ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: #เอกสารแนวข้อสอบ กรมเจ้าท่าเปิดรับราชการ 22 อัตรา 17 ต.ค.- 10 พ.ย 2557  (อ่าน 2248 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461หน่วยงาน :
กรมเจ้าท่าเปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา

วันเวลารับสมัคร :
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557


ตำแหน่ง :
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

2. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชย์นาวี)
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการโลจิสติกส์
ทางการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

3. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและวางแผน)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

4. ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

6. ตำแหน่ง นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางสมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

8. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างเครื่องกลการเกษตร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/082557/1412813873.pdfวิธีสมัคร :
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://jobs.md.go.th/


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
@@@เรามีจำหน่ายไฟล์ เอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของแต่ละตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 

การจัดจำหน่าย 2 รูปแบบ คือ
1. ไฟล์เอกสาร PDF ---- ราคา 399 บาท (สามารถเปิดอ่านหรือนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย จัดส่งทาง E-mail)
2. พิมพ์เป็นหนังสือ ----- ราคา 999 บาท (พิมพ์เป็นหนังสือ จัดส่งทาง EMS)

                               
 


@@@ แนวข้อสอบที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ตามตำแหน่ง มีดังนี้ @@@
                           
- ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
- สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินเรือ
ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)
- นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร)
- นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชย์นาวี)
- นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและวางแผน)
- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
- นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
- เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
- นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน


สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ : นางสาว พรรณทิพย์ โกศลกาญจน์
โทร       : 092-8029077
Line ID  : 0928029077
E-mail    : isisstudio@gmail.com

Facebook  : https://www.facebook.com/korsobdd
ขั้นตอนที่1 - กรุณาชำระเงินที่ :
ธนาคารกสิกรไทย - สาขา โลตัส ภูเก็ต ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ โกศลกาญจน์ เลขบัญชี 590-2-00302-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ - สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ โกศลกาญจน์ เลขบัญชี 817-2-44125-3

ขั้นตอนที่2 - แจ้งรายละเอียด :
1. ส่งสลิปหลักฐานการโอน (ทาง Line ,Phone Message ,Email)
2. แจ้งตำแหน่ง ,หน่วยงาน (ที่ต้องการเอกสารแนวข้อสอบ)
3. แจ้ง Email ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ขั้นตอนที่3 - รอรับเอกสาร :
1. เอกสารแนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
2. กรุณาตรวจสอบที่กล่องขาเข้า และ อีเมลล์ขยะด้วยค่ะ
3. หากยังไม่ได้รับในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อกลับ 092-8029077 หรือ email ได้เลยค่ะ@@@###เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ก็ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบ และขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ###@@@


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2014, 09:29:31 am โดย ข้อสอบดีดี »

ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับท่าเรือสินค้าและการเดินเรือ

1.    ความหมายของคำว่า “ ท่าเรือ ”  คืออะไร
ตอบ   คำว่า “ท่าเรือ” หรือ “เมืองท่า” ทางภาษาอังกฤษใช้ว่า “Port” หรือ “Seaport ” หมายถึงอาณาบริเวณพื้นที่สำหรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่า มีการทอดสมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมระหว่างเรือกับชายฝั่ง เช่น การขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นสู่ฝั่ง หรือจากเรือลงเรือ หรืออาจกล่าวอย่างสั้น ๆ ว่า ท่าเรือ คือ อาณาบริเวณพื้นที่ที่มีการติดต่อกันระหว่างเรือกับชายฝั่ง (Ship/Shore interface)

2.    ท่าเรือจะประกอบด้วยพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นอย่างไร
ตอบ  มีลักษณะเป็นที่กำบังเรือ (Harbour) ทั้งลักษณะที่เป็นธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับเรือกับชายฝั่ง

3.    สิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับท่าเรือได้แก่
ตอบ  อู่เรือ (Dock) เขื่อนกันคลื่น (Breakwater) หมุดหรือหลักผูกเรือ (Dolphin) และบริเวณที่ให้เรือเข้าจอดเทียบท่า (Berth) ซึ่งท่าเรือแต่ละแห่งควรมีจำนวนท่าสำหรับเทียบเรือตามความเหมาะสม ขึ้นกับขีดความสามารถในการรองรับการขนส่งสินค้าของแต่ละท่าเรือ (Port Capacity) และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ (Costs) เพื่อให้กิจการท่าเรือได้รับผลประโยชน์สูงสุด

4.    หน้าที่ของท่าเรือ   ได้แก่
ตอบ
1. หน้าที่พื้นฐานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย (ฺBasic Function)
-    อำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเพื่อการค้าทางทะเล ทั้งในประเทศที่ท่าเรือนั้นตั้งอยู่และในประเทศเพื่อนบ้าน (ในกรณีที่เพื่อนบ้านไม่มีท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกของตัวเอง) และท่าเรือควรต้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ผ่านท่าด้วย
-    อำนวยความพร้อมกับเรือต่าง ๆ ที่เข้าผ่านท่าเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
-    อำนวยความสะดวกในการขนส่งทางบกโดยรถยนต์ รถไฟ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ
-    ทำหน้าที่เป็นเสมือนที่พักสำหรับเรือต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการขนถ่ายสินค้าหรือผู้โดยสาร ได้แก่ การซ่อมแซมเรือ ใช้ท่าเป็นอู่ต่อเรือหรือที่กำบังเรือ และจุดประสงค์กรณีฉุกเฉินอื่น ๆ
2. หน้าที่โดยธรรมชาติ (Natural Function)
-    ต้องให้ความปลอดภัยกับเรือต่าง ๆ เมื่อเข้ามาใกล้ เข้าเทียบท่า หรือออกจากท่า ทำให้เกิดความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายเรือและยานพาหนะทางน้ำอื่น ๆ ขณะที่อยู่ภายในท่า โดยรวมถึงความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินภายในอาณาบริเวณท่าเรือ มีการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. หน้าที่ตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและการเมือง (Local/Political Circumstances Function)
-    ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของรัฐบาล ในการบังคับใช้เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ ลูกเรือ และการควบคุมด้านมลพิษ
-    ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนเรือต่าง ๆ เช่น การยอมรับสิทธิที่เรือจะยกธงของรัฐทำหน้าที่ให้บริการด้านอุทกศาสตร์และแผนที่
-    รับผิดชอบกิจกรรมทางการค้าและทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่หลักของท่าเรือ เช่น การขนสินค้าขึ้นลงเรือโดยกรรมกรและการเก็บสินค้าในโรงเก็บ โครงการอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านทรัพย์สิน หรือ การบริการที่ปรึกษาต่าง ๆ
4. หน้าที่ตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและการเมือง (Local/Political Circumstances Function)
-    ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของรัฐบาล ในการบังคับใช้เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ ลูกเรือ และการควบคุมด้านมลพิษ
-    ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนเรือต่าง ๆ เช่น การยอมรับสิทธิที่เรือจะยกธงของรัฐทำหน้าที่ให้บริการด้านอุทกศาสตร์และแผนที่
-    รับผิดชอบกิจกรรมทางการค้าและทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่หลักของท่าเรือ เช่น การขนสินค้าขึ้นลงเรือโดยกรรมกรและการเก็บสินค้าในโรงเก็บ โครงการอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านทรัพย์สิน หรือ การบริการที่ปรึกษาต่าง ๆ
-    ทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิง และความพึงพอใจอื่น ๆ สำหรับบุคลากรในท่าเรือหรือรวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่นนั้นด้วย

5.    ลักษณะของท่าเรือมีกี่แบบ
ตอบ  รูปแบบท่าเรือโดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะคือ เป็นท่าเรือที่พัฒนาจากรูปแบบท่าที่เป็นธรรมชาติ (Natural Harbour Configuration) หรือท่าเรือที่ออกแบบก่อสร้างให้มีรูปแบบแตกต่างไปจากสภาพท่าที่มีอยู่ในธรรมชาติ (Artificial Harbour Configuration)

6.    โครงสร้างท่าเรือที่จะก่อสร้างขึ้นอยู่กับอะไร
ตอบ  การออกแบบเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน และชนิดหรือขนาดเรือที่จะเข้าเทียบท่าข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461
ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖

 
1. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เริ่มใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันใด

ตอบ   วันที่ ๑ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

2. “เจ้าท่า” หมายความว่า

ตอบ   อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี* หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี*มอบหมาย

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องใด

ตอบ
(๑) กำหนดแนวแม่น้ำลำคลองหรือทะเลอาณาเขตแห่งใดเป็นเขตท่าเรือและเขตจอดเรือ
(๒) กำหนดทางเดินเรือทั่วไปและทางเดินเรือในเขตท่าเรือนอกจากทางเดินเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพ ฯ
(๓) กำหนดแนวทะเลแห่งใดภายในน่านน้ำไทยเป็นเขตควบคุมการเดินเรือ

4. นายเรือต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเรือกำปั่นตามประเภทที่เจ้าท่าประกาศกำหนดลำใด เข้ามาในน่านน้ำไทย

ตอบ
(๑) แจ้งต่อเจ้าท่า
(๒) ชักธงสำหรับเรือนั้นขึ้นไว้ให้ปรากฏ
(๓) ติดตั้งและเปิดใช้โคมไฟตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น

5. เรือประเภทใดเมื่อเข้ามาในเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ำไทย นายเรือต้องรายงานการเข้ามาถึงต่อเจ้าท่าตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี*ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่จอดเรือเรียบร้อย

ตอบ  เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเล และเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป และเรือกำปั่นต่างประเทศ

6. เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป และเรือกำปั่นต่างประเทศที่เตรียมจะออกไปจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ำไทย นายเรือต้องชักธงลา (คือธงที่เรียกว่าบลูปีเตอร์) อย่างไร

ตอบ   ถ้าเรือกำหนดออกในเวลาบ่ายให้ชักธงขึ้นในเวลาเช้า ถ้าเรือกำหนดออกในเวลาเช้าให้ชักธงขึ้นในเวลาบ่ายของวันก่อน

7. เรือกำปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเมืองท่าของประเทศไทย ซึ่งมิได้กำหนดเป็นเขตท่าเรือ นายเรือต้องรายงานการเข้ามาหรือออกไปต่อเจ้าท่าภายในเวลาเท่าใด

ตอบ   24  ชั่วโมงนับแต่เรือเข้ามาหรือก่อนเรือออกไป และต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าท่า

8. เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ำไทย นายเรือต้องแจ้งกำหนดออกเรือต่อเจ้าท่าก่อนออกเรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเท่าใด

ตอบ   ไม่น้อยกว่า   6  ชั่วโมง   เพื่อให้เจ้าท่าตรวจสอบว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เสียก่อน เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงอนุญาตให้ออกเรือได้

9. นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนเข้าไปในเขตควบคุมการเดินเรือ ต้องระวางโทษปรับเท่าใด

ตอบ   ตั้งแต่  2,000  บาท ถึง 10,000  บาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ มีกำหนดไม่เกิน  6  เดือน

10. นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ถูกยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือต้องระวางโทษปรับเท่าใด

ตอบ     ต้องระวางโทษปรับ  10,000  บาทข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461
1.             กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเปลี่ยนชื่อใหม่คือข้อใด
ก.      กรมเจ้าท่า                                     
ข.      การขนส่งทางน้ำกรมเจ้าท่า
ค. กรมท่าเรือ     
ง. พาณิชยราชนาวี

2.             เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็น กรมเจ้าท่า เมื่อปี พ.ศ. ใด
ก.      พ.ศ.  2551                                   
ข.      พ.ศ.  2552     
ค.  พ.ศ.  2553                             
ง.  พ.ศ.  2554

3.             ข้อใดคืออธิบดีกรมเจ้าท่า
ก.      นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ                             
ข.      เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์           
ค. นายณัฐ จับใจ                 
ง. นายพงษ์วรรณ จารุเดชา

4.             ข้อใดคือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
ก.      สำนักงานเลขานุการกรม
ข.      กองกิจการระหว่างประเทศ
ค.      ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ง.       กองมาตรฐานคนประจำเรือ

5.             ข้อใดคือเรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย
ก.      เรือกำปั่น                                       
ข.      เรือโป๊ะ           
ค.เรือเล็ก                             
ง. เรือกล

6.             ข้อใดคือเรือโดยสาร
ก.      เรือที่ใช้ในการลำเลียงทหาร
ข.      เรือที่ใช้สำหรับหาความสำราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬา
ค.      เรือที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำ
ง.       เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 12 คน

7.             เจ้าพนักงานตรวจเรือ  ได้รับการแต่งตั่งจากส่วนใด
ก.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข.      เลขาธิการกระทรวงคมนาคม
ค.      อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ง.      รองอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

8.             ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทยในเมื่อใด
ก.      ผ่านเรือรบไทยหรือเรือรบต่างประเทศ
ข.      ขณะเรือเข้าหรือออกจากเมืองท่าไทย และเมืองท่าต่างประเทศ
ค.      ขณะเรืออยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา จนถึงเวลาอาทิตย์ตก
ง.       ถูกทุกข้อ

9.             ข้อใดคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ก.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข.      นายกรัฐมนตรี
ค.      ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ง.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

10.      คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก.      6  ปี                                                               
ข.      4  ปี         
ค. 3  ปี                                                       
ง. 2  ปี

11.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล
ก.      การขนส่งของโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ
ข.      การขนส่งคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ
ค.      การขนส่งของหรือคนโดยสารจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
ง.       การขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่1,000ตันกรอสขึ้นไป

12.      ข้อใดคือผู้ที่มีอำนาจออกกฎการถือท้ายและการเดินเรือ
ก.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ค.      ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ง.       นายกรัฐมนตรี

13.      ข้อใดที่กำหนดแบบคำสั่งการกักเรือ
ก.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ง.       ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

14.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาการขนส่งของทางทะเล
ก.      ผู้ส่งของบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ขนส่งในสัญญารับขนของทางทะเล
ข.      ใบตราส่งเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเป็นหลักฐาน
ค.      สัญญาที่ผู้ขนส่งรับขนของทางทะเลจากท่าหรือที่ในประเทศหนึ่งไปยังท่าหรือที่ในอีกประเทศหนึ่ง
ง.       ในการจัดส่งของไม่มีการคิดค่าระวาง

15.      เมื่อได้บรรทุกของลงเรือเสร็จแล้วต้องออกใบตราส่งชนิดใด
ก.      ส่งสินค้าตามคำสั่ง                     
ข.      ทำการจัดส่งสินค้า       
ค.  บรรทุกแล้ว               
ง. รับสินค้าEdentotti

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2


พอดีมีน้องกำลังหาอยุ่พอดีเลยอะครับ