ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: #เอกสารแนวข้อสอบ สรุปของการไฟฟ้าปีล่าสุด ฉบับล่าสุด ฉบับเต็ม 2558  (อ่าน 1370 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

nancharnok

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1


กฟภ. เปิดสอบพนักงาน ทั่วประเทศ 1273 อัตรา ประจำปี 2558
ประกาศ งานราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 มาแล้ว.... แต่ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะคะ รออีกนิด
   
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 1273 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 27-30 เม.ย. 58


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงาน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่ พชง.(กฟ) จำนวน 849 อัตรา (844+5)
2. ตำแหน่ง ลชง.(กฟ) จำนวน 424 อัตรา ปี 2558
 
การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พชง.(กฟ)
กำหนดการคร่าวๆมีดังนี้
รับสมัคร 27-30 เม.ย. 58
สอบข้อเขียน (สอบรอบ 1 ) 30 พ.ค. 58
การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลชง(กฟ)
รับสมัคร กฟข. กำนหดความเหมาะสม หลังจากวันที่ 29 ก.ค. 58

***** รอประกาศอย่างเป็นทางการ******
 ไฟล์รายละเอียดงานทั้งหมด


คลิกถูกใจเพจ เพื่อรับข้อสอบ กฟภ  เตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-สมัครงาน-เปิดสอบ-กฟภ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ก.ฟ.ภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
- แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- วิศวกร (ไฟฟ้า)
- วิศวกร (โยธา)
- วิศวกร (เครื่องกล)
- วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
- นิติกร
- นักตรวจสอบภายใน
- นักระบบงานคอมพิวเตอร์
- เศรษฐกร
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- พนักงานช่าง (ไฟฟ้า,โยธา ,เครื่องกล)
- นักการเงินและบัญชี
- นักบริหารงานทัวไป
- พนักงานพัสดุ
- และตำแหน่งอื่นๆ


ลองอ่านแนวข้อสอบ
1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

ก. พ.ศ. 2473                   ข. พ.ศ. 2499


ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2483

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน

ก. กรมอนามัย                              ข. กองไฟฟ้าภูธร


ค. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองไฟฟ้าชนบท


3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด


ก. กระทรวงคมนาคม                                 


ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ     


ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม              ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล


ค.  นายสือ  ล้ออุทัย                                    ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์


5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                    ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

ค. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ    ง. นางรัตนา กิจวรรณ

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต

ก. 6 เขต                          ข. 76 เขต


ค. 14 เขต                        ง. 3 เขต

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

ก. Waterworks Authority                      ข. Provincial Waterworks


ค. Provincial  Electricity  Authority         ง. Waterworks Authority Act

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ก.  EPA                                                    ข. PEA


ค. GDP                                       ง. APE

 

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด

ก. 19  สิงหาคม 2521                                ข. 29  สิงหาคม 2526

ค. 28 กันยายน 2503                                     ง. 29 กันยายน 2499

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ก.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ       


ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ

ค. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ

ง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ 


11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ


ก.  สำเนาบัตรประชาชน                              ข. หนังสือมอบอำนาจ


ค. ใบเปลี่ยนชื่อ                                         ง. สำเนาทะเบียนบ้าน

12.  ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง

ก.  ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า      ข.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป      ง.  ถูกทุข้อ         


13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร

ก.  กำลังการใช้งาน                                        ข.  หน่อยการใช้ไฟฟ้า


ค.  ความเร็วกระแสไฟฟ้า                             ง.   อัตราตามช่วงเวลาของวัน

14. ค่า FT คือค่าของอะไร

ก. ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า   

ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง

ค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน           

ง. ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้น หรือ ลดลง ตามภาวะต้นทุนการผลิต การส่ง