ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบวิชาผู้นำทางทหาร  (อ่าน 2570 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601
ข้อสอบวิชาผู้นำทางทหาร
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 04:41:17 pm »


ครูทหาร – ผู้นำ

ถาม แบบหรือวิธีสอนที่ใช้เป็นหลักในทางทหารนั้น จำเป็นต้องให้นักเรียนปฏิบัติด้วย ครูจึงต้องรู้เทคนิคการสอน ต่าง ๆ และวิธีปฏิบัติที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูง มีกี่วิธีอะไรบ้าง
ตอบ ๓ วิธี คือ ๑. วิธีสอนเชิงบรรยาย ๒. วิธีสอนเชิงประชุม ๓. วิธีสอนเชิงแสดง

ถาม การสอนโดยวิธีการบรรยาย ไม่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนก้าวหน้าใช้ความคิดหรือเหตุผล ควรใช้สำหรับ การเรียนสูง ๆ ที่มีความสามารถทางกาย ทางใจ ทางสมอง มีความคิดอ่านและสติปัญญาค้นคิดสาเหตุด้วยตนเองได้แล้วปกติจะใช้สอนในโอกาสใด
ตอบ ๑.นักเรียนจำนวนมาก, ๒.เรื่องที่สอนมากแต่เวลามีน้อย,๓. เพื่อสอนหลักการเบื้องต้น , ๔. เริ่มต้นการสอนวิธีอื่นๆ , ๕. สรุปเรื่องที่สอน

ถาม การสอนเชิงประชุมเป็นวิธีสอนที่ให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น โดยการถามคำถามแก่ นักเรียน ใช้ความคิดความริเริ่ม และเหตุผลของตนเอง เป็นการเร้าใจให้สนใจต่อบทเรียนตลอดเวลาการสอนวิธี นี้เหมาะที่จะใช้ในโอกาสใด
ตอบ ๑. นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน ๒. นักเรียนน้อยมีเรื่องสอนน้อย ๓. มีเวลามากพอในการซักถาม

ถาม การเตรียมเรื่องที่จะพูดให้ตรงกับความมุ่งหมาย , ใช้ศิลปะในการพูด , แบ่งเรื่องที่สอนออกเป็นตอน ๆ , เมื่อจบตอนหนึ่ง ๆ ให้นักเรียนซักถาม ตั้งปัญหาให้นักเรียนอภิปรายหรือถามให้นักเรียนตอบ,ใช้กระดานดำเป็นเครื่องประกอบการสอน , ใช้อุปกรณ์การสอนเรื่อง ๆ อย่างเหมาะสม พยายามใช้ภาษาง่าย ๆ และลำดับเรื่องให้ต่อเนื่องซึ่งกันและกัน ข้อความดังกล่าวคืออะไร
ตอบ ข้อแนะนำในการสอนเชิงบรรยาย
ถาม ประโยชน์ของการสอนเชิงประชุมมีอะไรบ้าง
ตอบ ๑. นักเรียนจะต้องระวังตัวเพื่อตอบคำถามตลอดเวลา
๒. นักเรียนใช้ความคิดและสนใจต่อบทเรียนอยู่เสมอ
๓. ครูทราบความรู้และความเข้าใจของนักเรียน
๔. แก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียนโดยทันทีทันใด
๕. ให้โอกาสนักเรียนและแสดงทัศนคติ

ถาม การแสดงเป็นวิธีการสอนโดยผ่านประสาทหลายทางโดยเฉพาะ “การเห็น” นับว่าเป็นประการสำคัญที่สุดในการ เร้าความสนใจต่อการเรียน การที่นักเรียนได้เห็นจะเป็นเครื่องขจัดความเคลือบแคลงสงสัยของนักเรียนที่มีอยู่ และสามารถกระทำได้ด้วยตนเอง จึงแบ่งแบบของการแสดงออกเป็น ๕ แบบ คือ
ตอบ ๑. แสดงวิธีปฏิบัติ ๒. แสดงยุทโธปกรณ์ ๓. แสดงในสนาม

๔. แสดงด้วยภาพยนตร์-วิดีโอ ๕. แสดงบนเวที
ถาม ความมุ่งหมายของการแสดง จะบังเกิดประสิทธิภาพในการสอนจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
ตอบ ๑. รู้จักวิธีทำ ๒. ทฤษฎีและหลักการ ๓. การทำงานของเครื่องกลไก

๔. การปฏิบัติทางยุทธวิธี ๕. วิธีปฏิบัติงานร่วมกัน ๖. การเห็นคุณค่าแสดงด้วยความนุ่มนวล
ถาม ประโยชน์การแสดงจะเป็นจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการวางแผน และการสอนของครู การแสดงที่ไม่ดีจะบังเกิด
ผลเสียยิ่งไปกว่าไม่มีการแสดงเลยเสียอีก การแสดงจะให้บังเกิดประสิทธิภาพ ครูต้องมีความเข้าใจว่า
ตอบ ๑. การแสดงใช้เพื่อความมุ่งหมายอะไร ๒. การแสดงจะใช้แบบใด ๓. การวางแผนและการดำเนินการแสดงจะใช้เทคนิคอย่างไร

ถาม บุคคลที่สามารถพูดได้อย่างฉาดฉาน และมีศิลปะในการพูดดีมักจะประสบความสำเร็จเสมอความสามารถใน การพูดดี ยังมีความสำคัญในการสอนที่จะก่อให้เกิดผลดีอีกด้วย ศิลปะในการพูดดีควรมีหลักเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ๑. การสัมผัสระหว่างครูกับนักเรียน ๒. ข่มความประหม่าตื่นเต้น ๓. ลักษณะทาทางที่ดีเสมอ ๔. หลีกเลี่ยงลักษณะท่าทางที่ไม่เหมาะสม
๕. มีความกระตือรือร้น ๖. การใช้เสียงเหมาะสม ๗. หลีกเลี่ยงการออกตัว ๘. การพัฒนานิสัยการพูดให้มีประสิทธิภาพ

ถาม เทคนิคการพูดครูจะต้องสร้างการสัมผัสและรักษาสัมผัสกับนักเรียนทั้งห้องตลอดเวลา โดยมีคำแนะนำที่จะช่วย ให้ประสบความสำเร็จคือ
ตอบ ๑. พูดเมื่อนักเรียนตั้งใจฟังแล้ว ๒. มองและพูดกับนักเรียน ๓. พูดเช่นเดียวกับการสนทนา ๔. ต้องทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอ

ถาม ความตื่นเต้นทั้งขณะก่อนหรือขณะปรากฏตัวครั้งแรกที่หน้าชั้นครูเกือบจะทุกคนได้เคยประสบความประหม่า เทคนิคบางอย่างซึ่งใช้ในการข่มความประหม่าได้แก่
ตอบ ๑. ต้องเตรียมการสอน และวางแผนการสอนมาอย่างดี ๒. มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและนักเรียน ๓. เตรียมการกล่าวนำเริ่มต้นมาเป็นอย่างดี ๔. ทบทวนบทเรียนที่สอนมาแล้ว ๕. เล่าเรื่องตลกขบขัน ๖. จงสุขุมและพูดช้าลงกว่าเดิมถาม

ถาม การวางท่าเหมาะสมครูจะต้องยืนในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นนักเรียนได้ทั้งชั้นและนักเรียนทั้งชั้นก็สามารถ มองเห็นครูได้ชัดเจนต้องยืนท่าตรงทิ้งน้ำหนักตัวเองระหว่าง เท้าทั้งสองวางท่าให้มองดูแล้วมีความกระฉับกระเฉงและกระปรี้กระเปร่าอย่าเกร็งเพราะตั้งใจเกินไปยืนอย่างสบายปล่อยให้แขนทั้งสองข้างหย่อนลงข้างลำตัวถ้าไม่จำเป็นต้องใช้มือก็ปล่อยละข้างลำตัวจะไขว้หลังหรือวางมือข้างหนึ่งไว้บนที่ยืนพูดก็ได้อย่าบิดแขนไปมาในลักษณะตื่นเต้นตกใจ กฏเกณฑ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ควรจดจำ คือ
ตอบ ๑. อย่ายืน ณ จุดเดียวตลอดเวลา ๒. อย่าเคลื่อนไหวหรือเดินไปมาตลอดเวลาเมื่อจะเคลื่อนไหวก็ต้องให้มีความกระฉับกระเฉง และมีความมุ่งหมาย เมื่อปฏิบัติจนเกิดความชำนาญและคล่องตัวแล้วก็จะพบว่าการเคลื่อนไหวที่ไม่มีความหมายจะเต็มไปด้วยความหมายมากขึ้น

ถาม กฏที่ครูจะต้องจำ ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นสาเหตุให้นักเรียนให้ความสนใจต่อลักษะท่าทางของครูมากกว่าวิชาที่สอนลักษณะที่ควรหลีกเลี่ยงคือ
ตอบ ๑. ยืนลักษณะคนกลลังจะสิ้นใจ(ยืนผิงผนัง แสดงอาการไม่มีเรี่ยวแรง)
๒. ยืนมือกุมใต้เข็มขัด ๓. เดินไปมาไม่หยุด ๔. ยืนหย่อนขาท่าพักสลับกัน
๕. ยืนมือล้วงกระเป๋า ๖. ยืนถือไม้ชีอยู่เสมอ
๗. ลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้เสียบุคลิกลักษณะ

ถาม ความกระตือรือร้นเป็นอาการที่ชวนให้ผู้อื่นพลอยกระตือรือร้นไปด้วย เป็นลักษณะเด่นชัดหรือเมื่อไรก็ตามที่ ผู้อื่นกำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขาจะรู้ศึกชื่นชอบอย่างจริงใจ มูลเหตุที่จะก่อให้ครูเกิดความกระตือรือร้น คือ
ตอบ ๑. มีความรู้เรื่องที่กำลังสอนโดยตลอด ๒. รู้ประโยชน์ของเรื่องที่สอน ซึ่งจะเกิดแก่นักเรียน

ถาม การใช้เสียงของครูเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุดเพราะเป็นวิธีตรงที่จะสื่อความรู้ความเข้าใจกับ นักเรียนมีองค์ประกอบ ๒ประการซึ่งเป็นพื้นฐานของการพูดเก่ง คือ
ตอบ ๑. คุณภาพของเสียงคือจังหวะในการพูด ระดับเสียง ความดังของเสียง
๒. พูดเข้าใจง่ายโดยการเลือกใช้คำพูด รูปประโยชน์หรือสำนวนที่ใช้ พูดให้ชัดเจนถูกต้องทั้งภาษาและสำเนียง คิดขณะพูด

ถาม การพัฒนานิสัยการพูดให้มีประสิทธิภาพ คือ
ตอบ ๑. เข้าใจติชม ๒. มาตรฐานการพูด สร้างมาตรฐานการพูดของตนเอง  ๓. ฝีกพูดให้ดีตลอดเวลา

ถาม การพัฒนานิสัยการพูดให้มีประสิทธิภาพโดยการสร้างมาตรฐานการพูด คือ
ตอบ ๑. วิเคราะห์การพูดของตนเอง
๒. ให้เพื่อช่วยวิจารณ์
๓. ฟังเทปการพูดของตนเอง
๔. ส่งเริมจุดเด่นที่ตนมีอยู่แล้ว
๕. ศึกษาจุดด้อยของตนและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ถาม คุณภาพของเสียงเป็นลักษณะพิเศษที่ทำให้เสียงของบุคคลแตกต่างกันบางคนเสียงน่าฟัง บางคนไม่น่าฟัง อย่างไรก็ตามครูส่วนมากก็มีน้ำเสียงที่สามารถทำให้ผู้ฟังพึงพอใจได้ เสียงที่ไม่มีเสียงสูงต่ำ มีผลทำให้นักเรียน เฉื่อยชา การออกเสียงสูงต่ำจะช่วยเหลือในการขจัดเสียงระดับเดียว การเน้นในสิ่งที่ควรเน้นทำให้การสอนมี ชีวิตชีวา และเปิดช่องให้ระดับเสียงขึ้น ๆ ลง ๆ น่าฟัง จึงต้องศึกษาคุณภาพของเสียงคือ
ตอบ ๑. ระดับเสียง ๒. ความดังของเสียง ๓. จังหวะการพูด

ถาม การเตรียมการสอนของครูที่ดีจะบรรลุความมุ่งหมายได้ ครูจะต้องรู้หลักและแนวทางในการเตรียมการสอนของ ตนเอง คือ
ตอบ ๑. การพิจารณาความมุ่งหมายของทบเรียน ๒. พิจารณาเนื้อหาเรื่องที่จะสอน  ๓. พิจารณาวิธีดำเนินการสอน ๔. เตรียมแผนบทเรียน  ๕. การซ้อม ๖. การตรวจสอบครั้งสุดท้าย

ถาม การวิเคราะห์เรื่องที่จะสอน และการหาวิธีเฉพาะที่จะเพิ่มหัวข้อการสอน วิธีต่าง ๆ อาจจะเป็นตัวอย่างหลักฐาน อ้างงอิง สถิติ และอื่น ๆ ให้มีความสมจริงยิ่งขึ้น หมายถึงหัวข้ออะไร
ตอบ การพิจารณาเนื้อหาเรื่องที่จะสอน

ถาม การจัดลำดับเรื่องที่สอนและวิธี เทคนิคที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย หมายถึงหัวข้ออะไร
ตอบ การพิจารณาวิธีดำเนินการสอน

ถาม การตรวจอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ให้ในการสอน,ที่นั่ง,แสงสว่าง,หน้าที่ของผู้ช่วยครู,เครื่องช่วยฝึกทุกชนิดต้อง พร้อม,แผนบทเรียน,หลักฐานการสอนต่างๆการแต่งกายของครูแลผู้ช่วยครูเรียบร้อยข้อความดังกล่าวหมายถึง ขั้นตอนอะไร
ตอบ การตรวจสอบครั้งสุดท้าย

ถามแผนบทเรียนเป็นหลักฐานที่ครูจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการสอนแต่ละบทเรียนประกอบด้วยเรื่องทางธุรการ เกี่ยวกับบทเรียนซึ่งเป็นส่วนตัวหัวข้อสำคัญในการสอนซึ่งมีทั้งข้อใหญ่และข้อย่อย โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อ
ตอบ ๑. จัดลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม ๒. เลือกเรื่องที่สอนอย่างดี  ๓. แบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสม ๔. เลือกวิธีการสอน  ๕. การใช้อุปกรณ์การสอนดี ๖. เป็นหลักฐานในการสอน  ๗. เป็นแนวทางการสอนของครู

ถาม กระบวนการที่เราใช้ทุกคำถาม เร้าให้ผู้ถูกทดสอบแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบออกมาหลังจากจบการสอนบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วผลของการทดสอบที่ได้มักจะมีค่าเป็นตัวเลข มากน้อย แทนคุณลักษณะของผู้ถูกทดสอบในแต่ละเรื่องนั้นเป็นนิยามศัพท์ของอะไร
ตอบ การทดสอบ

ถาม ความมุ่งหมายของการทดสอบกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ ๔ ประการคือ
ตอบ ๑. เพื่อช่วยในการปรับปรุงในการสอน ๒. เร้าใจต่อการเรียน ๓. เป็นหลักการกำหนดระดับเรียน ๔. เป็นหลักในการเลือดแนะแนว

ถาม การประเมินผลเป็นกระบวนการพิจารณาดัดสินใจในข้อมูลที่วัดได้จากการวัดว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือ ถูกต้องมากน้อยเพียงไรจึงแบ่งแบบของการประเมินผลเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ตอบ ๑. การทดสอบข้อเขียน ๒. การทดสอบปฏิบัติ  ๓. การประเมินค่าด้วยการสังเกตุ

ถาม แบบของการทดสอบที่ใช้กันโดยทั่วไปมี ๒ ชนิดคือ
ตอบ ๑. แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ผู้ตอบคำถามหรือปัญหาด้วยการเขียนบรรยายมาก ๆ ในเวลาที่กำหนดให้ ข้อสอบแบบนี้จะมีจำนวนน้อยข้อ ลักษณะคำถามจะเป็นข้อความสั้น ๆ
๒. แบบทดสอบปรนัยเป็นแบบทดสอบที่กำหนดให้สั้น ๆ หรือเลือกตอบข้อสอบเหล่านี้มีหลายรูปแบบ เช่น ถูก-ผิด, จับคู่, เลือกคู่ เติมคำหรือข้อความ กรอกรายการให้ความหมาย

ถาม การทดสอบที่เป็นการวัดนักเรียนว่าสามารถทำในสิ่งที่มอบหมายให้ได้เพียงใด เช่นอาจให้ปรนนิบัติบำรุง ซ่อม ถอดประกอบอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการตรวจสอบความเร็วคุณภาพของงาน การทดสอบดังกล่าวเป็นการทดสอบแบบอะไร
ตอบ การทดสอบปฏิบัติ

ถาม ลักษณะของข้อสอบที่ดีประกอบด้วยปัจจัย ๖ ประการ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จะต้องนำมาพิจารณา ร่วมกันทั้งหมด คือ
ตอบ ๑. มีความเที่ยงตรงถูกต้อง ๒. มีความเชื่อถือได้ ๓. มีความเป็นปรนัย ๔. มีอำนาจจำแนกสูง ๕. ออกทั่วที่สอน ๖. สะดวกในการใช้

ถาม ความปรารถนาในการทำการรบของทหาร ปัจจัยที่มีผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพในการรบความกลัว ข่าวลือ การตื่นตระหนกตกใจ ความมีน้ำใจในเชิงรุก การฟื้นฟูประสิทธิภาพในการสู้รบ การสนับสนุนหน่วยที่ แยกออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเดี่ยว ข้อความที่กล่าวเป็นหัวข้ออะไร
ตอบ ความเป็นผู้นำในการรบ

ถาม ปัจจัยที่มีผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพในการรบที่มีผลต่อความสามารถในการทำการรบของหน่วยนั้นคืออะไร
ตอบ ความกลัว ความตื่นตระหนกตกใจ ความท้อใจ ความโดดเดี่ยว และการที่ทหารขาดความเชื่อมั่น ในตัวเอง

ถามการกลัวเป็นสิ่งยุ่งยากที่จะทำให้ทหารที่มีประสาทตรึงเครียดและมีความตกใจกลัวเกิดจากปฏิกิริยาการทำงาน ทางเคมีภายในร่างกายเมื่อเขาต้องตกอยู่ในภาวะตกใจกลัวเป็นเวลาอันยาวนาน ในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นคนที่ หมดความสามารถในการสู้รบและขวัญเสีย หรืออาจเป็นอัมพาตไปเลยก็ได้ ทหารสามารถขจัดความกลัวได้ คือ
ตอบ การฝึกที่มีประสิทธิภาพและความมีวินัยเป็นอย่างดี

ถาม การบอกกล่าวกันถึงเรื่องราวต่าง ๆ อันไม่ทราบต้นตอของเรื่องนั้น ๆ โดยแน่นอน ซึ่งสามารถจะแผ่กระจายออก ไปได้อย่างง่ายดาย เรื่องราวต่าง ๆ ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่มีเหตุผลตามสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ มักจะแพร่ สะพัดไปได้อย่างรวดเร็ว ข้อความที่กล่าวนั้นหมายถึงอะไร
ตอบ ข่าวลือ

ถาม มาตรการในการควบคุมข่าวลือโดยเฉพาะซึ่งสามารถนำไปใช้กับข่าวลือต่าง ๆ ได้ทุกชนิด คือ
ตอบ ๑. การจัดให้มีโครงการแถลงข่าวที่มีประสิทธิภาพ
๒. จัดให้มีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับแผนการ
๓. ค้นหาและพยายามกำจัดภาวะการณ์
๔. แจ้งเรื่องให้ทหารทราบเกี่ยวกับข่าวลือต่าง ๆ
๕. เสริมสร้างให้ทหารแต่ละคนเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำของตน

ถาม ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควรจะได้จดจำและพยายามแก้ไข เพื่อลดสภาวะการณ์ต่างๆ ที่จะให้เกิดความไม่แน่ใจ และความตื่นตระหนกใจให้มีเพียงแต่น้อยที่สุด คือ
ตอบ ๑. สภาวะทางวัตถุ ความขาดแคลนอาวุธและกระสุน การมีอาวุธยิงสนับสนุนไม่พอเพียง
๒. สภาวะทางจิตวิทยา เป็นสิ่งที่อันตรายเป็นความทุกข์ใจ ความไม่ปลอดภัย
๓. สภาพของขวัญ คิดถึงบ้าน การไม่มีบริการติดต่อทางไปรษณีย์ ความเบื่อหน่าย
๔. สภาวะทางยุทธวิธี การแตกสลายของหน่วย การสูญเสียอย่างหนัก ความพ่ายแก้ ความขัดแย้งของคำสั่งการต่าง ๆ
๕. สภาพของความเป็นผู้นำ การไม่อยู่ของผู้นำหน่วย การสูญเสียผู้นำที่ดีไปและการขาดความเชื่อมั่นในขีดความสามารถของผู้นำหน่วยต่าง ๆ

ถาม การควบคุมการตื่นตระหนกตกใจผู้บังคับบัญชาจำเป็นจะต้องแสดงให้ทหารเห็นตนเองว่าเป็นผู้ที่ใจเย็น มีความ เชื่อมั่น มีลักษณะท่าทางและทัศนคติที่กล้าหาญ และมีการปฏิบัติการทั้งในหน้าที่ของตนและในหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยรองอย่างเด็ดขาด และจะต้องกำจัดความตื่นตระหนกตกใจให้สงบลงได้โดยปฏิบัติการ ดังนี้
ตอบ ๑. จับกุมทหารที่กำลังวิ่งหนีเพื่อให้หยุด
๒. ใช้อาวุธขู่บังคับทหารที่กำลังวิ่งหนี
๓. การยิงปืนข้ามศีรษะของทหารที่กำลังวิ่งหนี
๔. ถ้าใช้วิธีทั้งหมดที่กล่าวมากลัวไม่ได้ผล ให้ยิงไปที่ทหารที่กำลังวิ่งหนีนั้น ผู้บังคับบัญชาที่ใช้หนทางปฏิบัตินี้ จะต้องพยายามทำเพียงเพื่อให้เกิดบาดเจ็บเท่านั้น และต้องไม่ให้เป็นอันตรายจนถึงแก่เสียชีวิตด้วย

ถาม การพัฒนาความห้าวหาญในหน่วยทหารนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ
ตอบจะต้องเสริมสร้างความปรารถนาในการเข้าประชิดและทำลายข้าศึกให้เกิดมีขึ้นส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาความห้าวหาญจะบรรลุผลสำเร็จได้ก็โดยการจัดให้ทหารได้รับการฝึกอย่างช่ำชอง โดยการอบรมให้ทหารและหน่วยทหารเกิดความเชื่อมั่น

ถาม การเข้ายึดที่หมายต่าง ๆ ให้ได้นั้นในบางครั้งจะขึ้นอยู่กับการฟื้นฟูประสิทธิภาพของหน่วยที่ถูกข้าศึกทำให้อ่อน กำลังลง ด้วยการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ การวางที่ตั้งกองหนุนและส่วนสนับสนุนอย่างถูกต้องและมีการมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามขีดความสามารถของหน่วยนั้น การรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการรบ ผู้นำหน่วยต่าง ๆ ควรจะต้อง
ตอบ ๑. มั่นใจได้ว่าสายการบังคับบัญชาไม่ได้ขาดตอนลง
๒. ดำรงไว้ซึ่งกำลังหนุนเนื่อง และใช้อำนาจการยิง
๓. ปลูกฝังให้ทหารมีทัศนคติในการรุกและมีความปราถนาที่จะกเข้าทำลายข้าศึก
๔. ใช้การยิงสนับสนุน เพื่อเพิ่มเติมอำนาจการยิงของอาวุธในอัตราให้บังเกิดผล
๕. สอนให้หน่วยทหารรู้จักการอาศัยการยิงสนับสนุนเมื่อทำการเข้าตี
๖. สอนให้ทหารรู้จักการพูดเร่งเร้าให้ทหารคนอื่น ๆ สนใจ และคอยช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเคลื่อนที่
๗. ทำการฝึกเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพในการใช้อาวุธและการดำเนินกลยุทธทางยุทธวิธีให้มีสมรรถภาพดีขึ้น
๘. เน้นหลักถึงวินัยในสนามรบและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
๙. แสดงตัวอย่างให้ทหารเห็นในเรื่องที่ตนต้องการให้ทหารปฏิบัติตาม

ถาม ประสิทธิภาพในการสู้รบของหน่วยย่อมจะลดลงไปหลังจากที่ได้ปฏิบัติการรบติดต่อกันมาเป็นเวลานานและ ในระหว่างที่อยู่ในห้วงเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติการรบ หน่วยต่าง ๆ ที่มีการสูญเสียกำลังทหารและยุทโธปกรณ์ไป เป็นจำนวนมากนั้นย่อมต้องการมีเวลาเข้าไปประจำอยู่เป็นกองหนุนที่จะรอการทดแทนกำลังและการจัด ระเบียบใหม่ ข้อความดังกล่าวหมายถึง
ตอบ การฟื้นฟูประสิทธิภาพในการสู้รบ

ถาม วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูให้หน่วยทหาร ซึ่งประสบความล้มเหลว คือ
ตอบ หน่วยต้องมีการฝึกเพื่อเพิ่มเติม มีการสับเปลี่ยนตัวบุคคลในหน่วย และหน่วยค่อย ๆ ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่ยากลำบากคืบหน้าขึ้นไปที่ละน้อย ๆ ตามลำดับก็ได้

ถาม ครูมีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลต่อจิตใจของนักเรียนมาก ภารกิจของครูจึงเป็นภารกิจที่หนักต้องมีความอดทน อดกลั้น ต้องใช้สมอง กำลังกาย กำลังใจ คิดหาลู่ทางวิธีการ ที่จะสอนให้ผู้อื่น มีความรู้ความชำนาญ และสามารถนำวิทยาการที่ได้ศึกษาไปใช้ให้บังเกิดผล ถ้าการสอนของครูไร้ผล ครูควรมีข้อระลึกไว้ประการหนึ่งว่าอย่างไร ?
ตอบ “ ถ้าการเรียนของนักเรียนไม่ได้ผล ครูนั่นเองสอนไม่ได้ผล”

ถาม การเรียนถ้าได้สัมผัสด้วยประสาททั้งห้าได้ คือ จักษุประสาท โสตประสาท นาสิกประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท จะทำให้มีความเข้าใจได้เร็วเท่านั้น แต่การสอนอย่างน้อยที่สุดจะต้องได้ผ่านประสาททางอะไรบ้าง
ตอบ จักษุประสาท และ โสตประสาท

ถาม การเตรียมตัวของครู,การสอน,การนำไปปฏิบัติ,การตรวจสอบและการวิจารณ์อยู่ในระบบอะไรของวิชาครูทหาร
ตอบ ระบบการสอน

ถาม ในการสอนหมายถึงวิธีดำเนินการสอนในแบบต่างๆ มีกี่แบบอะไรบ้าง
ตอบ ๓ แบบ คือ ๑. สอนโดยวิธีบรรยาย ๒. สอนเชิงประชุม ๓. สอนโดยการแสดงให้ดู

ถาม หลักเบื้องต้นของการสอน เป็นเครื่องนำทางให้ครูเลือกใช้วิธีการสอน , อุบายและเทคนิคในการสอนให้ได้ผลดี มีกี่ประการ อะไรบ้าง
ตอบ ๖ ประการ คือ ๑. เร้าความสนใจ ๒. บอกความมุ่งหมาย ๓. เรียนด้วยการปฏิบัติ ๔. ความสมจริง ๕. พื้นความรู้เดิม ๖. จักคุณค่า

ถาม ลักษณะของครูที่ดี มีอะไรบ้าง
ตอบ ๑. มีความรู้ดี ๒. รู้จักเทคนิคการสอน ๓. มีบุคลิกดี ๔. มีความเป็นผู้นำ ๕. มีจิตใจเป็นครู

ถาม การที่รู้จักเทคนิคการสอน สังเกตการสอนของครูคนอื่น วิเคราะห์ลักษณะของตนเอง เพ่งเล็งปัจจัยต่างๆ ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ให้ติชมหรือวิจารณ์ และพยายามปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ โดยตลอดเวลา ข้อความที่กล่าวมาเป็นการปฏิบัติอย่างไรของครู
ตอบ การปรับปรุงตนเองของครู

ถาม การสอนของครูที่ดีนอกจากหลักเบื้องต้นของครูแล้ว แต่ก็อาจจะมีการผิดพลาดได้จึงมีข้อแนะนำสำหรับครู คือ
ตอบ มีความรู้ที่สอนในบทเรียนโดยตลอด, อย่าพูดกระทบกระเทือนหรือเยาะเย้ย, อย่าพูดยกตนข่มท่าน, ต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอน

ถาม ผู้นำพิจารณาได้ ๒ ทาง คือ ๑. ทางทหาร ๒. โดยทั่วไป คำจำกัดความของความเป็นผู้นำทางทหาร คืออะไร
ตอบ ศิลปะในการจูงใจและอำนวยการให้ทหารปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จโดยมีความเชื่อฟังอย่างเต็มใจ ความมั่นใจ ความนับถือ และความร่วมมืออย่างจริงใจ

ถาม บุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในสำนักงาน และได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการหรือเป็นบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยการปฏิบัติงานของหน่วยระดับ กองร้อย หรือหน่วยระดับที่สูงกว่าขึ้นไป ข้อความดังกล่าวหมายถึงบุคคลใด
ตอบ ผู้บังคับบัญชา

ถาม บุคคลที่มี ขวัญ คือสภาพทางจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติ ของบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง ปวง ที่เกิดขึ้นกับตน วินัย คือกรอบหรือระเบียบซึ่งบุคคลจะต้องปฏิบัติ เช่นการเชื่อฟังคำสั่ง ความรักหมู่คณะ คือ ความจงรักภักดี ความภาคภูมิใจ ความศรัทธา ต่อหน่วยใดหน่วยหนึ่ง ที่สมาชิก หรือบุคคล แสดงออกมาให้เห็น และ สมรรถภาพ คือ ความสามารถ ของบุคคลและของหน่วยทั้งในทางเทคนิค ทางยุทธวิธี และทางร่างกาย ความหมายดังกล่าวบ่งบอกถึงอะไร
ตอบ สิ่งที่ชี้ความเป็นผู้นำ

ถาม คุณลักษณะของผู้นำ ที่พิจารณาว่าสำคัญ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ ๑. การวางท่าทาง ๒. ความกล้าหาญ ( ทางกาย , ทางใจ ) ๓. ความเด็ดขาด ๔. ความเป็นผู้เชื่อถือได้ ๕. ความอดทน ๖. ความกระตือรือร้น ๗. ความริเริ่ม
๘. ความซื่อสัตย์ ๙. วิจารณญาณ ๑๐. ความยุติธรรม ๑๑. ความรู้ ๑๒.ความจงรักภักดี ๑๓. กาลเทศะ ๑๔. ความไม่เห็นแก่ตัว

ถาม ลักษณะของข้อสอบที่ดีประกอบด้วยปัจจัย ๖ ประการ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จะต้องนำมาพิจารณา ร่วมกันทั้งหมด คือ
ตอบ ๑. มีความเที่ยงตรงถูกต้อง ๒. มีความเชื่อถือได้ ๓. มีความเป็นปรนัย
๔. มีอำนาจจำแนกสูง ๕. ออกทั่วที่สอน ๖. สะดวกในการใช้

ถาม ความปรารถนาในการทำการรบของทหาร ปัจจัยที่มีผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพในการรบความกลัว ข่าวลือ การตื่นตระหนกตกใจ ความมีน้ำใจในเชิงรุก การฟื้นฟูประสิทธิภาพในการสู้รบ การสนับสนุนหน่วยที่ แยกออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเดี่ยว ข้อความที่กล่าวเป็นหัวข้ออะไร
ตอบ ความเป็นผู้นำในการรบ

ถาม ปัจจัยที่มีผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพในการรบที่มีผลต่อความสามารถในการทำการรบของหน่วยนั้น คืออะไร
ตอบ ความกลัว ความตื่นตระหนกตกใจ ความท้อใจ ความโดดเดี่ยว และการที่ทหารขาดความเชื่อมั่น ในตัวเอง

ถาม การกลัวเป็นสิ่งยุ่งยากที่จะทำให้ทหารที่มีประสาทตรึงเครียดและมีความตกใจ กลัวเกิดจากปฏิกิริยาการทำงาน ทางเคมีภายในร่างกาย เมื่อเขาต้องตกอยู่ในภาวะตกใจกลัวเป็นเวลาอันยาวนาน ในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นคนที่ หมดความสามารถในการสู้รบและขวัญเสีย หรืออาจเป็นอัมพาตไปเลยก็ได้ ทหารสามารถขจัดความกลัวได้ คือ
ตอบ การฝึกที่มีประสิทธิภาพและความมีวินัยเป็นอย่างดี

ถาม การบอกกล่าวกันถึงเรื่องราวต่าง ๆ อันไม่ทราบต้นตอของเรื่องนั้น ๆ โดยแน่นอน ซึ่งสามารถจะแผ่กระจายออก ไปได้อย่างง่ายดาย เรื่องราวต่าง ๆ ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่มีเหตุผลตามสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ มักจะแพร่ สะพัดไปได้อย่างรวดเร็ว ข้อความที่กล่าวนั้นหมายถึงอะไร
ตอบ ข่าวลือ

ถาม มาตรการในการควบคุมข่าวลือโดยเฉพาะซึ่งสามารถนำไปใช้กับข่าวลือต่าง ๆ ได้ทุกชนิด คือ
ตอบ ๑. การจัดให้มีโครงการแถลงข่าวที่มีประสิทธิภาพ
๒. จัดให้มีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับแผนการ
๓. ค้นหาและพยายามกำจัดภาวะการณ์
๔. แจ้งเรื่องให้ทหารทราบเกี่ยวกับข่าวลือต่าง ๆ
๕. เสริมสร้างให้ทหารแต่ละคนเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำของตน

ถาม การพัฒนาความห้าวหาญในหน่วยทหารนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ
ตอบจะต้องเสริมสร้างความปรารถนาในการเข้าประชิดและทำลายข้าศึกให้เกิดมีขึ้นส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาความห้าวหาญจะบรรลุผลสำเร็จได้ก็โดยการจัดให้ทหารได้รับการฝึกอย่างช่ำชอง โดยการอบรมให้ทหารและหน่วยทหารเกิดความเชื่อมั่น

ถาม ประสิทธิภาพในการสู้รบของหน่วยย่อมจะลดลงไปหลังจากที่ได้ปฏิบัติการรบติดต่อกันมาเป็นเวลานานและ ในระหว่างที่อยู่ในห้วงเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติการรบ หน่วยต่าง ๆ ที่มีการสูญเสียกำลังทหารและยุทโธปกรณ์ไป เป็นจำนวนมากนั้นย่อมต้องการมีเวลาเข้าไปประจำอยู่เป็นกองหนุนที่จะรอการทดแทนกำลังและการจัด ระเบียบใหม่ ข้อความดังกล่าวหมายถึง
ตอบ การฟื้นฟูประสิทธิภาพในการสู้รบ

ถาม วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูให้หน่วยทหาร ซึ่งประสบความล้มเหลว คือ
ตอบ หน่วยต้องมีการฝึกเพื่อเพิ่มเติม มีการสับเปลี่ยนตัวบุคคลในหน่วย และหน่วยค่อย ๆ ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่ยากลำบากคืบหน้าขึ้นไปที่ละน้อย ๆ ตามลำดับก็ได้

ถาม. เทคนิคและวิธีการฝึก ที่เราเลือกใช้ในการฝึกมุ่งเน้นผลการปฏิบัติ มีกี่ขั้นตอน
ตอบ

ถาม. หลังจากที่ครูฝึกรับแนวทางการวางแผนของ ผบช.ไปแล้ว ต้องมีการเตรียมการของครูฝึก การเตรียมการของครูฝึกนั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไป (มี ๒ ลักษณะที่ต้องทำ )
ตอบ ๑.การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกตามลำดับขั้น ๒ การกำหนดและการจัดระเบียบการฝึกที่ต้องการ

ถาม. กุญแจหรือหัวใจสำคัญ ของวัตถุประสงค์สำคัญของการฝึกนั้น เขียนเป็นสมการได้ว่าอย่างไร
ตอบ วัตถุประสงค์ = การฝึก = การตรวจสอบ = การประเมินผลการฝึก

ถาม. องค์ประกอบไม่ครบ ๓ ประการแล้ว การฝึกก็ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ เงื่อนไขของการฝึกสภาวะนั้นเป็นอย่างไรหากไม่มีองค์ประกอบที่ ๓ ก็ไม่สามารถวัดระดับความต้องการได้ องค์ประกอบมีอะไรบ้าง
ตอบ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑ กิจเเฉพาะ , ๒. เงื่อนไข , ๓. มาตรฐาน

ถาม. ประโยชน์ของวัตถุประสงค์ของการฝึก มีกี่ประการอะไรบ้าง
ตอบ มี ๓ ประการ คือ ๑. การดำเนินการฝึก , ๒. การตรวจสอบการฝึก , ๓. การประเมินผลการฝึก

ถาม. การกำหนดเรื่องที่จะทำการฝึกนั้น รับมาอย่างไร หลังจากรับแนวทางในการวางแผน เอามาจากไหน ๒ ประการ
ตอบ ๑.การทดสอบ , ๒.การใช้ผลการประเมินผลการฝึกครั้งที่แล้ว

ถาม การเตรียมการและประเมินผล เป็นไปในลักษณะกระบวนการย้อนหลังมีอะไรบ้าง
ตอบ มี ๓ ขั้นตอน ๑.การกำหนดผลการฝึกที่ต้องการ , ๒. การเตรียมการฝึก , ๓. การดำเนินการฝึก

ถาม. ขั้นของการกำหนดผลของการฝึก ที่ต้องการ หลังจากรับแนวทางแล้ว แนวทางวางแผนมีไรบ้าง
ตอบ ๑.แนวทางวางแผนที่แน่นอนชัดเจน , ๒.แนวทางอย่างกว้างๆ

ถาม. การเตรียมการในขั้นที่ ๒ มีอะไรบ้าง งานหลัก ที่ผู้ฝึกต้องกระทำ
ตอบ ๑.การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกตามลำดับขั้น , ๒.การกำหนดและการจัดระเบียบการฝึกที่ต้องการ

ถาม. ประเภทของการฝึกเป็นหน่วย เป็นหน่วยกับหน่วยทางยุทธวิธี มีอะไรบ้าง
ตอบ ๑.การฝึก จนท.ประจำปืนหรือประจำยุทโธปกรณ์ , ๒.การฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธี

ถาม. การฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธีมีไรบ้าง
ตอบ มี ๕ ประเภท คือ ๑.การฝึกภูมิประเทศจำลอง , ๒. การฝึกประกอบภูมิประเทศจริง , ๓.การฝึกทางยุทธวิธีปิดจังหวะ ,๔.การฝึกปัญหาที่บังคับการ ,๕.การฝึกในสนาม

ถาม.การฝึกหัดปฏิบัติ ซ้ำๆ หลายๆ ครั้งเรียกว่าอะไร
ตอบ การฝึกทางยุทธวิธีปิดจังหวะ

ถาม. วัตถุประสงค์ของการฝึกคือข้อใด
ตอบ คือ เป้าหมายหรือแนวทางซึ่ง ผบช.นำมาใช้ในการวางแผนการฝึก

ถาม. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของวัตถุประสงค์
ตอบ กิจเฉพาะ, เงื่อนไข, มาตรฐานการฝึก ( ใช่ )

ถาม. การเตรียมการและการดำเนินการฝึกมีอะไรบ้าง
ตอบ ๓ ประการ คือ ๑.การกำหนดผลการฝึกที่ต้องการ, ๒.การเตรียมการฝึก , ๓.การดำเนินการฝึก

ถาม. ขั้นเตรียมการ คืออะไร
ตอบ ๑.การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกตามลำดับขั้น , ๒.การกำหนดและการจัดระเบียบการฝึกที่ต้องการ

ถาม. การประเมินผลการฝึก ดูได้จากในลักษณะใด มีสองประการ
ตอบ ดูได้ ๒ ประการ คือ ๑.ประสิทธิผลของการฝึก, ๒.ประสิทธิภาพในการดำเนินการฝึก

ถาม.ประสิทธิผลการฝึกคืออะไร
ตอบ ความสามารถของทหารในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการฝึกได้ดีเพียงใด

ถาม.หลักพื้นฐานการฝึกเป็นหน่วยทางยุทธ มีอะไรบ้าง
ตอบ ๓ ประการ คือ ๑.การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึก, ๒.การกวดขันให้ทหารสามารถปฏิบัติกิจเฉพาะที่สำคัญ , ๓.ทำการฝึกเป็นหน่วยหลายระดับพร้อมกัน

ถาม.การฝึกผู้นำหน่วย ฝอ. และ ทหาร แยกฝึกพร้อมกัน เรียกอะไร
ตอบ การฝึกหน่วยหลายระดับพร้อมกัน

ถาม ในกรรมวิธีของการศึกษานั้น การเรียนจะให้ได้ผลดีต้องเรียนผ่านประสาทหลายๆ ทาง ประสาทที่ต้องเรียนผ่านนั้นคือประสาททางใดบ้าง
ตอบ จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท,ชิวหาประสาท,กายประสาท

ถาม การใช้ระบบการสอนนั้น ในการสอนหมายถึงวิธีดำเนินการสอนในแบบต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายวิธี อยากทราบว่าวิธีการสอนแบบต่างๆ ที่กล่าวนั้นมีแบบใดบ้าง
ตอบ สอนโดยวิธีบรรยาย,สอนเชิงประชุม,สอนโดยการแสดงให้ด

ถาม การใช้ระบบการสอน ในขั้นการตรวจสอบ เป็นการปฏิบัติการทดสอบผลการเรียนของผู้รับการสอน ในการตรวจสอบนั้นมีวิธีการตรวจสอบได้ดังนี้
ตอบ ทดสอบด้วยปากเปล่า,ทดสอบการปฏิบัติ,ทดสอบด้วยข้อเขียน

ถาม ในหลักเบื้องต้นของการสอนนั้นจะเป็นเครื่องนำทางให้ครูเลือกใช้วิธีการสอน,อุบายและเทคนิคในการสอน มีหลักดังนี้
ตอบ เร้าความสนใจ,บอกความมุ่งหมาย,เรียนด้วยการปฏิบัติ, เรียนด้วยความสมจริง,เชื่อมพื้นความรู้เดิม,รู้จักใช้คุณค่านำไปใช้ได้ถูกต้อง

ถาม ลักษณะของครูที่ดีมีลักษณะอย่างไร
ตอบ มีความรู้ดี,รู้เทคนิคการสอน,มีบุคลิกดี,มีความเป็นผู้นำ,มีจิตใจเป็นครู

ถาม ในการเตรียมแผนบทเรียนหลังจากประมาณสถานการณ์สอน และตกลงใจว่าจะสอนเรื่องอะไรแล้วครูจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป
ตอบ วางความมุ่งหมายไว้ในใจ,รวบรวมสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็น,ทำแผนบทเรียน ซ้อมสอนและแก้ไขแผนบทเรียน,สำรวจการเตรียมงานหรือสอนครั้งสุดท้าย

ถาม ในเรื่องการเตรียมตัวของครูนั้นก่อนจะเริ่มทำการเรียนการสอนนั้นครูจะต้องทราบความรู้พื้นฐานเดิมของผู้รับการสอนด้วยการทดสอบก่อนการเรียนด้วยการทำแบบทดสอบ ในส่วนของครูทหารนั้น ครูจะทราบความรู้พื้นเดิมของทหารได้จากสิ่งได
ตอบ รายการประจำตัว,ผลการศึกษาในโรงเรียน,เวลารับราชการ,ตำแหน่งปัจจุบัน

คู่มือสอบฉบับ พิชิตข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตรกองทัพไทยวิชาพื้นฐานทั่วไป
ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ

เจาะลึกข้อสอบ-ข้อมูลใหม่-เก็งข้อสอบปีนี้
ประกอบด้วย
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไป (การเมือง, การทหาร, การเศรษฐกิจ, สังคมวิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่)
สารบัญ
+ รายนามผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ควรทราบ (กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด, กองทัพอากาศ, รายนามผู้บัญชาการกองทัพไทยอดีต-ปัจจุบัน)
+ แนวนโยบายผู้บัญชาการทหารไทยปี 2555         
+ วิสัยทัศน์กองทัพอากาศในช่วง 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2547-2556)
+ เก็งแนวข้อสอบ-เฉลย วิชาภาษาไทย
+ เก็งแนวข้อสอบ-พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ
+ เก็งแนวข้อสอบ-เฉลย วิชาความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
+ แนวข้อสอบ-พร้อมเฉลย วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
+ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(เนื้อหา)
+ แนวข้อสอบ-เฉลย วิชาความรู้กฎหมายทั่วไป
+ ความรู้ทั่วไป
+ แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ทั่วไป


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย

สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000
หรือแจ้ง diamondclub@hotmail.com