ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: #หนังสือข้อสอบเก่า ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา#  (อ่าน 2802 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวม 40 อัตรา (18 มิ.ย.-8 ก.ค.57)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 40 อัตรา (18 มิ.ย.-8 ก.ค.57)
ชื่อตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :   15,000-16,500 บาท
ประเภท :   วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   40 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :   - ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(ทางพลศึกษา) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
- สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   - บรรจุทั้งส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- อื่น ๆ ตามประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   ตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ :   - การใช้ภาษาไทย - อังกฤษ (สอบสัมภาษณ์)
- อื่น ๆ ตามประกาศ
    
เปิดรับสมัคร :   วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :   

 
เปิดดูรายละเอียด :    คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 342.98 KB )http://www.sheetram.com/upload/job_download/201406101402383258.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
แนวข้อสอบแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 _พ.ศ.2555-2559
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550 LINE ID : 0810550550
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ระเบียบข้าราชการพลเรือน   ราคา 999 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ sheetthai1@hotmail.com
Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. http:// www.mos.go.th  ค. http:// www.moc.go.th
ข. http:// www.mots.go.th ง. http:// www.mof.go.th
ตอบ  ข. http:// www.mots.go.th
2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. Ministryof Tourism & Sports
ข. Ministryof Culture Thailand
ค. Ministryof Energy
ง. Ministryof Interior
ตอบ  ก. Ministryof Tourism and Sports
3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และการท่องเที่ยว
ข. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้การท่องเที่ยวของประเทศชาติมีคุณภาพเท่าเที่ยมโลก
ค. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ง. เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ตอบ ง. เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4. ข้อใดคือพันธกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลก
ข. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวการกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
ค. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีระยะกี่ปี
ก. 3 ปี ค. 5 ปี
ข. 4 ปี ง. 6 ปี
ตอบ ข. 4 ปี
6. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในระหว่างปีพ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2554-2557 ค. พ.ศ.2555-2558
ข. พ.ศ.2553-2556 ง. พ.ศ.2555-2559
ตอบ ง.พ.ศ.2555-2559
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์  ค. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร
ข. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ง. นายชุมพล ศิลปอาชา
ตอบ ง. นายชุมพล ศิลปอาชา
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนแรกคือใคร
ก. นายสนธยา  คุณปลื้ม   ค. พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์
ข. นายสง่า  ธนสงวนวงศ์ ง. นายวิทยา บุรณศิริ
ตอบ ก. นายสนธยา  คุณปลื้ม
9. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายณอคุณ สิทธิพงศ์   ค. นายสุวัตร สิทธิหล่อ
ข. นายสมบัติ  คุรุพันธ์   ง. ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
ตอบ  ค. นายสุวัตร สิทธิหล่อ
10. ประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายณอคุณสิทธิพงศ์  ค. นายสุวัตร สิทธิหล่อ
ข. พลตรี สนั่นขจรประศาสตร์ ง.  ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
ตอบ ข.พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์
11. ตราสัญลักษณณ์ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือรูปอะไร
ก. รูปบัวแก้ว ค. รูปปักษาวายุภักษ์
ข. พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์ ง. เสมาธรรมจักร
ตอบ ข. พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์

12. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
ก. ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
ข. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
ค. ปฏิบัติ ภารกิจในการจัดหาพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ง. ปฏิบัติ ภารกิจในการจัดหาพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตอบ   ข. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
13. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535
ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550
ง. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
ตอบ ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
14. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  ในหมวดและมาตราใด
ก. หมวด 4 มาตรา 14 ค. หมวด 4 มาตรา 15
ข. หมวด 5 มาตรา 14 ง. หมวด 6 มาตรา  14
ตอบ ข. หมวด 5 มาตรา 14
15. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 3 ตุลาคม2545  ค. 29 มิถุนายน 2545
ข. 24 กันยายน 2545  ง. 5 ตุลาคม 2545
ตอบ  ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

tingzeed00

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • six6bet


 :14:

Ployphisa

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1


 :33:
คาสิโนออนไลน์ท็อประดับเอเชีย เว็บที่ดีที่สุด คาสิโน ยิ่งไปกว่านั้นยังมี คาสิโนออนไลน์

spinbot01

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 23


อยากรวยง่ายๆ  มาสนุกไปพร้อมๆกัน กับ live22 ง่ายๆ สล็อตออนไลน์ https://www.live22easy.com/