ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: (( คู่มือเตรียมสอบ )) แนวข้อสอบการประปานครหลวง (กปน.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2558  (อ่าน 1075 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

yuttana

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 21


(( คู่มือเตรียมสอบ )) แนวข้อสอบการประปานครหลวง (กปน.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2558
การ ประปานครหลวง


รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน 8 ตำแหน่ง 126 อัตรา รับสมัคร 25 - 13 มกราคม 58 วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,นักบัญชี,นักบริหารงาน,นักบริหารงานพัสดุ,นัก ทรัพยากรบุคคล,นิติกร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกร (โยธา)    จำนวน 50 อัตรา
2. วิศวกร (ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วัดคุม/เครื่องวัด)    จำนวน 20 อัตรา
3. วิศวกร (เครื่องกล)    จำนวน 6 อัตรา
4. วิศวกร (สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ)    จำนวน 3 อัตรา
5. วิศวกร (โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร)    จำนวน 2 อัตรา
6. วิศวกร (อุตสาหการ)    จำนวน 1 อัตรา
7. นักวิทยาศาสตร์    จำนวน 4 อัตรา
8. นักบัญชี    จำนวน 28 อัตรา
9. นักบริหารงาน    จำนวน 7 อัตรา
10. นักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ)    จำนวน 3 อัตรา
11. นักบริหารงานพัสดุ    จำนวน 2 อัตรา
12. นักทรัพยากรบุคคล   บัญชีสำรอง
13. นิติกร   บัญชีสำรอง

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 ( ทุกวัน )

http://job.mwa.co.th/mwa-2015.pdf

ที่นี่มีจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปานครหลวง (ก.ป.น.) ทุกตำแหน่ง รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  ข้อสอบอัพเดทใหม่ล่าสุด สำหรับสอบ 2558 โดเยเฉพราะ
***************** เรื่องในแนวข้อสอบมีดังนี้ **********************
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง

และเลือกความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกร   
- นักวิทยาศาสตร์   
- นักบัญชี           
-นักบริหารงาน
-นักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ)
- นักบริหารงานพัสดุ
- นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- นิติกร (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + MP3 ราคา 999 บาท
อย่ารีรออยู่เลยครับ เพราะโอกาสอย่างนี้ไม่ได้หามาแบบง่ายๆ อีกแล้ว อย่ามัวรอโอกาสอยู่เลยรีบขว้ามันไว้


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 06, 2015, 02:51:34 pm โดย yuttana »

yuttana

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 21


ตัวอย่างแนวข้อสอบ


1.   พระราชบัญญัติการประปานครหลวง  ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร

ก.  ฉบับที่ 3                                                                                   ข.  ฉบับที่ 4

ค.  ฉบับที่ 5                                                                                   ง.  ฉบับที่ 6

ตอบ       ค.  ฉบับที่ 5

                พระราชบัญญัติการประปานครหลวง  ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 5  พ.ศ.2535

2.   พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก.  นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข.  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค.  3 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง.  7 วัน หลังจากรประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตอบ       ข.  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รก.2510/75/601/15 สิงหาคม 2510

3.   “ประปาเอกชน” หมายถึง  การผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาโดยเอกชนให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตั้งแต่กี่บ้านขึ้นไป

ก.  3 บ้านขึ้นไป                                                                           ข.   3 บ้านขึ้นไป

ค.  7 บ้านขึ้นไป                                                                           ง.  10 บ้านขึ้นไป

ตอบ       ข.  5 บ้านขึ้นไป

                มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “การประปานครหลวง” หมายความว่า การประปานครหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัตินี้

                “ประปาเอกชน” หมายความว่า การผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาโดย เอกชน ให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรตั้งแต่ห้าบ้านขึ้นไป  โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น (นิยามนี้เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)

                “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการประปานครหลวงรวมทั้งผู้ว่าการ

4.   “พนักงาน” ในพระราชบัญญัติการประปานครหลวง หมายถึงผู้ใด

ก.  พนักงานการประปานครหลวง

ข.  ผู้ว่าการประปานครหลวง

ค.  รัฐมนตรี

ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

                คำอธิบายดังข้อข้างต้น

5.   การจัดตั้งการประปา “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์อย่างไร

ก.  สำรวจ  จัดหาแหล่งน้ำดื่ม

ข.  ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา

ค.  ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือประโยชน์แก่การประปา

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                มาตรา 6 ให้จัดตั้งการประปาขึ้นเรียกว่า “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

                1.  สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา

                2.  ผลิต  จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ  และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่  ดังกล่าว

                3.  ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา

(มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)

6.   ข้อใดเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวง

ก.  การประปาของกองประปากรุงเทพ

ข.  การประปานนทบุรี

ค.  การประปาเทศบาลนครธนบุรี

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                มาตรา 10 ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดอันเกี่ยวกับการประปาของกองประปากรุงเทพ  กรมโยธาเทศบาล  การประปานนทบุรีของกองประปาภูมิภาค  กรมโยธาเทศบาล  การประปาเทศบาลนครธนบุรีของเทศบาลนครธนบุรี  และหมวดการประปา  เทศบาลเมืองสมุทรปราการของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ให้แก่ประปานครหลวง

                ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เพื่อพิจารณาประเมินราคา  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สินและความรับผิดของหมวดการประปาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ  และให้การประปานครหลวงตั้งงบประมาณชดใช้ตามราคาทรัพย์สินที่ประเมินได้  ถ้ามี

7.   “ทุน” ของการประปานครหลวง  ประกอบด้วย

ก.  ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตาม มาตรา 10 เมื่อหักหนี้สินแล้ว

ข.  เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ

ค.  เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศ

ง.  เงินรายได้จากการประกอบกิจการ

ตอบ       ง.  เงินรายได้จากการประกอบกิจการ

                มาตรา 12 ทุนของการประปานครหลวง  ประกอบด้วย

1.  ทุนประเดิมตาม มาตรา 11

2.  ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตาม มาตรา 10 เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว

3.  เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ

4.  เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

8.   มาตรา 13  การประปานครหลวงมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในมาตรา 6  และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่เท่าไร

ก.  ฉบับที่ 3                                                                                   ข.  ฉบับที่ 4

ค.  ฉบับที่ 5                                                                                   ง.  ฉบับที่ 6

ตอบ       ค.  ฉบับที่ 5

                มาตรา 13  ให้การปราะปานครหลวงมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขต  แห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 6 อำนาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง

                1.   สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืมและดำเนินงาน  เกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ  และความสะดวกต่างๆ ของการประปานครหลวง

                2.   ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จำหน่ายหรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ

                3.   สำรวจ และวางแผนจำหน่ายน้ำที่จะทำใหม่หรือขยายเพิ่มเติมภายในเขตท้องที่  ตามมาตรา 6 (2)

                4.   กำหนดอัตราราคาขายน้ำ ค่าบริการ และความสะดวกต่างๆ ของการประปานครหลวง และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาและค่าบริหาร

                5.   กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับประปาเอกชนในเขตท้องที่ตาม  มาตรา [6-] (2) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                6.   จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการประปานครหลวง

                7.   กู้ยืมเงินหรือลงทุน

                8.   ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

                9.   จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบกิจการประปา

                10. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น  หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของการประปานครหลวง

                11. ว่าจ้างหรือรับจ้างประกอบกิจการประปา

                12. ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค่าต่าง และนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง

                13. ทำการค้าและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการประปา

                14. กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง

(มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535)

9.   ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง

ก.   ทรัพย์สินของการประปานครหลวง  อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

ข.   ให้ประธานกรรมการ  กรรมการและพนักงานของการประปานครหลวง  เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา

ค.  เงินสำรองจะนำออกมาใช้ได้โดยมติของคณะกรรมการ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  ทรัพย์สินของการประปานครหลวง  อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

                มาตรา 14 ทรัพย์สินของการประปานครหลวง  ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

                มาตรา 15 ให้ประธานกรรมการ  กรรมการและพนักงานของการประปานครหลวงเป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา

                มาตรา 16 เงินสำรองของการประปานครหลวง  ให้ประกอบด้วยเงินสำรอง  เผื่อขาดและเงินสำรองอื่นๆ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

                มาตรา 17 เงินสำรองจะนำออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

10. คณะกรรมการการประปานครลหวง  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการกี่คน

ก.  ไม่น้อยกว่า   3 คน ไม่เกิน   7 คน

ข.  ไม่น้อยกว่า   9 คน ไม่เกิน 13 คน

ค.  ไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่เกิน 15 คน

ง.  ไม่น้อยกว่า 15 คน ไม่เกิน 20 คน

ตอบ       ข.  ไม่น้อยกว่า 9 คน ไม่เกิน 13 คน

                มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประปานครหลวง” ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสามคนและผู้ว่าการเป็นกรรมการ  ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ

(มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535)

11. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้ว่าการ  ต้องมีความรู้ทางด้านใด

ก.  การประปา  วิศวกรรม

ข.  การประปา  วิศวกรรม  เศรษฐศาสตร์

ค.  การประปา  วิศวกรรม  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์

ง.  การประปา  วิศวกรรม  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์

ตอบ       ง.  การประปา  วิศวกรรม  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์

                มาตรา 22 ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ  กรรมการและผู้ว่าการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  และต้องมีความรู้และมีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการประปา  วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

12. ลักษณะใดไม่ใช่ข้อห้ามการเป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการ

ก.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาการประปานครหลวง

ข.  เป็นบุคคลล้มละลาย

ค.  เป็นผู้ได้รับโทษจำคุกที่เป็นลหุโทษ

ง.  เป็นพนักงานนอกจากผู้ว่าการ

ตอบ       ค.  เป็นผู้ได้รับโทษจำคุกที่เป็นลหุโทษ

                มาตรา 23 ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ

                1.  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับการประปานครหลวง  หรือในกิจการที่กระทำให้แก่การประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้น

                2.  พนักงานนอกจากผู้ว่าการ

                3.  เป็นบุคคลล้มละลาย

                4.  เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

13. ประธานกรรมการ  และกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี

ก.  3 ปี                                                                                            ข.  3 ปี

ค.  4 ปี                                                                                            ง.  6 ปี

ตอบ       ค.  4 ปี

                มาตรา 25 ให้ประธานกรรมการและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสี่ปี  แต่สำหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดสองปี  ให้ออกจากตำแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก  ประธานกรรมการและกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้

14. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ

ก.  คณะกรรมการ                                                                        ข.  คะแนนเสียงจากพนักงาน

ค.  คณะรัฐมนตรี                                                                         ง.  แล้วแต่วาระโอกาส

ตอบ       ก.  คณะกรรมการ

                มาตรา 28 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกำหนด  การแต่งตั้งและการกำหนดเงินเดือนตามมาตรานี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

15. ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ว่าการ

ก.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาการประปานครหลวง

ข.  เป็นข้าราชการประจำหรือเป็นผู้มีตำแหน่งทางการเมือง

ค.  เป็นผู้ไม่อาจทำงานเต็มเวลาให้แก่การประปานครหลวง

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                มาตรา 30 ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ว่าการ

1.  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับการประปานครหลวง  หรือในกิจการที่กระทำให้แก่การประปานครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้น

2.  เป็นข้าราชการประจำหรือเป็นผู้มีตำแหน่งการเมือง

3.  เป็นผู้ไม่อาจทำงานเต็มเวลาให้แก่การประปานครหลวง

4.  เป็นบุคคลล้มละลาย

5.  เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ

yuttana

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 21