ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: **รวบรวมแนวข้อสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ฉบับล่าสุด**  (อ่าน 6864 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283


การสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกกระทำเป็นสองรอบ ดังนี้
1.การสอบรอบแรก เป็นการสอบข้อเขียน วิชาที่สอบ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้
◦วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 200 คะแนน
◦วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
◦วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน -
◦วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
2.การสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ การทดสอบบุคลิกภาพ (เมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) สอบพลศึกษา วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบไม่มีคะแนน ถือเกณฑ์ ได้ หรือ ตก มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ
เป็นการตรวจสุขภาพและตรวจโรค ซึ่งต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียน นายร้อยตำรวจ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลาที่กำหนด ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ
ผลการตรวจร่างกาย ถือเป็นความเห็นของคณะกรรมการแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง ถือเป็นเด็ดขาด เฉพาะในวันตรวจร่างกายที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้สมัครได้รับการตรวจในวันอื่นหรือ ผู้สมัครขอตรวจซ้ำเอง ยกเว้นคณะแพทย์มีความเห็นให้ตรวจเพิ่มเติมเท่านั้น หรือได้ใบรับรองผลการตรวจโรคจากที่อื่นมาแสดง

การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 2 ประเภท คือ
1.วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที จากจุดเริ่มต้น จนถึงเส้นชัย ถ้าวิ่งไม่ถึง หรือออกนอกลู่วิ่งก่อนครบกำหนดระยะทาง หรือทำเวลาเกินกว่ากำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตก
2.ว่ายน้ำ ระยะทาง 50 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที จากจุดเริ่มต้นจนถึง ผู้สอบใช้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะขอบสระ ซึ่งเป็นเส้นชัย ผู้ที่ว่ายไม่ถึง หรือทำเวลา เกินกว่าที่กำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตก
ผู้สมัครจะต้องสอบพลศึกษาตาม (1) และ (2) ทั้งสองอย่างให้ผ่าน จึงจะถือว่าสอบพลศึกษาได้ ผู้ที่สอบพลศึกษาตกจะไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยไม่คำนึงถึงคะแนนข้อเขียนที่สอบได้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปีล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรอบรู้-ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (500 ข้อ)
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ (120 ข้อ )
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (150 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
- ข้อสอบภาษาไทย (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ (300 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย
สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000
หรือแจ้งdiamondclub@hotmail.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2012, 10:49:23 am โดย Tutor »

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283


โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะทำการรับสมัครและสอบตัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง จำนวน 60 คน โดยผู้สมัครต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติ ดังนี้
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
เป็นหญิงโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับชายถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี
มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้องหรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่า ได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้เคยถูกถอนทะเบียน หรือพ้นจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ด้วยเหตุที่ตกคะแนนความประพฤติ ที่ระบุไว้ในประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ประเภทบุคคล ลักษณะที่ 11 บทที่ 5 ข้อ 62.3 หรือ 62.4 หรือไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะเหตุประพฤติชั่ว เพราะกระทำความผิดหรือผิดวินัยหรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย
ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงและที่กำหนดไว้ในผนวก ก.
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ หรือกฎหมายอื่น
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันใด ๆ
เป็นผู้เลื่อมในในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญโดยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นนักบวชในศาสนาใด ๆ
ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจ ยังไม่ถึง 1 ปี หรือผู้ที่ทางราชการไม่รับสมัครต่อจากวันครบกำหนดปลดกองหนุนหรือผู้ที่ถูก ให้ออกจากราชการฐานหย่อนความสามารถ เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมในการทดลองปฏิบัติราชการ
เป็นผู้ที่ทางราชการสืบสวนแล้วว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร
ผู้สมัครต้องเตรียมไฟล์รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 50 Kb.ประเภทของไฟล์เป็น JPG หรือ .GIF เพื่อใช้ประกอบการสมัคร หากรูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ กรรมการคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ จะถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง จะอ้างว่าระบบได้รับสมัครไว้แล้วไม่ได้ (ผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีข้อมูลของตนเอง บิดาและมารดา เพื่อใช้ประกอบการกรอกใบสมัคร)
สมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com ระหว่างวันที่ 4-18 มกราคม 2554 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่ในการรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม 2554 รับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (ไม่มีการรับสมัครที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ) (วัน เวลาและสถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร การสมัครทางอินเตอร์เน็ต เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว สามารถเข้ามา Download ระเบียบการและแนวข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ www.rpca-admission.com หลังจากวันที่ได้ชำระเงินไปแล้ว 2 วัน หากชำระเงินแล้วแต่ไม่สามารถ Download ระเบียบการและแนวข้อสอบได้ สามารถสอบถามปัญหาได้ที่ โทร.0 3431 1103 0 3431 2037 0 2652 8244 และ 0 2257 7230)
การสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกกระทำเป็นสองรอบ ดังนี้
การสอบรอบแรก เป็นการสอบข้อเขียน วิชาที่สอบ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้
วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 200 คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน -
วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
การสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ การทดสอบบุคลิกภาพ (เมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) สอบพลศึกษา วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบไม่มีคะแนน ถือเกณฑ์ ได้ หรือ ตก มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ
เป็นการตรวจสุขภาพและตรวจโรค ซึ่งต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียน นายร้อยตำรวจ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลาที่กำหนด ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ
ผลการตรวจร่างกาย ถือเป็นความเห็นของคณะกรรมการแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง ถือเป็นเด็ดขาด เฉพาะในวันตรวจร่างกายที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้สมัครได้รับการตรวจในวันอื่นหรือ ผู้สมัครขอตรวจซ้ำเอง ยกเว้นคณะแพทย์มีความเห็นให้ตรวจเพิ่มเติมเท่านั้น หรือได้ใบรับรองผลการตรวจโรคจากที่อื่นมาแสดง
การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 2 ประเภท คือ
วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที จากจุดเริ่มต้น จนถึงเส้นชัย ถ้าวิ่งไม่ถึง หรือออกนอกลู่วิ่งก่อนครบกำหนดระยะทาง หรือทำเวลาเกินกว่ากำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตก
ว่ายน้ำ ระยะทาง 50 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที จากจุดเริ่มต้นจนถึง ผู้สอบใช้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะขอบสระ ซึ่งเป็นเส้นชัย ผู้ที่ว่ายไม่ถึง หรือทำเวลา เกินกว่าที่กำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตก
ผู้สมัครจะต้องสอบพลศึกษาตาม (1) และ (2) ทั้งสองอย่างให้ผ่าน จึงจะถือว่าสอบพลศึกษาได้ ผู้ที่สอบพลศึกษาตกจะไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยไม่คำนึงถึงคะแนนข้อเขียนที่สอบได้
คำเตือน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการสอบคัดเลือกตามระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความรู้ความสามารถและความเป็นธรรม วิธีดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นรูปคณะกรรมการทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองเท่านั้น อย่าให้หลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ สอบได้ โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสหลอกลวง
ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกครั้งนี้ จะปิดประกาศไว้ที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และในเว็บไซต์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ www.rpca.ac.th ซึ่งกำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังไม่ได้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะแต่งตั้งนักเรียนนายร้อยตำรวจเมื่อจบการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แต่งตั้งปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ หรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553
รายละเอียดทั้งหมด http://www.rpca.ac.th/docs/001.pdf
เว็บไซต์หลัก www.rpca-admission.com
………………………………………………………
สาวน้อยคนนั้นเดินกรีดกรายเข้ามาด้วยท่วงท่าสง่างามราวนางแบบชั้นนำของโลก ซึ่งง่ายต่อการสะกดให้ทุกสายตาพากันจับจ้องไปยังเธอเพียงผู้เดียว
ลองคำนวณคร่าวๆ ดูแล้วอายุอานามไม่น่าจะเกินยี่สิบต้นๆ ใบหน้าสวยใสหมดจดสะอาดสะอ้าน รูปร่างแม้ดูบอบบาง แต่ก็ถูกกลบไว้ด้วยบุคลิกคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงจนหมดสิ้น เธอหยุดเหลียวมองครู่หนึ่งจนเผลอยิ้มมุมปากเล็กน้อย ก่อนก้าวเข้าไปหากลุ่มเพื่อนหญิงนับสิบคนที่กวักมือเรียก แล้วพวกเธอก็เริ่มต้นพูดคุยทักทายกันตามประสาอย่างออกรส เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม บรรยากาศยามบ่ายอันร้อนระอุคึกคักไปด้วยหญิงสาวหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนและนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตจบใหม่ พนักงานออฟฟิศสาว ตำรวจหญิง ฯลฯ ทุกคนต่างหอบแฟ้มเอกสารไว้ในอ้อมอก ทยอยเดินเข้าไปยังจุดรับสมัครซึ่งแน่นขนัดต่อคิวยาวเป็นขบวน
“วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงค่ะ” เธอบอกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น ใบหน้ายิ้มแย้มสดชื่นเช่นเดียวกับเพื่อนๆ ทุกคน หญิงสาวเหล่านี้ต่างทราบข่าวการเปิดรับสมัครให้บุคคลภายนอกเข้าสมัครสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง อันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบ้านเรา นับตั้งแต่การก่อตั้งมาอย่างยาวนานถึง 107 ปี ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) ตามที่สื่อต่างๆ พากันประโคมข่าว จึงได้หลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ “เสียงตอบรับดีมากๆ เลยครับ เปิดให้รับสมัครแค่เพียง 9 วัน จนถึงวันนี้วันสุดท้าย มียอดเด็กๆ เข้ามาสมัครสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงกว่า 1.8 หมื่นคน จากจำนวนที่รับสมัครแค่ 60 คนเท่านั้น” เป็นคำบอกเล่าอันเหลือเชื่อจากปากของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.อัมรินทร์ อัครวงษ์ ซึ่งเขาเองก็ดูตกใจไม่น้อยกับยอดผู้สมัครสูงเกินความคาดหมาย พล.ต.ท.อัมรินทร์ เล่าว่า การเปิดรับผู้หญิงเข้าศึกษาเป็นปีแรกในครั้งนี้ ไม่ถือว่าเร็วเกินไป เพราะโรงเรียนนายร้อยตำรวจชั้นนำอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็รับผู้หญิงมาก่อนหน้านี้เป็นสิบๆ ปีแล้ว “เราได้ทำการเตรียมการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้มานานมากแล้ว เดินทางไปดูงานที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจชั้นนำในหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา ในยุโรป อย่างเยอรมนี ในเอเชียอย่าง จีน ไต้หวัน หรือเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนาม ลาว เขาก็มีนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงกันหมดแล้ว และยังมีมานานแล้วด้วย ลักษณะการฝึกอบรมคือ ผู้หญิงเขาจะทะมัดทะแมง เรียนร่วมกับผู้ชาย กินอาหารก็กินด้วยกัน ฝึกก็ฝึกด้วยกัน ยกเว้นตึกนอนเท่านั้นที่แยกนอน โดยที่ได้ไปศึกษาเห็นว่าไม่มีปัญหาแล้วทุกอย่างก็ดี ตำรวจหญิงเหล่านี้ออกไปทำงานก็ไม่แพ้ผู้ชาย สามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งหน้าที่ที่ผู้ชายจะสามารถทำได้” สำหรับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการนักเรียนนายร้อยหญิง ซึ่งจะจบออกไปเป็นตำรวจหญิงนั้น ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เล็งเห็นว่า งานตำรวจหลายอย่างทั้งในปัจจุบันและอนาคตต้องอาศัยผู้หญิง เช่น หมวดงานสอบสวน ซึ่งผู้หญิงจะมีความเข้าใจและความละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชาย จึงควรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบสวนในคดีที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหา เป็นผู้เสียหาย หรือเป็นพยานก็ตาม เพราะจากการคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมในอนาคตมีแนวโน้มว่า อาชญากรรมประเภทการค้ามนุษย์ อาชญากรรมประเภทการล่วงละเมิดทางเพศ หรือว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น จากบทบาทหน้าที่สอบสวนของตำรวจหญิงที่อยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำ ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ รอบตัวมีแต่กองเอกสาร มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่า วันต่อๆ ไปข้างหน้า ตำรวจหญิงเหล่านี้สามารถโยกย้ายสายงานไปทำหน้าที่ลงสนาม ปราบปรามเหล่าผู้ร้ายตามท้องถนนได้ มิใช่อยู่เพียงแต่ในสถานีตำรวจเพียงเท่านั้น
“เป็นไปได้นะ วันข้างหน้าเราอาจได้เห็นมือปราบหญิงฝีมือฉกาจในประเทศเราก็ได้” ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้ความมั่นใจ ยอดผู้เข้าร่วมแข่งขันสมัครสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงรุ่นประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ สูงมากจนสร้างความวิตกกังวลให้แก่บรรดาหญิงสาวผู้เดินทางมาสมัครอยู่พอสมควร ย้อนกลับมาที่สาวน้อยร่างอรชรของเรา เธอชื่อว่า นุชจิรา ยศศักดิ์ วัยเพียง 18 ปี จบการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร แม้จะเคยผ่านหลักสูตรแบบแมนๆ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาบ้างประปราย แต่เธอบอกความในใจว่าถ้าตัวเองได้เป็น 1 ใน 60 ที่ได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงได้ ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆ “มาสมัครเพราะคิดว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงค่ะ โดยส่วนตัวแล้วก็อยากเป็นตำรวจอยู่เหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ ได้ปกป้องดูแลประชาชน เป็นอาชีพที่มีความเสียสละ อีกอย่างตอนนี้ตำรวจหญิงมีน้อย บางทีเวลาจะทำการสืบสวนอะไรมันก็ไม่สะดวก คงจะดีถ้าเราได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ตรงนั้น” เธอไม่ลืมบอกว่าทางบ้านของเธอสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ พ่อแม่ถึงกับกุลีกุจอหาข้อมูลใบสมัคร ทั้งพามาสมัครถึงที่นี่ จากข้อมูลใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงบอกว่า ผู้ที่เข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการ ร่างกาย และจิตใจ เช่นเดียวกับนักเรียนนายร้อยตำรวจชายที่ใช้หลักสูตรเดียวกัน เป็นระยะเวลา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตำรวจตรี ทำหน้าที่เช่นเดียวกับตำรวจชั้นสัญญาบัตรชายอย่างเท่าเทียมกัน ต่างกันเพียงอย่างเดียวคือ เรือนนอนที่แยกส่วนเฉพาะผู้หญิง โดยมีการเพิ่มนายตำรวจหญิงเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายปกครองดูแลนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงเหล่านี้
ผู้สมัครในโครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 ซึ่งจะรับเข้าศึกษาจำนวน 60 คน กลุ่มที่ 2 เป็นข้าราชการตำรวจหญิง อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร ในส่วนนี้รับเข้าศึกษาเพียง 10 คน และทั้ง 2 กลุ่มต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร โดยการสอบจะแบ่งเป็น 3 รอบ คือ รอบแรก สอบข้อเขียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รอบที่สองเป็นการสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบด้วย วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร ภายในเวลา 7 นาที และว่ายน้ำระยะทาง 50 เมตร ภายในเวลา 3 นาที ส่วนขั้นตอนการสอบข้อเขียนมีกำหนดสอบในวันที่ 8 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง “ถ้าถามว่ากลัวลำบากไหม เพราะจะต้องฝึกเทียบเท่ากับผู้ชายเลย อันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกัน แต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาหรือสร้างความลำบากให้กับตัวเองรวมทั้งคนอื่นๆ มาก เพราะแต่ละคนที่มาสมัครก็ต้องเตรียมใจไว้แล้วทั้งนั้นว่าจะต้องเจออะไรบ้าง แล้วอีกอย่างก็เคยเรียนโรงเรียนทหารอยู่ก่อนแล้ว เรื่องความลำบาก หรือต้องฝึกรวมกับผู้ชายก็มองว่าเป็นเรื่องปกติ” ใครที่ได้เห็นแววตาของเธอยามนี้ จะเห็นว่า ดูมุ่งมั่นไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอกเลยทีเดียว ไม่ต่างอะไรไปจากหญิงสาวอีกคนที่ชื่อว่า หัทยา จันทรมุณี อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เธอยังเรียนไม่จบปริญญาตรี แต่ก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวลองมาสมัคร เพราะใจรักอยากเป็นตำรวจหญิง “ถ้าได้มีโอกาสเรียน จบแล้วก็อยากกลับไปทำหน้าที่ที่บ้านเกิดค่ะ ซึ่งที่บ้านเองก็สนับสนุนให้มาด้วย เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ก้าวหน้า ดีใจมากค่ะที่ประเทศไทยเปิดรับนักเรียนตำรวจหญิง เพราะนี่จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้หลายๆ คนรู้ว่าผู้หญิงก็สามารถทำอะไรๆ ได้เหมือนผู้ชายทุกประการ “ตอนนี้ก็มีไปเตรียมตัวก็คือว่ายน้ำกับวิ่ง เพราะเขาจะมีทดสอบกัน ไม่กลัวลำบากนะ เพราะถ้าคนที่อยากเป็นทหาร ตำรวจจริงๆ ก็จะต้องมีความอดทนสูง ถ้ามาฝึกแค่นิดหน่อยแล้วเหนื่อย หรือไม่สู้ ก็ไม่สามารถเป็นตำรวจที่ดีในวันข้างหน้า จริงที่ผู้ชายมีความแข็งแกร่ง มีพละกำลังมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้ว ก็ไม่อยากให้มองว่าถ้าผู้หญิงมาฝึกกับผู้ชายอย่างนี้แล้วจะไปเป็นตัวถ่วงหรืออะไร เพราะบางทีบางอย่างผู้หญิงก็สามารถทำได้ดีกว่าผู้ชายอีก” เธอบอก
อีกความคิดเห็นหนึ่งจากสาวน้อยนักศึกษา ชุติมา สุพงศ์ อายุ 20 ปี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บอกว่า เธอเป็นผู้หญิงที่มีความฝันเหมือนผู้ชาย คืออยากเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว “โดยส่วนตัวรักอาชีพตำรวจมานานแล้ว อยากเป็นตำรวจ เพราะอยากคืนสิ่งดีๆ ให้ประเทศให้สังคมบ้าง ที่ผ่านมาโอกาสที่จะไปยืนอยู่จุดนั้นมีน้อยมาก เมื่อที่นี่เปิดรับสมัครก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี แล้วทางบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็เลยมาลองสมัครกับเพื่อน 5 คน ซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังไว้ว่าจะต้องได้ เพราะคนสมัครก็เยอะ แล้วเขารับนิดเดียวเอง” เรื่องของสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชายเป็นสิ่งเดียวที่ยังทำให้เธอมีความเชื่อมั่นว่า ถ้าผู้ชายทำได้ ผู้หญิงก็ทำได้
“ตอนนี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรามีสิทธิเท่าเทียมกัน ถ้าจะต้องฝึกหนักก็ควรจะฝึกให้หนักเหมือนกัน ไม่อยากให้เอาเรื่องเพศมาเป็นเส้นแบ่ง เพราะตอนนี้ผู้หญิงที่สามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าผู้ชายก็มีเยอะ” ในฐานะผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.อัมรินทร์ กล่าวทิ้งท้ายฝากไปยังสาวน้อยที่กำลังใกล้จะเป็นว่าที่นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงไว้อย่างน่าคิดว่า “อยากให้พูดฝากถึงน้องๆ ที่กำลังจะมาสมัคร โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสถาบันที่ก่อตั้งมายาวนาน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันนี้ก็ผลิตตำรวจชั้นสัญญาบัตรออกไปรับใช้ประชาชนมากมายหลายต่อหลายรุ่น ซึ่งตำรวจทั้งประเทศในเวลานี้มีประมาณ 2 แสนคน มีตำรวจชั้นสัญญาบัตรเพียง 2 หมื่นคนเท่านั้น หมายถึงว่า ร.ต.-พล.ต.อ. ที่เหลืออีก 1.8 แสนคน ก็คือนายสิบตำรวจชั้นประทวน ดังนั้น หัวใจสำคัญของโรงเรียนนรต. ก็คือ สถาบันเดียวที่ผลิตนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อจะออกไปอยู่ในกลุ่มคน 2 หมื่นคน เติมไปเรื่อยๆ ซึ่งใน 2 หมื่นคนก็มีเกษียณไป พวกคนใหม่ก็เข้าไป ดังนั้นประเทศชาติจะเป็นประเทศที่มั่นคงอยู่ได้อยู่ที่ตำรวจสัญญาบัตร 2 หมื่นคน ถ้าสัญญาบัตร 2 หมื่นคนนี่จะต้องปกครองชั้นประทวนอีก 1.8 แสนคน เพื่อที่จะดูแลประชาชนทั้งประเทศ 63 ล้านคน ดังนั้น ถ้าตำรวจ 2 หมื่นคนเป็นตำรวจที่ดีก็จะกลายเป็นความมั่นคง และทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ก็ขอยืนยันว่าในลูกศิษย์ที่จบออกไปไม่ว่าจะเป็นนรต.ชาย ที่เป็นนายตำรวจใหม่ หรือว่านรต.หญิง ที่จะรับใหม่แล้วจบในวันข้างหน้า โรงเรียนนรต. ก็จะฝึกให้มีความรอบรู้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาการตำรวจ หรือความรู้ทางสังคมทั่วไป ทั้งยังฝึกให้มีร่างกายแข็งแรง แถมยังมีจิตใจที่เข็มแข็ง อดทน เสียสละ เป็นนายตำรวจที่เพียบพร้อมด้วยความดี ดังนั้นนรต.หญิงที่จะสมัครเข้ามาโรงเรียนนรต. ก็ยินดีต้อนรับ”
…เธอคนนั้นจากไปเหมือนตอนที่เดินเข้ามา เช่นเดียวกับหญิงสาวอีกหลายคนที่ทยอยเดินทางกลับจนหมดแล้ว หลังจากวันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงรุ่นแรกจบลง พวกเธอหญิงสาวทั้งหลายก็ต้องกลับไปทำหน้าที่ของตัวเอง นั่นคือการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือ ฝึกร่างกายให้แข็งแรง และที่สำคัญคือ จิตใจต้องพร้อมอยู่เสมอ
ในท้ายที่สุด บทสรุปก็จะไปสิ้นสุดเมื่อวันประกาศผล… ใครจะเป็น 1 ใน 60 นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงรุ่นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283


แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2555

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
คำชี้แจง พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่กำหนดให้แล้วหาตัวเลขที่หายไป (ข้อ 1 - ข้อ 2)
ข้อ 1. ถ้า 8 * 7 = 71
7 * 6 = 55
ดังนั้น 5 * 4 = ?
ก. 19 ข. 23 ค. 25 ง. 27 จ. 29
ข้อ 2. 72 * 6 = ?
ถ้า 62 * 5 = 32
52 * 4 = 22
ก. 36 ข. 40 ค. 42 ง. 44 จ. 46

คำชี้แจง พิจารณาตัวเลขและตัวอักษรที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม (ข้อ 3 - ข้อ 4)
ข้อ 3. ข้อใดถูกต้อง ?
44,1Aa
x
1B
7C5,D84
ก. A x C = 56 ข. B + D = 10 ค. B มีค่ามากที่สุด
ง. C มีค่าน้อยที่สุด จ. A + B + C + D = 28
ข้อ 4. ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
2A )4B,344
1,8C6
ก. A x B = 12 ข. A + B + C = 8 ค. (A x B) + C = 12
ง. A มีค่ามากที่สุด จ. C มีค่าน้อยที่สุด

คำชี้แจง พิจารณาอนุกรมที่กำหนดให้แล้วเลือกตอบโดยยึดหลักดังนี้ (ข้อ 5 - ข้อ 6)
ตอบ ก. ถ้าอนุกรมถูกต้องทั้งหมด
ตอบ ข. ถ้าอนุกรมผิดทั้งหมด
ตอบ ค. ถ้าอนุกรมถูกต้อง 3 ชุด ผิด 1 ชุด
ตอบ ง. ถ้าอนุกรมถูกต้อง 2 ชุด ผิด 2 ชุด
ตอบ จ. ถ้าอนุกรมถูกต้อง 1 ชุด ผิด 3 ชุด
ข้อ 5. 1. 960 192 48 16 8
2. 50 59 49 40 48
3. 198 228 271 327 396
4. 1 4 20
ข้อ 6. 1. 7 13 27 51 87
2. 36 25 61 86 148
3. 2 6 12 20 30
4. 70 56 42 28 14

คำชี้แจง พิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (ข้อ 7 - ข้อ 9)
ข้อ 7. สมชายมีพี่ชายและน้องชายอีกรวม 3 คน เขาทุกคนมีเสื้อคนละ 3 ตัว ถ้าเขาจะแลกเปลี่ยนเสื้อ
กันใส่โดยไม่นับเสื้อของตนเองแล้ว จะมีวิธีใส่เสื้อทั้งหมดกี่วิธี?
ก. 9 วิธี ข. 12 วิธี ค. 16 วิธี ง. 28 วิธี จ. 36 วิธี
ข้อ 8. ถ้า ก. มีรายได้ปีหนึ่ง 60,000 บาท แต่ละปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 5% ส่วน ข. มีรายได้ปีหนึ่ง
50,000 บาท แต่ละปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ดังนั้นอีกกี่ปีทั้งสองจะมีรายได้เท่ากัน?
ก. 2 ปี ข. 3 ปี ค. 4 ปี ง. 5 ปี จ. 6 ปี
ข้อ 9. ถ้า A : B = 3 : 4 และ B : C = 5 : 6 จงหา A : B : C มีค่าเท่าไร?
ก. 15 : 20 : 24 ข. 20 : 25 : 24 ค. 20 : 24 : 25
ง. 25 : 24 : 20 จ. 24 : 20 : 15

คำชี้แจง พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสิ่งที่กำหนดให้มากที ่สุด (ข้อ 10 - ข้อ 11)
ข้อ 10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ............
ก. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข. สำนักงานพลังงานแห่งชาติ ค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ง. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อ 11. กว้าง x ยาว ด้าน x ด้าน 1/2 x ฐาน x สูง ....................
ก. ยาว x สูง ข. พื้นที่ฐาน x สูง ค. ด้าน x ด้าน x ด้าน
ง. กว้าง x ยาว x สูง จ. 1/3 x สูง x พื้นที่ฐาน


คำชี้แจง คำถามในแต่ละข้อจะกำหนดข้อมูลมาให้สองข้อ ให้พิจารณาว่าข้อมูลนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะต้อง
คำถามนั้นๆ โดยใช้หลักการตอบดังนี้ (ข้อ 12 - ข้อ 15)
ตอบ ก. ถ้าใช้ข้อมูลทั้งสองข้อแล้วยังไม่เพียงพอในการตอบคำถาม
ตอบ ข. ถ้าต้องใช้ข้อมูลทั้งสองข้อประกอบกันจึงจะสามารถตอบคำถามได้
ตอบ ค. ถ้าใช้ข้อมูลเพียงพอข้อใดข้อหนึ่งก็เพียงพอที่จะตอบคำถามได้
ตอบ ง. ถ้าใช้ข้อมูล (1) เท่านั้นก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล (2) ข้อเดียวไม่สามารถ
ตอบคำถามได้
ตอบ จ. ถ้าใช้ข้อมูล (2) เท่านั้นก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล (4) ข้อเดียวไม่สามารถ
ตอบคำถามได้
ข้อ 12. มานะ มานี และมนตรี เป็นพี่น้องกัน ใครเป็นลูกคนกลาง?
ก. อายุของมานะและมานีรวมกันจะเป็น 2 เท่าของอายุมนตรี
ข. 5 ปีก่อน มานะมีอายุเป็น 2 เท่าของมนตรี
ข้อ 13. มีแสตมป์ 5 ดวง ราคาดวงละ 1, 4, 5, 8, 9 บาท อย่างละ 1 ดวง แสตมป์ดวงที่ 3 ราคาเท่าใด?
ก. แสตมป์ดวงที่ 2 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 5 มีราคาเท่ากับแสตมป์ดวงที่ 1
ข. แสตมป์ดวงที่ 2 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 1 มีราคาเท่ากับแสตมป์ดวงที่ 4 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 5
ข้อ 14 X มีค่าเท่ากับเท่าไร?
ก. =
ข. = 5 + X
ข้อ 15. เดือนนี้คือเดือนอะไร ?
ก. เดือนที่แล้วมี 30 วัน
ข. เดือนต่อไปมี 31 วัน

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283


วิชาวิทยาศาสตร์

1. ตะกรันที่เกาะอยู่ผนังด้านใน โดยเฉพาะอย่างที่ก้นของกาต้มน้ำเป็นสารในข้อใด
1. เกลือคาร์บอเนต
2. เกลือซัลเฟต
3. เกลือไปคาร์บอเนต
4. ข้อ 2. และ 3. ถูกต้อง
2. ของเหลวชนิดหนึ่งเมื่อนำมาหยดลงบนผงคอปเปอร์ซัลเฟตที่ปราศจากน้ำผลึกปรากฏว่า
ผงคอปเปอร์ซัลเฟตกลายเป็นสีน้ำเงิน ของเหลวนั้นคือข้อใด
1. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
2. เฮกเซน
3. น้ำ
4. น้ำมันเบนซิน
3. สารในข้อใดไม่ควรนำมาใช้ปรุงแต่งอาหาร
1. ผงฟู
2. น้ำขี่เถ้า
3. โซดาแผดเผา
4. กรดซัลฟูริก
4. จากสมการ 2H O 2H + O ทราบหรือไม่ว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น
1. แสง
2. น้ำ
3. ไฟฟ้า
4. ความร้อน

5. ส่วนประกอบที่สำคัญของแบตเตอรี่รถยนต์คือข้อใด
1. น้ำกรดกับขั้วไฟฟ้า
2. ขั้วไฟฟ้ากับแผ่นตะกั่ว
3. ภาชนะกับน้ำกรด
4. แผ่นตะกั่วกับน้ำกรด
6. การกระทำตามข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น
1. การทำนาเกลือ
2. การทำน้ำเชื่อม
3. ต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอ
4. เทน้ำมะนาวลงบนหินอ่อน
7. สารใดต่อไปนี้มีสมบัติเป็นเบสอยู่สารหนึ่ง
1. น้ำโซดา
2. น้ำฝน
3. น้ำส้มสายชู
4. ปูนขาว
8. สารประกอบชนิดใดต่อไปนี้ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 4 อะตอมใน 1 โมเลกุล
1. KNO
2. CO
3. H SO
4. CH COOH
9. สารต่อไปนี้สารใดสามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีที่อุณหภูมิปกติ
1. กำมะถัน
2. แกรไฟต์
3. คลอรีน
4. โปตัสเซียม

10. ถ้าท่านต้องการประดิษฐ์ยาเพื่อรักษาโรคตรงบริเวณลำไส้เล็กและต้องการให้ยานั้นละลายในลำไส้เล็กเท่านั้น ท่านจะต้องเคลือบยานี้ด้วยสารละลายที่ละลายได้ดีในข้อใด
1. กรด
2. น้ำเกลือ
3. เบส
4. น้ำ
11. ฝนกรด (acid rain) ที่มักปรากฏในเมืองใหญ่ ๆ เกิดจากการที่มีก๊าซใดในบรรยากาศมาก
1. คาร์บอนมอนอกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์
2. คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์
3. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์
4. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์
12. สารที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำหรือเครื่องสุขภัณฑ์ ส่วนมากจะมีสารละลายใดเป็นองค์ประกอบ
1. กรดไนตริก
2. กรดซัลฟิวริก
3. กรดคาร์บอลิก
4. กรดไฮโดรคลอริก
13. “สารตะกั่ว” ที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดจากแหล่งใดมากที่สุด
1. โรงงานอุตสาหกรรม
2. การเผาไหม้ขยะมูลฝอย
3. รถยนต์
4. โรงงานผลิตไฟฟ้า
14. สารพิษประเภทดีดีทีเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเก็บสะสมในส่วนใดมากที่สุด
1. ไขมัน
2. กล้ามเนื้อ
3. กระเพาะอาหาร
4. ตับ

15. ผงชูรสที่ใช้ปรุงรสอาหาร จะมีอันตรายอย่างมากต่อบุคคลประเภทใด
1. ชายวัยฉกรรจ์
2. สตรีมีครรภ์
3. ผู้สูงอายุ
4. คนป่วยที่สูญเสียเลือด
16. ในการขนแทงค์น้ำที่มีน้ำหนัก 200 นิวตันดึงขึ้นรถบรรทุกไปตามพื้นเอียงยาว 2 เมตร ท้ายรถอยู่สูงจากพื้น 1.0 เมตร แรงดึงมีค่าเท่าใดและงานที่ได้รับมีค่าเท่าใด
1. 50 นิวตัน และ 75 จูล
2. 75 นิวตัน และ 50 จุล
3. 100 นิวตัน และ 100 จูล
4. 100 นิวตัน และ 200 จูล
17. ถ้าออกแรงพยายาม 20 นิวตัน เป็นระยะทาง 5 เมตร ทำให้ความต้านทาน 100 นิวตัน เคลื่อนที่ไปได้ 3 เมตร จะได้เปรียบเชิงกลเท่าไร
1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
18.จะต้องออกแรงพยายามตอกลิ่มด้วยแรงเท่าไร ซึ่งหัวลิ่มหนา 120 มิลลิเมตร สูง 60 มิลลิเมตร ความต้านทานของไม้เท่ากับ 300 นิวตัน
1. 2,000 นิวตัน
2. 4,000 นิวตัน
3. 6,000 นิวตัน
4. 8,000 นิวตัน
19. ลิ่มอันหนึ่งมีความยาว 30 เซนติเมตร มีหัวหนา 10 เซนติเมตร เมื่อออกแรงตอก 200 นิวตัน ตอกลิ่มลงไปในเนื้อไม้มีแรงต้านเท่าใด
1. 200 นิวตัน
2. 400 นิวตัน
3. 600 นิวตัน
4. 800 นิวตัน

20. แม่แรงอันหนึ่งมีระยะเกลียวเท่ากับ 0.5 เซนติเมตร เมื่อมือหมุนไปได้ 1 รอบ จะได้
ระยะทาง 1 เมตร ถ้าต้องการยกน้ำหนัก 600 นิวตัน จะต้องออกแรงเท่าใด
1. 3 นิวตัน
2. 30 นิวตัน
3. 200 นิวตัน
4. 180 นิวตัน
21. หม้อแปลงรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าขดลวดปฐมภูมิ 220 โวลต์ วัดกระแสไฟฟ้าได้ 50 แอมแปร์ ถ้าต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ 2.2 โวลต์ กระแสไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิจะเป็นเท่าไร
1. 1,000 แอมแปร์
2. 3,000 แอมแปร์
3. 5,000 แอมแปร์
4. 6,000 แอมแปร์
22. รถยนต์มวล 1 ตัน วิ่งด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชนรถมอเตอร์ไซด์ซึ่งจอดอยู่นิ่งหลังจากการชนรถทั้งสองเคลื่อนที่ไปด้วยกัน ความเร็วหลังการชนมีค่าเท่าไร ถ้ารถมอเตอร์ไซด์มีมวล 600 กิโลกรัม
1. 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2. 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3. 56.25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4. 23.44 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
23. เตาไฟฟ้าขนาด 100 วัตต์ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการต้มน้ำมวล 0.5 กิโลกรัม อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสให้เดือด โดยกำหนดความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4,200 จูล/กิโลกรัม เคลวิน
1. 20 นาที
2. 21 นาที
3. 22 นาที
4. 23 นาที

24. วัตถุก้อนหนึ่งหนัก 100 กิโลกรัมอยู่บนพื้นราบ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับ 0.25 แรงเสียดทานสูงสุดมีค่าเท่าไร
1. 200 นิวตัน
2. 250 นิวตัน
3. 300 นิวตัน
4. 350 นิวตัน
25. ถุงทรายหนักถุงละ 0.8 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นราบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสเท่ากับ 0.25 ถ้าออกแรง 90 นิวตัน จะสามารถดึงถุงทรายได้ทั้งหมดกี่ถุง
1. 30 ถุง
2. 35 ถุง
3. 40 ถุง
4. 45 ถุง
26. เด็กชายดำหิ้วกระเป๋าหนัก 60 นิวตัน เดินไปตามถนนถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง 30 เมตร แล้วเดินขึ้นบันไดสูง 12 เมตร จงหางานที่เด็กชายดำทำได้
1. 500 จูล
2. 600 จูล
3. 750 จูล
4. 720 จูล
27. ออกแรงพยายาม 12 นิวตัน ห่างจากจุดหมุน 5 เมตร เพื่อยกวัตถุที่วางห่างจากจุดหมุน 1.5 เมตร ในด้านตรงข้ามกับแรงพยายาม จงหาน้ำหนักของวัตถุนั้น
1. 30 นิวตัน
2. 40 นิวตัน
3. 50 นิวตัน
4. 60 นิวตัน
28. ชายคนหนึ่งหนัก 200 นิวตัน นั่งบนกระดานหกห่างจากจุดหมุน 3.0 เมตร อยากทราบว่าชายอีกคนหนึ่งซึ่งหนัก 100 นิวตัน จะต้องนั่งห่างจากจุดหมุนกี่เมตร
1. 3 เมตร 3. 5 เมตร
2. 4 เมตร 4. 6 เมตร

29. วางวัตถุหน้าเลนส์เป็นระยะ 6 เซนติเมตร เกิดภาพเสมือนขนาด 2 เท่าของวัตถุ จงหาชนิดและโฟกัสของเลนส์
1. นูน 10 เซนติเมตร
2. นูน 12 เซนติเมตร
3. เว้า 10 เซนติเมตร
4. เว้า 12 เซนติเมตร
30. เลนส์ทำให้เกิดภาพจริงขนาด 3 เท่าของวัตถุ วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์เท่าไรกับความยาวโฟกัส 9 เซนติเมตร
1. 6 เซนติเมตร
2. 9 เซนติเมตร
3. 12 เซนติเมตร
4. 15 เซนติเมตร
31. นายดำออกแรง 10 นิวตัน ตักน้ำขึ้นจากบ่อน้ำซึ่งถังน้ำมีมวล 100 นิวตัน จะต้องออกแบบ
กว้านให้มีรัศมีของล้อยาวเท่าไรจึงจะยกถังน้ำขึ้นจากบ่อได้ โดยที่รัศมีของเพลามีค่าเท่ากับ
0.25 เมตร
1. 0.25 เมตร
2. 2.5 เมตร
3. 0.15 เมตร
4. 1.5 เมตร
32. ถ่านไฟฉาย 6 ก้อน มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าก้อนละ 1.5 โวลต์ มีความต้านทานภายในเซลล์น้อยมานำมาต่ออนุกรมกับความต้านทาน 2 กิโลโอห์ม จะมีแกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรกี่มิลลิแอมแปร์
1. 0.7
2. 3.0
3. 3.5
4. 4.5
33. ถ่านไฟฉาย 6 ก้อน มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าก้อนละ 1.5 โวลต์ ความต้านทานภายในเซลล์ ๆ ละ 0.5 โอห์ม นำมาต่อกันแบบอนุกรม แล้วนำทั้งหมดไปต่อกับความต้านทาน 52 โอห์ม เมื่อนำโวลต์มิเตอร์ไปวัดค่าความต่างศักย์บนความต้านทาน 52 โอห์ม จะได้เท่าไร
1. 8.6 v.
2. 9.0 v.
3. 9.4 v.
4. 11.0 v.
34. เตารีดไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 5 แอมแปร์ จะมีความต้านทานกี่โอห์ม
1. 0.02
2. 44.00
3. 550.00
4. 1,100.00
35. ถ้าต้องการยกวัตถุ 400 นิวตัน โดยใช้ล้อและเพลาซึ่งมีรัศมีเท่ากับ 40 และ 10 เซนติเมตรตามลำดับ จะต้องใช้แรงพยายามเท่าใด
1. 100 นิวตัน
2. 200 นิวตัน
3. 300 นิวตัน
4. 400 นิวตัน
36. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้ 100 % ถ้ามอเตอร์ทนกระแสสูงสุด 1 แอมแปร์ และต้องใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์ นำมอเตอร์นี้ไปยกกล่องมวล 22 กิโลกรัม จะยกขึ้นสูงจากเดิมกี่เมตรภายใน 1 นาที กำหนดให้มวล 1 กิโลกรัมมีน้ำหนัก 10 นิวตัน
1. 10 เมตร
2. 20 เมตร
3. 50 เมตร
4. 60 เมตร

37. แม่แรงอันหนึ่งมีด้ามยาว 20 เซนติเมตร ถ้าหมุนคานหมุน 7 รอบ วัตถุจะเคลื่อนที่สูงขึ้น 2 เซนติเมตร ดังนั้นจะต้องออกแรงเท่าไรจึงจะยกวัตถุหนัก 4,400 กิโลกรัม
1. 100 นิวตัน
2. 200 นิวตัน
3. 300 นิวตัน
4. 400 นิวตัน
38. ขวานเล่มหนึ่งยาว 10 เซนติเมตร สันขวานกว้าง 5 เซนติเมตร จงหาแรงต้านทานของเนื้อไม้เมื่อออกแรงพยายาม 800 นิวตัน ทำให้ขวานลงไปได้ 20 เซนติเมตร เนื้อไม้แยกออกจากกัน 2 เซนติเมตร
1. 2,000 นิวตัน
2. 4,000 นิวตัน
3. 6,000 นิวตัน
4. 8,000 นิวตัน
39. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 800 กิโลกรัม แล่นบนถนนด้วยาความเร็วคงที่ 30 เมตรต่อวินาที ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานด้วยกำลัง 15 กิโลวัตต์ แรงต้านการเคลื่อนที่มีค่าเท่าไร
1. 100 นิวตัน
2. 250 นิวตัน
3. 300 นิวตัน
4. 500 นิวตัน
40. ถ้าใช้กำลังขนาด 2000 วัตต์ ยกมวล 100 กิโลกรัม จากพื้นเป็นเวลา 5 วินาที มวลชิ้นนั้นอยู่สูงจากพื้นเท่าไร
1. 10 เมตร
2. 100 เมตร
3. 1 เมตร
4. 200 เมตร

41. ลวดไฟฟ้าให้ความร้อนมีกำลัง 1,000 วัตต์ นำไปจุ่มลงในน้ำ 2 กิโลกรัม นาน 7 นาที จงหาว่าน้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไร ให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเป็น 4,200 จูล/กิโลกรัม องศาเคลวิน
1. 25 องศาเซลเซียส
2. 30 องศาเซลเซียส
3. 40 องศาเซลเซียส
4. 50 องศาเซลเซียส
42. เตาไมโครเวฟมีขนาด 1,000 วัตต์ หลอดไฟ 60 วัตต์ 5 ดวง ตู้เย็น 800 วัตต์ เปิดวันละ 6 ชั่วโมงเท่ากัน โดยเสียค่าไฟฟ้ายูนิตละ 2 บาท จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าวันละกี่บาท
1. 2.52 บาท
2. 25.2 บาท
3. 0.252 บาท
4. 27.3 บาท
43. หม้อแปลงรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าขดลวดปฐมภูมิ 110 วัตต์ ถ้าขดลวดปฐมภูมิพัน 30 รอบและขดลวดทุตยภูมิพัน 300 รอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากขดลวดทุติยภูมิเป็นเท่าไร
1. 11 โวลต์
2. 1,100 โวลต์
3. 2,200 โวลต์
4. 4,400 0 โวลต์
44. จงหาความยาวโฟกัสและชนิดของเลนส์ เมื่อวางวัตถุไว้ 12 เซนติเมตร จากเลนส์ เกิดภาพ 3 เท่าของวัตถุ และอยู่ข้างเดียวกับวัตถุ
1. 16 เซนติเมตร นูน
2. 18 เซนติเมตร นูน
3. 16 เซนติเมตร เว้า
4. 18 เซนติเมตร เว้า

45. เลนส์นูนทำให้เกิดภาพจริงขนาด 4 เท่าของวัตถุ ซึ่งอยู่ห่างเลนส์ 6 นิ้ว ต้องวางวัตถุห่างเลนส์เท่าไร จึงจะทำให้เกิดภาพจริงขยาย 3 เท่า
1. 6.4 นิ้ว
2. 6.8 นิ้ว
3. 7.2 นิ้ว
4. 7.8 นิ้ว
46. แว่นขยายอันหนึ่งมีความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร แว่นนี้ขยายวัตถุได้กี่เท่า
1. 3 เท่า
2. 4 เท่า
3. 5 เท่า
4. 6 เท่า
47. หลอดไฟฟ้าขนาด 60 วัตต์ มีประสิทธิภาพ 80 % จะมีพลังงานสูญเสียไปกี่จูล
1. 12
2. 20
3. 48
4. 80
48. นำวัตถุมาวางไว้ 20 เซนติเมตร ห่างจากหน้ากระจกนูนที่มีรัศมีความโค้ง 10 เซนติเมตร จะมองเห็นภาพลักษณะใด ที่ตำแหน่งใด
1. ภาพจริงหัวกลับ อยู่ที่ 6.67 เซนติเมตร หน้ากระจก
2. ภาพจริงหัวกลับ อยู่ที่ 6.67 เซนติเมตร หลังกระจก
3. ภาพเสมือนหัวตั้ง อยู่ที่ 4 เซนติเมตร หลังกระจก
4. ภาพเสมือนหัวตั้ง อยู่ที่ 4 เซนติเมตร หน้ากระจก
49. ถ้าต้องการเห็นภาพตัวเองในกระจกมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 3 เท่า เมื่อยืนห่างจากกระจกเป็นระยะ 50 เซนติเมตร จะต้องใช้กระจกที่มีรัศมีความโค้งเท่าใด
1. 150 เซนติเมตร
2. 75 เซนติเมตร
3. 100 เซนติเมตร
4. 175 เซนติเมตร

50. บ้านหลังหนึ่งใช้หลอดไฟ 60 วัตต์ 2 ดวง เปิดวันละ 2 ชั่วโมง หลอดไฟหน้าบ้านขนาด 100 วัตต์ 1 ดวง เปิดวันละ 5 ชั่วโมง โทรทัศน์ 150 วัตต์ 1 เครื่อง เปิดวันละ 2 ชั่วโมง หม้อหุงข้าว 100 วัตต์ 1 หม้อ เปิดวันละ 1 ชั่วโมง ในเดือนกันยายนจะเสียค่าไฟฟ้ากี่บาท ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท
1. 130.25
2. 68.4
3. 70.6
4. 67.2
51. ที่อุณหภูมิ 40 C ถามว่าจะมีอุณหภูมิ เท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
1. 80 F
2. 90 F
3. 100 F
4. 104 F
52. ในการลำเลียงข้าวเปลือกเข้าไปเก็บไว้ในยุ้งข้าวที่มีพื้นสูง 4 เมตร ถ้าจะให้การขนข้าวครั้งนี้มีการได้เปรียบเชิงกลเป็น 3 เท่า ชาวนาจะต้องใช้กระดานยาวเท่าใด
1. 10 เมตร
2. 11 เมตร
3. 12 เมตร
4. 13 เมตร5
3. ถ้าต้องการให้ได้เปรียบเชิงกล 5 เท่า จะต้องพาดพื้นเอียงซึ่งยาว 6 เมตร ให้สูงเท่าใด
1. 0.8 เมตร
2. 1.0 เมตร
3. 1.2 เมตร
4. 1.5 เมตร
54. ถ้าต้องการให้ไม้แยกออกจากกัน 2 เซนติเมตร จะต้องใช้ลิ่มยาวเท่าไร เมื่อใช้แรงตอกลิ่ม 100 นิวตัน และเกิดความต้านทานที่เนื้อไม้ 50 นิวตัน
1. 1 เซนติเมตร 3. 3 เซนติเมตร
2. 2 เซนติเมตร 4. 4 เซนติเมตร


55. คนตัดไม้มีขวานยาว 20 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร ออกแรงฟันต้นไม้ด้วยแรง 5 นวตัน ปรากฏว่าขวานจมลงไปมิดเนื้อไม้จะเกิดแรงต้านเท่าใด
1. 20 นิวตัน
2. 30 นิวตัน
3. 40 นิวตัน
4. 50 นิวตัน
56. ลิ่มยาว 10 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร ต้องออกแรงตอกลิ่มเท่าใด ถ้าเกิดแรงต้านทานขึ้น 300 นิวตันในระหว่างการออกแรงตอกลิ่ม และการได้เปรียบเชิงกล
1. 50 นิวตัน, 5/3
2. 60 นิวตัน, 7/3
3. 70 นิวตัน, 8/3
4. 90 นิวตัน, 10/3
57. ออกแรง 50 นิวตัน ตอกลิ่มลงไปในเนื้อไม้ลึก 10 เซนติเมตร ทำให้เนื้อไม้แยกออกจากกัน 5 เซนติเมตร จงหาแรงต้านที่เกิดจากเนื้อไม้
1. 100 นิวตัน
2. 200 นิวตัน
3. 300 นิวตัน
4. 400 นิวตัน
58. แม่แรงอันหนึ่งมีระยะเกลียว เท่ากับ 3 เซนติเมตร เมื่อมือหมุนไปได้ 1 รอบ จะได้ระยะทาง 30 เซนติเมตร หนัก 5,000 นิวตัน จะต้องออกแรงพยายามเท่าใด
1. 200 นิวตัน
2. 300 นิวตัน
3. 400 นิวตัน
4. 500 นิวตัน
59. เลนส์นูน 2 อันมีความยาวโฟกัส 20 และ 100 ซม. ตามลำดับ เมื่อนำมาประกอบเป็น
กล้องโทรทรรศน์จะมีกำลังขยายกี่เท่า
1. 1/10 3. 5
2. 1/5 4. 10

60. นายดำมีมวล 70 กิโลกรัม เมื่อล่องลอยอยู่ในอวกาศห่างจากโลก 3 เท่าของรัศมีโลก ถ้ากำหนดให้มวล 1 กิโลกรัม บนพื้นโลกหนัก 9.8 นิวตัน แรงโน้มถ่วงที่มีต่อนายดำมีค่าเท่าไร
1. 91.5 นิวตัน
2. 81.67 นิวตัน
3. 76.22 นิวตัน
4. 50 นิวตัน

Tutor

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 283


พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่กำหนดให้แล้วหาตัวเลขที่หายไป (ข้อ 1 - ข้อ 2)
ข้อ 1.    ถ้า    8  *  7  =  71
          7  *  6  =  55
     ดังนั้น    5  *  4  =  ?
     ก. 19         ข. 23         ค. 25         ง. 27        จ. 29
ข้อ 2.         72  *  6  =  ?
       ถ้า    62  *  5  =  32
          52  *  4  =  22
     ก. 36         ข. 40         ค. 42         ง. 44        จ. 46     

คำชี้แจง  พิจารณาตัวเลขและตัวอักษรที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม (ข้อ 3 - ข้อ 4)
ข้อ 3.    ข้อใดถูกต้อง ?
          44,1Aa
               x
               1B
             7C5,D84
     ก. A x C  =  56              ข. B + D  =  10              ค. B มีค่ามากที่สุด
     ง. C มีค่าน้อยที่สุด         จ. A + B + C + D  =  28
ข้อ 4.    ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
          2A )4B,344
                1,8C6
     ก. A x B  =  12              ข. A + B + C = 8           ค. (A x B) + C  = 12
     ง. A มีค่ามากที่สุด         จ. C มีค่าน้อยที่สุด

คำชี้แจง  พิจารณาอนุกรมที่กำหนดให้แล้วเลือกตอบโดยยึดหลักดังนี้ (ข้อ 5 - ข้อ 6)
     ตอบ  ก.  ถ้าอนุกรมถูกต้องทั้งหมด
     ตอบ  ข.  ถ้าอนุกรมผิดทั้งหมด
     ตอบ  ค.  ถ้าอนุกรมถูกต้อง  3  ชุด  ผิด  1  ชุด   
     ตอบ  ง.  ถ้าอนุกรมถูกต้อง  2  ชุด  ผิด  2  ชุด   
     ตอบ  จ.  ถ้าอนุกรมถูกต้อง  1  ชุด  ผิด  3  ชุด   
ข้อ 5.    1. 960    192   48   16   8
     2. 50   59   49   40   48
     3. 198   228   271   327   396
     4.       1   4   20
ข้อ 6.    1. 7   13   27   51   87
     2. 36   25   61  86  148
     3.  2    6    12   20  30
     4. 70   56   42  28   14         

คำชี้แจง  พิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (ข้อ 7 - ข้อ 9)
ข้อ 7.    สมชายมีพี่ชายและน้องชายอีกรวม 3 คน  เขาทุกคนมีเสื้อคนละ  3 ตัว  ถ้าเขาจะแลกเปลี่ยนเสื้อ
     กันใส่โดยไม่นับเสื้อของตนเองแล้ว จะมีวิธีใส่เสื้อทั้งหมดกี่วิธี?
     ก. 9 วิธี         ข. 12 วิธี    ค. 16 วิธี           ง. 28 วิธี     จ. 36 วิธี
ข้อ 8.    ถ้า ก.  มีรายได้ปีหนึ่ง  60,000  บาท  แต่ละปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  5% ส่วน ข. มีรายได้ปีหนึ่ง
     50,000 บาท  แต่ละปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  10% ดังนั้นอีกกี่ปีทั้งสองจะมีรายได้เท่ากัน?
     ก. 2 ปี         ข. 3 ปี         ค. 4 ปี              ง. 5 ปี         จ. 6 ปี
ข้อ 9.    ถ้า  A  :  B  =  3  :  4  และ  B  :  C  =  5  :  6   จงหา  A  :  B  :  C  มีค่าเท่าไร?
     ก. 15 :  20  :  24           ข. 20  :  25  :  24          ค. 20  :  24  :  25
     ง. 25 :  24  :  20               จ. 24  :  20  :  15

คำชี้แจง  พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสิ่งที่กำหนดให้มากที ่สุด (ข้อ 10 - ข้อ 11)
ข้อ 10.    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
     สังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ............   
     ก. สำนักงานสถิติแห่งชาติ     ข. สำนักงานพลังงานแห่งชาติ    ค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
     ง. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    จ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อ 11.    กว้าง  x  ยาว      ด้าน  x  ด้าน   1/2 x ฐาน x สูง ....................
     ก. ยาว  x  สูง              ข. พื้นที่ฐาน x สูง           ค. ด้าน  x  ด้าน  x  ด้าน
     ง. กว้าง x ยาว x สูง         จ. 1/3 x สูง x พื้นที่ฐาน


คำชี้แจง  คำถามในแต่ละข้อจะกำหนดข้อมูลมาให้สองข้อ  ให้พิจารณาว่าข้อมูลนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะต้อง
       คำถามนั้นๆ โดยใช้หลักการตอบดังนี้ (ข้อ 12 - ข้อ 15)
     ตอบ  ก.  ถ้าใช้ข้อมูลทั้งสองข้อแล้วยังไม่เพียงพอในการตอบคำถาม
     ตอบ  ข.  ถ้าต้องใช้ข้อมูลทั้งสองข้อประกอบกันจึงจะสามารถตอบคำถามได้
     ตอบ ค.  ถ้าใช้ข้อมูลเพียงพอข้อใดข้อหนึ่งก็เพียงพอที่จะตอบคำถามได้
     ตอบ ง.  ถ้าใช้ข้อมูล  (1) เท่านั้นก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล (2) ข้อเดียวไม่สามารถ
          ตอบคำถามได้   
     ตอบ จ.  ถ้าใช้ข้อมูล (2) เท่านั้นก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม  แต่ข้อมูล (4) ข้อเดียวไม่สามารถ
          ตอบคำถามได้
ข้อ 12.    มานะ  มานี  และมนตรี  เป็นพี่น้องกัน  ใครเป็นลูกคนกลาง?
     ก. อายุของมานะและมานีรวมกันจะเป็น 2 เท่าของอายุมนตรี
     ข. 5 ปีก่อน มานะมีอายุเป็น 2 เท่าของมนตรี
ข้อ 13.    มีแสตมป์ 5 ดวง ราคาดวงละ 1, 4, 5, 8, 9 บาท อย่างละ 1 ดวง  แสตมป์ดวงที่ 3 ราคาเท่าใด?
     ก. แสตมป์ดวงที่ 2 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 5    มีราคาเท่ากับแสตมป์ดวงที่ 1
     ข. แสตมป์ดวงที่ 2 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 1  มีราคาเท่ากับแสตมป์ดวงที่ 4 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 5
ข้อ 14    X มีค่าเท่ากับเท่าไร?
     ก.   =   
     ข.   =  5  +  X
ข้อ 15.    เดือนนี้คือเดือนอะไร ?
     ก.  เดือนที่แล้วมี  30  วัน
     ข.  เดือนต่อไปมี  31  วัน

fahji

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2


 :7:

Latpulldx

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2


ตอนนี้ยังใช้เป็นแนวทางได้ใหมครับ