ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: **คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบการประปานครหลวง(กปน) ทุกตำแหน่ง ล่าสุด **  (อ่าน 1927 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


1. การประปานครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2457               ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2485
2. การประปานครหลวงใช้แหล่งน้ำจากที่ใดผลิตน้ำประปา
ก. แม่น้ำบางประกง          ข. คลองแสนแสบ
       ค. คลองประปา               ง. แม่น้ำเจ้าพระยา
3. การประปานครหลวงสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม           
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์        ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค.  นายสือ  ล้ออุทัย        ง.  จุติ ไกรฤกษ์
5.  ผู้ว่าการ การประปานครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายเจริญ ภัสระ                  ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การประปานครหลวงมีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในเขตพื้นที่ใดบ้าง
            ก. กรุงเทพมหานคร        ข. นนทบุรี
            ค. สมุทรปราการ                               ง. ถูกทุกข้อ
7. การประปานครหลวงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority                     ข. Metropolitan Department
ค. Metropolitan Waterworks Authority     ง. Authority Meteorological
8. ข้อใดคือพันธกิจของการประปานครหลวง
ก.  เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม   
ข. ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ
ค. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร                           
             ง.  มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
9. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือข้อใด
ก. Stakeholder Strategic       
ข. Financial Strategic
ค.  Customer Strategic
ง. Internal Process Strategic
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง
              ก.ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านน้ำประปา
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ง. เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม   11. เว็บไซต์ของการประปานครหลวง มีชื่อว่าอะไร
ก.  www. mwa.ac.th           
ข.  www. mwa.com
ค.  www.mwa.co.th   
ง. www.tmd.org
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th           
ข. www.ict.go.th
ค.www.mict.org       
ง. www.mict.go.th   
13. สายตรงการให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาคือหมายเลขใด
ก.  3211              ข.  1152
ค.  2311        ง.   1125
14. พ.ร.บ.การประปานครหลวง มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2502
ข. พ.ศ. 2506
ค. พ.ศ. 2509
ง. พ.ศ. 2510
15.  สัญลักษณ์ของการประปานครหลวง คือข้อใด
ก.  ตราสายน้ำลำธาร    ข.  พระแม่คงคา
ค.  ตราครุฑ        ง.   พระแม่ธรณี

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ           
ข. ประธานวุฒิสภา
ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ       
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
ก.  อุบลราชธานี            ข.  สกลนคร
ค.  หนองคาย            ง.   อุดรธานี
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช            ข.  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์            ง. นายชัย  ชิดชอบ
19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2554-2556          ข.  2556-2558       
ค.  2555-2559          ง.  2555-2560
20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน           
ข. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน   
ค. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน               
ง. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน   

เนื้อหาประกอบด้วย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
- การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พร้อมเฉลย)

- Grammar
- Conversaiton
- Reading Comprehension


แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ (พร้อมเฉลย) 100 ข้อ


ข้อมูลต่างๆของการประปานครหลวง


- ประวัติความเป็นมาของการประปานครหลวง
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
- จรรยาบรรณขององค์กร
- สัญลักษณ์
- นโยบาบกำกับดูแลกิจการของประปานครหลวง (กปน.)
- กฎหมายการประปานครหลวง

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

- ตำแหน่ง วิศวกร ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล และ อื่นๆ
- ตำแหน่งนักบัญชี
- ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป
- ตำแหน่งอื่นๆ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน.  ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
- ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
- แนวข้อสอบจริยธรรม
- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
วิศวกร ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อื่นๆ
บัญชี บริหารงานทั่วไป  วิทยากร บุคคลกร นิติกร และตำแหน่งอื่นๆ

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com

1.   พระราชบัญญัติการประปานครหลวง  ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร
ก.  ฉบับที่ 3    ข.  ฉบับที่ 4
ค.  ฉบับที่ 5    ง.  ฉบับที่ 6
ตอบ ค.  ฉบับที่ 5
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง  ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 5  พ.ศ.2535
2.   พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.  นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข.  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค.  3 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.  7 วัน หลังจากรประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ข.  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รก.2510/75/601/15 สิงหาคม 2510
3.   “ประปาเอกชน” หมายถึง  การผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาโดยเอกชนให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ตั้งแต่กี่บ้านขึ้นไป
ก.  3 บ้านขึ้นไป   ข.   3 บ้านขึ้นไป
ค.  7 บ้านขึ้นไป   ง.  10 บ้านขึ้นไป
ตอบ ข.  5 บ้านขึ้นไป
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “การประปานครหลวง” หมายความว่า การประปานครหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัตินี้
“ประปาเอกชน” หมายความว่า การผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาโดย เอกชน ให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรตั้งแต่ห้าบ้านขึ้นไป  โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น (นิยามนี้เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการประปานครหลวงรวมทั้งผู้ว่าการ
4.   “พนักงาน” ในพระราชบัญญัติการประปานครหลวง หมายถึงผู้ใด
ก.  พนักงานการประปานครหลวง
ข.  ผู้ว่าการประปานครหลวง
ค.  รัฐมนตรี
ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
ตอบ ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
5.   การจัดตั้งการประปา “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์อย่างไร
ก.  สำรวจ  จัดหาแหล่งน้ำดื่ม
ข.  ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา
ค.  ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือประโยชน์แก่การประปา
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ
มาตรา 6 ให้จัดตั้งการประปาขึ้นเรียกว่า “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.  สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา
2.  ผลิต  จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ  และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่  ดังกล่าว
3.  ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา
(มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)
6.   ข้อใดเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวง
ก.  การประปาของกองประปากรุงเทพ
ข.  การประปานนทบุรี
ค.  การประปาเทศบาลนครธนบุรี
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ
มาตรา 10 ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดอันเกี่ยวกับการประปาของกองประปากรุงเทพ  กรมโยธาเทศบาล  การประปานนทบุรีของกองประปาภูมิภาค  กรมโยธาเทศบาล  การประปาเทศบาลนครธนบุรีของเทศบาลนครธนบุรี  และหมวดการประปา  เทศบาลเมืองสมุทรปราการของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ให้แก่ประปานครหลวง
ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เพื่อพิจารณาประเมินราคา  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สินและความรับผิดของหมวดการประปาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ  และให้การประปานครหลวงตั้งงบประมาณชดใช้ตามราคาทรัพย์สินที่ประเมินได้  ถ้ามี
7.   “ทุน” ของการประปานครหลวง  ประกอบด้วย
ก.  ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตาม มาตรา 10 เมื่อหักหนี้สินแล้ว
ข.  เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
ค.  เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศ
ง.  เงินรายได้จากการประกอบกิจการ
ตอบ ง.  เงินรายได้จากการประกอบกิจการ
มาตรา 12 ทุนของการประปานครหลวง  ประกอบด้วย
1.  ทุนประเดิมตาม มาตรา 11
2.  ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตาม มาตรา 10 เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว
3.  เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
4.  เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
8.   มาตรา 13  การประปานครหลวงมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในมาตรา 6  และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  ฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่เท่าไร
ก.  ฉบับที่ 3    ข.  ฉบับที่ 4
ค.  ฉบับที่ 5    ง.  ฉบับที่ 6
ตอบ ค.  ฉบับที่ 5
มาตรา 13  ให้การปราะปานครหลวงมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขต  แห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 6 อำนาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง
1.   สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืมและดำเนินงาน  เกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ  และความสะดวกต่างๆ ของการประปานครหลวง
2.   ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จำหน่ายหรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ
3.   สำรวจ และวางแผนจำหน่ายน้ำที่จะทำใหม่หรือขยายเพิ่มเติมภายในเขตท้องที่  ตามมาตรา 6 (2)
4.   กำหนดอัตราราคาขายน้ำ ค่าบริการ และความสะดวกต่างๆ ของการประปานครหลวง และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาและค่าบริหาร
5.   กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับประปาเอกชนในเขตท้องที่ตาม  มาตรา [6-] (2) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6.   จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการประปานครหลวง
7.   กู้ยืมเงินหรือลงทุน
8.   ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
9.   จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบกิจการประปา
10. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น  หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของการประปานครหลวง
11. ว่าจ้างหรือรับจ้างประกอบกิจการประปา
12. ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค่าต่าง และนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง
13. ทำการค้าและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการประปา
14. กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง
(มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535)
9.   ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง
ก.   ทรัพย์สินของการประปานครหลวง  อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ข.   ให้ประธานกรรมการ  กรรมการและพนักงานของการประปานครหลวง  เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา
ค.  เงินสำรองจะนำออกมาใช้ได้โดยมติของคณะกรรมการ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก.  ทรัพย์สินของการประปานครหลวง  อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา 14 ทรัพย์สินของการประปานครหลวง  ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี
มาตรา 15 ให้ประธานกรรมการ  กรรมการและพนักงานของการประปานครหลวงเป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 16 เงินสำรองของการประปานครหลวง  ให้ประกอบด้วยเงินสำรอง  เผื่อขาดและเงินสำรองอื่นๆ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
มาตรา 17 เงินสำรองจะนำออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
10. คณะกรรมการการประปานครลหวง  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการกี่คน
ก.  ไม่น้อยกว่า   3 คน ไม่เกิน   7 คน
ข.  ไม่น้อยกว่า   9 คน ไม่เกิน 13 คน
ค.  ไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่เกิน 15 คน
ง.  ไม่น้อยกว่า 15 คน ไม่เกิน 20 คน
ตอบ ข.  ไม่น้อยกว่า 9 คน ไม่เกิน 13 คน
มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประปานครหลวง” ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสามคนและผู้ว่าการเป็นกรรมการ  ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ
(มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535)
11. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้ว่าการ  ต้องมีความรู้ทางด้านใด
ก.  การประปา  วิศวกรรม
ข.  การประปา  วิศวกรรม  เศรษฐศาสตร์
ค.  การประปา  วิศวกรรม  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์
ง.  การประปา  วิศวกรรม  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์
ตอบ ง.  การประปา  วิศวกรรม  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์
มาตรา 22 ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ  กรรมการและผู้ว่าการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  และต้องมีความรู้และมีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการประปา  วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ
12. ลักษณะใดไม่ใช่ข้อห้ามการเป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการ
ก.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาการประปานครหลวง
ข.  เป็นบุคคลล้มละลาย
ค.  เป็นผู้ได้รับโทษจำคุกที่เป็นลหุโทษ
ง.  เป็นพนักงานนอกจากผู้ว่าการ
ตอบ ค.  เป็นผู้ได้รับโทษจำคุกที่เป็นลหุโทษ
มาตรา 23 ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
1.  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับการประปานครหลวง  หรือในกิจการที่กระทำให้แก่การประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้น
2.  พนักงานนอกจากผู้ว่าการ
3.  เป็นบุคคลล้มละลาย
4.  เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
13. ประธานกรรมการ  และกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก.  3 ปี    ข.  3 ปี
ค.  4 ปี    ง.  6 ปี
ตอบ ค.  4 ปี
มาตรา 25 ให้ประธานกรรมการและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสี่ปี  แต่สำหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดสองปี  ให้ออกจากตำแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก  ประธานกรรมการและกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้
14. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ
ก.  คณะกรรมการ   ข.  คะแนนเสียงจากพนักงาน
ค.  คณะรัฐมนตรี   ง.  แล้วแต่วาระโอกาส
ตอบ ก.  คณะกรรมการ
มาตรา 28 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกำหนด  การแต่งตั้งและการกำหนดเงินเดือนตามมาตรานี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
15. ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ว่าการ
ก.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาการประปานครหลวง
ข.  เป็นข้าราชการประจำหรือเป็นผู้มีตำแหน่งทางการเมือง
ค.  เป็นผู้ไม่อาจทำงานเต็มเวลาให้แก่การประปานครหลวง
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ
มาตรา 30 ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ว่าการ
1.  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับการประปานครหลวง  หรือในกิจการที่กระทำให้แก่การประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้น
2.  เป็นข้าราชการประจำหรือเป็นผู้มีตำแหน่งการเมือง
3.  เป็นผู้ไม่อาจทำงานเต็มเวลาให้แก่การประปานครหลวง
4.  เป็นบุคคลล้มละลาย
5.  เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 16, 2013, 11:44:40 am โดย admin »

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


แนวข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไป


   
1.            สี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีพื้นที่ 39 ตารางเซนติเมตร มีผลบวกของด้านคู่ขนาน 13 เซนติเมตร จงหาระยะห่างของเส้นคู่ขนาน

                1)  3                                       2)  2                                       3)  6                                       4)  82.            ค่าเข้าชมสวนสนุกสำหรับเด็กมีราคาเท่าใด ถ้าแดงจ่ายเงิน 285 บาท เป็นค่าผ่านประตูสำหรับตัวเอง ภรรยา และลูก 1 คน ดำจ่ายเงิน 240 บาท สำหรับตัวเอง และลูก 2 คน เเอ๊คกรุ๊ป
                1)  45                                     2)  65                                     3)  87                                     4)  1053.            ถ้าจำนวนของประชากรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3,000 คน เป็น 12,000 คน จงหาว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด  081-445-1423 อ.วันนรัตน์

1)  150                                  2)  180                                  3)  240                                  4)  300 4.            ถ้า  5x = 5k และ 6y = 5k จงหาสัดส่วนระหว่าง x กับ y

1)  10 : 17                                            3)  25 :  12

2)  12 :  25                                           4)  11 :  105.            บ้านหลังหนึ่ง หากใช้คนงานชายก่อสร้าง 3 คน จะเสร็จภายใน 20 วันถ้าหากใช้คนงานหญิง 5 คน จะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากให้คนงานทั้งชายและหญิงทุกคนช่วยกันทำจะใช้เวลานานกี่วัน

                1)  15                                     2)  13                                     3)  12                                     4)  106.            ในการจัดเลี้ยงครั้งหนึ่ง ต้องจัดคนนั่งล้อมรอบโต๊ะกลมจำนวน 9 คน จะมีวิธีการจัดให้แตกต่างกันได้กี่วิธี
เเอ็ค
                1)  4,032                                                               3)  40,320

                2)  36,288                                                            4)  362,880
7.            นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย และหญิงเป็นอัตราส่วน 1 : 2 นักเรียนห้องสองมีนักเรียนชาย และหญิงเป็นอัตราส่วน 2 : 7 ถ้าทั้งสองห้องมีนักเรียนห้องละ 45 คน จงหาว่า ทั้งสองห้องมีนักเรียนชายกี่คน

                1)  20 คน                                                             3)  27 คน

                2)  25 คน                                                             4)  30 คน8.            ในขณะนี้ ณรงค์ มีอายุเท่ากับครึ่งหนึ่งของณัฐ แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้าณรงค์จะมีอายุเป็น 2 ใน 3 ของณัฐ อยากทราบว่า ณัฐอายุเท่าใดในขณะนี้

                1)  15                                     2)  20                                     3)  25                                     4)  309.            ถ้านักเรียน 40 คน ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ หรือเรียนทั้ง 2 วิชา ถ้านักเรียน 30 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ 26 คน ลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนกี่คนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

                1)  14                                     2)  16                                     3)  10                                     4)  1210.          โลหะผสมชิ้นหนึ่งหนัก 3 กิโลกรัม ประกอบด้วยดีบุก 30% และตะกั่ว 70% จะต้องเติมดีบุกอีกเท่าใดจึงจะทำให้โลหะผสมมีส่วนผสมของดีบุกและตะกั่วเท่ากัน

                1)  0.75 ก.ก.                                                        3)  1.2 ก.ก.

                2)  1 ก.ก.                                                              4)  1.25 ก.ก.11.          รถบัสคันหนึ่งออกเดินทางจากเมือง ก เวลาเที่ยงตรง เพื่อเดินทางไปยังเมือง ข ซึ่งห่างออกไป 200 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 58 ก.ม./ช.ม. รถบัสอีกคันหนึ่งออกเดินทางจากเมือง ข ไปเมือง ก ในเวลาเดียวกันด้วยความเร็ว 42 ก.ม./ช.ม. รถทั้งสองคันจะมาพบกันในเวลาใด

                1)  14.00 น.                                                         3)  16.00 น.

                2)  15.00 น.                                                         4)  18.00 น.12.          จะต้องเติมแอลกอฮอล์อีกเท่าใดลงไปในสารละลายแอลกอฮอล์ 20% จำนวน 60 ลิตร เพื่อให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีก 40%

                1)  12 ลิตร                                                            3)  24 ลิตร

2)  20 ลิตร                                                            4)  30 ลิตร
13.          รถไฟ 2 ขบวน ออกจากสถานีหัวลำโพงในเวลาเที่ยงวัน ขบวนแรกแล่นไปในทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกด้านหนึ่งไปในทิศใต้ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาเท่าใดที่รถทั้งสองขบวนห่างจากกัน 200 กิโลเมตร

                1)  15.00                                                               3)  16.30

                2)  16.00                                                               4)  18.0014.          ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นต้องเลือกทหาร 3 คน จากจำนวน 15 คน เพื่อไปปฏิบัติการพิเศษ เขาจะสามารถเลือกกลุ่มทหารดังกล่าวได้กี่วิธี

                1)  110                                  2)  210                                  3)  330                                  4) 45515.          ในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งหนึ่ง มีคู่สามีภรรยามาร่วมงานทั้งสิ้น 9 คู่ จงหาว่า หากมีการจับคู่เต้นรำกันโดยมีข้อกำหนดว่า ห้ามสามีภรรยาจับคู่กันเอง จะมีทางเป็นไปได้กี่วิธี

                1)  81 วิธี                              2)  36 วิธี                              3)  72 วิธี                              4)  90 วิธี16.          พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื้อที่ 1 ไร่ ถ้าปลูกมะละกอห่างกันต้นละ 2 เมตร และปลูกให้เต็มพื้นที่ทั้งหมด จะได้มะละกอกี่ต้น

                1)  400                                  2)  421                                  3)  440                                  4)  44117.          เดินทางจากบ้านไปถึงดอนเมืองระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากดอนเมืองถึงจังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 320 ก.ม. ใช้เวลา 4 ช.ม. ครึ่ง เขาใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตร

                1)  70.60                               2)  71.61                               3)  72.62                               4)  73.6318.          น้ำปลาอย่างดี 1 ลิตร ราคา 100 บาท ผสมกับน้ำปลาปานกลาง ลิตรละ 20 บาท ในอัตราส่วน 5 : 3 จะต้องขายน้ำปลาผสมในขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคาขวดละเท่าใด จึงจะได้กำไร 20%

                1)  70                                     2)  80                                     3)  84                                     4)  8619.          เลข 7 ตัวเรียงกัน ผลรวมของเลข 7 ตัวรวมกันได้ 105 ตัวที่มากที่สุดและน้อยที่สุด มีผลต่างกัน 6 จงหาเลขที่น้อยที่สุด

                1)  11                                     2)  12                                     3)  13                                     4)  1420.          ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ก ชนะ ข 10 เมตร ชนะ ค 5 เมตร ในการแข่งขันวิ่ง 190 เมตร ระหว่าง ข และ ค ผลจะเป็นอย่างไร

                1)  ข  ชนะ  ค  10 เมตร                                    3)  ค  ชนะ  ข  10 เมตร

                2)  ข  ชนะ  ค  5 เมตร                                      4)  ค  ชนะ  ข  5 เมตร21.          รถไฟ 2 ขบวนแล่นออกจากเมือง  ก  และ  ข  พร้อมกัน แล่นเข้าหากันด้วยความเร็ว 30 ก.ม./ช.ม. และ 50 ก.ม./ช.ม. ตามลำดับ เมื่อรถ 2 ขบวนพบกัน ปรากฏว่า ขบวนที่แล่นเร็วกว่า แล่นได้ระยะทางมากกว่าขบวนที่แล่นช้า 50 ก.ม. จงหาระยะระหว่างเมืองทั้งสอง

                1)  120 ก.ม.                                                         3)  180 ก.ม.

                2)  150 ก.ม.                                                         4)  200 ก.ม.22.          พายเรือตามน้ำ ชั่วโมงละ 15 ก.ม. พอพายทวนน้ำ 2 ชั่วโมง ได้ระยะทาง 26 ก.ม. อยากทราบว่า กระแสน้ำไหลชั่วโมงละเท่าใด

                1)  1                                       2)  2                                       3)  3                                       4)  4

เฉลย
1 – 2

6 – 4

11 – 2

16 – 1

21 – 2

2 – 1

7 – 2

12 – 3

17 – 1

22 – 3

3 – 2

8 – 2

13 – 2

18 – 2

23 - 3

4 – 1

9 – 3

14 – 2

19 – 2

24 – 4

5 – 3

10 – 4

15 – 2

20 – 2

25 – 4เนื้อหาประกอบด้วย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
- การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พร้อมเฉลย)

- Grammar
- Conversaiton
- Reading Comprehension


แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ (พร้อมเฉลย) 100 ข้อ


ข้อมูลต่างๆของการประปานครหลวง


- ประวัติความเป็นมาของการประปานครหลวง
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
- จรรยาบรรณขององค์กร
- สัญลักษณ์
- นโยบาบกำกับดูแลกิจการของประปานครหลวง (กปน.)
- กฎหมายการประปานครหลวง

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

- ตำแหน่ง วิศวกร ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล และ อื่นๆ
- ตำแหน่งนักบัญชี
- ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป
- ตำแหน่งอื่นๆ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน.  ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
- ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
- แนวข้อสอบจริยธรรม
- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
วิศวกร ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อื่นๆ
บัญชี บริหารงานทั่วไป  วิทยากร บุคคลกร นิติกร และตำแหน่งอื่นๆ

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 081-871-5000 WhatsApp / Line] ,สำรอง 085-744-4488
( ฺฺBB PIN : 28160442 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com