ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: #เอกสารแนวข้อสอบ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) TOT เปิดรับพนักงานด้านช่าง 300 อัตราทั่วประเทศ 2557  (อ่าน 3658 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461หน่วยงาน :
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT เปิดรับสมัครพนักงาน 300 อัตราทั่วประเทศ - สมัครงาน บริษัท tot 2557


ตำแหน่ง :
โครงการ งานด้านช่าง 300 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
สวัสดิการ ประกันสังคม
 
คุณสมบัติ
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ่านวน 22 คน และไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 278 คน และผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอที โครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access หรือผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอที ด้านช่างอย่างน้อย 1 ด้าน (Fiber, ADSL, Wifi, Wi net ฯลฯ) จากสถาบันวิชาการทีโอที
3. มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานติดตั้ง ตรวจแก้โทรศัพท์พื้นฐาน
4. มีความคิดริเริ่ม และสามารถวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะหน้าตามสภาวะแวดล้อมที เกิดเหตุการณ์ของปัญหาได้อย่างรอบคอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที ดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
6. ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก เว้นแต่ความผิดที กระท่าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ที ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
8. ไม่เป็นบุคคลที พฤติกรรมเกี ยงข้องกับสารเสพติดให้โทษ
9. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
10. เพศชายต้องพ้นภาระจากการเกรณฑ์ทหารแล้ว
 
หน้าที่งาน
งานด้านช่าง เกี่ยวกับงานสร้าง ติดตั้งย้ายรื้อถอน ตรวจแก้และบ่ารุงรักษาข่ายสายโทรศัพท์ ระบบสื่อสัญญาณ วางสายตัดต่อบ่ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสงและงานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย


ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร http://www.tot-os.co.th/uploadfile/2014-05-20_090343.pdf
สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ ของ บริษัท TOT http://www.tot-os.co.th/index2.html
 
@@@เรามีจำหน่ายไฟล์ เอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของแต่ละตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 

การจัดจำหน่าย 2 รูปแบบ คือ
1. ไฟล์เอกสาร PDF ---- ราคา 399 บาท (สามารถเปิดอ่านหรือนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย จัดส่งทาง E-mail)
2. พิมพ์เป็นหนังสือ ----- ราคา 999 บาท (พิมพ์เป็นหนังสือ จัดส่งทาง EMS)

                               
 


@@@ แนวข้อสอบที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ตามตำแหน่ง มีดังนี้ @@@
                           
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ทีโอที
- ตัวอย่างข้อสอบเก่า TOT ข้อเขียน

 (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- กลุ่มงานวิศวกรรม TOT
- กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า (ประชาสัมพันธ์)
- กลุ่มงานบัญชีการเงิน งบประมาณ
- กลุ่มงานช่างโทรคมนาคม
- กลุ่มงานกฏหมาย(งานกฏหมายภาษี)
- กลุ่มงานกฏหมาย(งานคดีโทรคมนาคม)
- กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า(งานบริการด้านเทคนิค)
- กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
- พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
- กลุ่มงานวิศวกรรม EG/CG
- กลุ่มงานขายและบริการลูกค้า SA
- กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์  EC/CO
- กลุ่มงานกฏหมาย (LO)
- กลุ่มงานช่าง (TC)

สอบตำแหน่งใด สามารถระบุได้
กลุ่มช่างและฝ่ายต่างๆ
- งานด้านช่าง ส่วนระบบบำรุงรักษากลางนครหลวง ที่ 1 
- วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ 
- งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอก ที่ 1.1
- งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร ที่ 1.1   
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.1 
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.2   
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.3     
- งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอก ที่ 1.2   
- งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร ที่ 1.2   
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.1   
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.2   
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.3     
- งานด้านช่าง ส่วนอำนวยการฝ่าย ที่ 1.2   

งานต่างๆ ฝ่ายต่างๆ ระบุได้
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานระบบฐานข้อมูล
- งานพัฒนาระบบงาน
- งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- งานระบบโครงข่ายปลายทาง
- งานควบคุมการติดตั้ง ตรวจแก้อุปกรณ์ปลายทาง
- งานระบบเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก
- งานระบบสื่อสัญญาณโครงข่ายหลัก
- งานทราฟฟิค
- งานกำกับดูแลโครงข่ายและบริการ
- งานกำลังและระบบปรับอากาศ
- งานขายและการบริการด้านเทคนิค
- งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- งานขาย
- งานการตลาด
- งานขายและบริการ
- งานจัดเก็บเงินและใบแจ้งหนี้
- งานสนับสนุนการขายและบริการลูกค้า
- งานธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์
- งานการเงินและการบัญชี
- งานการบัญชี
- งานงบประมาณ
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานกฏหมาย
- งานสัญญาและปรึกษาแนะนำ

สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ : นางสาว พรรณทิพย์ โกศลกาญจน์
โทร       : 092-8029077
Line ID  : 0928029077
E-mail    : isisstudio@gmail.com

Facebook  : https://www.facebook.com/sheetthaibook?ref=hl

กรุณาชำระเงินที่ :
ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ภูเก็ต ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ โกศลกาญจน์ เลขบัญชี 590-2-00302-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพย์ โกศลกาญจน์ เลขบัญชี 817-2-44125-3


******โอนเงินแล้วแจ้งรายละเอียดทาง LINE, SMS, EMAIL******
สิ่งที่ต้องแจ้ง
1.เวลาที่โอน (ดูจากสลิปธนาคาร)
2.แนวข้อสอบที่สั่งซื้อและตำแหน่ง
3.EMAIL หรือ ชื่อที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ


ข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
(กรุณาตรวจสอบที่กล่องขาเข้า และ อีเมลล์ขยะด้วยค่ะ)
***หากยังไม่ได้รับในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อกลับ 092-8029077 หรือ email ได้เลยค่ะ***

@@@###เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ก็ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบ และขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ###@@@


ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461
แนวข้อสอบ ทีโอที tot 2557 ทุกตำแหน่ง
**********************


1. ให้อธิบายเกี่ยวกับว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับ TOT บ้าง บริการของ  TOT มีอะไรบ้าง 
2.ให้อธิบายคำว่า service mind 
3.ขั้นตอนกระบวนการร้องเรียน ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง
4.GCC คืออะไร อธิบายบทบาทหน้าที่มาอย่างสังเขป
5. กทช. คืออะไร อธิบายมา
6. สทบ. คืออะไร อธิบายมา
7. สคบ. คืออะไร อธิบายมา


ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความสามารถทางด้านเหตุผล
ข้อ 1-5 พิจารณาเลือกคำที่เข้าพวกกับกลุ่มที่กำหนดให้

1. ฟุต เมตร หลา ........................
1) วา 2) กรัม
3) ลิตร 4) กิโลกรัม
ตอบ 1 ฟุต เมตร หลา และวา เป็นมาตรการวัด แต่ กรัม ลิตร กิโลกรัมเป็นมาตราการชั่งตวง

2. น้อยหน่า แตงโม มะละกอ ....................
1) มะพร้าว 2) ขนุน
3) เงาะ 4) สับปะรด
ตอบ 2 ขนุนเป็นผลไม้ประเภทเดียวกัน น้อยหน่า แตงโม มะละกอ เนื่องจากใช้เกณฑ์ผลไม้ที่มีเมล็ดภายในมากกว่า 1

3. พริก กระเทียม หัวหอม............................
1) ผักกาดขาว 2) แตงกวา
3) มะเขือเทศ 4) ตะไคร้
ตอบ 4 พริก กระเทียม หัวหอม ตะไคร้ เป็นพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ

4. ฆ้อง กลอง ขิม .........................
1) ฉิ่ง 2) กรับ
3) ระนาด 4) ฉาบ
ตอบ 3 ฆ้อง กลอง ขิม ระนาด เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นโดยใช้ไม้ตี 1), 2) และ 4) เล่นโดยใช้ตัวเครื่องดนตรีตีกันเอง

5. โต๊ะ เตียง เก้าอี้............................
1) ตู้ 2) ตั่ง
3) กล่อง 4) ลิ้นชัก
ตอบ 2<<ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าของ บมจ.ทีโอที >>

67. จากคำสนทนาข้างต้นนี้ ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด
ก. ไม่เห็นด้วยกับ ก. ข. คิดว่า ข. ไม่เชื่อในคำพูดของตน
ค. คิดว่ามีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่าปีก่อนๆ ง. เชื่อรายงานของตำรวจ
จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. คิดว่า ข. ไม่เชื่อในคำพูดของตน

68. หาก ข. ทราบข้อมูลแล้วว่าสงกรานต์ปีนี้ อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ทำไม ข. จึงพูดว่า “ฉันว่าไม่จริง”
ก. จังหวัดเราไม่เหมือนจังหวัดอื่น ข. อุบัติเหตุในจังหวัดเรามักรุนแรงมาก
ค. ไม่เห็นด้วยกับรายงานของตำรวจ ง. ต้องการจะหาเรื่องโต้แย้งกับ ก.
จ. ไม่มีข้อใดถูก ตอบ ค. ไม่เห็นด้วยกับรายงานของตำรวจ
69. ท่านคิดว่า ประเด็นที่จะต้องทำความกระจ่างก่อนอื่นในการพูดคุยกันข้างต้นนี้คืออะไร
ก. ก. พูดถูกหรือไม่ ข. ทำไม ข. จึงไม่เห็นด้วยกับ ก.
ค. ทำไม ก. จึงพูหว่าฉันไม่ได้โกหก ง. ที่ ข. พูดว่าไม่จริงนั้น อะไรไม่จริง
จ. ไม่มีข้อใดถูก ตอบ ง. ที่ ข. พูดว่าไม่จริงนั้น อะไรไม่จริง

70. ท่านคิดว่า ข. มีความเข้าใจเป็นอย่างไร
ก. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงในจังหวัดเรามีไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ข. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำงานอย่างหนัก
ค. การทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่อาจไม่ช่วยลดอุบัติเหตุ
ง. เป็นไปได้ ทั้ง 1 และ 2
จ. เป็นไปได้ทั้ง 1 2 และ 3
ตอบ ก. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงในจังหวัดเรามีไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
<<ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าของ TOT>>

1. ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. อลงกรณ์ ของสูง ข. อนาทร เอื้ออาทร
ก. อารักษ์ มหาดเล็ก ง. อาภรณ์ เครื่องประดับ
ก. อลงกต ดอกบัว
ตอบ ง. อาภรณ์ เครื่องประดับ

2. ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. ตระหนัก หยั่งรู้ ข. บริบท บทนำ
ข. พรหมวิหาร ศาลพระพรม ง. สำนึก รู้สึกตัว
จ. สำนึก สารภาพ
ตอบ ง. สำนึก รู้สึกตัว

3. TOT ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ค. 25 กุมภาพันธ์ 2497
ข. 24 กุมภาพันธ์ 2497 ง. 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
ตอบ ข. 24 กุมภาพันธ์ 2497

4. TOT เป็นหน่วยงานประเภทใด
ก. เอกชน ค. รัฐวิสาหกิจ
ข. รัฐบาล ง. หน่วยงานอิสระ
ตอบ ค. รัฐวิสาหกิจ

5. สายด่วน TOT คือหมายเลขใด
ก. 1500 ค. 1200
ข. 1100 ง. 1130
ตอบ ข. 1100

6. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ TOT
ก. เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการเป็นผู้นำธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
ข. เป็นองค์กรกำกับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัย
ค. มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า
ง. มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและสาธารณชนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตอบ ง. มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติที่สนองตอบต่อความต้องการของ
ลูกค้าและสาธารณชนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

7. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของ TOT
ก. ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ข. ให้ความมั่นใจด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคงของชาติ
ค. ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ง. เป็นพันธกิจของ TOT ทุกข้อ
ตอบ ง. เป็นพันธกิจของ TOT ทุกข้อ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 14, 2014, 03:20:52 pm โดย ข้อสอบดีดี »

ข้อสอบดีดี

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 461
**********************************************************************

เอกสารแนวข้อสอบบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOT OS (TOT Outsourcing Services Company Limited)

คำถาม จงอธิบายระบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระบบวิทยุประเภทต่างๆ โดย ไม่มีผู้แต่ง
           จุดประสงค์ของการใช้ระบบวิทยุก็คือ การส่งข้อมูลหรือข่าวสารระหว่างจุดสองจุดที่ไม่มีสายตัวนำต่อเชื่อมกัน การส่งสัญญาณข้อมูลโดยคลื่นวิทยุนั้นจำเป็นจะต้องใช้ตัวพา (Carrier) โดยที่สัญญาณข้อมูลจะขี่บนตัวพาไป ตัวพามักจะใช้สัญญาณรูปไซน์ (sinusoidal signal) ซึ่งเขียนได้เป็น Asin (2pฆt+q) โดยที่ Aคือ แอมปลิจูดบอกถึงความแรงของสัญญาณ ฆ เป็นความถี่และ q คือ เฟส (phase) ขบวนการที่ทำให้ข้อมูลขี่บนตัวพานั้นเรียกว่า มอดดูเลชั่น (modulation) หรือการมอดดูเลต ซึ่งกระทำได้สามวิธีคือมอดดูเลชั่นบนแอมปลิจูด (Amplitude Modulation) หรือเอเอ็ม (AM) มอดดูเลชั่นบนความถี่ (Frequency Modulation) หรือเอฟเอ็ม (FM) และมอดดูเลชั่นบนเฟส (Phase Modulation) หรือพีเอ็ม (PM) ในระบบเอเอ็มนั้น สัญญาณข้อมูล จะขี่บนแอมปลิจูดของตัวพา กล่าวคือ แอมปลิจูดของตัวพาจะมีค่าเปลี่ยนไปตามค่าของสัญญาณข้อมูลและในระบบเอฟเอ็มนั้น สัญญาณข้อมูลจะขี่ไปบนความถี่ของตัวพา กล่าวคือ ความถี่ของตัวพาจะมีค่าแปรเปลี่ยนไปตามค่าของสัญญาณข้อมูล ส่วนระบบพีเอ็มนั้นเฟสของตัวพาจะแปรเปลี่ยนตามค่าของสัญญาณข้อมูล ระบบเอฟเอ็มและพีเอ็มมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความถี่และเฟสมีความเกี่ยวข้องกัน
           สถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จะใช้ความถี่ของตัวพาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณรบกวนกัน เมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงประกาศว่ากระจายเสียงด้วยความถี่ 89.5 เมกะเฮิรตซ์ หมายความว่า ตัวพานั้นใช้ความถี่ 89.5 เมกะเฮิรตซ์ วิทยุกระจายเสียงปัจจุบันจะเป็นแบบเอเอ็มหรือเอฟเอ็ม

ระบบเอเอ็ม ระบบเอฟเอ็ม
          เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มและเอฟเอ็มนั้น ประกอบด้วยส่วนที่เป็นมอดดูเลเตอร์ ซึ่งเป็นวงจรที่นำเอาสัญญาณข้อมูลไปมอดดูเลตตัวพาผลที่ได้จะเป็นสัญญาณเอเอ็มหรือเอฟเอ็ม ที่มีความถี่ศูนย์กลางอยู่ที่ความถี่ของตัวพา หลังจากนั้นจะถูกขยายให้มีกำลังสูงเท่าที่ต้องการ แล้วจึงส่งสัญญาณไปยังเสาอากาศเพื่อให้แผ่กระจายเป็นคลื่นวิทยุออกไป เครื่องรับวิทยุ เอเอ็มและเอฟเอ็มที่มีขายในท้องตลาดจะเป็นเครื่องรับที่เรียกว่า ระบบซูเปอร์เฮตเทอโรไดน์ (superheterodyne) โดยมีหลักการทำงานอย่างคร่าวๆ ดังต่อไปนี้
          ส่วนแรกของเครื่องรับคือ เสาอากาศ ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงคลื่นวิทยุ เป็นสัญญาณไฟฟ้าปกติสัญญาณนี้จะอ่อนมาก สัญญาณที่ได้รับจะอ่อนลงถ้าระยะทางจากเครื่องส่งเพิ่มขึ้น เสาอากาศนี้จะรับคลื่นวิทยุจำนวนมากมายที่อยู่ในอากาศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีการกรองเอาสัญญาณที่ไม่ต้องการออก เพื่อที่เครื่องรับจะได้เลือกเฉพาะสถานีวิทยุที่ต้องการ
           วิธีการกรองจะใช้เทคนิคที่ขยับความถี่ของสถานีที่ต้องการไปยังความถี่ที่คงตัวค่าหนึ่ง ความถี่คงตัวนี้เรียกว่า ความถี่ไอเอฟ (IF ย่อมาจาก intermediate frequency) ระบบเอเอ็มจะใช้ความถี่ 455 กิโลเฮิรตซ์ และระบบเอฟเอ็มจะใช้ความถี่ 10.7 เมกะเฮิรตซ์ แล้วจึงผ่านวงจรกรองหรือฟิลเตอร์ที่ปล่อยให้ความถี่ไอเอฟและใกล้เคียงผ่านได้เท่านั้น วงจรกรองนี้เรียกว่าไอเอฟฟิลเตอร์ วงจรที่ทำหน้าที่ขยับความถี่นั้นเรียกว่า วงจรมิกเซอร์ (mixer) ซึ่งทำการคูณสัญญาณที่รับเข้ามากับสัญญาณไซน์ที่สร้างขึ้นในเครื่องรับ ความถี่ของสัญญาณไซน์จะมีค่าเท่ากับความถี่ของสถานีที่ต้องการ บวกกับ 455 กิโลเฮิรตซ์ (หรือ 10.7 เมกะเฮิรตซ์ กรณีเป็นเอฟเอ็ม) ดังเช่น ถ้าต้องการรับสถานีวิทยุเอเอ็มความถี่ ๖๕๐ กิโลเฮิรตซ์ ผู้ฟังก็จะปรับปุ่มเลือกสถานีบนเครื่องรับจนหน้าปัดบอกว่า 650 กิโลเฮิรตซ์ ปุ่มนี้เองจะไปเปลี่ยนความถี่ของวงจรกำเนิดสัญญาณไซน์ ให้สร้างความถี่ที่ 650 + 455 = 1,105 กิโลเฮิรตซ์ วงจรมิกเซอร์จะทำหน้าที่คูณสัญญาณความถี่ 1,105 กิโลเฮิรตซ์ กับสัญญาณที่เข้ามาจากเสาอากาศผลของการคูณสองสัญญาณเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดสัญญาณสองสัญญาณ สัญญาณที่หนึ่งจะมีความถี่เท่ากับผลต่างของความถี่ของสัญญาณทั้งสอง สัญญาณที่สองจะมีความถี่เท่ากับผลบวกของความถี่ของสัญญาณทั้งสอง
           เนื่องจากสัญญาณจากเสาอากาศมีมากมายผลของวงจรมิกเซอร์ก็มีสัญญาณมากมายเช่นเดียวกัน แต่สัญญาณส่วนมากจะไม่สามารถผ่านไอเอฟฟิลเตอร์ สัญญาณของสถานีที่ผ่านได้ก็คือสถานีที่มีความถี่เท่ากับผลต่างของความถี่ของสัญญาณไซน์ และความถี่ไอเอฟ ในกรณีของตัวอย่างที่กล่าวไว้ สัญญาณไซน์มีความถี่ 1,105 กิโลเฮิรตซ์ ดังนั้น สถานีที่ผ่านไอเอฟฟิลเตอร์ ได้นั้น จะต้องมีความถี่ของตัวพาเท่ากับ 1,105 - 455 = 650 กิโลเฮิรตซ์
           เมื่อผ่านไอเอฟฟิลเตอร์แล้วก็จะมีวงจรขยายสัญญาณไอเอฟ แล้วจึงผ่านวงจรดีมอดดูเลเตอร์ (demodulator) ซึ่งทำหน้าที่ดึงเอาสัญญาณข้อมูลที่ขี่บนแอมปลิจูด (หรือสัญญาณข้อมูลที่ขี่บนความถี่ในกรณีของเอฟเอ็ม) ออกมา เมื่อได้แล้วก็จะผ่านวงจรขยายให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นตามที่ต้องการเพื่อจะไปขับลำโพง กลายเป็นเสียงหรือดนตรีออกมาการปรับปุ่มบนเครื่องรับวิทยุให้ดังมากดังน้อย ก็คือการปรับกำลังขยายของวงจรขยายนั่นเอง ความถี่ที่ใช้ในการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม อยู่ในช่วง 526.5 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 1,606.5 กิโลเฮิรตซ์ ส่วนระบบเอฟเอ็มใช้ความถี่ในช่วง 87 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์
           สัญญาณที่มอดดูเลตแบบเอฟเอ็มมีคุณภาพดีกว่าแบบเอเอ็ม เพราะว่า ระบบเอฟเอ็มสามารถกำจัดสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าระบบเอเอ็ม แต่ว่าสัญญาณเอฟเอ็มต้องใช้ช่องความถี่ที่กว้างกว่าทำให้การจัดสรรความถี่ให้กับสถานีทำได้น้อยรายกว่าการใช้ระบบเอเอ็ม

คลื่นสั้น
          นอกเหนือจากการกระจายเสียงระบบเอเอ็มและเอฟเอ็มแล้ว ยังมีการกระจายเสียงวิทยุที่เรียกว่า คลื่นสั้น (short wave หรือ SW) ซึ่งมักจะเหมาะกับผู้ฟังที่อยู่ห่างไกล เช่น ข้ามประเทศดังเช่น ในประเทศไทยอาจรับสถานีกระจายเสียงคลื่นสั้นจากประเทศอังกฤษ ความถี่ของวิทยุในแถบคลื่นสั้นจะอยู่ในช่วงประมาณ 2 เมกะเฮิรตซ์ถึง 23 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นวิทยุสามารถแพร่ได้โดยการสะท้อนจากชั้นบรรยากาศจึงสามารถกระจายเสียงระยะไกลได้ วิธีการมอดดูเลตของการกระจายเสียงคลื่นสั้นนั้นก็ใช้การมอดดูเลตแบบเอเอ็ม


เอกสารแนวข้อสอบบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOT OS (TOT Outsourcing Services Company Limited)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์


1.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ฮาร์ตแวร์ของคอมพิวเตอร์
ก. Monitor
ข.  Key board
ค. Moses
ง. Operating system

ตอบข้อ ง . Operating system คือระบบปฏิบัติการเป็นซอฟแวร์ที่สำคัญที่สุดคือระบบปฏิบัติการ (Operating system) ซึ่งแปลงคำสั่งให้เป็นภาษาที่ฮาร์ดแวร์เข้าใจ และทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้

2. ข้อใดอธิบายถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ไอคอน (icon)
ก.ซอฟแวร์ที่ใช้ปรับปรุงหน้าจอคอมพิวเตอร์
ข. ฮาร์ดแวร์ที่ติดอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลถาวรของเครื่องคอมพิวเตอร์
ค. โปรแกรมแอนตี้ไวรัส
ง. รูปภาพเล็กๆที่เห็นบนเดสท๊อป

ตอบข้อ ง. รูปภาพเล็กๆที่เห็นบนเดสท๊อป (หน้าจอคอมพิวเตอร์) ซึ่งสามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือทำงานต่างๆได้ด้วยไอคอนเหล่นนี้ โดยวางตัวชี้เมาส์ไว้ที่ไอคอนที่ต้องการจะเปิด แล้วดับเบิลคลิกด้วยปุ่มซ้ายของเมาส์

3. ข้อใดผิด
ก. ไอคอน The start Button เป็นปุ่มเริ่มต้นสำหรับงานส่วนใหญ่บนคอมพิวเตอร์ เช่น เปิดโปรแกรม
ข. ไอคอน My Computer จะแสดงข้อมูลชื่อผู้ที่อนุญาตให้ใช้งานตามที่ตั้งไว้
ค. ไอคอน My Document ใช้เปิดโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับเก็บไฟล์ที่สร้างไว้
ง. ไอคอน Recycle Bin เป็นถังขยะที่เก็บไฟล์หลังจากเราลบไฟล์นั้นทิ้ง เราสามารถทำลายหรือเรียกกลับไฟล์มาใช้ใหม่ได้ในกรณีที่ลบผิด

ตอบข้อ ข. ไอคอน My Computer จะเป็นส่วนประกอบต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ช่องใส่ดิสก์และเครื่องพิมพ์

4. ข้อใดผิด
ก. ฮาร์ดดิสก์ เนื้อที่ทีหน่วยเป็น “ บิต ”(bit) “ ไบต์ ”(byte)
ข. บิตเป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด แปดบิตรวมเป็นหนึ่งไบต์
ค. หนึ่งกิโลไบท์ (kb) เท่ากับ 1,024 ไบต์
ง. หนึ่งเมกะไบท์ (Gb) เท่ากับ 1,024 กิกะไบต์

ตอบข้อ ง. หนึ่งเมกะไบท์ (Gb) เท่ากับ 1,024 กิกะไบต์

5. แถบตามแนวนอนด้านล่างของจอภาพเรียกว่า อะไร
ก. Taskbar
ข. Toolbar
ค. The start Button
ง. Program Tool

ตอบข้อ ก. แถบตามแนวนอนด้านล่างของจอภาพเรียกว่า  “ ทาสก์บาร์ ”Taskbar

6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำว่า RAM
ก. ย่อมาจาก Random Access Memory
ข. เป็นหน่วยความจำชั่วคราวของคอมพิวเตอร์ใช้กับไฟล์หรือข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่
ค. หน่วยความจำชนิดนี้จะทำงานในขณะที่เปิดเครื่องอยู่
ง. โดยทันที่ปิดเครื่องข้อมูลทุกอย่างใน RAM จะถูกบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์

ตอบข้อ ง. RAM ย่อมาจาก Random Access Memory เป็นหน่วยความจำชั่วคราวของคอมพิวเตอร์ ใช้กับไฟล์หรือข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่ และช่วยให้คำสั่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วหน่วยความจำชนิดนี้จะทำงานในขณะเปิดอยู่เท่านั้น โดยทันที่ที่ปิดเครื่อง ข้อมูลทุกอย่างใน RAM จะถูกลบหายไป

7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ คำว่า ROM
ก. ย่อมาจาก Read only Memory
ข. เป็นหน่วยความจำที่ใช้กับไฟล์หรือข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่
ค. ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคอมพิวเตอร์
ง. โดยข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำชนิดนี้ จะคงทนอยู่ แม้จะปิดเครื่องไปแล้ว

ตอบข้อ ข . เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมเล็กๆที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องทุกครั้ง ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำชนิดนี้ จะคงอยู่แม้จะปิดเครื่องไปแล้ว

8. โปรแกรม Word เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานใด
ก. เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดทำเอกสารที่เป็นงานเขียนได้ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ
ข. เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้สำหรับจัดการและคิดคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆ
ค. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ทำหน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุดรายชื่อสำหรับป้อนชื่อ ที่อยู่ติดต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจำ นัดหมาย
ง. เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอในการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆ

ตอบข้อ ก. เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดทำเอกสารที่เป็นงานเขียนได้ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ

9. โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมสำหรับงานใด
ก. เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดทำเอกสารที่เป็นงานเขียนได้ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ
ข. เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้สำหรับจัดการและคิดคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆ
ค. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ทำหน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุดรายชื่อสำหรับป้อนชื่อ ที่อยู่ติดต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจำ นัดหมาย
ง. เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอในการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆ

ตอบข้อ ข. เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้สำหรับจัดการและคิดคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆ

10. โปรแกรม Out look เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานใด
ก. เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดทำเอกสารที่เป็นงานเขียนได้ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ
ข. เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้สำหรับจัดการและคิดคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆ
ค. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ทำหน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุดรายชื่อสำหรับป้อนชื่อ ที่อยู่ติดต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจำ นัดหมาย
ง. เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอในการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆ

ตอบข้อ ค. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ทำหน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุดรายชื่อสำหรับป้อนชื่อ ที่อยู่ติดต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจำ นัดหมาย

11. โปรแกรม Power point เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานใด
ก. เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดทำเอกสารที่เป็นงานเขียนได้ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ
ข. เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้สำหรับจัดการและคิดคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น เก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆ
ค. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ทำหน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุดรายชื่อสำหรับป้อนชื่อ ที่อยู่ติดต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจำ นัดหมาย
ง. เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอในการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆ

ตอบข้อ ง. เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอในการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆ

12. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของไวรัส
ก. ไฟล์ไวรัส ( File Virus)
ข.  แมกโครไวรัส (Macro Virus)
ค. บู๊ตไวรัสและพาร์ติชั่นเช็คเตอร์ไวรัส (Boot and partition section Viruses)
ง. ฮาร์ดดิสก์ไวรัส (Hard disk Virus)

ตอบข้อ ง. ไฟล์ไวรัส ( File Virus) ไฟล์ไวรัสจะติดต่อไปยังไฟล์ที่เป็นโปรแกรมต่างๆโดยเมื่อเรียกโปรแกรมที่มีไวรัวขึ้นมาใช้งาน ก็จะแพร่เชื้อไปยังโปรแกรมอื่นๆในฮาร์ดิสก์ รวมทั้งฟล๊อปปี้ดิสก์ที่อยู่ในไดรฟ์ด้วย

  แมกโครไวรัส (Macro Virus) แมกโครไวรัส จะแพร่ไปยังไฟล์เอกสารโดยมีผลกับไฟล์ที่สร้างในโปรแกรมที่มีภาษาแมกโคร เช่น Word หรือ Excel

 บู๊ตไวรัสและพาร์ติชั่นเช็คเตอร์ไวรัส (Boot and partition section Viruses) ไวรัสทั้งสองชนิดนี้จะติดต่อไปยังซอฟท์แวร์ที่ระบบใช้เอง ซึ่งเป็นเนื้อที่บางส่วนบนฮาร์ดิสก์ที่เก็บคำสั่งบู๊ตเครื่อง ซึ่งต้องให้ผู้เชียวชาญมาแก้ไข

13. โมเด็มมีกี่ชนิด
ก. มีสองชนิด คือ โมเด็มภายนอก และ โมเด็มภายใน
ข. มีชนิดเดียว คือ Internet
ค. มีชนิดเดียว คือ  External
ง. มีชนิดเดียว คือ  telephone modem

ตอบข้อ ก. มีสองชนิด คือ โมเด็มภายนอก และ โมเด็มภายใน

14. ข้อใดคืออุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล
ก. แผ่นดีวีดี
ข. ซิปดิสก์
ค. ซุปเปอร์ดิสก์ 
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรมเว็บเบราวเซอร์ (web browser)
ก. มาช่วยเพื่อแสดงข้อมูล เว็บเพจต่างๆบนหน้าจอ
ข. โปรแกรม Netscape Navigator คือ โปรแกรมเว็บเบราวเซอร์
ค. โปรแกรม Microsoft Internet Explorer คือ โปรแกรมเว็บเบราวเซอร์
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

16. ข้อใดเป็น Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์
ก. CD Drive , Monitor                                       
ข.  CPU , Operating system
ค. System Unit , Windows XP                         
ง. Microsoft  office , printer

ตอบข้อ  ก. ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
(1).       อุปกรณ์รับข้อมูล (Input  Hard ware )เช่น Keyboard , Mouse ,CD Drive
(2).       อุปกรณ์แสดงผล (Output Hard ware) เช่น Display , Screen , Monitor , Printer, อุปกรณ์ประเภท Sound เช่น ลำโพง หรือหูฟัง
(3).       อุปกรณ์สำหรับประมวลผลและหน่วยความจำ (Processing & Memory Hard ware) เช่น COU , RAM , ROM
(4).       หน่วยความจำสำรอง ( Secondary Storage Hard ware)  เช่น CD- ROM ,Floppy Disk
(5).       อุปกรณ์การสื่อสาร (Communications Devices ) เช่น Modem , Cable

17. ข้อใดเป็น Software ของระบบคอมพิวเตอร์
ก.  Intel Pentium 4                                             
ข. Internet Explorer
ค. Uninterruptible Power  Supply                   
ง.Laser printer

ตอบข้อ  ก. System Software คือ ซอฟร์แวร์ระบบที่เป็นสื่อกลางระหว่างซอฟร์แวร์ประยุกต์กับฮาร์ดแวร์เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอฟร์แวร์ระบบได้แก่ ระบบปฏิบัติการ (Operating system) เช่น ระบบปฏิบัติการ DOS ,Windows 98, Windows NT ,Unix เป็นต้น (Intel Pentium 4) เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ หรือชิพขนาด 32 บิต ที่ใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์ , Internet Explorer เป็นเบราเซอร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้ค้นหาทั้งของเว็บต่างๆบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต , Uninterruptible Power Supply  (UPS) เป็ยอุปกรณ์จ่ายไฟสำรองในกรณีที่ไฟดับ , Laser printer เป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์

18. คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเหตุใด
ก. Speed ,Reliability                                           
ข. Reliability , Accuracy
ค. Accuracy , Storage                                       
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ  ง . ความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่สำคัญๆ ดังนี้
(1). ความสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
(2). มีความเร็วในการประมวลผลสูง (High Speed)
(3). มีความเชื่อถือได้และมีความถูกต้องแม่นยำ (Reliability and Accuracy )
(4). สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ได้เป็นจำนวนมาก (Storage)
(5). สามารถแสดงผลทางกราฟิก ภาพต่างๆ ตลอดจนสัญญาณเสียงที่ทำงานในระบบหลายสื่อ (Multimedia)
(6). สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

19. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถ
ก. ปฏิบัติตามคำสั่ง/คำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์                                 
ข. สร้างชุดคำสั่งเพื่อนำมาปฏิบัติ
ค. ตรวจสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง
ง. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตอบข้อ ก. คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Device) ที่มีความสามารถในการจดจำข้อมูลและคำสั่งได้ โดยการนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อนหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการดึงคำสั่งออกมาเพื่อนำไปปฏิบัติงาน และจะให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการ

20. ข้อใดไม่ใช่ Personal Computer
ก.  Notebook                                                       
ข. Supercomputer
ค. Microcomputer                                               
ง. Desktop computer

ตอบข้อ  ค. Microcomputer หรือคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

(1).       Personal Computer (PCs) จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (ไมโครคอมพิวเตอร์) ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น Desktop , PCs , Notebook , Laptop เป็นต้น
(2).       Workstations (สถานีงาน) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และราคาแพง ส่วนใหญ่นำมาใช้งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ งานออกแบบกราฟิกต่างๆ เป็นต้น (Supercomputer เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง)

21. คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ธุรกิจการค้าต่างๆสถาบันการศึกษาจัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภท
ก. Analog Computer                                         
ข. Digital Computer
ค. Hybrid  Computer                                         
ง. Electrical Computer

ตอบข้อ   ข. ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ธุรกิจการค้าต่างๆและสถาบันการศึกษาก็คือ ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ( Digital Computer ) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลข นั้นคือ รหัสที่เป็นเลข 0 และ 1 เท่านั้น ทั้งนี้สัญญาณจะมีลักษณะเป็น Square Wave ซึ่งจะนับได้ทีละ 1 หน่วย

22. LPM และ CPM เป็นหน่วยความเร็วในการทำงานของ
ก. Scanner                                                           
ข. Refresh Rate ของจอภาพ
ค. Dot Matrix Printer                                         
ง. CPU

ตอบข้อ  ค. เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1).       Impact Printer จะมีกลไกในการพิมพ์ตัวอักษรเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีด เช่น Daisy Wheel Printer , Dot Matrix Printer , และ Line Printer โดยหน่วยที่ใช้ความเร็วในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้คือ LPM (Lines Per Minute) และ CPM (Characters  Per Minute)
(2).       Non-Impact Print จะมีกลไกการพิมพ์ข้อความหรือภาพกราฟิกโดยการฉีดหรือหลอมละลายหมึกลงบนกระดาษ เช่น Laser Printer , Ink Jet Printer, (Photo Printer) และ Thernal Printer

23.  เมื่อหงาย Mouse พบว่ามีลูกบอลยางอยู่ด้านล่างเพื่อรับสัญญาณเคลื่อนที่ Mouse แสดงว่า Mouse นี้เป็นชนิดใด
ก. Mechanical Mouse                                         
ข. Optical Mouse
ค. Wireless Mouse                                               
ง. Ball Mouse

ตอบข้อ ก.  Mouse แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(1).       Mechanical Mouse คือเมาส์ที่มีลูกบอลยางอยู่ด้านล่างเพื่อรับสัญญาณการเคลื่อนที่ของเมาส์
(2).       Optical Mouse คือ เมาส์ที่ใช้ลำแสงเพื่อตามตำแหน่งเคอร์เซอร์หรือตัวชี้บนจอภาพโดยจะไม่มีลูกบอลกลิ้งเหมือนเมาส์ทั่วไป
(3).       Wireless Mouse คือเมาส์ที่ไม่มีสายเชื่อมต่อ  แต่จะมีสัญญาณด้วยคลื่นอินฟาเรดแทน

24. ตัวเลือกข้อใดที่เป็นหน่วยความจำแบบปฐมภูมิ (Primary Storage )
ก. Floppy Disk                                                     
ข. RAM
ค.DVD                                                                 
ง. Hard Disk

ตอบข้อ  ข. หน่วยความจำหลัก (Main Memory, Primary Storage, Internal Memory, Random Access Memory(RAM) มีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1).       จัดเก็บข้อมูลสำหรับการประมวลผล
(2).       จัดเก็บคำสั่งก่อนการประมวลผล
(3).       จัดเก็บข้อมูลหลังจากการประมวลผล เพื่อส่งผลลัพธ์ออกเป็นเอาท์พุตหรือจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรอง ซึ่ง RAM จัดเป็นหน่วยความจำชนิด Volatile คือ ข้อมูลจะสูญหายได้ถ้าหยุดจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

25. ตัวเลือกข้อใดที่เป็นคุณสมบัติ (Characteristic ) ของ Floppy Disk
ก.ใช้หลักการของเสียง                                       
ข. ใช้หลักการของแม่เหล็ก
ค.ใช้หลักการของความร้อน                             
ง. ใช้หลักการของแสง

ตอบข้อ ข. คุณลักษณะของจานแม่เหล็กแบบอ่อน (Floppy Disk หรือ Diskette) มีดังนี้
(1).       จัดเก็บข้อมูลโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กที่ทำให้เกิดจุดบนพื้นผิวของจานแม่เหล็ก
(2).       จัดเก็บพื้นที่บนแผ่นดิสก์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น Track และ Sector
(3).       ความจุในการจัดเก็บข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นดิสก์ (Recording Density)
(4).       มี Write-protect Feature เป็นตัวป้องกันการเขียนข้อมูลทับ
(5).       สามารถนำ Diskette เคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆได้อย่างสะดวก

26. คุณสมบัติของ DVD ที่แตกต่างไปจาก Floppy Disk คือ
ก. ใช้หลักการของแสง                                       
ข. ใช้หลักการของแม่เหล็ก
ค. Sectors                                                             
ง. Tracks

ตอบข้อ ก . DVD (Digital Versatile Disk ) เป็นสื่อบันทึกข้อมูลประเภท Optical Disk นั่นคือใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการอ่านหรือเขียนข้อมูล โดยแผ่นดีวีดี จะมีขนาดเท่ากับแผ่นซีดีแต่มีคุณภาพสูงกว่าและเก็บข้อมูลได้มากกว่าตั้งแต่ 4.7 GB ไปจนถึง 17 GB

27. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เก็บข้อมูลได้มากที่สุด
ก. ROM                                                                 
ข. Floppy Disk
ค. DVD                                                                 
ง. RAM

ตอบข้อ ค. จากตัวเลือก DVD  เป็นหน่วยความจำสำรองที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุด คือตั้งแต่ 4.7 -17 กิกะไบต์ ส่วนแผ่น Floppy Disk ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ใช้ในปัจจุบันจะสามารถเก็บข้อมูลได้ 1.44 เมกะไบต์ สำหรับ RAM และ ROM เป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่ใช้เก็บข้อมูลและคำสั่งใน CPU ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีหน่วยความจุข้อมูลเป็นกิโลไบต์หรือเมกะไบต์

28. ข้อมูลสูญหายเมื่อไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงเป็นคุณสมบัติของอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทใด
ก. Hard Disk                                                         
ข. Compact Disk
ค. Floppy Disk                                                     
ง. RAM

ตอบข้อ  ง. RAM

29. การสื่อสารของคอมพิวเตอร์หมายถึงตัวเลือกในข้อใด
ก. การที่ คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้                             
ข. มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
ค.คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องรับ – ส่งข้อมูลได้
ง. คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลแบบ Multiprocessing

ตอบข้อ ค. ในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสื่อสารในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง โดยมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายผ่านคู่สายโทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ซึ่งถือว่าเป็นการใช้โปรแกรมประยุกต์และข้อมูลร่วมกัน

30. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งไปในเครือข่าย
ก. Server                                                               
ข. Internet
ค. Coaxial Cable                                                 
ง. Modem

ตอบข้อ  ง. Modem คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาลอก (Modulation) และเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกให้เป็นสัญญาณดิจิตอล (Demodulation)ซึ่งความเร็วในการทำงานของโมเด็มจะมีหน่วยความจำเป็น Kbps (Kilobit per second)เอกสารแนวข้อสอบบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOT OS (TOT Outsourcing Services Company Limited)
ตำแหน่ง วิชาการตลาด


1. คนกลางทางการตลาด ประกอบด้วย
ก. คน
ข. สถาบันต่าง ๆ
ค. สื่อและเครื่องอำนวยความสะดวก
ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของตลาด
ก. ผลิตภัณฑ์
ข. การประกันภัย
ค. สถานที่
ง. การส่งเสริมการขาย

3. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดขนาดของตลาดคือข้อใด
ก. การคมนาคม
ข. ลักษณะของสินค้า
ค. นโยบายของรัฐบาล
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของการตลาด
ก. การเงิน
ข. การคลัง
ค. การป้องกันการเสี่ยงภัย
ง. การขนส่ง

5. นักเศรษฐศาสตร์ได้แบ่งตลาดออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 2 ประเภท คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
ข. 2 ประเภท คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดผูกขาด
ค. 3 ประเภท คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ และตลาดผูกขาด
ง. 3 ประเภท คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

6. ข้อใดคือลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ก. สินค้ามีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียงกันมาก
ข. สินค้ามีลักษณะและคุณภาพแตกต่างกัน
ค. มีการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตรายอื่นเข้ามาทำการผลิตแข่งขัน
ง. ผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องมีความรอบรู้ในสภาพการณ์ของตลาด

7. ข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผู้ขายน้อยราย
ก. รถยนต์ เหล็กกล้า
ข. น้ำมันรถยนต์ ผงซักฟอก
ค. ข้าวโพด อ้อย
ง. ไฟฟ้า ประปา

8. ข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดแท้จริง
ก. รถยนต์ เหล็กกล้า
ข. น้ำมันรถยนต์ ผงซักฟอก
ค. ข้าวโพด อ้อย
ง. ไฟฟ้า ประปา

9. ข้อใดเป็นตัวอย่างในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ก. รถยนต์ เหล็กกล้า
ข. น้ำมันรถยนต์ ผงซักฟอก
ค. ข้าวโพด อ้อย
ง. ไฟฟ้า ประปา

10. อำนาจการผูกขาดของผู้ผลิตเกิดขึ้นในกรณีใด
ก. มีผู้ผลิตเพียง 2-3 รายในตลาด
ข. ขนาดของกิจการใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก
ค.เป็นธุรกิจที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ง. รัฐบาลออกกฎหมายให้ทำการผูกขาด

เฉลยแนวข้อสอบ วิชาการตลาด
1.       ง. ถูกทุกข้อ
2.       ข. การประกันภัย
3.       ง. ถูกทุกข้อ
4.       ข. การคลัง
5.       ก. 2 ประเภท คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
6.       ก. สินค้ามีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียงกันมาก
7.       ง. ไฟฟ้า ประปา
8.       ก. รถยนต์ เหล็กกล้า
9.       ข. น้ำมันรถยนต์ ผงซักฟอก
10.    ก. มีผู้ผลิตเพียง 2-3 รายในตลาด


เอกสารแนวข้อสอบบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOT OS (TOT Outsourcing Services Company Limited)
แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี


1. ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในข้อใด
ก. ศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ที่องค์กรของรัฐ           
ข.  การสื่อสาร 2 จังหวะจากรัฐบาลสู่มวลชน
ค. ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้อง
ง. การสำรวจประชามติประชาชน

2. ต่อไปนี้กิจการในข้อใดเป็นกิจการขายบริการ ไม่สมบูรณ์
ก. กรมประชาสัมพันธ์               
ข.  สถานีโทรทัศน์ช่อง 5
ค. ธนาคารเพื่อการเกษตร               
ง. บริการที่จอดรถ

3. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. หมิวได้รับรางวัลดารานำดีเด่นฝ่ายหญิงในเรื่องตลก ,69           
ข.  การแจก แถมอย่างห้าวหาร
ค. ฮอนด้าสนับสนุนการรณรงค์แก้ปัญหาจราจร           
ง. เกิดผลตอบสนองรวดเร็วทันใน

4. การที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด จัดให้มีบริการเงินด่วนขึ้นเป็นแห่งแรก เป็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบริการในด้านใด
ก. ผลิตภัณฑ์ใหม่           
ข.  ตั้งราคาใหม่
ค. การประชาสัมพันธ์ใหม่       
ง. บริการพิเศษ

5.
ก. การเขียน                 
ข.  การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ
ค. การติดต่อสื่อสาร           
ง.  การโฆษณาองค์กร

6. ข้อใด มิใช่ ปัญหาของการประชาสัมพันธ์ภายใน
ก. พนักงานขาดความสามัคคี           
ข.  ผลิตผลตกต่ำ
ค.  พนักงานนำเรื่องไม่ดีไปพูดกับคนภายนอก           
ง. ลูกค้าวิจารณ์งานบริการของพนักงาน

7. เพราะเหตุใดผู้นำทางความคิดจึงมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์
ก. เข้ากับสังคมในเมืองได้ดี           
ข.  มีการศึกษาระดับมาตรฐาน
ค. บุคลิกภาพดี พูดเก่ง               
ง. ประชาชนยอมรับนับถือ

8. ข้อใด มิใช่ ลักษณะของบริการ
ก. ไม่สามารถจับต้องได้               
ข.  สามารถแบ่งแยกได้
ค. แตกต่างกันไปไม่คงที่               
ง.  ไม่มีข้อถูก

9.  …........ ช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยคุณธรรม ซึ่งตรงต่อประชาชน
ก. นักโฆษณา                   
ข.  ผู้โฆษณาเผยแพร่
ค. ผู้ส่งเสริมการจำหน่าย               
ง.  นักประชาสัมพันธ์

10. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เมื่อเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
ก.  การประชาสัมพันธ์สิ่งร้ายให้กลายเป็นดี           
ข.  ให้ประชาชนสนใจให้ความร่วมมือ
ค.  มุ่งหวังขายชื่อเสียง เกียรติคุณ ภาพพจน์ที่ดี           
ง.  แก้ไขปัญหาได้เพียงเฉพาะอย่างเท่านั้น

11. การทำหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์รัฐบาล ควนอยู่ในตำแหน่งใด
ก. รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี           
ข.  ประธานองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐ
ค.  โฆษณารัฐบาล               
ง.  ประธาน กสช.

12. องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของนักประชาสัมพันธ์ คือประสบการณ์ในด้านใด
ก. การเขียน – สื่อข่าว               
ข.  การพูด – การแสดง
ค. การโฆษณาชวนเชื่อ               
ง. ถูกทุกข้อ

13.
ก. รัฐบาล – นักการเมือง               
ข.  นักธุรกิจ – ผู้สื่อข่าว
ค. นักแสดง – สถาบันสื่อมวลชน           
ง.  พลเมือง – องค์กร

14. การสื่อสารที่พยายามปิดซ่อนที่มาของแหล่งข่าวคืออะไร
ก. การโฆษณาประชาสัมพันธ์           
ข.  การป้องกันตนเอง
ค. กิจการสาธารณะ               
ง. การโฆษณาชวนเชื่อ

15. องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. การกระทำที่ต่อเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายที่ดี           
ข.  วิธีการขายในโอกาสพิเศษ
ค. การรณรงค์ชักจูงให้ประชาชนเกิดความสนใจ           
ง. ถูกทุกข้อเอกสารแนวข้อสอบบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOT OS (TOT Outsourcing Services Company Limited)
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ


Choose the best answer to complete each sentence
1. Would you like to ………. this  letter ?
a. register                               b. registered
c. registration             d. registeration

2. You ‘ d better………it before noon.
a. sending                             
b. send
c. to send                               
d. sent

3. Please………..it in at 8:00, sir.
a. handind                             
b. to hand
c. handed                               
d. hand

4.  A: How………….is the fee ?
   B :  It’ s 4 bath for domestic and 25 baht for international
a. long                         
b. many
c. much                                   
d. far

5. I think it’s better to send it by ………… mail.
a. registered                         
b. register
c.  to register                         
d. registration

6.   A: …………..do you want to send it ?
     B: I’ll send it by airmail.
a.  When                                 
b. How
c. How much                         
d. How many

7.  A: Does it have anything valuable inside ?
     B: Yes, I enclosed something very important inside.
     A: You’ d better…………..this  mail.
a.   register                             
b.  to  register
c. registered                         
d. registration

8. If you make a………Thailand post will pay you up 80 baht
a. care                                   
b. claim
c. cry                                       
d. case

9.  Please …………. The cue coupon over there.
a. don’t forgot                       
b. didn’t forget
c. don’t forget             
d. didn’t forgot

10.  Thank you ………… your explanation.
a. for                                       
b.  in
c. on                                       
d. at

11. Thank you again for ………… tonight.
a. come                                 
b. coming
c. came                                 
d. to come

12. …………… an overseas call during that time . It’s very expensive
a. Please make                     
b. Don’t please make
c. Make don’t please           
d. please don’t make

13. Don’t talk loudly in the library …………..?
a. right                                   
b. please
c. OK.                                     
d. thanks

14. You won’t go to meet her again ……………..?
a. you will                               
b. will you
c. would you                           
d. you would

15. The service charge is 30 baht, ……………………… ?
a. is it                                     
b. isn’t it
c. is she                                 
d. it isn’t

  16. She can’t speak Chinese,………………………..?
a. can she                             
b. can’t she
c. is she                                 
d. isn’t she

 Fill the suitable sentence to complete the dialogue below .
Clerk : ____________ 17 ______________ .
Customer : Yes, I’ d like to buy three eight baht stamps.
Clerk : ____________ 18 ______________ .
Customer : ­_________ 19 ______________ . I haven’t anything smaller.
            ( The customer sends a one hundred baht note to the clerk)
Clerk : ____________ 20______________ . Here’s your change .
Customer : Thank you.
Clerk : You’re welcome

a. That’s all right                   
b. It’s twenty- four baht
c. Good morning , Can I help you ?                       
d. I’m sorry

Choose a. Weigh (s)   or  b. weight to complete each sentence.
21.  Let me …………. It, please.
22.  Our …………….. is our problem.
23.  How much is your ……..?
24. This package …………. Only 400 grams . It’s a small packet.
25. Your should …………….. every week to record your weight.
26. If the …………….. doesn’t exceed the limitation,you can send it as a  small packet.
27. Please……………..  here ,sir .

 Choose the best answer

28.  How long……….. you worked at the Post office ?
a. has                                     
b. have
c. do                                       
d. does

29. We …………just used queue coupon system since early this mounth.
a. have                                   
b. has
c. had                                     
d. haven’t

30.  I…………never seen Customs declaration form before.
a. haven’t                               
b. have
c. has                                     
d. hasn’t

31.  I’d like …………… this letter and sent it to ltaly.
a. register                               
b. to register
c. registered                         
d. to registered

32. You’d better…………It by EMS.
a. sending                             
b. to sending
c.  sent                                   
d.  send

33. Does she have your number ?
a. Yes, she does.                 
b. Yes, she have.
c. Yes, she had.                     
d. Yes.

34. I’ll …………..Participants………….more  homework.
a. have, to do             
b. have, do
c. get, do                               
d. to get ,to do

35. They will……………..the physician………….their health.
a. have, to examine               
b. to have, examine
c.  get examine                     
d. get, to examine

36. Would you mine……………..me a red pen ?
a. give                                     
b.  lend
c. giving                                 
d. giveing

37.  Please ………… me a notebook.
a. giving                                 
b. give
c. lending                               
d. giving

38.  Good afternoon, ……….I do for you ?
a. May                         
b.  Can
c. Please                               
d.  What can

39.  I’m sorry . He ………… to the post – office.
a. went                                   
b.  go
c.  going                                 
d.  gone

40. Could I …………….your number, please ?
a.  has                         
b. leave
c.  have                                   
d.  sent

41.  A: Where the form ?

       B: …………………..

a.  Here are you.                   
b.  You, are here.
c.  Here you  are.                   
d. Are, you here

42.  A: How do you do ?

       B: …………………..

a.  How do you do ?             
b.  I’m singing
c.  I’m play football.               
d. Fine thanks . And you ?

Choose the best sentence to complete the conversation below.

            A: C, I like you to meet B.

            B: this is  C.

B: ………………..43…………………………

C: How do you do ?

B: …………………. 44 ………………………

C:  No,  I don’t think so.

B: …………………. 45 ………………………

C:  That’s right it wasn’t me.

B: …………………. 46 ………………………

C:  Yes, we do . Even our parents sometimes confuse us.

a.  Well, I must have met your sister.                                 
b. Pleased to meet you.
c. You look exactly alike ,don’t you ?
d. Haven’t we met before?

47. He is the postman …………… brings letters for us at home.
a. who                                     
b. by itself
c. by it own                             
d. its

48. The farmhouse stands  ……………. In the fields.
a. whose                                 
b. by  itself
c. by it own                           
d. its

49. She is the best girl …………….. I have ever seen.
a. that                                     
b. who
c. whom                                 
d. which

50.  He did not tell me the town ……………..he lives.
a.  which                                 
b. where
c. whom                                 
d. how