ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบกองพันทหารราบที่ ๔ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.๓๑๒)  (อ่าน 1779 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 601


แนวข้อสอบวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

1. ทรานซิสเตอร์นิยมใช้ในวงจรอะไร
ก. วงจรเร็คติไฟล์
ข. วงจรโมดิไฟด์
ค. วงจรแอมปริจูด
ง. วงจรแอมพลิไฟล์
ตอบ   ง.

2. สมการทิศทางการไหลของกระแส คือข้อใด
ก. IE = IB + IC
ข. IB = IC + IE
ค. IC = IB + IE
ง. IE = IB = IC
ตอบข.
3. วงจรทรานซิสเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
ก. คอมม่อนเบส
ข. คอมม่อนอิมิตเตอร์
ค. คอมม่อนคอลเลคเตอร์
ง. คอมม่อนซีเลคเตอร์
ตอบ   ข.

4. แรงดันที่จ่ายไบอัสตรง ให้ TR ทำงานคือข้อใด
ก. VAA
ข. VBB
ค. VCC
ง. Vout
ตอบข.
5. ค่าอัตราการขยาย เบต้า มีค่าอยู่ในช่วงใด
ก. 0.95 - 0.99
ข. 10 - 99
ค. 20 - 100
ง. 20 – 200
ตอบ   ง.

6. จุดคัตออฟทรานซิสเตอร์ หมายถึงข้อใด
ก. ทรานซิสเตอร์ขาด
ข. ทรานซิสเตอร์ไม่ทำงาน
ค. ทรนซิสเตอร์ทำงาน
ง. ทรานซิสเตอร์เก็บประจุ
ตอบ   ข.

7. จุดอิ่มตัวของทรานซิสเตอร์ หมายถึงข้อใด
ก. สภาวะที่รับแรงดันเต็มพิกัด
ข. สภาวะที่ไม่มีกระแสไหลผ่าน
ค. สภาวะที่ทำงานมีแรงดันที่ขา C กับ E
ง. สภาวะที่เกิดกระแสรั่วซึมที่ขา C กับ E
ตอบ   ข.

8. เมื่อทรานซิสเตอร์ทำงาน เปรียบได้กับสวิทช์ในข้อใด
ก. สวิทช์ปิด
ข. สวิทช์เปิด
ค. สวิทช์ตัดกระแส
ง. สวิทช์คลายแรงดัน
ตอบ   ก.

9. ข้อใดคืออัตราการขยายกระแสของวงจรคอมม่อนคอลเลคเตอร์
ก. แกมม่า
ข. เบต้า
ค. อัลฟ่า
ง. นาโน
ตอบ   ก.

10. ความเพี้ยนของสัญญาณ เกิดขึ้นได้อย่างไร
ก. จุดทำงานอยู่ห่างจากจุดอิ่มตัว
ข. จุดทำงานอยู่ใกล้จุดคัทออฟ
ค. จุดการทำงานอยู่เหนือเส้นโหลดไฟตรง
ง. จุดทำงานอยู่บนจุดอิ่มตัว
ตอบ   ง.

11. วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น มีกี่วงจร
ก. 1 วงจร
ข. 2 วงจร
ค. 3 วงจร
ง. 4 วงจร
ตอบ   ข.

12. ขนาดของริปเปิ้ลนี้ป็นตัวบ่งชี้ถึงอะไรในภาคจ่ายไฟ
ก. ประสิทธิภาพของฟิวส์
ข. ประสิทธิภาพของไดโอด
ค. ประสิทธิภาพของหม้อแปลง
ง. ประสิทธิภาพของการกลองความถี่
ตอบ   ง.

13. แรงดัน ดีซี ที่ผ่านการ recgulater แล้วเมื่อผ่านวงจรฟิลเตอร์ แรงดันที่ได้จะเป็นอย่างไร
ก. เพิ่มขึ้น
ข. เท่าเดิม
ค. ลดลง
ง. ไม่มีแรงดัน
ตอบ   ข.

14. วงจรรักษาแรงดันพื้นฐานคือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด
ก. รีซิสเตอร์
ข. ทรานซิสเตอร์
ค. ซีเนอร์
ง. คาปาซิเตอร์
ตอบ   ค.

15. วงจรรักษาแรงดันคงที่ จำแนกได้เป็นกี่แบบ
ก. 1 แบบ
ข. 2 แบบ
ค. 3 แบบ
ง. 4 แบบ
ตอบ   ข.

16. FET หรือ Field Effect Transistor จำแนกตามโครงสร้างมีกี่แบบ
ก. 1 แบบ
ข. 2 แบบ
ค. 3 แบบ
ง. 4 แบบ
ตอบ   ข.

17. การเก็บประจุทางด้านเอาท์พุดในวงจรรักษาระดับแรงดันต่อไว้เพื่อ
ก. ป้องกันการกระเพื่อม
ข. ป้องกันกระแสเกิน
ค. ป้องกันแรงดันเกิน
ง. ป้องกันการออสซิเลท
ตอบ   ง.

18. วงจรรักษาระดับแรงดันคงที่ ทำหน้าที่
ก. ช่วยให้แรงดันที่โหลดมีค่าเพิ่มขึ้น
ข. ช่วยให้แรงดันที่โหลดมีกระแสเพิ่มขึ้น
ค. ช่วยให้แรงดันที่โหลดมีค่าคงที่เสมอ
ง. ช่วยให้แรงดันที่โหลดมีสัญญาณเพิ่มขึ้น
ตอบ   ค.

มาตรฐานวิชาชีพที่ 7 : ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

19. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
ก. ข้อมูลนำเข้า
ข. การประมวลผลข้อมูล
ค. หน่วยความจำ
ง. คำสั่งและวิธีการ
ตอบ   ค.

20. ข้อมูล (DATA) หมายถึง
ก. ข้อเท็จจริงต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติที่ใช้แทนตัวเลข
ข. ข้อมูลที่เป็นตัวเลขสามารถนำไปคำนวณได้
ค. ข้อมูลที่ปรากฏต่อคอมพิวเตอร์เหมือนภาพถ่าย
ง. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้รับการประมวลผล
ตอบ   ง.

21. ระบบปฏิบัติการ คือ
ก. โปรแกรมที่ใช้ในการคำนวญ
ข. โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ค. โปรแกรมหลักที่ใช้ในการจัดการคำสั่งทั้งหมดในระบบคอมพิวเตอร์
ง. โปรแกรมด้านฐานข้อมูล
ตอบ   ง.

22. สัจธรรมที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลมีชื่อย่อว่า
ก. GOGO
ข. GOIO
ค. GIGO
ง. GIGI
ตอบ   ค.

23. Windows คำว่า XP ย่อมาจากอะไร
ก. Export
ข. Expert
ค. Experience
ง. Express
ตอบ   ค.

24. วิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสคือข้อใด
ก. ควรอยู่ห่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. ทำการสำรองข้อมูลในเครื่องอยู่เสมอ
ค. ไม่ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิน 1 ชั่วโมง
ง. เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้มิดชิด
ตอบ   ข.

25. เมื่อ ซีพียู ไม่สามารถระบายความร้อนได้จะเกิดอาการใด
ก. กระตุก
ข. Hang
ค. Halt
ง. ช็อต
ตอบ   ข.

26. อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้คือ
ก. 60 องศา
ข. 70 องศา
ค. 80 องศา
ง. 85 องศา
ตอบ   ค.

27. คำสั่งเพื่อให้รู้ว่าสถานะเครือข่ายของลูกข่ายทำงานอยู่ใช้คำสั่งอะไร
ก. Ting
ข. Ping
ค. Xing
ง. Zing
ตอบ   ข.

28. ข้อใดต่อไปนี้เป็นระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น
ก. LAN : Local Area Network
ข. WAN : Wide Area Network
ค. UTP : Unshelded Twister Pair
ง. UTP : Unsielded Twister Pair
ตอบ   ข.

29. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของ Router
ก. ค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุด
ข. ติดต่อกับ TCP / IP , APPLE TALK
ค. ตรวจสอบเส้นทางการจราจร
ง. สามารถเพิ่มระยะทางทำให้ต่อ LAN ไปไกลขึ้น
ตอบ   ข.

30. อุปกรณ์เชื่อมต่อที่สำคัญที่ใช้ระบบ Network คือข้อใด
ก. Repeater
ข. Gateways
ค. Bridge
ง. Router
ตอบ  ง.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกองพันทหารราบที่ ๔ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.๓๑๒) ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   
 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย
- ข้อสอบภาษาไทย
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบคณิตศาสตร์
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์
- ข้อสอบความรู้ทางทหารเบื้องต้น (แบบธรรมเนียมทหาร)
- ข้อสอบวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย
สนใจสั่งซื้อมาที่081-871-5000 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทยสาขามิตรภาพ ขอนแก่นออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร081-871-5000
หรือแจ้ง diamondclub@hotmail.com