งจำเลยมิได้ภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาราจักร ถ้าโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาราจักร ให้เสนอต่อศาลแพ่งหรือศาลที่โจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล คำฟ้องตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำเลยมีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โจทก์จะเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขตศาลก็ได้ ”

4. ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเรื่องหนึ่ง ข้อเท็จจริงมีว่าผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและถึงแก่ความตายที่จังหวัดพิจิตร แต่ผู้ตายอยู่กินเป็นสามีภริยากับผู้ร้องนานถึง  20 ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการและได้ซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย ดังนี้ถ้าผู้ร้องจะร้องของจัดการมรดก ต้องร้องต่อศาลใดจึงจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ
                ก. ศาลจังหวัดพิจิตร
                ข. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
                ค. ศาลแพ่ง
                ง. ข้อ ก และ ข ถูก

คำตอบ :  ข้อ  ง. เพราะแม้ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและถึงแก่ความตายที่จังหวัดพิจิตร แต่ผู้ตายอยู่กินเป็นสามีภริยากับผู้ร้องนานถึง 20 ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการและได้ซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย แสดงว่าผู้ตายมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งด้วย ดังนั้น นอกจากบ้านที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ยังถือได้ว่าบ้านที่จังหวัดสุมทรปราการเป็นภูมิลำเนาเป็นภูมิลำเนาของผู้ตายอีกแห่งหนึ่งด้วย เพราะในคดีร้องขอจัดการมรดกนั้นอาจจะมีศาลที่จะยื่นคำร้องขอได้หลายศาล ( คำพิพากษาฎีกาที่  5912/2539)

5. ต่อไปนี้ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะคดีที่เป็นคดีเดียวแต่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายศาลได้
                ก. คดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นหลายท้องที่ที่อยุ่ในเขตศาลต่างกัน
                ข. คดีที่มีหลายข้อหา
                ค. คดีตั้งอยู่ในเขตศาลหลายศาล
                ง. ไม่มีข้อถูก

คำตอบ :  ข้อ  ง. เพราะคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายศาล ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 5 ได้แก่
1. คดีฟ้องจำเลยร่วมกันหลายคนที่มูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน แต่ละคนมีภูมิลำเต่างกัน
2. คดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นหลายท้องที่ที่อยู่ในเขตศาลต่างกัน
3. คดีที่มีหลายข้อหา
4. คดีตั้งอยู่ในเขตศาลหลายศาล

ในคดีที่มีหลายศาลมีอำนาจเหนือคดีนั้น  โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลยทุกคนต่อศาลหนึ่งศาลใดก็ได้หรือฟ้องจำเลยแต่ละคนในแต่ละเขตศาลก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่มี เพราะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีโดยใช่เหตุ การยื่นฟ้องต่อศาลใดที่มีเขตอำนาจนั้นเป็นสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่ต้องขออนุญาตศาล และศาลที่โจทก์เสนอคำฟ้องนั้นจะเกี่ยงไปให้ฟ้องยังอีกศาลหนึ่งไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่

6. ข้อใดไม่ใช่หลักในเรื่องการขอโอนคดี
                ก. ต้องมีศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นตั้งแต่สองศาลขึ้นไป
                ข. จำเลยเท่านั้นมีสิทธิขอโอนคดี
                ค. การพิจารณาคำร้องขอโอนคดีจะต้องฟังโจทก์และคู่ความอื่น ถ้ามี ก่อนว่าจะคัดค้านอย่างไร          หรือไม่
                ง. ถ้าศาลที่รับโอนคดีไม่ยินยอม ศาลเดิมจะต้องส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาชี้ขาด และคำสั่งสอน      ของประธานศาลฎีกาเป็นที่สุด

คำตอบ :  ข้อ  ง. เพราะ ถ้าศาลที่รับโอนคดีไม่ยินยอม ศาลเดิมจะต้องส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาด และคำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ตาม ป.วิพ. มาตรา 8

7. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการรวมคดีที่มีเขตอำนาจศาลต่างกัน
                ก. ศาลที่รับโอนคดีจะต้องมีอำนาจเหนือคดีที่รับโอน
                ข. คดีมีประเด็นอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นต่างศาล    กัน แม้กฎหมายจะใช้คำว่าคดีสองเรื่องแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องสองเรื่องเสมอไปอาจจะมี            มากกว่าสองเรื่องก็ได้ สองศาลก็ได้
                ค.  คู่ความในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่นั้นมีสิทธิที่จะรวมคดีได้ ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคู่ความใน    คดีหนึ่งคดีใดก็ได้
                ง. คู่ความขอดอนคดีไปรวมที่ศาลใดก็ได้และศาลที่จะโอนไปรวมนั้นต้องถามศาลที่รับโอนก่อนว่า    ยินยอมที่จะรับโอนหรือไม่

คำตอบ :  ข้อ ก. เพราะศาลที่รับดอนคดีจะมีอำนาจเหนือคดีที่รับโอนหรือไม่ ไม่ใช่ข้อสำคัญ เพราะเป็นเรื่องการรวมคดีจากศาลหนึ่งไปรวมกับอีกศาลหนึ่ง แม้จะเรียกว่าเป็นการโอนก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องการโอน ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 6 เป็นการโอนไปรวมพิจารณากับอีกศาลหนึ่ง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 8

8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องการขอรวมคดีที่มีเขตอำนาจศาลซ้อนกันหรือการขอรวมคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายศาล
                ก. มีคดีหลายเรื่องค้างพิจารณาในศาลชั้นต้นเดียวกันหรือต่างศาลกัน
                ข. การขอรวมของคู่ความ อาจจะขอมาในชั้นที่ยื่นคำให้การหรือยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้นๆ ก่อนศาลมีคำพิพากษาซึ่งศาลที่รับคำร้องจะต้องสอบถามคู่ความฝ่ายอื่นเสียก่อน
                ค. ศาลที่จะรับดอนคดีไปรวมต้องเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีที่โอนมาด้วย ถ้าไม่มีเขตอำนาจ     เหนือคดีนั้นจะรับโอนมาไม่ได้
                ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ :  ข้อ ง. เพราะตามบทบัญญัติของ ป.วิ .พ. มาตรา 28 มีสาระสำคัญในเรื่องการขอรวมคดีที่มีเขตอำนาจศาลซ้อนกันดังนี้
1. มีคดีหลายเรื่องค้างพิจารณาในศาลชั้นต้นเดียวกันหรือต่างศาลกัน
2. คดีที่ค้างพิจารณานั้นคู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่ายเป็นคู่ความรายเดียวกัน คือ อาจจะเป็นโจทก์คนเดียวกันหรือจำเลยคนเดียวกันหรือทั้งโจทก์ทั้งจำเลยเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือถ้ามีผู้ร้องสอดก้อาจจะมีผู้ร้องสอดคนเดียวกันก็ได้
3. คดีที่ค้างพิจารณานั้นมีความเกี่ยวเนื่องกัน
4. การนำคดีมารวมกันนั้นจะทำให้เกิดความสะดวกในการพิจารณา
5. คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะขอให้มีการรวมพิจารณาหรือศาลเห็นจะให้มีการรวมพิจารณาก็ได้
6. การขอรวมของคู่ความ อาจจะขอมาในชั้นที่ยืนคำให้การหรือยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้นๆก่อนศาลมีคำพิพากษา ซึ่งศาลที่รับคำร้องจะต้องสอบถามคู่ความฝ่ายอื่นเสียก่อน
7. เมื่อศาลที่รับคำร้องรวมเห็นสมควรให้รวม ถ้าเป็นคดีศาลเดียวกันก็สั่งรวมพิจารณาได้เลย แต่ถ้าเป้นเรื่องต่างศาลกันแล้ว ศาลที่โอนไปรวมต้องสอบถามศาลที่จะรับโอนไปรวมเสียก่อนถ้าศาลที่รับโอนไปรวมไม่ขัดข้องก็สั่งให้โอนไปรวมได้
8. ศาลที่จะรับโอนคดีไปรวมต้องเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีที่โอนมาด้วยถ้าไม่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นจะรับโอนมาไม่ได้ ไม่เหมือนกับการโอนมารวม ตามมาตรา 8 เพราะว่าการโอนมารวมตามมาตรา 8 เป็นเรื่องต่างเขตอำนาจกัน
9. ถ้าศาลที่รับดอนไปรวมไม่ยินยอมศาลที่จะโอนไปรวมก็ต้องส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาดว่าจะให้โอนไปรวมหรือไม่ ไม่ว่าศาลชั้นต้นที่มีคดีค้างพิจารณาอยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาคใดก็ต้องส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด

9. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การขอบังคับคดีนอกเขตศาล
                ก. มีการออกหมายบังคับคดี ตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา  275 แล้ว
                ข. ต้องเป็นกรณีที่ปรากฏว่าทรัพย์หรือบุคคลที่จะต้องบังคับหรือจะต้องถูกบังคับอยู่นอกเขตศาลที่     ออกหมายบังคับคดี
                ค. เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ยื่นคำแถลงต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือทรัพย์และบุคคลที่จะต้องถูก       บังคับ หรือเจ้าหน้าที่บังคับคดีรายงานให้ศาลมีเขตอำนาจทราบว่าจะต้องมีการบังคับคดีต่อทรัพย์              หรือบุคคลที่อยู่ในเขตศาลนั้น
                ง. เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือทรัพย์และบุคคลที่จะต้องถูก          บังคับ หรือเจ้าหน้าที่บังคับคดีรายงานให้ศาลมีเขตอำนาจทราบว่าจะต้องมีการบังคับคดีต่อทรัพย์              หรือบุคคลที่อยู่ในเขตศาลนั้น

คำตอบ :  ข้อ ง. เพราะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา  ยื่นคำแถลงต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือทรัพย์และบุคคลที่จะต้องถูกบังคับ หรือเจ้าหน้าที่บังคับคดีรายงานให้ศาลมีเขตอำนาจทราบว่าจะต้องมีการบังคับคดีต่อทรัพย์หรือบุคคลที่อยู่ในเขตศาลนั้น

10. ในเรื่องอำนาจในการพิจารณาเนื้อหาของคำคู่ความ ในการพิจารณาเนื้อหาศาลมีทางที่จะสั่งได้ 3 ทาง ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
                ก. สั่งให้แก้ไข เอเนื้อหาไม่ถูกต้อง
                ข. สั่งรับคำคู่ความนั้นไว้พิจารณา เมื่อเห็นว่าชอบด้วยกฎหมาย
                ค. สั่งไม่รับคำคู่ความนั้นถ้าเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                ง. สั่งให้คืนไป เพื่อยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจ เมื่อยื่นผิดศาล

คำตอบ :  ข้อ  ก. เพราะในกรณีที่เนื้อหาของคำคู่ความไม่ถูกต้อง ศาลไม่มีอำนาจไปสั่งแก้ไขให้ถูกต้อง เนื่องจากการไปสั่งอย่างนั้นเป็นการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบในทางคดีซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของศาล

11. ข้อใดผิด
                ก. คำฟ้องที่ไม่ระบุตัวทรัพย์สินที่พิพาทให้ชัดเจน ศาลสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณา
                ข. คำฟ้องที่ไม่แสดงชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา ศาลสั่งไม่รับฟ้อง
                ค. คำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 264  นั้น เมื่อไม่มีเหตุผลเพียงพอ ศาลต้องมีคำสั่งให้คืนไปเพื่อแสดงเหตุผลที่เพียงพอกว่านี้ แล้วให้นำมายื่นใหม่
                ง. คำฟ้องของโจทก์ไม่มีมูลที่จะฟ้องร้องให้จำเลยรับผิดตามฟ้องได้ ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง

คำตอบ :  ข้อ  ง. คำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา  264 นั้น เมื่อไม่มีเหตุผลเพียงพอ ศาลต้องสั่งยกคำร้องโดยไม่จำเป็นต้องไต่สวน (คำพิพากษาฎีกาที่ 4017/2530)

12. คู่ความหมายความถึงบุคคลดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
                ก. โจทก์
                ข. จำเลย
                ค.ผู้ร้องสอด
                ง. ผู้พิพากษา

คำตอบ :  ข้อ  ง. เพราะ ป.วิ.พ. มาตรา 1 “ในประมวลกฎหมายนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น”
11 “คู่ความ ” หมายความว่า บุคคลผู้ยื่นคำฟ้อง หรือถูกฟ้องต่อศาล และเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้นๆตามกำหมายหรือในฐานะทนายความ... “ เช่น โจทก์  จำเลย  ผู้ร้องสอด  ผู้คัดค้าน  ผู้ร้องขอ  ผู้แทนนิติบุคคล ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้จัดการมรดก ทนายความของแต่ละฝ่ายที่เป็นคู่ความ ผู้รับมอบอำนาจจากตัวความให้ดำเนินคดีแทน

13. บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่ความสามารถเข้ามาเป็นคู่ความได้โดยวิธีใด
                ก. ร้องสอดด้วยความสมัครใจเอง เพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่
                ข. ร้องสอด ด้วยความสมัครใจเอง เพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้น
                ค. โดยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี
                ง. ร้องสอด โดยคำสั่งของพนักงานสอบสวน

คำตอบ :  ข้อ  ง. เพราะกรณีที่บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอด มีดังนี้
1. ด้วยความสมัครใจเอง เพราะ เห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น
2. ด้วยความสมัครใจเอง เพราะตนมีส่วนได้เสียตามกำหมายในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นคำร้องต่อศาลไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนมีคำพิพากษา ขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมหรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้นแต่ว่าแม้ศาลจะได้อนุญาตให้เข้าแทนที่กันได้ก็ตาม คู่ความฝ่ายนั้นจำต้องผูกพันตนโดยคำพิพากษาของศาลทุกประการเสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการเข้าแทนที่กันเลย
3. เมื่อถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้ เพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ยหรือเพื่อใช้ค่าทดแทน ถ้าหากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นว่านั้นแพ้คดี หรือโดยคำสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอ

14. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการฟ้องซ้ำ
                ก. คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถึงที่สุดแล้ว
                ข. คู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นรายเดียวกัน
                ค. ประเด็นที่วินิจฉัยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน
                ง. คดีก่อนอยู่ระหว่างพิจารณา

คำตอบ :  ข้อ  ง. เพราะคดีที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ตาม ป.วิ.พ. มาตรา  148  วึ่งสรุปหลักเกณฑ์สำคัญได้สามประการคือ
1. คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถึงที่สุดแล้ว
2. คู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นรายเดียวกัน
3.  ประเด็นที่วินิจฉัยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน

15. เรื่องฟ้องซ้ำ ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ
                ก. เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
                ข. เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง      หรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการณ์
                ค.เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำฟ้องมายื่นใหม่ ในศาล    เดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ
                ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ :  ข้อ ง. ข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ มีดังต่อไปนี้ คือ
                1. เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
                2. เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง       หรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการณ์
                3.เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำฟ้องมายื่นใหม่ ในศาล     เดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ


 ตำแหน่งนิติกร   3
  1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
   9  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539  และกฏกระทรวง  ( พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
   10  ประมวลกฎหมายอาญา
  11  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   12  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
   13  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน
   14  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
   15  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   16  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   17  สถานการณ์โลกปัจจุบัน ( เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง ) 
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ท้องถิ่น อบต. เทศบาล
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2550
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550


พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก.  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                                ค. ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข. ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                 ง. ๒๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๕

2. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข              ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข. นายกรัฐมนตรี                                                      ง. คณะรัฐมนตรี

3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 16  หมวด   90  มาตรา                                         ค. 16  หมวด  91  มาตรา
ข. 15  หมวด  90  มาตรา                                          ง. 15  หมวด  91  มาตรา

4. ข้อใดคือสิ่งปฏิกูล
ก. เศษอาหาร                                                             ค.  อุจจาระหรือปัสสาวะ
ข. มูลสัตว์                                                                   ง. ซากสัตว์

5. ข้อใด ไม่ใข่ “มูลฝอย”
ก. เศษกระดาษ                                                          ค. ถุงพลาสติก
ข. เศษผ้า                                                                    ง. สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

6. ใครเป็นประธานใน“คณะกรรมการสาธารณสุข”
ก. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                     ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ข. อธิบดีกรมการแพทย์                                           ง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7. “คณะกรรมการสาธารณสุข” มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ก. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ข. ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ค. ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน“คณะกรรมการสาธารณสุข”  มีไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกิน  3  คน                                                       ค. ไม่เกิน  5  คน
ข. ไม่เกิน  4  คน                                                       ง. ไม่เกิน  6  คน

9. ข้อใดคือข้อกำหนดของราชการส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ก. ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
ข. กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
ค. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

10. ใครคือผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวนคนที่อาศัยต่อจำนวนพื้นที่ของอาคาร
ก. รัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ง. คณะกรรมการสาธารณสุข

11. ข้อใดคือเหตุที่ก่อให้เกิดความรำคาญ
ก. การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือนฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข. การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค. แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม สกปรก
ง. ถูกทุกข้อ

12. ใน กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ไว้เป็นเวลาอย่างน้อยกี่วัน
ก. 7  วัน                                                                      ค. 30  วัน
ข. 15  วัน                                                                    ง. 60  วัน

13. จัด ตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกินเท่าใดต้อง ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
ก. 100  ตารางเมตร                                                   ค. 300  ตารางเมตร
ข. 400 ตารางเมตร                                                    ง. 200  ตารางเมตร

14. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ก. มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
ข. เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
ค. ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ

15. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยวิธีใด
ก. ติดประกาศ                                                                           ค. ประชาสัมพันธ์
ข. เปิดเผยและเห็นได้ง่าย                                                       ง. เป็นความลับข้อสอบความรู้ทั่วไป (คอม + ไทย + เลข + ค.รู้รอบตัว รวม 40 ข้อ)
- HTML ย่อมาจาก ?
- HTTP ย่อมาจาก ?
- www. ย่อมาจาก ?
- จ.บึงกาฬ แยกออกมาจากจ.อะไร
- ภาษาไทย ให้หาคำที่เขียนผิด
- อนุกรม (1,1,6,21 ...)
- เส้นสัมผัสวงกลม
- คำนวณกำไร - ขาดทุน
- คำนวณความเร็วรถ
- ให้อายุ A , B ถามอายุ C
- อะไรสักอย่างที่คล้ายๆ cpu (จำไม่ได้แล้วอ่ะว่าตัวย่ออะไร) มีหน้าที่อะไร
- ปุ่มลัดต่างๆบนแป้นพิมพ์ (ปุ่มไหนกดแล้วเป็น Full screen, เปลี่ยนอักษร eng เป็นตัวพิมพ์ใหญ่)

ข้อสอบเฉพาะทาง (60 ข้อ)
- 1669 คือเบอร์อะไร
- หมายเลขโทรถามเรื่องบัตรทองคือ ?
- สิทธิต่างๆของบัตรทองมีอะไรบ้าง
- ใครมั่งที่ต้องลงขันให้กองทุนประกันสังคม
- ประกันสังคมจ่ายในกรณีไหนบ้าง
- แต่ละช่วงอายุจะฉีดวัคซีนอะไรบ้าง (ชื่อวัคซีนในชอยส์เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษทั้งหมด)
- อาการของวัณโรค , ต้องตรวจอะไรตรงไหนถึงจะรู้ว่าเป็นมั้ย
- ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อวัณโรค
- การจำแนกกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน จำแนกกี่แบบ อะไรบ้าง
- ในจังหวัด (ของที่สอบคือปทุมฯ) ประชากรมักป่วยด้วยโรคอะไร เรียงจากมากไปน้อย
- วันสำคัญในเดือนมีนา ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ คือวันอะไร
- การกำจัดลูกน้ำยุงลายควรเป็นหน้าที่ของใคร
- อัตราตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูง
- การผ่อนคลายความเครียดที่ดีที่สุดคือ ?
- การสร้างเสริมสุขภาพคือ ? (นิยาม)
- น้ำนมแม่ที่ดีที่สุดคือช่วงไหน ?
- ในพื้นที่จังหวัด(ที่สอบ) มีโอกาสเกิดภัยพิบัติประเภทใดมากที่สุด
- ตรวจหาลูกน้ำยุงลาย(หรือทำลายนี่แหละ) ใช้สารเคมีใด
- โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ?
- ช่วงเวลาที่เปิดให้ซื้อขายแอลกอฮอล์
- สถานที่ที่ห้ามดื่มสุรา ได้แก่ ?
- ในสถานการณ์ปัจจุบัน ควรช่วยเหลือภาคใต้ด้านใดบ้าง
- โรคเอดส์ การติดเชื้อฉวยโอกาส
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  ท้องถิ่น อปท.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. 2545


1. เงินตราต่างประเทศเป็นเงินได้พึงประเมินต้องคำนวณเป็นเงินตราไทย โดยอ้างอิงคำนวณเป็นเงินตราไทย โดยอ้างอิงการคำนวณเป็นเงินตราไทยจากที่ใด
 ก. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ข. ธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
 ค. ธนาคารกลางโลก
 ง´ ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง

2. เงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินได้พึงประเมินต้องคำนวณเป็นเงินตราไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใด
 ก. อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน
 ข. อัตราการแลกเปลี่ยนในวันถัดไป
 ค. อัตราการเปลี่ยนในทุกวันจันทร์ต่อสัปดาห์ ของตลาดหลักทรัพย์
 ง. อัตราการเปลี่ยนในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ ของตลาดหลักทรัพย์

3. กรณีที่ใช้อัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชย์ต้องใช้เพียงธนาคารใด ธนาคารหนึ่งเพียงธนาคารเดียว หากต้องการเปลี่ยนธนาคารที่อ้างอิงอัตราการแลกเปลี่ยนต้องอนุมัติจากผู้ใด
 ก. อธิการบดีสรรพากร
 ข. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 ค. รัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง
 ง. ปลัดกระทรวงการคลัง

4. รางวัลที่ได้จากการชิงโชค เป็นเงินพึงประเมินรูปแบบใด
 ก. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้
 ข. ไม่มีการประเมินใดๆในรางวัล
 ค. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
 ง. ทรัพย์สินหรือรางวัลได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี

5. บ้านพักที่จัดให้อยู่ฟรี จัดเป็นเงินได้พึงประเมินรูปแบบใด
 ก. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้
 ข. ประโยชน์ซึ่งอาจคำคำนวณได้เป็นเงิน
 ค. ทรัพย์สินหรือรางวัลได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี
 ง. ถูกทุกข้อ

6. ได้รับค่าตอบแทนเป็น “หุ้น” จัดเป็นเงินได้พึงประเมินรูปแบบใด
 ก. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้
 ข. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
 ค. ค่าตอบแทน ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี
 ง. ถูกทุกข้อ

7. การคำนวณเครดิตเงินปันผล เพื่อบรรเทาภาษีซ้ำซ้อนของเงินปันผลที่ส่วนหนึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วคำนวณได้จาก
 ก. เงินปันผล x
ข. เงินปันผล x 100
ค. เงินปันผล x
ง. เงินปันผล x

8. ผู้มีเงินได้จากส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวม สามารถคำนวณเครดิตเงินปันผลได้โดยมีการคำนวณอย่างไร
 ก. 30% ของเงินปันผลจากกองทุน
 ข. เงินปันผล x 
 ค. 5% จากมูลค่าทั้งหมดของกองทุนรวม
 ง. เงินได้จากกองทุนไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว

9. แหล่งเงินได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 41พิจารณาอย่างไร
 ก. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ คือหน้าที่การงานกิจกรรม ทรัพย์สิน หรือ กิจการของนายจ้างที่เกิดขึ้น สืบเนื่องหรือเกิดในประเทศไทย
 ข. เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศ คือหน้าที่การงาน กิจการงานหรือทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นและนำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษีนั้น
 ค. ถูกทั้งสองข้อ
 ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

10. ผู้อยู่ในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร หมายถึงผู้ที่อยู่ในประเทศเป็นระยะเวลานานเท่าใด
 ก. ผู้อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลา ไม่จำกัดระยะเวลา
 ข. ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเวลาหนึ่งหรือ หลายเวลารวมทั้งหมดถึง 3 เดือนขึ้นไป
 ค. ผู้ที่อยู่ในประเทศในเวลาหรือ หลายเวลารวมทั้งหมดถึง 180 วัน
 ง. ไม่มีข้อถูก

11. นายจอห์น ชาวต่างชาติ เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 และกลับออกไปโดยได้รับเงินจำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 นายจอร์น ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าใด
 ก. ไม่ต้องเสียภาษี
 ข. เสียภาษี 5% ของรายได้
 ค. หาข้อสรุปไม่ได้
 ง. ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนายจอห์น

12. ข้อใดไม่ใช่เป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา
 ก. บุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างไทยกับต่างชาติ
 ข. สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล
 ค. บุคคลสัญชาติอเมริกาที่ปฏิบัติงานในนิติบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไทยให้ความยินยอม
 ง. บุคคลในธนาคารต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

13. ข้อใด มิใช่เงินได้ที่รับยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา
 ก. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะที่จ่ายไปโดยสุจริต เนื่องในงานของตน
 ข. เงินปันผลจากกิจการส่งเสริมการลงทุน
 ค. เงินที่ได้จากการขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือมิได้มุ่งในการค้าหรือหากำไร
 ง. เงินจากการถูกล๊อตตารี่ รางวัลที่ 1

14. ข้อใด มิใช่แหล่งเงินได้ในประเทศไทย
 ก. แสดงทำงานต่างประเทศและถูกเงินกลับให้ภรรยา
 ข. ภรรยาของแดง ทำงานเป็นแม่บ้านของบริษัทในประเทศไทย
 ค. แม่ของแดง มีกิจการร้านอาหารในประเทศไทย
 ง. แดงมีทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

15. นายหม่ำ เป็นพนักงานบริษัทประเทศไทย ได้เดินทางไปใช้ชีวิตในอังกฤษ บริษัทได้จ่ายเงินเดือนในปีภาษี 2548 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหม่ำที่ประเทศอังกฤษ นายบอยต้องชำระภาษีหรือไม่ เพราะอะไร
 ก. ต้องชำระในปี 2548 เพราะเงินได้เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย
 ข. ต้องชำระภาษีในปี 2548 เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยคำนวณจากวันที่ทำงานใน ประเทศไทย
 ค. ไม่ต้องชำระภาษีใด ในประเทศ เพราะไปทำงานต่างประเทศ
 ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

16. หากนายหม่ำ เป็นคนสัญชาติอังกฤษ แต่เป็นพนักงานบริษัทในประเทศไทย และได้เดินทางไปใช้ชีวิตในอังกฤษ บริษัทได้จ่ายเงินเดือนในปีภาษี 2548 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร นายหม่ำที่ประเทศอังกฤษ นายหม่าต้องชำระภาษีหรือไม่ เพราะเหตุใด
 ก. จะเสียภาษีก็ได้หรือไม่เสียก็ได้ ได้รับการยกเว้น
 ข. ต้องชำรพภาษีในปี 2548 เพราะเงินได้เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย
 ค. ไม่ต้องชำระภาษีใดๆ ในประเทศ เพราะเป็นชาวต่างประเทศ
 ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

17. แหล่งเงินได้นอกประเทศไทย จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องชำระภาษี กรณีใดบ้าง
 ก. หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ
 ข. กิจการที่ทำในต่างประเทศ
 ค. ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
 ง. ถูกทุกข้อ

18. กรณีเงินได้ที่เกิดจาก “หน้าที่งานที่ทำต่างประเทศ” “กิจการที่ทำในต่างประเทศ” หรือ “ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ” จะต้องเสียภาษีต้องมีองค์ประกอบใดด้วย
 ก. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นรวมกัน 180วัน
 ข. เงินได้เข้าประเทศในปีภาษีนั้น
 ค. ถูกทั้งสองข้อ
 ง. ผิดทั้งสองข้อ

19. นายสมบัติ มีกิจการอยู่ในต่างประเทศ แต่อยู่ในประเทศไทย เดือนเว้นเดือน มีระยะเวลาไม่ต่อเนื่องในปี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีภาษี 2548 เป็นเงิน 20 ล้านบาท ต้องเสียภาษีในประเทศหรือไม่
 ก. ต้องเสียภาษี
 ข. ไม่ต้องเสียภาษี
 ค. ไม่ชัดเจน
 ง. ไม่มีข้อถูก

20. นายสมบัติ มีกิจการอยู่ในต่างประเทศ แต่อยู่ในประเทศไทย เดือนเว้นเดือน มีระยะเวลาไม่ต่อเนื่องในปี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษี 2549 เป็นเงิน 20 ล้านบาท หากปี พ.ศ. 2549 นายสมบัติกลับเข้ามาประเทศไทย 1 ธันวาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549 จะต้องเสียภาษีหรือไม่ และต้องเสียภาษีในปีภาษีใด
 ก. ต้องเสียภาษีเฉพาะในปีงบประมาณ 2548
 ข. ต้องเสียภาษีเฉพาะในปีงบประมาณ 2549
 ค. ต้องเสียภาษีในปีงบประมาณ 2548 และปีงบประมาณ 2549
 ง. ไม่ต้องเสียภาษี

21. เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 ที่นำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีกี่ประเภท
 ก. 5 ประเภท
 ข. 6 ประเภท
 ค. 7 ประเภท
 ง. 8 ประเภท

22. ข้อใด คือเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) ในส่วนของเงินได้เนื่องจากจ้างแรงงาน
 ก. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จบำนาญ
 ข. เงินค่าเช่าบ้านจากนายจ้าง
 ค. เงินได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านโดยไม่ต้องเช่า
 ง. ถูกทุกข้อ

23. เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (2) หมายถึงเงินได้ประเภทใดบ้าง
 ก. ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด
 ข. เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
 ค. เงิน ทรัพย์ หรือประโยชน์ที่ได้เนื่องจากหน้าที่ ตำแหน่ง หรือรับทำงาน ไม่ว่าจะเป็นประจำหรือชั่วคราว
 ง. ถูกทุกข้อ

24. ข้อใด คือความหมายของเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(3)
 ก. ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
 ข. เงินปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรม หรือคำพิพากษาของศาล
 ค. ถูกทั้งสองข้อ
 ง. ผิดทั้งสองข้อ

25. ข้อใด มิใช่ เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(4)
 ก. ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
 ข. เงินปันผล เงินส่วยแบ่งกำไร
 ค. เงินโบนัสที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
 ง. เงินที่นายจ้างชำระหนี้ให้ลูกจ้าง จากหน้าที่หรือตำแหน่งหรือรับทำงานให้

26. เงินได้พึงประเมินจากการให้เช้าทรัพย์สิน จัดว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตราใด
 ก. มาตรา 40 (1)
 ข. มาตรา 40(3)
 ค. มาตรา 40(5)
 ง. มาตรา 40(7)

27. รายได้จากการว่าความของทนายความ เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตราใด
 ก. มาตรา 40 (2)
 ข. มาตรา 40(4)
 ค. มาตรา 40(6)
 ง. มาตรา 40(8)

28. การหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 หักค่าใช้จ่ายได้ประเภทที่  1 และ 2 หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ เท่าใด และไม่เกินเท่าใด
 ก. ร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน 50,000 บ.
 ข. ร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน 60,000 บ.
 ค. ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 50,000 บ.
 ง. ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บ.

29. การหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้ประเภทใดที่หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 70
 ก. เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์
 ข. เงินได้จากค่าลิขสิทธิ์
 ค. เงินได้จากการรับเหมา
 ง. เงินได้จากการประกอบโรคศิลป์

30. ดารา นักแสดง นักกีฬา นักร้อง หรือผู้ให้ความบันเทิงใดๆ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราเท่าใด
 ก. เงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท หักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 60
 ข. ส่วนเกิน 300,000 บาท หักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 40
 ค. เงินได้หักค่าใช้จ่ายแล้วรวมกันต้องไม่เกิน 600,00 บาท
 ง. ถูกทุกข้อ


1.       ใครเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัย
1. รองนายก อบต.                   2.  กรรมการเก็บรักษาเงิน       3.  ปลัด อบต.                            4.  หัวหน้าส่วนการคลัง

2.       คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
1. ฉิ่ง                                       2.  ซอ                                  3.  กลอง                                4.  ระนาด

3.       ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให ้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร
1. นายก  อบต.                       2.  ปลัด  อบต.                   3.  หัวหน้าหน่วยงานคลัง    4. นายอำเภอ

4.       การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปี  ต้องพิจารณาในเดือนใด
1. กุมภาพันธ์               2.  มิถุนายน                      3.  สิงหาคม                      4. แล้วแต่สภา  อบต.  กำหนด

5.       ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ทำกิจการนอกเขตสภา อบต. หรือกรณีร่วมกับสภาตำบล อบต.หรือ อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อทำกิจการร่วมกัน ได้
1.  สภา อบต.                                                       2.  นายก  อบต.  โดยมติสภา                                                               
3.  นายอำเภอ                                                       4.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

6.       การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
1.  เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด                      2.  เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
3.  เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ                                        4.  เก็บเอกสารให้เป็นอย่างปัจจุบัน

7.       การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
1.  5  ปี                                    2.  10 ปี                            3.  15  ปี                            4.  ไม่มีข้อถูก

8.       คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
1.  มะขาม                                2.  มะยม                            3.  มะปราง                       4.  มะนาว

9.       ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง
1.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี      2.   เลขานุการคณะรัฐมนตรี              3.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี              4.  ปลัดกระทรวง

10.    คณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีประธานกรรมการคือ
1.  ประธานสภา  อบต.                           2.  ปลัด อบต.                    3.  นายก  อบต.                 4.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก

11.  ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา  อบต.  ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย  บุคคลใดเป็นผู้เรียกและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด              2.  นายอำเภอ                   3.  นายก  อบต.                4.  ประธานสภา  อบต.

12.    จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมี
1.  500  คน                             2. 400 คน                         3. 200 คน                       4. 700 คน

13.    การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลข้อใด  ถูกต้อง
1. การเสนอญัตติร่างองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ ต่อประธานสภา  อบต.  จะต้องมีสมาชิดสภา อบต. รับรองอย่างน้อย  2  คน
2.  การเสนอญัตติร่างองค์การบริหารส่วนตำบลใด ถ้าคณะผู้บริหาร  อบต.เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
3.  ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับตำบ ลเกี่ยวด้วยการเงินต้องให้นายก  อบต.รับรอง
     4.  ถูกทุกข้อ

14.    ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.  นายอำเภอ                                                       2.  ผู้ว่าราชการจังหวัด     
3.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                   4.  อธิบดีกรมการปกครอง

15.    ในกรณีที่สภา อบต.  ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีของ  อบต.  ให้นายอำเภออนุมัติ  แต่ปรากฏ ล่วงเลยมา  20  วัน  แล้วยังไม่มีคำตอบ  จากนายอำเภอ  ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลอย่างไร
1. ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างขอบัญญัติดังกล่าว               
2. สภา  อบต.  ทวงถามขอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นคืนมาให้สภาทบทวน
3. ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
4. สภา อบต. นำร่างข้อบัญญัตินั้นมาทบทวนถ้ายืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสีย ง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสภา  อบต. เท่าที่มอยู่ให้ส่งให้นายก  อบต.  ประกาศใช้ข้อบัญญัตินั้นได้เลย
 
16.    ในเขต  อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
1.  ประธานสภา  อบต.            2.  สมาชิกสภา  อบต.             3.  นายก  อบต.                       4.  เลขานุการสภา  อบต.

17.    ข้อใดเป็นรายได้ที่  อบต.  จัดเก็บเอง
1.       ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  อากรฆ่าจ๋าจ๊ะและค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าจ๋าจ๊ะ
2.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                       
4.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

18.    ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3.  หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               4.  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19.    บุคคลใดเป็นผู้เรียกประชุมสภา  อบต.  ตามสมัยประชุม  และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด              2.  นายอำเภอ                   3.  นายก  อบต.                      4.  ประธานสภา  อบต.

20.  ผู้ใดมีอำนาจในการถอนเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล
             1.  นายก อบต.  กับ  ปลัด  อบต.                                2.  นายก อบต. กับ หัวหน้าส่วนการคลัง
             3.  นายก  อบต.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  กับ  ปลัด อบต.  หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
             4.  นายก  อบต.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  กับ รองนายก  อบต.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

21.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ   มีกี่ชนิด
             1.  1  ชนิด                         2.  2  ชนิด                         3.  3  ชนิด                         4.  4 ชนิด

22.  ข้อใดมิได้เป็นเงินรายได้ของ  อบต.
             1.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้                                     2.  รายได้จากทรัพย์สินของ  อบต.
             3.  เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม                4.  เงินค่าบริการน้ำประปาแก่ประชาชน

23.  การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป  คือ
             1.  ให้เก็บโดยมิดชิด  ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
             2.  เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
             3.  ให้ประทับตราคำว่า “ห้ามทำลาย” ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
             4.  เก็บให้เป็นระเบียบ  แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

24.       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ  อบต.  เมื่อสภา  อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน  อบต. นำไปประกาศใช้
             1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด       2.  นายอำเภอ                   3.  นายก  อบต.                 4.  ประธานสภา  อบต.

25.  บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหา รส่วนตำบล  พ.ศ.  2537
             1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                           2.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
             3.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 4.  นายกรัฐมนตรี

26.  การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงิ นโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล
             1.  การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท
             2.  การจ่ายเงินค่ารถ  หรือเรือนั่งรับจ้าง
             3.  การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ  รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง
             4.  ถูกทุกข้อ

27.  แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น
             1.  มิถุนายน                      2.  ตุลาคม                         3.  สิงหาคม                      4.  ธันวาคม

28.  การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบป ระมาณประจำปี
             1.  มิถุนายน                      2.  ตุลาคม                         3.  สิงหาคม                      4.  ธันวาคม

29.  ข้อไดมิได้เป็นรายได้ของ อบต.
             1.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้                                         2.  รายได้จากทรัพย์สินของ  อบต.
             3.  เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม               4.  เงินค่าปริการน้ำประปาแก่ประชาชน

30.  การยกฐานะ  อบต.  เป็นเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด
             1.  พระราชกฤษฎีกา         2.  พระราชบัญญัติ              3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย        4.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
31.  คณะรัฐมนตรีตามธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน
             1.  34                                2.  35                                3.  36                                4.  40

32.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา  อบต.
             1.  กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
             2.  ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา  อบต.  ตั้งกระทู้ถามกันเอง
             3.  คณะผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้กระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
             4.  กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภา  อบต.

33.       ในกรณีตำแหน่งประธานสภา  อบต.  ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกครบวาระให้เลือกตั้งประธาน สภาอบต.  ขึ้นแทนภายในกี่วัน  นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง
             1.  15  วัน                         2.  30  วัน                         3.  45  วัน                         4.  60  วัน

34.  การบริหารงานในรูปแบบ  อบต.  นายก อบต.  อาจแต่งตั้งรองนายก  อบต.  ได้ไม่เกินกี่คน
             1.  1  คน                            2.  2  คน                            3.  3  คน                            4.  4  คน

35.  การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป  คือ
             1.  ให้เก็บโดยมิดชิด  ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในหารขนย้าย
             2.  เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
             3.  ให้ประทับตราคำว่า  “ห้ามทำลาย” ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
             4.  เก็บให้เป็นระเบียบ  แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

36.       นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว  เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่  อบต.  บุคคลใดสามารถทำคำร้องขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้
             1.  ประธานสภา  อบต.                                               2.  นายก  อบต.
             3.  สมาชิกสภา  อบต.  จำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา  อบต.  เท่าที่มีอยู่     4.  ถูกทุกข้อ

37.  ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
             1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                             2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
             3.  หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                     4.  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38.  การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปี  ต้องพิจารณาในเดือนใด
             1.  กุมภาพันธ์                    2.  มิถุนายน                      3.  สิงหาคม                      4.  แล้วแต่สภา  อบต. กำหนด

39.  หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป  เช่น
             1.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน   2.  เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ  3.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์      4.  ถูกทุกข้อ

40.  คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา  ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
             1.  เรียน                            2.  ขอประทานเสนอ          3.  ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล       4.  ถึง

41.  คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
             1.  น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า       2.  ลิ้นกับฟัน                     3.  ขิงก็ราข่าก็แรง                            4.  เกลือจิ้มเกลือ

42.  บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราย โดยทั่วไป  เรียกว่าอะไร
             1.  เมื่อพนักงานส่วนตำบลเป็นหนี้                                2.  มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว
             3.  ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับหรือคำสั่งที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้น
             4.  ข้อ ข และ ค ถูก

43.  บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทร ายโดยทั่วไป  เรียกว่าอะไร
             1.  แถลงการณ์                   2.  ประกาศ                       3.  คำสั่ง                            4.  ข่าว

44.  หนังสือราชการมีกี่ชนิด
             1.  3  ชนิด                         2.  4  ชนิด                         3.  5  ชนิด                         4.  6  ชนิด

45.  การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด
1.       เป็นรายจ่ายงบกลาง  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดิ นและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
             2.  ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญาน ั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
             3.  ให้วางฎีกาเบิกตัดปี  ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน                           4.  ถูกทุกข้อ
 
46.  การจดบันทึก  หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี
             1. 1 วิธี                              2.  2  วิธี                          3.  3  วิธี                                          4.  4 วิธี

47.  ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่ส มัย
1.  2  สมัย                         2.  3 สมัย                           3. 4 สมัย                            4.  5  สมัย

48.  ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้สมาชิดสภาอบต. ซึ่งได้รับการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าขา ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  หรือมิได้ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเ กิน  6 เดือน  หรือขาดประชุมสภา  อบต.  ติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
             1.  ประธานสภา  อบต.      2.   นายก  อบต.  โดยมติสภา         3.  นายอำเภอ     4.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

49.  การบริหารงานในรูปแบบ  อบต.  นายก  อบต.  อาจแต่งตั้งรองนายก  อบต.  ได้ไม่เกินกี่คน
             1.  1  คน                            2.  2  คน                           3.  3  คน                            4.  4 คน

50.  ซองที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด
             1.  4  ขนาด                      2.  5  ขนาด                      3.  6  ขนาด                      4. 7  ขนาด

51.  การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบป ระมาณประจำปี
             1.  มิถุนายน                      2.  ตุลาคม                         3.  สิงหาคม                     4.  ธันวาคม

52.  ผู้มีอำนาจขยายเวลาจัดทำแผลพัฒนาสามปี  คือผู้ใด
             1.  นายอำเภอ                   2.  ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก      3.  สภาท้องถิ่น     4.  ผู้ว่าราชการจังหวัด     

53.  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือ
             1.  นายอำเภอ                                                             2.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
             3.  ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก                                   4.  หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง

54.  ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย
             1.  มห.                               2.  มท.                               3.  มหท.                                         4.  มด.

55.  “หนังสือภายใน” หมายถึง
             1.  หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน                     2.  หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
             3.  หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน                 4.  ถูกทุกข้อ

56.       สมาชิกสภา  อบต.  จำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน  ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสภา  อบต.  เพื่อให้นายก  อบต.  แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร  อบต.  โดยไม่มีการลงมติ
             1.  หนึ่งในสอง                   2.  หนึ่งในสาม                   3.  สามในสี่                       4.  สองในสาม

57.  ในเขต  อบต.  บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
             1.  ประธานสภา  อบต.      2.  สมาชิกสภา  อบต.       3.  นายก  อบต.                 4.  เลขานุการสภา  อบต.

58.  คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา  ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
             1.  เรียน                             2.  ขอประทานเสนอ          3.  ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล       4.  ถึง

59.       พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด  และมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่
             1.  2  กุมภาพันธ์  2546  มีผลบังคับใช้  2  พฤษภาคม  2546
             2.  22  กุมภาพันธ์ 2546  มีผลบังคับใช้  22  กุมภาพันธ์  2546
             3.  2  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช้  3  ธันวาคม  2546
             4.  22  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช้  23  ธันวาคน  2546

60. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ไม่ได้หมายถึงข้อใด
             1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล
             2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา
             3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องคุการบริหารส่วนตำบล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
             4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา  กรุงเทพ
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่น อบต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- หลักการประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์
- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข พ.ศ. 2550
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ  ประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 1-2


1.  นักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ตามข้อใด
ก. ประกาศโฆษณาสินค้า ข. ตอบคำถามทั่วไป
ค. ปรากฎตัวในงานกุศล ง. สร้างความเข้าใจ

ตอบ ง. สร้างความเข้าใจ
 หน้าที่โดยตรงของนักประชาสัมพันธ์ คือเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ร่วมงานตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยภาระหน้าที่หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของนักประชาสัมพันธ์มี 8 ประการคือ
1. การเขียน 2. การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ
3. การติดต่อสื่อสาร 4. การส่งเสริมเผยแพร่
5. การปาฐกถา 6. การผลิตอุปกรณ์และเผยแพร่ผลงาน
7. การจัดทำรายการ 8. การโฆษณาสถาบัน

2. ถ้านักประชาสัมพันธ์คือผู้ส่งสาร ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญมากที่สุด
ก. คณะรัฐบาล  ข. สื่อมวลชน
ค. พรรคการเมือง  ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ง. ผิดทุกข้อ
 การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อการจูงใจ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในมนุษย์ (มวลชน) และสังคม ขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดีไม่ว่าด้านการเขียน พูด อ่าน ฟัง เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นจากองค์การไปสู่เป้าหมายที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญมากที่สุด คือประชาชนโดยอาศัยการติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบทั้งสื่อบุคคล และใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร

3. วิชาการประชาสัมพันธ์ มุ่งให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องใด
ก. บุคลิกภาพ  ข. การพูด
ค. มวลชน  ง. ความน่าเชื่อถือ

ตอบ ค. มวลชน
 คำอธิบายดังข้อข้างต้น

4. การสื่อสารในข้อใดเปรียบเหมือนสะพานคอยเชื่อมโยงความสันพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับมวลชนที่เกี่ยวข้อง
ก. การสารนิเทศ  ข.  การประชาสัมพันธ์
ค. การส่งเสริมการจำหน่าย  ง. กิจการสาธารณะ

ตอบ ข. การประชาสัมพันธ์

5.  การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรกับสิ่งใด
ก. การดำเนินงานทางธุรกิจกับสังคม ข. สาธารณชนกับสังคม
ค. สถานบันทางการสื่อสารมวลชน  ง. งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์

ตอบ ข. สาธารณชนกับสังคม

6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานประชาสันพันธ์
ก. การดำเนินการเพื่อสถาบัน และมวลชน
ข. มีการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนานไม่ลดละ
ค. ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน
ง. มีการวางแผนงาน

ตอบ ค. ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน

7. ข้อใดหมายถึงการสารนิเทศ
ก. การให้ข่าวสาร  ข. การโฆษณา
ค. การป่าวประกาศ  ง. การสร้างแรงจูงใจ

ตอบ ก. การให้ข่าวสาร

8. ข้อใดคือหลักสำคัญข้อแรกขององค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสันพันธ์
ก. กระบวนการสื่อสารศิลปนิเทศน์ ข. ปรัชญาการบริหารสังคม
ค. กำหนดแผนงานประชาสันพันธ์  ง. หมายถึงการติดต่อสื่อสาร

ตอบ ข. ปรัชญาการบริหารสังคม

9. องค์กรนักประชาสันพันธ์ของประเทศใดได้ก่อตั้งหลักจรรยาบรรณของนักประชาสันพันธ์จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป
ก. อังกฤษ  ข. สวิตเซอร์แลนด์
ค. เยอรมนี  ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ง. ผิดทุกข้อ

10. นักประชาสัมพันธ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้กว้างขวางทางด้านใด
ก. สุนทรียศาสตร์  ข. สังคมศาสตร์
ค. วิทยาศาสตร์  ง. ประชากรศาสตร์

ตอบ ข. สังคมศาสตร์

11. องค์กรประชาสัมพันธ์ในข้อใดเมื่อเริ่มดำเนินการได้จัดทำแบบอุตสาหกรรมในครอบครัว
ก. Publicity  ข. Information Service
ค. Guest Relations  ง. Press Agent

ตอบ ง. Press Agent

12. จุดเด่นของนักประชาสัมพันธ์สตรีในการปฏิบัติงานได้ดีเท่าเทียมชายคืออะไร
ก. ตรงไปตรงมา  ข. เข้มแข็ง หนักแน่น
ค. มีความคล่องตัว  ง. ไม่ก้าวก่ายงานบริหาร

ตอบ ค. มีความคล่องตัว

13. ข้อใดไม่ใช่บริษัทรับจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงหนึ่งในสิบของโลก
ก. Ruder & Finn  ข. Hill & Dnowlton
ค. PRSA  ง. Carl Byoir & Assocs

ตอบ ค. PRSA

14. สิ่งพิมพ์เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานของสหรัฐได้ดำเนินการพิมพ์เผยแพร่ในมลรัฐใดเป็นครั้งแรก
ก. นิวยอร์ก  ข. ฟิลาเดลเฟีย
ค. มิสซูรี่  ง. แมสสาจูเสท

ตอบ ง. แมสสาจูเสท

15. มีผู้เป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแส “ศักราชของแจคสัน” ส่งผลให้วิวัฒนาการของสื่อใดเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
ก. แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์  ข. จดหมายข่าว
ค. วารสารประชาสัมพันธ์  ง. หนังสือพิมพ์

ตอบ ง. หนังสือพิมพ์

16. ใครคือนักประชาสัมพันธ์ผู้แนะนำไม่ให้องค์กรหรือบุคคลกระทำตนสวนกระแสประชามติ
ก. พอล การ์เรท  ข. ไอวี่ ลี
ค. จอห์น ฮิล  ง. จอร์จ  ครีล

ตอบ ข. ไอวี่ ลี

17. สื่อประชาสัมพันธ์ที่วิวัฒนาการต่อจากสัญญาณที่ทำด้วยวัสดุพื้นบ้านคืออะไร
ก. ภาษาพูด  ข. ภาษาเขียน
ค. ก่อสร้างเทวสถาน  ง. ลัทธิบูชาวิญญาณ

ตอบ ก. ภาษาพูด

18. เพราะเหตุใด “Amos Kendall” จึงมีความชำนาญสูงในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์สมัยประธานาธิบดีแจคสัน
ก. นักโฆษณา  ข. นักหนังสือพิมพ์
ค. นักการเมือง  ง. อาจารย์มหาวิทยาลัย

ตอบ ข. นักหนังสือพิมพ์

19. หน้าที่ของบุคคลผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อสื่อสารคือการต้อนรับแขกนั่นเองคือความหมายข้อใด
ก. Group Interview  ข. Interpersonal Communication
ค. Information  ง. Information Service

ตอบ ค. Information

20. ภาระหน้าที่หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของนักประชาสัมพันธ์มีกี่ประการ
ก. สาม  ข. ห้า
ค. แปด  ง. สิบ

ตอบ ค. แปด1. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของคนไทย
(ก)   ขยันขันแข็ง
(ข)   ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
(ค)   ยิ้มแย้มแจ่มใสโกรธใครไม่นาน
(ง)    นอบน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะผู้มีอาวุโส

2. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น
        (ก)  บายศรี
        (ข)  โนห์รา
        (ค)  เซิ้งบั้งไฟ
        (ง)  รดน้ำดำหัว

3. วัฒนธรรม หมายความว่าอย่างไร
         (ก)  ความเจริญงอกงามของสังคม
         (ข)  ความเป็นผู้มีการศึกษาดีรู้ดี
         (ค)  กฎเกณฑ์ของสังคมในอดีต
         (ง)  แบบแผนแห่งการครองชีวิตของมนุษย์ในสังคม

4. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาของวัฒนธรรมไทย
         (ก)  คติธรรม
         (ข)  เนติกรรม
         (ค)  นามธรรม
         (ง)  สหธรรม

5. การเล่น “หนังใหญ่” เป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใด
          (ก)  ภาคเหนือ
          (ข)  ภาคใต้
          (ค)  ภาคอีสาน
          (ง)  ภาคกลาง

6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันมีจำนวนกี่คน
         (ก)  357 คน
         (ข)  358 คน
         (ค)  359 คน
         (ง)  360 คน

7. สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครคือ
         (ก)  พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
          (ข)  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
          (ค)  ภูเขาทอง
          (ง)  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

8. การแสดงอะไรต่อไปนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
          (ก)  ลิเก
          (ข)  โขน
          (ค)  ละครดึกดำบรรพ์
          (ง)  ละครหญิง

9. “ถมนคร” ที่รัชกาลที่ 2 โปรดให้ฟื้นฟูฝึกหัดช่างถมขึ้นใหม่อยู่ที่จังหวัด
          (ก)  นครศรีธรรมราช
          (ข)  นครราชสีมา
          (ค)  นครสวรรค์
          (ง)  นครพนม

10. ข้อต่อไปนี้ข้อใดคือคุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2525
          (ก)  สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
          (ข)  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
          (ค)  ทาน ปิยะวาจา สมานัตตา  อุตถจริยา
          (ง)  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

11. วันสถาปนากรุงเทพมหานคร คือวันที่
           (ก)  1   เมษายน
           (ข)  16 มกราคม
           (ค)  14 ธันวาคม
           (ง)   9  สิงหาคม

12. สถาบันที่มีความสำคัญในการกำหนดสถานภาพของปัจเจกบุคคลตั้งแต่เริ่ม คือ
           (ก)  สถาบันการศึกษา
           (ข)  สถาบันเศรษฐกิจ
           (ค)  สถาบันครอบครัว
           (ง)  สถาบันการปกครอง

13. ประเพณีการลงแขกที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมชนบทนั้นจัดว่าเป็น
           (ก)  บรรทัดฐานของสังคมชนบท
           (ข) ความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจ
           (ค)  การต่อรองในทางเศรษฐกิจ
           (ง)  วิธีการควบคุมของสังคมชนบท

14. ในรัชกาลใดที่เริ่มนำศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานกับศิลปะไทยอย่างเห็นได้ชัดเป็นครั้งแรก
           (ก) รัชกาลที่ 1
           (ข)  รัชกาลที่ 2
           (ค)  รัชกาลที่ 3
           (ง)  รัชการที่ 4

15. ข้อใดไม่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งพฤติกรรมรวมหมู่ประเภทฝูงชน
           (ก)  บุคคลแต่ละคนไม่สนใจมีความสัมพันธ์กันเพียงชั่วคราว 
           (ข)  บุคคลแต่ละคนพร้อมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อถูกชักจูง
           (ค)  กลุ่มคนที่รวมตัวกันมีจำนวนแน่นอนตายตัวเสมอ
           (ง)  กลุ่มคนที่มารวมกันต่างมุ่งความ

16. พระธรรมจักรขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานไว้ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐมจัดเป็นพุทธเจดีย์ประเภทใด
           (ก)  อุทเทสิกะเจดีย์
           (ข)  ธรรมเจดีย์
           (ค)  บริโภคเจดีย์
           (ง)  ธาตุเจดีย์

17. ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายช่วยปลูกฝังคุณธรรมในข้อใด
           (ก)  มีมานะอดทน
           (ข)  ความขยันหมั่นเพียร
           (ค)  เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
            (ง)  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

18. อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สังคมไทยมีลักษณะพิเศษด้านวัฒนธรรม
            (ก)  ทำเลที่ตั้งของประเทศต่างจากประเทศอื่น
            (ข)  มีประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีลักษณะวัฒนธรรมต่างกัน
             (ค)  มีขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนถึงการสร้างสมความเจริญต่าง ๆ กันเป็นเวลานาน
             (ง)  ประชาชนไม่มากไม่น้อยเกินไป

19. “การฟ้อนเทียน” เป็นศิลปะของภาคใด
           (ก)  ภาคเหนือ
           (ข)  ภาคใต้
           (ค)  ภาคตะวันออก
           (ง)  ภาคกลาง

20. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น..........คน
            (ก)  24 คน
            (ข)  37 คน
            (ค)  35 คน
            (ง)  36 คน

21. จังหวัดที่จัดประเพณี “บุญบั้งไฟ” จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน
           (ก)  อุบลราชธานี
           (ข)  หนองคาย
           (ค)  อุดรธานี
           (ง)  ยโสธร

22. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้ “แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร” ฉบับที่
          (ก)  ฉบับที่ 2
          (ข)  ฉบับที่ 3
          (ค)  ฉบับที่ 4
          (ง)  ฉบับที่ 5

23. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับปัจจุบันคือแผนที่ใช้ในปี
          (ก)  พ.ศ. 2536 – 2540
          (ข)  พ.ศ. 2534 – 2539
          (ค)  พ.ศ. 2535 – 2539
          (ง)  พ.ศ. 2533 – 2537

24. ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
            (ก)  ฉบับที่ 4
            (ข)  ฉบับที่ 5
            (ค)  ฉบับที่ 6
            (ง)  ฉบับที่ 7

25. แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันประกอบด้วยแผนสาขาทั้งสิ้น
             (ก)  4 สาขา
             (ข)  5 สาขา
             (ค)  6 สาขา
             (ง)  7 สาขา

26. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดให้มีการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจของประชาชนด้านค่านิยม ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบาย เรียกว่า
             (ก)  คุณธรรม 4 ประการ
             (ข)  ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
             (ค)  ค่านิยมพื้นฐาน 4 ประการ
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

27. ศิลปะ “ศรีวิชัย” เป็นศิลปะที่ปรากฏมากในภาค
             (ก)  ภาคเหนือ
             (ข)  ภาคใต้
             (ค)  ภาคตะวันออก
             (ง)  ภาคกลาง

28. ข้อต่อไปนี้ ข้อใดคือนโยบายของ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
           (ก)  สะอาด เขียวสด ลดมลพิษ
           (ข)  ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษแก้ปัญหารถติด ทำให้ทุกชีวิตรื่นรมย์
           (ค)  โรงงานร่วมพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

29. กรุงเทพมหานครเป็นรูปการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษจัดตั้งมาแล้วเริ่มตั้งแต่ปี
          (ก)  พ.ศ. 2515
          (ข)  พ.ศ. 2518
          (ค)  พ.ศ. 2528 
          (ง)  พ.ศ. 2525

30. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่ง คราวละ
         (ก)  4 ปี
         (ข)  5 ปี   
         (ค)  6 ปี
         (ง)  8 ปี

31. การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาขายสินค้า การโฆษณาชวนเชื่อ
         (ก)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่แตกต่างในรูปแบบ
         (ข)  ไม่เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์
         (ค)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ต่างกัน
         (ง)  เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์

32. ผู้บริหารกับงานประชาสัมพันธ์
           (ก)  ผู้บริหารควรเน้นการประชาสัมพันธ์มากกว่าผลงาน
           (ข)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานมากกว่าการประชาสัมพันธ์
             (ค)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานเท่า ๆ  กับการประชาสัมพันธ์
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

33. การประชาสัมพันธ์จะต้องมีอุดมการณ์ ไม่ควรใช้กลวิธีแบบโฆษณาชวนเชื่อเข้ามาปะปน
           (ก)  ถูกต้องแล้ว เพราะสีขาวไม่ควรปนสีดำ
           (ข)  ไม่ถูกต้อง ควรเอาเยี่ยงกา แต่ไม่เอาอย่างกา
           (ค)  ปัจจุบันคนมีการศึกษาดีมากแล้ว ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำกลวิธีการโฆษณาชวนเชื่อมาใช้
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

34. นักบริหารกับนักประชาสัมพันธ์
             (ก)  หน้าที่รับผิดชอบต่างกัน แต่ต้องปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เหมือน ๆ กัน
             (ข)  นักบริหารวางนโยบาย ส่วนนักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ
             (ค)  ร่วมกันวางนโยบาย แต่นักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ
             (ง)  นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ปฏิบัติแต่นักบริหารเป็นผู้ตรวจสอบประเ มินผล

35. การประชาสัมพันธ์กับการเผยแพร่
          (ก)  การประชาสัมพันธ์คือการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลนั่นเอง
          (ข)  การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่
          (ค)  การแถลงผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นการเผยแ พร่
          (ง)  นักประชาสัมพันธ์ไม่มีหน้าที่เผยแพร่ ผู้เผยแพร่ไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์

36. ข้อความใดเป็นการประชาสัมพันธ์
         (ก)  น้ำมันขึ้นราคาอีกลิตรละ  50 สตางค์
         (ข)  สบู่หอมไก่ฟ้าขึ้นราคาอีก 1 บาท  แต่เพิ่มคุณค่า 2 บาท
         (ค)  รักเมืองไทย ชูชาติไทย ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย
         (ง)  กทม. เพิ่มรถเก็บขยะมูลฝอยอีก  50 คัน

37. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ
         (ก)  เสมาธรรมจักร
         (ข)  ดอกบัว
         (ค)  ต้นโพธิ์
         (ง)  ถูกทุกข้อ

38. ศูนย์กลางของอาณาจักร “ศรีวิชัย” อยู่ที่เมือง
         (ก)  นครปฐม
         (ข)  นครพนม
         (ค)  นครราชสีมา
         (ง)  นครศรีธรรมราช

39. ข้อใดถูกต้องที่สุด
          (ก)  ปัจจุบันมีการดำเนินการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ข)  ปัจจุบันมีการดำเนินการประชา   สัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
          (ค)  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
          (ง)  เป็นไปไม่ได้ทั้งข้อ ก. และ ข.

40. MC. ในการประชาสัมพันธ์ ย่อมาจาก
          (ก)  Manager Control
          (ข)  Member of Congress
          (ค)  Master of Ceremonies
          (ง)  Master of Coordination

41. การจัดแถลงข่าวออกโทรทัศน์ ข้อใดถูกที่สุด
          (ก)  ควรแจกเนื้อหาข่าวให้สื่อมวลชนหลังการถ่ายทำแล้ว เพราะถ้าแจกก่อนสื่อมวลชนจะรีบกลับ
          (ข)  หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ควรถ่ายวีดีทัศน์ให้กับสื่อมวลชน สถานีที่มิได้มาทำข่าวด้วย แต่ห้ามติดตั้งตราสถานี (Logo) ของสถานีนั้นให้ปรากฏเบื้องหน้าผู้แถลงข่าว  เพราะสถานีนั้นมิได้มา
          (ค)  การแถลงข่าว ที่มีผู้ใหญ่ของงานหลายคนร่วมอยู่ด้วย ควรให้เกียรติได้พูดแถลงทุกคน
           (ง)  ควรจัดน้ำดื่มให้ผู้แถลงข่าวด้วย

42. สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร
           (ก)  ตั้งอยู่ที่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลื่นความถี่ FM 864
             (ข)  ตั้งอยู่ที่สวนสราญรมย์  คลื่นความถี่ AM 864
             (ค)  ตั้งอยู่ในศาลาว่าการ กทม.  คลื่นความถี่ FM 864
             (ง)  ตั้งอยู่ที่สวนลุมพินี  คลื่นความถี่ AM 864

43. รายการ “เมืองหลวงของเรา”  ซึ่งปกติ ผว.กทม. จะปออกรายการโทรทัศน์ทุกวันจันทร์แรกของเดือนที่
             (ก)  ช่อง 11 เวลา 20.30 – 21.30 น.
             (ข)  ช่อง   3 เวลา 21.00  – 22.00 น.
             (ค)  ช่อง 11 เวลา 21.00 – 22.00 น.
             (ง)  ช่อง    7 เวลา 20.30 – 21.30 น.

44. ก่อนที่คนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน ควรดำเนินการอย่างไร
           (ก) ให้ความเข้าใจ เพื่อเกิดการยอมรับและรับรู้
           (ข)  ให้การรับรู้ อันนำไปสู่การรับรู้และเข้าใจ
           (ค)  ต้องให้ยอมรับก่อน จึงจะนำไปสู่การรับรู้ และเข้าใจ
           (ง)  ต้องให้รับรู้ก่อน จึงจะเข้าใจและยอมรับ

45. ข้อใดถูก
           (ก)  การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว    โดยทุ่มทุนระยะสั้น ๆ ก็พอ
           (ข)  ในช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจผิดจนสับสนวุ่นวาย เหมาะที่สุดในการประชาสัมพันธ์                                                        เพราะผู้คนขาดสติ ชักจูงได้ง่าย
             (ค)  เรื่องจริงที่เกิดขึ้น ต้องพูดหมดทุกเรื่อง เพราะการประชาสัมพันธ์คือการพูดความจริง
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

46. คำว่า Image ที่ใช้ในข้อความข้างล่างนี้ ข้อใดถูก
             (ก)  กรมตำรวจกำลังเร่งสร้างภาพพจน์ใหม่
             (ข)  เขาประพฤติตนไม่ดี ทำให้เสียภาพพจน์ข้าราชการ กทม.     
             (ค)  ภาพพจน์ของหญิงไทยใน สายตาชาวต่างประเทศ กำลังเป็นไปในทางไม่สู้ดีนัก
              (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

47. สปอตโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ โดยทั่วไป
             (ก)  กำหนดความยาวไม่เกิน 1 นาที
             (ข)  กำหนดความยาวไม่เกิน  30 วินาที
             (ค)  กำหนดความยาวไม่เกิน 45 วินาที
             (ง)  กำหนดความยาวไม่เกิน 3 นาที

48. อัตราค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันช่วงเวลาใดที่แพงที่สุด คือ
          (ก)  ก่อนเสนอข่าวประจำวัน
          (ข)  หลังเสนอข่าวประจำวัน
          (ค)  ระหว่างข่าวประจำวัน
          (ง)  ระหว่างการถ่ายทอดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

49. ปัญหาที่สร้างความกังวลใจแก่ผู้ทำการโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันค ือ
          (ก)  ค่าโฆษณาแพงมาก
          (ข)  โทรทัศน์มีหลายช่องเกินไป
          (ค)  โฆษณามากเกินไป
          (ง)  Remote Control

50. การเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 1 กทม.นั้น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุด ควรกระทำดังนี้
          (ก)  ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์เป็นหลัก
          (ข)  ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเป็นหลัก
          (ค)  ประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย  คลัชเอาต์
           (ง)  การแจกแผ่นพับ แผ่นปลิว และเชิญชวนตามบ้าน

51. การโฆษณาน้ำมันไร้สารตะกั่ว ปัจจุบันควรเน้นเรื่องใด
           (ก)  เน้นเรื่อสภาพแวดล้อมมากกว่าประสิทธิภาพน้ำมัน
           (ข)  เน้นเรื่องประสิทธิภาพน้ำมันมากกว่าเรื่องสภาพแวดล้อม
           (ค)  เน้นเรื่องราคาถูกมากกว่าประสิทธิภาพน้ำมัน
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

52. สื่อเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ชนิดใดที่รวดเร็วกว้างขวางที่สุด
           (ก)  หนังสือพิมพ์
           (ข)  โทรทัศน์
           (ค)   วิทยุ
             (ง)  สื่อบุคคล

53. การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง
             (ก)  การโฆษณาสินค้าเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
             (ข)  การโฆษณาสถาบันเพื่อมุ่งหวังทางด้านชื่อเสียง
             (ค)  การโฆษณาตัวบุคคลเพื่อชื่อเสียงผู้บริหารเอง
              (ง)  การโฆษณาโดยพึ่งการประชาสัมพันธ์

54. รายการวิทยุตอบปัญหาประชาชนโดยตรง ที่ควรจัดโดยเจ้าหน้าที่ กทม. เองขณะนี้ ได้แก่
           (ก)  ตอบปัญหาร้องทุกข์จากประชาชน
           (ข)  ตอบปัญหาสุขภาพ
           (ค)  ตอบปัญหาดินฟ้าอากาศ
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

55. การส่งข่าววีดีทัศน์ ให้สถานีโทรทัศน์เผยแพร่ในช่วงข่าวประจำวัน หน่วยงานควรดำเนินการ ดังนี้
           (ก)  ตัดต่อย่อข่าวเป็นระบบยูเมติค ประมาณ 2 – 3 นาที พร้อมเนื้อข่าวส่งให้สถานี
           (ข)  ถ่ายทำได้เท่าไร ควรส่งให้สถานีทั้งหมดพร้อมเนื้อข่าว เพื่อสถานีคัดเลือกตัดต่อเองเพราะสถานีทำได้ดีกว่า
           (ค)  ควรถ่ายจากระบบยูเมติค ลงในระบบ VHF เหมือน VDO ตามบ้าน จัดส่งพร้อมเนื้อส่งให้สถานีออกโทรทัศน์ได้เลย
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

56. การทำบุญ “ตักบาตรเทโว” คือการ
           (ก)  เข้าพรรษา
           (ข)  ออกพรรษา
           (ค)  อาสาฬหบูชา
           (ง)  วันวิสาขบูชา

57. เร็ว ๆ นี้จะมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กรุณาเลือกข้อที่ถูกต้อง
             (ก)  เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต  บางซื่อ ราชเทวี วันที่ 11 กรกฎาคม 2536 เวลา 09.00 – 15.00 น.
             (ข)  เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต ป้อมปราบฯ พระนคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2536 เวลา 8.00 – 15.00 น.
             (ค) เขตเลือกตั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2536 เวลา 08.00 – 15.00 น.
            (ง) เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต บางซื่อ ราชเทวี วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 08.00 – 15.00 น.

58. ผว. กทม. นัดแถลงข่าววันนี้เวลา 10.00 น. เรื่องการลงนามสัญญาจ้างบริษัทก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามถนนและสื ่อมวลชนพร้อมแล้ว แต่เกิดมีนัดด่วนจาก รมว.มท. เวลา 10.30 น. ผว.กทม. มีเวลาแถลงข่าว 15 นาที
           (ก)  ควรเลื่อนแถลงข่าวเป็นช่วงบ่าย
           (ข)  แจกข่าวไปเลย ไม่ต้องแถลง
           (ค)  แถลงข่าวตามปกติ
           (ง)  เลื่อนนัด รมว.มท.

59. รูปแบบใดไม่ใช่การประชาสัมพันธ์
           (ก)  การจัดทัวร์สื่อมวลชน
           (ข)  ข้อความในจอ ATM
           (ค)  ประกาศรับสมัครงาน
           (ง)  ถูกทุกข้อ

60. สิ่งใดเป็นทูตวัฒนธรรมการสื่อสาร
           (ก)  นางงามจักรวาล
           (ข)  จดหมาย โทรสาร โทรศัพท์
           (ค)  กระเช้าดอกไม้
           (ง)  ถูกทุกข้อ

61. การแจ้งสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องควรเป็นข้อใด
           (ก)  ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ผว.กทม. แถลงข่าวเรื่องการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน ที่ห้องประชุมข้างห้องผว.กทม. วันที่ 30 มิถุนายน 2536 เวลา 14.00 – 16.00 น.
           (ข)  ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ป.กทม. แถลงข่าวเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ที่ห้องประชุม สนป.วันที่ 28 มิถุนายน 2536 เวลา 10.00 น.
           (ค)  พร้อมนี้ขอส่งภาพ รผว.กทม. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมมาเพื่อทำข่าว ข้อความใต้ภาพ “นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ รผว.กทม. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อม ที่ กทม.”
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

62. ขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเล ือกตั้งที่
             (ก)  เขตเลือกตั้งที่ 1
             (ข)  เขตเลือกตั้งที่ 2
             (ค)  เขตเลือกตั้งที่ 3
             (ง)  เขตเลือกตั้งที่ 4

63. ศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดีอยู่ที่เมือง
           (ก)  นครปฐม
           (ข)  นครพนม
           (ค)  นครราชสีมา
           (ง)  ลพบุรี

64. PR. AD. คืออะไร
          (ก)  ประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
          (ข)  โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ค)  สารอวยพร
          (ง)  ทูตวัฒนธรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

65. การจัดทำวีดีทัศน์เพื่อส่งสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ในช่วงข่าว กรณี ผว.กทม. เยี่ยมเยือนประชาชนเขตต่าง ๆ นั้น ควรถ่ายทำ ดังนี้
          (ก)  จัดห้องเป็นการเฉพาะเมื่อ ผว.กทม. เดินเยี่ยมแล้วจะได้พักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถ่ายทำในห้อง เพื่อจะได้ไม่มีเสียบรบกวน
          (ข)  สัมภาษณ์และถ่ายภาพกลางแจ้ง ณ บริเวณนั้น ๆ
          (ค)  จัดที่นั่งมุมใดมุมหนึ่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนไม่มีฉากหลังที่วุ่นวายพลุกพล่านในบริเวณนั้นมีต้นไม้ดอกไม้สวยงาม เป็นฉาก แล้วสัมภาษณ์ถ่ายภาพ
          (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพนักงานจัดเก็บรายได้ อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. อบจ. เทศบาล
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
- แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
- แนวข้อสอบ พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. 2545
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน อปท. 2547


แนวข้อสอบ พรบ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 
1.     พระราชบัญญัติภาษีป้าย มีผลใช้บังคับเมื่อใด
        ก.    1 มกราคม 2510                                                                   ข.  1 มกราคม 2511
        ค.    1 มีนาคม 2510                                                                     ง.    1 มีนาคม 2511

        ตอบ       ข.  1  มกราคม 2511
                        มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511 เป็นต้นไป                     

2.     ใครเป็นผู้รักษาการตามบัญญัตินี้
        ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                 ข.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย
        ค.    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                 ง.    ผู้ว่าราชการจังหวัด

        ตอบ       ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                        มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

3.     ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายคำว่าป้าย
        ก.    ป้ายที่แสดงชื่อ                                                                     ข.    ป้ายแสดงยี่ห้อ
        ค.    ป้ายที่แสดงเครื่องหมาย                                                     ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ
                        มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
                        ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
เขตราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า
(1)    เขตเทศบาล
(2)    เขตสุขาภิบาล
(3)    เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4)    เขตกรุงเทพมหานคร
(5)    เขตเมืองพัทยา
(6)    เขตองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า
(1)    นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
(2)    ประธานกรรมการสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
(3)    ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4)    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5)    ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
(6)    หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนรีประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้นปี หมายความว่า ปีปฏิทินรัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

4.     ในพระราชบัญญัตินี้ ราชการส่วนท้องถิ่นคือ
        ก.    เทศบาล                                                                                 ข.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด
        ค.    กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา                                            ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        คำอธิบายดังข้อข้างต้น

5.     ข้อใดต่อไปนี้คือผู้บริหารท้องถิ่น
        ก.    นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล                         
        ข.    นายก อบจ. สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
        ค.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

6.     เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายดังต่อไปนี้
        ก.    ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพแบะบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
        ข.    ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า
        ค.    ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ
                        มาตรา 8 เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายดังต่อไปนี้
                        (1)  ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพแบะบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
                        (2)  ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า
                        (3)  ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
                        (4)  ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์
                        (5)  ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
                        (6)  ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
                        (7)  ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ
                        (8)  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                        (9)  ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
(10)    ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
(11)    ป้ายของวัดหรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
(12)    ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
(13)    ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

7.     การส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้ส่งในเวลาใด
        ก.    ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ลง หรือเวลาทำการของผู้รับ
        ข.    วันที่เจ้าพนักงานปฏิบัติราชการ
        ค.    กำหนดให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการส่ง
        ง.     ไม่มีข้อใดถูกต้อง

        ตอบ       ก.  ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ลง หรือเวลาทำการของผู้รับ
                        มาตรา 11 การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออื่นให้แก่บุคคลใดให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1)    ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของผู้รับ
(2)    ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ โดยจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ถ้าไม่พบผู้รับ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ ให้ส่งแก่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่งอยู่หรือทำงาน ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น
ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้าสถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันที่ปฏิบัติการให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสือนั้นแล้ว

8.     กรณีคำสั่งโดยวิธีปิดหนังสือไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้อื่น ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสือเมื่อล่วงพ้นไปแล้วกี่วันนับแต่วันปฏิบัติ
        ก.    7 วัน                                                                                       ข.    10 วัน
        ค.    15 วัน                                                                                     ง.    30 วัน

        ตอบ       ก.  7 วัน
                        คำอธิบายดังข้อข้างต้น

9.     ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบในเดือนใดของปี
        ก.    มีนาคม                                                                                   ข.    เมษายน
        ค.    พฤษภาคม                                                                             ง.    มิถุนายน

        ตอบ       ก.  มีนาคม
                        มาตรา 12 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของปีในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย

10.  ในกรณีที่เจ้าของป้ายเป็นผู้ไม่อยู่ให้บุคคลใดเป็นผู้ยื่น
        ก.    ผู้จัดการมรดก                                                                       ข.    ผู้ครอบครองทรัพย์
        ค.    ผู้จัดการทรัพย์สิน                                                                ง.    ผู้พิทักษ์

        ตอบ       ข.  ผู้ครอบครองทรัพย์
                        มาตรา 13 ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 12 แทนเจ้าของป้าย

11.  เจ้าของป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายจะต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ต้องยื่นแบบแสดงภาษีต่อเจ้าหน้าที่ภายในกี่วันนับแต่วันติดตั้งหรือแสดง
        ก.    15 วัน                                                                                     ข.    30 วัน
        ค.    45 วัน                                                                                     ง.    60 วัน

        ตอบ       ก.  15 วัน

                        มาตรา 14 เจ้าของป้ายผู้ใด
(1)    ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม
(2)    ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว
(3)  เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี

12.  ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดกี่วันนับแต่วันรับโอน
        ก.    15 วัน                                                                                     ข.    30 วัน
        ค.    45 วัน                                                                                     ง.    60 วัน

        ตอบ       ข.  30 วัน
                        มาตรา 16  ในกรณีที่มีการโอนย้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับโอน

13.  ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการสำหรับภาษีป้ายใด เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อาจเจอเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าบุคคลใดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
        ก.    ผู้ครอบครอง                                                                         ข.    เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ป้ายตั้งอยู่
        ค.    เจ้าของที่ดินที่ป้ายตั้งอยู่                                                     ง.    ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ       ก.  ผู้ครอบครอง

                        มาตรา 18  ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการสำหรับภาษีป้ายใดเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีป้ายเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว

14.  ภาษีป้ายให้ชำระภายในกำหนดกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
        ก.    15 วัน                                                                                     ข.    20 วัน
        ค.    30 วัน                                                                                     ง.    45 วัน

        ตอบ       ก.  15 วัน

                        มาตรา 19 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชำระภาษีป้ายการชำระภาษีป้ายจะกระทำโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแทนการชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ได้ทำการส่งดังกล่าวเป็นวันชำระภาษีป้าย

15.  ภาษีป้ายที่ต้องชำระ
        ก.    2,000 บาทขึ้นไป                                                                 ข.    3,000 บาทขึ้นไป
        ค.    4,000 บาทขึ้นไป                                                                 ง.    5,000 บาทขึ้นไป

        ตอบ       ข.  3,000 บาทขึ้นไป
                        มาตรา 19 ทวิ ถ้าภาษีป้ายที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนชำระเป็นสามงวด งวดละเท่าๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่งการผ่อนชำระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ชำระงวดที่หนึ่งก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สองถ้าผู้ขอผ่อนชำระภาษีไม่ชำระภาษีป้ายงวดหนึ่งงวดใดภายในกำหนดเวลาตามวรรคสองให้หมดสิทธิที่จะขอผ่อนชำระภาษี และให้นำมาตรา 25(3) มาใช้บังคับสำหรับงวดที่ยังมิได้ชำระ

16.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาษีค้างชำระ
        ก.    ถ้ามิได้ชำระภายในเวลาที่กำหนด
        ข.    เจ้าหน้าที่สามารถยึดอายัดได้โดยไม่ต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายปิด
        ค.    การยึดจะทำได้ต่อเมื่อมีการเตือนเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันรับหนังสือ
        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ
                        มาตรา 21 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ค้างชำระ เพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

17.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาด
        ก.    ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัดหรือการขายทอดตลาด
        ข.    กรณีที่หักค่าใช้จ่ายแล้วนำไปชำระค่าภาษีป้าย
        ค.    กรณีที่ได้ชำระค่าภาษีป้ายแล้ว ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น
        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        มาตรา 22 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด หรือขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชำระเป็นค่าภาษีป้าย ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น

18.  ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกินที่จะต้องเสียสามารถยื่นขอรับเงินคืนได้ภายในกำหนดเวลานับแต่วันที่เสียภาษีป้าย
        ก.    3 เดือน                                                                                   ข.    6 เดือน
        ค.    9 เดือน                                                                                   ง.    1 ปี

        ตอบ       ง.  1 ปี
                        มาตรา 24 ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน การขอรับเงินคืน ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เสียภาษีป้าย ในการนี้ให้ผู้ยื่นคำร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือคำชี้แจงใดๆ ประกอบคำร้องด้วยเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิได้รับเงินคืนให้สั่งคืนเงินให้โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการกระทำใดๆ เพื่อให้เสียภาษีป้ายน้อยลงกว่าที่ได้เสียไปแล้ว ให้มีผลเมื่อเริ่มต้นปีภาษีป้าย

19.  ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลากำหนดต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราใดของจำนวนเงินที่ต้องเสีย
        ก.    ร้อยละ 5                                                                                ข.    ร้อยละ 10
        ค.    ร้อยละ 25                                                                              ง.    ร้อยละ 30

        ตอบ       ข.  ร้อยละ 10
                        มาตรา 25  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
                        (1)  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
                        (2)  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
                        (3)  ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี้ด้วย

20.  กรณีที่ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด ให้เสียเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเท่าใดต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสีย
        ก.    ร้อยละ 2 ต่อเดือน                                                                ข.    ร้อยละ 3 ต่อเดือน
        ค.    ร้อยละ 4 ต่อเดือน                                                                ง.    ร้อยละ 5 ต่อเดือน

        ตอบ       ก.  ร้อยละ 2 ต่อเดือน
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อบต. เทศบาล ท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
- แนวข้อสอบ  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559


แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก.  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                                ค. ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข. ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                 ง. ๒๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๕

2. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข              ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข. นายกรัฐมนตรี                                                      ง. คณะรัฐมนตรี

3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 16  หมวด   90  มาตรา                                         ค. 16  หมวด  91  มาตรา
ข. 15  หมวด  90  มาตรา                                          ง. 15  หมวด  91  มาตรา

4. ข้อใดคือสิ่งปฏิกูล
ก. เศษอาหาร                                                             ค.  อุจจาระหรือปัสสาวะ
ข. มูลสัตว์                                                                   ง. ซากสัตว์

5. ข้อใด ไม่ใข่ “มูลฝอย”
ก. เศษกระดาษ                                                          ค. ถุงพลาสติก
ข. เศษผ้า                                                                    ง. สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

6. ใครเป็นประธานใน“คณะกรรมการสาธารณสุข”
ก. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                     ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ข. อธิบดีกรมการแพทย์                                           ง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.  “คณะกรรมการสาธารณสุข” มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ก. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ข. ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ค. ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน“คณะกรรมการสาธารณสุข”  มีไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกิน  3  คน                                                       ค. ไม่เกิน  5  คน
ข. ไม่เกิน  4  คน                                                       ง. ไม่เกิน  6  คน

9. ข้อใดคือข้อกำหนดของราชการส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ก. ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
ข. กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
ค. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

10. ใครคือผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวนคนที่อาศัยต่อจำนวนพื้นที่ของอาคาร
ก. รัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ง. คณะกรรมการสาธารณสุข

11. ข้อใดคือเหตุที่ก่อให้เกิดความรำคาญ
ก. การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือนฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข. การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค. แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม สกปรก
ง. ถูกทุกข้อ

12. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ไว้เป็นเวลาอย่างน้อยกี่วัน
ก. 7  วัน                                                                      ค. 30  วัน
ข. 15  วัน                                                                    ง. 60  วัน

13. จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกินเท่าใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
ก. 100  ตารางเมตร                                                   ค. 300  ตารางเมตร
ข. 400 ตารางเมตร                                                    ง. 200  ตารางเมตร

14. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ก. มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
ข. เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
ค. ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 22, 2013, 11:55:00 am โดย testerth »
     TESTERTH@HOTMAIL.COM     

testerth

 • http://www.facebook.com/testerth
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2234
  • คู่มือเตรียมสอบ,หนังสือสอบ,รวมแนวข้อสอบ


เปิดสอบ สรุปหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1,2 อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. เทศบาล ท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข พ.ศ. 2550
- ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น ระดับ 1,2
แบบทดสอบวิชา  การป้องกันและระงับอัคคีภัย
.............................................................................................

1.  เมื่อวัตถุได้รับความร้อน  จะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นอย่างไร
   ก.  ละลายไปกับความร้อน         ข.  เกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้น
   ค.  มีสภาพคงที่แต่มีความร้อน      ง.  เกิดเป็นถ่าน  กลุ่มควัน  และเปลวไฟ

2.  ไฟมีองค์ประกอบ  3  อย่าง   ข้อใดเป็นองค์ประกอบแรกในการเผาไหม้
   ก.  ความร้อน            ข.  เชื้อเพลิง
   ค.  อากาศ            ง.  ถูกทุกข้อ

3.  แหล่งกำเนิดของการติดไฟมีอะไรบ้าง
   ก.  อุบัติเหตุจากไฟฟ้า         ข.  ฟ้าผ่า
   ค.  การตัดโลหะ            ง.  ถูกทุกข้อ

4.  ขั้นตอนการดับเพลิงควรทำอะไรก่อน
   ก.  ระบายควัน            ข.  ดับถ่าน
   ค.  พิจารณาสถานการณ์         ง.  การโอบล้อมไฟ

5.  การที่ความร้อนเคลื่อนที่ไปตามโมเลกุล  หรือเนื้อของโลหะ  เรียกว่าการติดต่อลุกลามในข้อใด
   ก.  การนำความร้อน         ข.  การพาความร้อน
   ค.  การแผ่รังสีความร้อน         ง.  การกระเด็นและลอยตัวของลูกไฟ

6.  ย่านชุมชนแออัด  ศูนย์การค้า  สถานีดับเพลิงควรตั้งอยู่ในระยะเท่าไร
   ก.  1.2  กิโลเมตร             ข.  2.4  กิโลเมตร
   ค.  4.8  กิโลเมตร              ง.  เท่าไรก็ได้

7.  องค์ประกอบของไฟมีอากาศอยู่กี่เปอร์เซ็นจึงจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
   ก.  10-16 %                ข.  16 – 21%
   ค.  21 – 30  %            ง.  50 %  ขึ้นไป

8.  ถ้าเราเข้าใกล้กองไฟที่กำลังลุกไหม้จะรู้สึกว่าร้อน  ความร้อนที่ถูกตัวเราเรียกว่า
   ก.  การนำความร้อน         ข.  การพาความร้อน
   ค.  การแผ่รังสีความร้อน         ง.  การกระเด็นและลอยตัวของลูกไฟ

9.  สัญลักษณ์                รูปสามเหลี่ยมพื้นสีเขียว   เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี

10.  สัญลักษณ์                รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดง   เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี

11.  สัญลักษณ์             รูปวงกลมพื้นสีฟ้า  หรือสีน้ำเงิน  เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี

12.  สัญลักษณ์            รูปดาวห้าแฉกพื้นสีเหลือง  เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี

13.  การฉีดน้ำดับเพลิงควรปฏิบัติอย่างไร
   ก.  ฉีดเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้            ข.  ควรพิจารณาและฉีดน้ำเท่าที่จำเป็น
   ค.  ให้เพิ่มแรงดันให้มากที่สุด             ง.  ฉีดเพื่อระบายควันไฟเท่านั้น

14.  การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งฉีดดับเพลิง  ควรห่างจากเพลิงประมาณเท่าไร
   ก.  1  - 3  ฟุต             ข.  5-7  ฟุต
   ค.  10  ฟุต            ง.  ถูกทุกข้อ

15.  ถ้าเราใช้น้ำในการดับไฟ  เรียกว่าการแยกองค์ประกอบของไฟในข้อใด
   ก.  ความร้อน            ข.  อากาศ
   ค.  เชื้อเพลิง            ง.  ถูกทุกข้อ

16.  ถ้าเราใช้วัตถุหรือสารเคมีดับไฟ  โดยฉีดไปที่ผิวของไฟที่ลุกไหม้อยู่  เป็นการดับไฟในข้อใด
   ก.  การขจัดความร้อน         ข.  การขจัดอากาศ
   ค.  การแยกเชื้อเพลิง         ง.  ถูกทุกข้อ

17.  เมื่อเราใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร  แล้วเราปิดวาล์วก๊าซ  เป็นการดับไฟในข้อใด
    ก.  การขจัดความร้อน         ข.  การขจัดอากาศ
   ค.  การแยกเชื้อเพลิง         ง.  ถูกทุกข้อ

18.  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี  ใช้ดับไฟประเภทใดได้ดีที่สุด
    ก.  ไฟประเภท  ก.  หรือ  เอ         ข.  ไฟประเภท  ข.  หรือ  บี
   ค.  ไฟประเภท  ค.  หรือ  ซี         ง.  ไฟประเภท  ง.  หรือ  ดี 

19.  การที่เราจะดับไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของกระแสไฟฟ้า  จะใช้วิธีใดที่ดีที่สุด
   ก.  ขจัดความร้อน            ข.  ขจัดเชื้อเพลิง
   ค.  ขจัดอากาศ            ง.  ตัดกระแสไฟฟ้า

20.  เราจะสามารถตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีได้อย่างไรว่าใช้ได้ดีหรือไม่
   ก.  ดูปริมาณน้ำยาเคมี  หรือผงเคมี      ข.  ดูมาตรวัดความดัน
   ค.  ช่างน้ำหนักดู            ง.  ดูจุดที่ติดตั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 22, 2013, 11:59:42 am โดย testerth »
     TESTERTH@HOTMAIL.COM