ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: #เอกสารแนวข้อสอบ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 32 อัตรา 20-26 ตค. 2557  (อ่าน 809 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461
หน่วยงาน :
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 จำนวน 32 อัตรา

วันเวลารับสมัคร :
ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2557

ตำแหน่ง :
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 32 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาโท และสาขาวิชาที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดคุณวุฒิปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตรงตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน


ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/082557/1413176395.pdfวิธีสมัคร :
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 
@@@เรามีจำหน่ายไฟล์ เอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของแต่ละตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 

การจัดจำหน่าย 2 รูปแบบ คือ
1. ไฟล์เอกสาร PDF ---- ราคา 399 บาท (สามารถเปิดอ่านหรือนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย จัดส่งทาง E-mail)
2. พิมพ์เป็นหนังสือ ----- ราคา 999 บาท (พิมพ์เป็นหนังสือ จัดส่งทาง EMS)

                               
 


@@@ แนวข้อสอบที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ตามตำแหน่ง มีดังนี้ @@@
                           
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
ความรอบรู้
-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
-  นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  สาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
-  กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
-   แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-  แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +
MP3 พรบ การศึกษา
 ราคา 999 บาท

ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา


สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ : นางสาว พรรณทิพย์ โกศลกาญจน์
โทร       : 092-8029077
Line ID  : 0928029077
E-mail    : isisstudio@gmail.com

Facebook  : https://www.facebook.com/korsobdd
ขั้นตอนที่1 - กรุณาชำระเงินที่ :
ธนาคารกสิกรไทย - สาขา โลตัส ภูเก็ต ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ โกศลกาญจน์ เลขบัญชี 590-2-00302-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ - สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ โกศลกาญจน์ เลขบัญชี 817-2-44125-3

ขั้นตอนที่2 - แจ้งรายละเอียด :
1. ส่งสลิปหลักฐานการโอน (ทาง Line ,Phone Message ,Email)
2. แจ้งตำแหน่ง ,หน่วยงาน (ที่ต้องการเอกสารแนวข้อสอบ)
3. แจ้ง Email ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ขั้นตอนที่3 - รอรับเอกสาร :
1. เอกสารแนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
2. กรุณาตรวจสอบที่กล่องขาเข้า และ อีเมลล์ขยะด้วยค่ะ
3. หากยังไม่ได้รับในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อกลับ 092-8029077 หรือ email ได้เลยค่ะ@@@###เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ก็ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบ และขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ###@@@


ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461

แนวข้อสอบ
ข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556
********************

1. พ.ร.บ. กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทนั้น รัฐบาลจะนำไปพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ก. ทางราง  ข. ทางถนน 
ค. ทางน้ำ ง. ทางอากาศ
ตอบ ก. ทางราง
2. โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเปิดใช้ในอนาคตมีกี่เส้นทาง
ก. 3 เส้นทาง ค. 5 เส้นทาง
ข. 4 เส้นทาง ง. 6 เส้นทาง
ตอบ 5  เส้นทาง
3. ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ที่พบในจีนในปัจจุบันมีชื่อว่าอะไร
ก. H 5 H 1 ค. H 5 N 7
ข. H 7 N 9 ง. H 1 N 1
ตอบ ข. H 7 N 9
เป็นไวรัสที่เป็นกับนก Avian Influenza type A H7 ซึ่งไวรัสในกลุ่ม H7ที่เคยทำให้เกิดโรคในคนได้แก่ H7N2, H7N3 และ H7N7 สำหรับเชื้อ H7N9 ยังไม่เคยมีรายงานว่าเกิดโรคกับคน จนกระทั่งมีรายงานการระบาดในจีน
4. อาเซียนคืออะไร
ก.      สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ข.      องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
ค.      ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ง.       ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้
ตอบ ค.      ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. ข้อใดคือคำขวัญอาเซียน
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์
ข. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ค. หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งประชาคม
ง. หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัยทัศน์
ตอบ ข. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
6. ข้อใดคือคำขวัญอาเซียน
ก. One Community One Identity One Vision
ข. One Identity One Community One Vision
ค. One Vision One Community One Identity
ง. One Vision One Identity One Community
ตอบ  ง. One Vision One Identity One Community
7. ข้อใดคือเสาหลักอาเซียน
ก. ประชาคมความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข. ประชาคมความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน
ค. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน
ง. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ตอบ ง. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
8. ข้อใด ไม่ใช่ เสาหลักของอาเซียน
ก.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ค.ประชาคมการต่อต้านการก่อร้ายอาเซียน
ง.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ตอบ ค.ประชาคมการต่อต้านการก่อร้ายอาเซียน
9.  สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
ก.      10 ประเทศ ค.      15 ประเทศ
ข.      12 ประเทศ ง.       20 ประเทศ
ตอบ ก. 10 ประเทศ
10. เริ่มแรกอาเซียนจัดตั้งโดยประเทศสมาชิกกี่ประเทศ
ก. 7 ประเทศ ข. 6 ประเทศ
ค. 5 ประเทศ ง. 4 ประเทศ
ตอบ ค. 5 ประเทศ
11.    ข้อใดคือ ASEAN +3
ก.ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  อินเดีย            ข. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน
ค. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้   ออสเตรเลีย        ง. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  นิวซีแลนด์
ตอบ  ข. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน
12.    ข้อใดคือ ASEAN +6
ก.    ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อินเดีย
ข.    ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  รัสเซีย
ค.    ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  สหรัฐฯ
ง.    ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน ออสเตรเลีย  รัสเซีย  สหรัฐฯ
ตอบ  ก. ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  จีน ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อินเดีย
13.    ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอำ
หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามข้อใด
ก. ภายในปี 2015                ค. ภายในปี 2014
ค. ภายในปี 2017                ง. ภายในปี 2016
ตอบ  ก. ภายในปี 2015
14.    การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
ก.      การประชุมอาเซียนซัมมิท
ข.      การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ค.      การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก
ง.       การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม
ตอบ   ข.      การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
15.    ข้อใดไม่ใช่สมาชิกก่อตั้งอาเซียน
ก. อินโด                     ข.มาเลเซีย
ค.ไทย                    ง.ลาว
ตอบ  ง.ลาว
16.    สำนักงานอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด
ก.    มาเลเซีย                    ค. จีน
ข.    ฟิลิปปินส์                ง. อินโดนิเซีย
ตอบ  ง. อินโดนีเซีย


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 16, 2014, 08:07:23 am โดย ข้อสอบดีดี »

ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461

1. หน่วยจัดการศึกษาหมายความว่าอย่างไร
    ก .สถานที่จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัย
    ข .สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
    ค .สถานศึกษา
    ง .วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
2.    ข้อใดคือความหมายของวิทยาลัย
    ก.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
    ข.  จัดระเบียบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา
    ค. เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
    ง.  เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
3.     วิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงใด
    ก. กระทรวงพาณิชย์
    ข. กระทรวงการคลัง
     ค. กระทรวงการต่างประเทศ
    ง.  กระทรวงศึกษาธิการ
4.     ประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยชุมชนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
    ก.   2 ปี                ข.3 ปี
    ค.    4 ปี                ง. 5 ปี
         ตอบ    4 ปี
5.   ใครคือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพรบ. บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
    ก.  พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร    ข.  พลเอก สุจินดา คราประยูร
    ค.  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     ง.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
6.  ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
        ก.ตาย                ข.ลาออก
    ค. ลาออก            ง. ถูกทุกข้อ   
7.  ข้อใ ดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
    ก.  พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่วิทยาลัย
    ข. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตารฐานการศึกษาของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา
    ค. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการการศึกษาของวิทยาลัย
     ง.  ถูกทุกข้อ
8.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อำนวยการต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับใด
    ก.   ปริญญาโท           
    ข.  ปริญญาตรี
    ค.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
    ง.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
9.   ใครมีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาลัย
    ก.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนในแต่ละแห่ง
    ข.  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
    ค.  คณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ง.  สภาวิทยาลัยชุมชน