ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสอบ เเนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (BOI) ฉบับล่าสุด++2555++  (อ่าน 1817 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


เปิดสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (BOI) (7-28 ส.ค.55)

แชร์กระทู้นี้

   
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (7-28 ส.ค.55)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (7-28 ส.ค.55)
 
ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :   15,300 -16,830 บาท
ประเภท :   วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :   1.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สาขาวิชาบัญชี
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการจัดการระหว่างประเทศ ทางการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทางเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท
ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับสูงในการศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การกำหนดสิทธิและประโยชน์ต่างๆ และสร้างบรรยากาศในการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาส่งเสริมการลงทุน
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับสิทธิประโยชน์ การขอให้คุ้มครองการลงทุน เพื่อทำรายงานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(3) ตรวจสอบให้ผู้ได้รับการส่งเสริมปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้รับ
การส่งเสริม เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
(4) ศึกษา ค้นคว้าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่
และชักจูงให้มีการลงทุน
(5) รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อคำนวณหาแนวโน้มการเพิ่มลด
ของการส่งเสริมการลงทุน
(6) สรุปผลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนในการพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และสิทธิประโยชน์จากการลงทุนให้แก่นักลงทุน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการลงทุนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นและสามารถตัดสินใจได้ดีในการลงทุน
(2) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของการลงทุนเพื่อช่วยในการเพิ่มจำนวนการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (30 คะแนน)
(2) ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน (40 คะแนน)
(3) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)
    
เปิดรับสมัคร :   วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :   รายละเอียด

จำหน่ายเอกสารเเนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (BOI) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจและสังคม
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
-  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่ออุตสาหกรรมไทย
- พรบ. ส่งเสริมการลงทุน
- อธิบายเหตุผลของการรวมกลุ่มกัน ขอโอเปค อาฟต้า และเอเชี่ยนบวกสาม
- สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com/

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


เเนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (BOI)

แชร์กระทู้นี้

   
1. ข้อใดคือคำขวัญของกลุ่มสมาคมอาเซียน
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม         ข.  รวมใจ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ค.  สิบประเทศแห่งลุมน้ำโขง                      ง.  สุดยอดอาเซียน สุดยอดเศรษฐกิจ
ตอบ    ก.  หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
2. ข้อใดไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มอาเซียนบวก สาม
ก.  จีน
ข.  เกาหลีใต้
ค.  ญี่ปุ่น
ง.  อินเดีย
ตอบ  ง.อินเดีย
3. แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยจำเป็นต้องปรับหันมาทบทวนกระบวนการและการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางใด
ก.  ให้เป็นไปในทิศทางและกระแสโลกาภิวัฒน์
ข.  ในทิศทางก้าวกระโดดและเร่งรีบในแผนพัฒนาฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ให้ครบทุกมิติ
ค.  ในทิศทางสายกลางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ง.  ในทิศทางที่ขีดความสามารถการดำรงอยู่อย่างมั่นคงตามกระแสเศรษฐกิจโลก
ตอบ  ค.  ในทิศทางสายกลางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. จากการปรับกระบวนการต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลยั่งยืนและเป็นธรรมจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบใด
ก.  การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรควบคู่กันไป
ข.  การพัฒนาภาคธุรกิจขนาดเล็ก,ให้สามารถแข่งขันธุรกิจขนาดใหญ่ได้มากขึ้น
ค.  การพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง
ง.  การพัฒนาจากภาครัฐและภาคเอกชนต้องเป็นธรรม
ตอบ  ค.  การพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง
5. ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 10-15 ปีข้างหน้าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้อยู่บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาโดยตั้งมั่นต่อการพัฒนาเช่นใดเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้น
ก.  ยึดหลักความพอเพียง                                    ข.  ยึดหลักความพอประมาณ
ค.  ยึดหลักความมีเหตุผล                                    ง.  ยึดหลักการระบบภูมิคุ้มกัน
ตอบ  ก.  ยึดหลักความพอเพียง
6. ความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ข้อใดมิใช่คุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ
ก.  ความพอประมาณ                                          ข.  ความมีเหตุผล
ค.  ความรอบรู้                                                      ง.  ระบบภูมิคุ้มกัน
ตอบ  ค.  ความรอบรู้
7. การวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับสถานะของประเทศได้อย่างขัดเจนว่ามีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในการพัฒนาเรื่องใดบ้าง  ต้องใช้หลักการใดในการวิเคราะห์
ก.  หลักการพอเพียง                                           ข.  การใช้หลักความมีเหตุผล
ค.  การใช้หลักความพอประมาณ                     ง.  การใช้หลักระบบภูมิคุ้มกัน
ตอบ  ข.  การใช้หลักความมีเหตุผล
8. วิธีคิดอย่างมีเหตุผลจะนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอประมาณ  เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาบนพื้นฐานข้อใด
ก.  ความพอดีระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง
ข. ความพอดีระหว่างการพึ่งพาภายในกับการแข่งขัน
ค.  ความพอดีระหว่างชุมชนกับการพึ่งพาอาศัยกัน
ง.  ความพอดีระหว่างการค้ากับการเก็บไว้ใช้เอง
ตอบ  ก.  ความพอดีระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง
9. สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน”  ให้พอเพียงพร้อมรับผลที่จะเกิดขึ้นด้วยวิธีการใด
ก.  ด้วยการบริหารจัดการที่ดี                             ข.  ด้วยการบริหารจัดการทุน
ค.  ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง                ง.  ด้วยการคำนึงถึงผลที่คาดหวังได้
ตอบ  ค.  ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง
10.  ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนจำเป็นต้องใช้สิ่งใดเข้ามาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ
ก.  คุณธรรม                                                          ข.  ความรู้
ค.  ความเพียร                                                       ง.  ความระมัดระวัง
ตอบ    ข.  ความรู้
11. ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบเป็นไปตามขั้นตอนและต้องสอดคล้องกับสิ่งใด
ก.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนา                        ข.  เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา
ค.  สภาพวิถีชีวิตของสังคมไทย                        ง.  ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ตอบ    ค.  สภาพวิถีชีวิตของสังคมไทย     
12. ต้องเสริมสร้างศีลธรรมในจิตใจของคนในชาติในทุกภาคส่วนและทุกระดับเช่นใดในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ก.  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสำนึกในคุณภาพ
ข.  ให้นักวิชาการของสังคมไทยมีจริยธรรม
ค.  ให้นักธุรกิจเอกชนมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ
ง.  ให้ทุกคนของสังคมไทยสำนึกในคุณธรรม
ตอบ   ง.  ให้ทุกคนของสังคมไทยสำนึกในคุณธรรม
13. นอกจากสังคมไทยมีจริยธรรมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องการดำเนินชีวิตเช่นใด
ก.  ประหยัด  อดออม                                           ข.  มีความขยัน  ความเพียร
ค.  มีความอดกลั้น  อดทน                                  ง.  ประหยัด  และ อดทน
ตอบ     ข.  มีความขยัน  ความเพียร
14. ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระดับ ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ความหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
ก.  ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ
ข.  ความรอบคอบระมัดระวังในกระบวนทรรศน์
ค.  คุณธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยความเพียร
ง.  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์และการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
ตอบ     ค.  คุณธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยความเพียร
15. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการดำรงอยู่การปฏิบัติตนในครอบครัว  ชุมชน  ในการพัฒนาและการบริหารประเทศถือว่าเป็นสิ่งใด
ก.  แนวคิด                                                             ข.  หลักการ
ค.  เงื่อนไข                                                            ง.  เป้าประสงค์
ตอบ     ก.  แนวคิด
16. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ข้อใดถือว่าเป็นหลักของปรัชญา
ก.  ทางสายกลางในการพัฒนา  บริหารประเทศ
ข.  ความพอประมาณ  มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ค.  ความรอบรู้  คุณธรรมและความเพียร
ง.  สร้างสมดุล  มั่นคง  เป็นธรรมและยั่งยืน
ตอบ     ข.  ความพอประมาณ  มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
17. กระบวนการทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณาการแบบองค์รวม  ยึดสิ่งใดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ก.  ยึดภาคราชการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ข.  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ค.  ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ง.  ยึดความสุขและคุณภาพชีวิต  เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ตอบ     ค.  ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
18. การพัฒนาแบบบูรณาการการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาเป็นองค์รวม  ต้องยึดหลักการใดในการพัฒนา
ก. ยึดหลักการพัฒนาจากบนลงล่าง
ข.  ยึดหลัก “ภูมิสังคม”
ค.  ยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุด
ง.  ยึดหลัก “ภูมิชุมชนท้องถิ่น”
ตอบ     ข.  ยึดหลัก “ภูมิสังคม”
19. การพัฒนาที่เอาคนเป็นตัวตั้งโดยคำนึงถึงทุกมิติของทุนค่าความเป็นคน แล้วยังต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข.  การมีส่วนร่วมของชุมชนดั้งเดิม
ค.  การอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข ระหว่าง คนกับคน   และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ง.  การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร
ตอบ     ค.  การอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข ระหว่าง คนกับคน   และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
20. การเริ่มพัฒนา ตามลำดับขั้นด้านการพึ่งพาตนเอง-รวมกลุ่ม-สร้างเครือข่าย-เชื่อมสู่ภายนอก เกิดจากการปรับตัวตามกระบวนการทรรศ์ที่ปรับเปลี่ยนในข้อใด
ก.  ปรับจากมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรอกไปสู่คนเป็นศูนย์กลาง
ข.  ปรับจากวิถีคิดแยกสัดส่วนรายสาขา  สู่องค์รวมบูรณาการ
ค.  ปรับจากกระบวนการพัฒนาจากบนลงล่างสู่กระบวนการพัฒนาจากล่างขึ้นบน
ง.  ปรับจากผลประโยชน์ประชาชนสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน

จำหน่ายเอกสารเเนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (BOI) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจและสังคม
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
-  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่ออุตสาหกรรมไทย
- พรบ. ส่งเสริมการลงทุน
- อธิบายเหตุผลของการรวมกลุ่มกัน ขอโอเปค อาฟต้า และเอเชี่ยนบวกสาม
- สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com/