ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: File แนวข้อสอบ+เฉลย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับ 40 อัตรา ถึง 22ก.ย.2559  (อ่าน 821 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn
สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินรับสมัครบุคคล
(ออนไลน์) จำนวน  40 อัตราหมดเขต 22 กันยายน 2559------------------------------------------
ตำแหน่งที่ต้องการเปิดรับสมัคร
นิติกร จำนวน 40 อัตรา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15000 - 16000 บาท


------------------------------------------
การเปิดรับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดให้สมัครระหว่างวันที่ 2 กันยายนถึงวันที่ 22 กันยายน 2559
 เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร https://moi.job.thai.com/


------------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติมการสมัคร
https://www.thai.com/thaiupload/moi201608/moi201608_1.pdf


------------------------------------------จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบของ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
ตำแนห่งอื่นๆ ระบุได้

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
2 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด
3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
4 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
5 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
6 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
8 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
13 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
14 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
ประชาธิปก ป.ร.

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 19  สิงหาคม  2476                                                                    ค.  19  กันยายน  2476
ข. 20  สิงหาคม  2476                                                                    ง.  20  กันยายน  2476
ตอบ   ข. 20  สิงหาคม  2476                           
2. วินัยทหาร คือ
ก. การที่ทหารควรประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ข. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ค. การที่ทหารควรประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ง. การที่ทหารต้องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ตอบ  ข. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
3. วินัยเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด  อยู่ในมาตราใดของพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
ก. มาตรา  3                                                                                      ค. มาตรา  5
ข. มาตรา  4                                                                                      ง. มาตรา  6
ตอบ   ค. มาตรา  5
4. ข้อใดคือการกระทำผิดวินัยทหาร
ก. กล่าวคำเท็จ
ข. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
ค. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหารมีดังต่อไปนี้
(๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
(๒) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
(๓) ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
(๔) ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร
(๕) เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
(๖) กล่าวคำเท็จ
(๗) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
(๘) ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ
(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

5. หมวด ๓ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ คือเรื่องใด
ก. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                                                      ค. วิธีร้องทุกข์
ข. ว่าด้วยวินัย                                                                                    ง. อำนาจลงทัณฑ
ตอบ  ง. อำนาจลงทัณฑ
หมวด  1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป           
หมวด  2  ว่าด้วยวินัย
หมวด  3  อำนาจลงทัณฑ
หมวด  4  วิธีร้องทุกข์
6. ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารมีกี่สถาน
ก. 5   สถาน                                                                                      ค.  3  สถาน
ข. 4  สถาน                                                                                        ง.  6  สถาน
ตอบ  ก.  5   สถาน
มาตรา ๘ ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารมี   ๕ สถาน คือ     
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กัก
(๔) ขัง
(๕) จำขัง
7. ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยทหาร
ก. ภาคทัณฑ์                                                                                      ค. จำขัง
ข. จำคุก                                                                                              ง. ทัณฑกรรม
ตอบ   ง. ทัณฑกรรม


ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn


ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา