ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: #เอกสารแนวข้อสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครสอบ 41 อัตรา 8-30 กย. 2557  (อ่าน 982 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ข้อสอบดีดี

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 461หน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 41 อัตรา

วันเวลารับสมัคร :
ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 กันยายน 2557

ตำแหน่ง :
1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57201)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5602208
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต / วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต /อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกล


2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57202)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5603208 ,5603209
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์


3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57203)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ จำนวน 1อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5603210
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ /การผลิตพืช/พืชสวน

4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57204)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา เลขที่อัตรา 5603212
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ทำงานห้องปฏิบัติการ

5. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57205)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท จำนวน 1อัตรา เลขที่อัตรา 5603213
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์/ เคมี / เคมีวิเคราะห์
2. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57206)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท จำนวน 1อัตรา เลขที่อัตรา 5603214
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์/ เทคโนโลยีชีวภาพ / จุลชีววิทยา
2. ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการผลิตจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57207)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท จำนวน 1อัตรา เลขที่อัตรา 5603215
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
2. หากสามารถผสมเทียมสัตว์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57208)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5704212 , 5704213 , 5704215
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ

9. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57209)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5704214
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

10. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57210)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5704216
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ด้านงานประดิษฐ์สร้างสรรค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11.  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57211)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5704219
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ ด้านการซักอบรีดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12.  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57212)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5704220
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

13. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57213)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5704223
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ

14. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57214)
หน่วยงานที่บรรจุสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5607218
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี ทางด้านฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
2. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

15. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57215)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5708213 , 5708214
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. หากมีประสบการทางด้าน การควบคุมการทดลองทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57216)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5708215
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

17.  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57217)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5708216
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

18. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57218)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5708221, 5708222
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีปฏิบัติการและวัสดุ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมวัสดุ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง


19. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57219)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5708226
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
2. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไม่น้อยกว่า 1 ปี

20. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57220)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5708227
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร / วิศวกรรมเกษตร


21.  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57221)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5708228
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอาหาร /วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ /วิศวกรรมอุตสาหการ

22. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) (รหัสตำแหน่ง 57222)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5708229 , 5708230
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิทยาศาสตรบัณฑิต / ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ / สารสนเทศ / ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิคส์หรือโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

23. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ห้องปฏิบัติการดนตรีและระบบแสงเสียง) (รหัสตำแหน่ง 57223)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5709211
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านดนตรีไทยหรือสากล
2. มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องดนตรีทุกประเภท เทคนิคระบบแสงและเสียงในการแสดง

24.  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์) (รหัสตำแหน่ง 57224)
หน่วยงานที่บรรจุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5709212
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านนาฏศิลป์ หรือการแสดง
2. มีประสบการณ์ในการแต่งกายละครไทยตามสัญชาติ

25.  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร(รหัสตำแหน่ง 57225)
หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง (งานพิพิธภัณฑ์บัว) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5716218
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการผลิตพืช/พืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช

26. ตำแหน่ง สถาปนิก(รหัสตำแหน่ง 57226)
หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5416204
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่น้อยกว่าระดับภาคีสถาปนิก

27. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รหัสตำแหน่ง 57227)
หน่วยงานที่บรรจุ กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5718214
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานด้านนโยบายและแผน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


28. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รหัสตำแหน่ง 57228)
หน่วยงานที่บรรจุ กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5718215
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ/แผนงาน/การประมวลผลทางสถิติและนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์แผนงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาและวางแผนการปฏิบัติการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รหัสตำแหน่ง 57229)
หน่วยงานที่บรรจุ กองนโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5718217, 5718218
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม SPSS หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่เกี่ยวข้อง การแปลผลในทางสถิติและสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ หรืองานวิจัยสถาบัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

30. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (รหัสตำแหน่ง 57230)
หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 22,750 บาท เลขที่อัตรา 5613209
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- คุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกแขนง) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านการเขียนโครงการฝึกอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

31.  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (รหัสตำแหน่ง 57231)
หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 22,750 บาท เลขที่อัตรา 5613210
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- คุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกแขนง) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ถ้ามีประสบการณ์การการจัดทำข้อมูล วิเคราะห์เชิงปริมาณ กราฟ รูปภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


32.  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (รหัสตำแหน่ง 57232)
หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 22,750 บาท เลขที่อัตรา 5613211
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- คุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกแขนง) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการให้บริการงานวิจัย หรือการบริหารจัดการความรู้ผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด และการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

33. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รหัสตำแหน่ง 57233)
หน่วยงานที่บรรจุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อัตรา 5614227 , 5614228
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา ที่มีโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/082557/1410309187.pdfวิธีสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.และเวลา 13.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4913-18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :
วันที่ 13 ตุลาคม 2557


 
@@@เรามีจำหน่ายไฟล์ เอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของแต่ละตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 

การจัดจำหน่าย 2 รูปแบบ คือ
1. ไฟล์เอกสาร PDF ---- ราคา 399 บาท (สามารถเปิดอ่านหรือนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย จัดส่งทาง E-mail)
2. พิมพ์เป็นหนังสือ ----- ราคา 999 บาท (พิมพ์เป็นหนังสือ จัดส่งทาง EMS)

                               
 


@@@ แนวข้อสอบที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ตามตำแหน่ง มีดังนี้ @@@
                           
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office
- ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)


สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ : นางสาว พรรณทิพย์ โกศลกาญจน์
โทร       : 092-8029077
Line ID  : 0928029077
E-mail    : isisstudio@gmail.com

Facebook  : https://www.facebook.com/korsobdd
ขั้นตอนที่1 - กรุณาชำระเงินที่ :
ธนาคารกสิกรไทย - สาขา โลตัส ภูเก็ต ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ โกศลกาญจน์ เลขบัญชี 590-2-00302-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ - สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ โกศลกาญจน์ เลขบัญชี 817-2-44125-3

ขั้นตอนที่2 - แจ้งรายละเอียด :
1. ส่งสลิปหลักฐานการโอน (ทาง Line ,Phone Message ,Email)
2. แจ้งตำแหน่ง ,หน่วยงาน (ที่ต้องการเอกสารแนวข้อสอบ)
3. แจ้ง Email ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ขั้นตอนที่3 - รอรับเอกสาร :
1. เอกสารแนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
2. กรุณาตรวจสอบที่กล่องขาเข้า และ อีเมลล์ขยะด้วยค่ะ
3. หากยังไม่ได้รับในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อกลับ 092-8029077 หรือ email ได้เลยค่ะ@@@###เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ก็ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบ และขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ###@@@


ข้อสอบดีดี

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 461
แนวข้อสอบ  พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
**********************

1.     ASEAN  หมายถึงอะไร
ตอบ   สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.     ASEAN   ย่อมาจาก
ตอบ     Association of  Southeast  Asian  Nations

3.     อาเซียน เป็นองค์กรที่ถือกำเนิดตามปฏิญญากรุงเทพ ฯ ของผู้นาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ประเทศใดบ้าง
ตอบ    อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย

4.    ประเทศใดได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน  ลาดับที่ 6 ในปี พ.ศ.2527
ตอบ   บรูไนดารุสซาลาม

5.    ประเทศใดได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน  ลาดับที่ 7ในปี พ.ศ.2527
ตอบ   ลาวกับพม่า

6.    ประเทศใดได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน  เป็นลำดับสุดท้ายในปี พ.ศ.2542
ตอบ   กัมพูชา

7.    ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมดกี่ประเทศ    อะไรบ้าง
ตอบ   ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

8.    ASEAN  Economic  Community    คือ
ตอบ   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

9.    ASEAN  Economic  Community    ย่อได้ว่าอย่างไร
ตอบ   AEC

10.    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    หมายถึง
ตอบ    การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาเซียให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี

11.    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้านหลักคืออะไร
ตอบ       
1)การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรี
2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมกรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ((การขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นต้น
3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก โดยการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการริเริ่มการรวมกลุ่มของอาเซียน เป็นต้น
4) การบูรณาการการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีต่อประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและจำหน่าย เป็นต้น

12.    ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ภายใน ปี พ.ศ.ใด
ตอบ    พ.ศ.2558

13.    การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะเริ่มในปี ค.ศ.2015 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ใน 7 สาขาด้วยกันคือสาขาใดบ้าง
ตอบ   วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี

14.    การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบ เสาหลัก จำนวนเท่าใด อะไรบ้าง
ตอบ    เมื่อปี 2546 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมความมั่นคง    เดิมกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558

15.    ASEAN Charter  คืออะไร
ตอบ    การจัดทำปฏิญญาอาเซียน

16.    เสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )  จัดตั้งขึ้นภายในปีใด
ตอบ   ภายในปี   2558