ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบกับเฉลย กรมป่าไม้ เปิดรับ 85 อัตรา!! สมัครทางเน็ต (12-23 มิถุนายน 2557)  (อ่าน 6257 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn

ด้วยกรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกล่มงาน ุ และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จํานวน 15 ตําแหน่ง 81 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

:: ตำแหน่ง ::
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
2. ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 2 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
6. ตำแหน่งช่างศิลป์ 1 อัตรา
7. ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
8. ตำแหน่งช่างสํารวจ 9 อัตรา
9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 9 อัตรา
10.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา
11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 9 อัตรา
12. ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า 6 อัตรา
13. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า 13 อัตรา
14. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง1 อัตรา
15. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 21 อัตรา

:: เวลา สถานที่  ::
ระหว่างวันที่ 12-23 มิถุนายน 2557 สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
การสมัครสอบ ต้องสมัครที่ เว็บไซด์  http://www.forest.go.th/ หรือ http://job.forest.go.th/

เงื่อนไขค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
1. กล่มงานบริหารทั่วไป  230 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท

2. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 130 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท

3. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป  130 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท

**สมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**

สถานที่ และ รายละเอียดของหน่วย กรมป่าไม้
- สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร. 02 579 2595
- สํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5548
- สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกรั กรุงเทพฯ10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5016
- สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5013
- สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกรั กรุงเทพฯ10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5228
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 ( เชียงใหม่) 164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 818 239
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) สํานักงานป่าไม้สาขาจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053 711 445
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง ) สํานักงานป่าไม้สาขาจังหวัดลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทร. 054 223 298
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ( ตาก) สํานกงานป่าไม้สาขาจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055 511 763
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบรี ) 111 หมู่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทร. 036 347 497-8
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 ( อุดรธานี) 75 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042 221 679
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ( ขอนแก่น) ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043 330 381-2
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 ( นครราชสีมา) 591 หมู่ 7 ต.ปุรใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 222 201-2
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 ( ชลบุรี)  201 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038 047 528
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ( ราชบุรี) 256 ถ.ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 032 201 395
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)สํานกงานป่าไม้สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 281 554
- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 ( นครศรีธรรมราช) 199 ถ.พระเพรง-ลานสกา ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075 763 367รายละเอียดไฟล์แนบ การสมัครงาน ที่นี่
----------------------------------------------------------------
มีจำหน่าย เก็งแนวข้อสอบ , หนังสือเตรียมสอบ , แนวข้อสอบ , คู่มือเตรียมสอบ
อัพเดทล่าสุด เป็นแนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ สรุปเนื้อหา อธิบาย
กรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง มาใหม่ล่าสุด 2557

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) และทรัพยาการป่าไม้
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
- พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535เลือกสอบเฉพาะตำแหน่ง ระบุได้ แนวข้อสอบเพิ่มเติม
+ นักวิชาการเงินและบัญชี
+ บุคลากร
+ เจ้าพนักงานธุรการ
+ ช่างสำรวจ
+ เจ้าหน้าที่การเกษตร
+ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
+ พนักงานพิทักษ์ป่า
+ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
+ ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า


สามารถติดตามข่าวสารงานราชการ รัฐวิสาหกิจ งานเอกชน อื่นๆ เพิ่มเติม ที่นี่


----------------------------------------------------------------


รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
รวบรวมจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ_หนังสือ_คู่มือเตรียมสอบ_เก็งแนวข้อสอบ
ที่ทันสมัย_อัพเดทใหม่_เหมาะแก่ผู้ไม่มีเวลา_บทสรุปรวบรัดกระทัดรัด_ประหยัดเวลา_
ส่งเป็นไฟล์ ทางเมลล์ ปริ๊นอ่านได้ทันที_จำหน่ายเพียง_ชุดละ_399_บาท ส่งจริง วันต่อวัน ทุกวัน ที่นี่ยัง
เป็นศูนย์ที่มีการรวบรวมจากหนังสือมากกว่า_10_เล่ม จากหลายๆที่
และเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ..!!_ที่มีรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง!!

<<หนังสือ ตำรา แนวข้อสอบ ในราคา 999 บาท>>
<<ไฟล์ E-book เปิดอ่านได้ทันที ในราคา 399 บาท >>


สนใจสั่งซื้อมาที่ : โทร 085-009-7219 
หรือ s.pha.pa@gmail.com
Line Id : phapa
หรือ Whatsapp : 0850097219
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ชำระค่าสินค้า โดย
โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย (TMB) ออมทรัพย์
เลขที่  : 384-2-15836-6
ชื่อ : ศิริประภา ธัญญประภา
ข้อสอบ/ตะลุยสอบ/แนวข้อสอบเด็ด/สมัครงานราชการ/ครบ/ครบทุกตำแหน่ง/กรม/ทบวง/ประเทศ/ไทย/พนักงาน/เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ยศ/สาขา/แนวข้อสอบ/หนังสืออ่านสอบ/คู่มือสอบ/ติวสอบ/หาข้อสอบ/เก็งข้อสอบ/ข้อสอบเก่า/แจกข้อสอบ/ข้อสอบลับ/ข่าวการสอบ/เปิดสอบ/ห้องจำหน่าย/แนวข้อสอบ/งานราชการ/ข้อมูลล่าสุด/Update/hot/neww/โรงพยาบาล/hit/ใหม่/ล่าสุด/จังหวัด/อำเภอ/ประเทศ/ไทย/แจก/ฟรี/ฉบับเต็ม/มาเต็มๆ/แม่นๆ/เนื้อๆ/แน่นๆ/ติวแน่น/จัดเต็ม/ติวแนวข้อสอบ/หนังสือแนวข้อสอบ/กรมการทรัพยากร/กรม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2014, 08:22:58 am โดย tsunami09 »


ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn
{{ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมป่าไม้ หนังสือ คู่มือ ไฟล์เอกสาร}}

1. ข้อใดคือหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ก. การใช้กฎหมายควบคุม
ข. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ค. การเพาะพันธุ์เพิ่ม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ
การอนุรักษสัตว์ป่า
                สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้  แต่ถ้าหากสัตว์ป่าชนิดใดสูญพันธุ์ไปแล้ว  จะไม่สามารถสร้างพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดนั้นขึ้นมาได้อีก  การอนุรักษ์สัตว์จึงควรมีหลักดังนี้
1. การใช้กฎหมายควบคุม
2. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
3. การเพาะพันธุ์เพิ่ม
4. การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ
5. การใช้ประโยชน์จากสัตว์ตรงตามหลักการอนุรัก์ทรัพยากร
2. ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง
ก. 1  ประเภท  ได้แก่  ประโยชน์เฉพาะส่วน
ข. 2  ประเภท  ได้แก่  ประโยชน์ทางตรง  และประโยชน์ทางอ้อม
ค. 3  ประเภท  ได้แก่  ประโยชน์ทางตรง  ประโยชน์ทางอ้อม  และประโยชน์เฉพาะส่วน
ง. 4  ประเภท  ได้แก่  ประโยชน์ทางตรง  ประโยชน์ทางอ้อม  ประโยชน์บนดิน  และประโยชน์ผิวดิน
ตอบ       ข.  2  ประเภท  ได้แก่  ประโยชน์ทางตรง  และประโยชน์ทางอ้อม
                ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้
1. ประโยชน์ทางตรง  เช่น  การนำไม้มาสร้างบ้านและใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ (กระดาษ  เฟอร์นิเจอร์)  การนำส่วนต่างๆ ของพืชมาเป็นอาหาร (ผล  ใบ  ราก)  การนำไม้บางชนิดมาสกัดหรือทำยารักษาโรคต่างๆ  นอกจากนี้ยังนำไม้มาเป็นวัตถุดิบในการทำเชือก (เถาวัลย์)  เป็นต้น
2. ประโยชน์ทางอ้อม  เช่น  ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร  ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  ทำให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ  ลดภาวะโลกร้อนเป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาหาความรู้  ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย  นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดินด้วย
3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ
ก. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว
ข. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ
ค. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู
ง. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์
ตอบ       ค.  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู
                เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง  จังหวัดชัยภูมิ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก  จังหวัดบุรีรัมย์
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง  จังหวัดบุรีรัมย์
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู  จังหวัดอุดรธานี
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลง  จังหวัดหนองคาย
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์
4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลงอยู่ในจังหวัดอะไรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก. จังหวัดหนองคาย
ข. จังหวัดอุดรธานี
ค. จังหวัดชัยภูมิ
ง. จังหวัดบุรีรัมย์
ตอบ       ก.  จังหวัดหนองคาย
                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
5. ข้อใดคือประโยชน์ของป่าแดง
ก. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง  หรือละมั่ง
ข. เป็นที่หลบซ่อนคุ้มกันภัย
ค. ช่วยรักษาต้นน้ำลำธารและดุลย์ธรรมชาติ
ง. เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
ตอบ       ก.  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง  หรือละมั่ง
                แม้ว่าป่าแดงจะประกอบด้วยพันธุ์ไม้ผลัดใบเป็นส่วนใหญ่และมีไฟป่าหน้าแล้ง  จึงให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาต้นน้ำลำธารไม่ดีเท่าที่ควร  แต่ป่าแดงก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่สัตว์ป่าอย่างยิ่ง  และเป็นแหล่งที่อยู่อาสัยสำคัญของละองหรือละมั่ง  เนื้อทราย  เก้ง  กวาง  วัวแดง  กระต่ายป่า  และนกป่าหลายชนิด  เช่น  นกแก้ว  นกขุนทอง  และนกหัวขวานชนิดต่างๆ
6. โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1 คือที่ใด
ก. ห้วยทุ่งจ๊อ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
ข. อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน
ค. แม่ตาช้าง  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ง. ดอยมูเซอ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
ตอบ       ก.  ห้วยทุ่งจ๊อ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
                ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินงานสนองพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆ กัน  ได้แก่  การอนุรักษ์ป่า  การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยทางพืชร่วมกันการก่อสร้างคันดินหรือสร้างขั้นบันได  รวมทั้งวิธีการก่อสร้างฝายปิดกั้นทางน้ำในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ดังต่อไปนี้
                กรมป่าไม้ได้จัดตั้งและดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นน้ำตามแนวพระราชดำเริหลายหน่วยกระจายอยู่ตามท้องที่จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือมีการปลูกเสริมป่าไม้เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธารในบริเวณที่เสื่อมโทรมและสนองพระราชดำริในการจัดให้ชาวไทยภูเขาได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพัฒนาชาวเขา  โดยมีที่ดินถาวรสำหรับทำมาหากินเพื่อป้องกันและลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย  ในพื้นที่จัดสรรให้เพาะปลูกเหล่านี้มีการปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าวหรือก่อสร้างคันดินชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่ามาตามผิวดิน  แล้วใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจอันเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธารอย่างถูกต้องตามหลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  เช่น
- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1  ห้วยทุ่งจ๊อ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 27  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน
- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 29  แม่ตาช้าง  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 32  ดอยมูเซอ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 34  ขุนงาว  อำเภองาว  จังหวัดลำปางติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn


((เอกสารเข้าสอบ ตัวอย่าง ของ กรมป่าไม้))

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป่าไม้
ก. http://www.sso.go.th                                                ค. http://www.fish.go.th
ข. http:// www.forest.go.th                                           ง. http:// www. customs.go.th
ตอบ  ข. http://www.forest.go.th

2. อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกคือใคร
ก. นายถนอม   เปรมรัศมี                                                 ค. มร.เอช. เอ. เสลด 
ข. นายเทียม   คมกฤส                                                 ง. มร.ดับลิว. เอฟ. ลอยด์ 
ตอบ    ค. มร.เอช. เอ. เสลด   (  เป็นเจ้ากรมป่าไม้ 2439 – 2444 )             

3. อธิบดีกรมป่าไม้คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์    โสโน                                                         ค. นายถนอม   เปรมรัศมี
ข. นายชลธิศ         สุรัสวดี                                               ง. นายสุวิทย์         รัตนมณี
ตอบ   ง. นายสุวิทย์         รัตนมณี

4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป่าไม้มีกี่คน
ก. 1  คน                                                                              ค. 3  คน
ข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน
ตอบ    ค. 3  คน   คือ
1. นายชลธิศ         สุรัสวดี                                       รองอธิบดี
2. นายประยุทธ    หล่อสุวรรณศิริ                         รองอธิบดี
3. ดร.วิฑูรย์          ชลายนนาวิน                             รองอธิบดี

5. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 17 กันยายน  พ.ศ. 2439                                              ค.19 กันยายน  พ.ศ. 2439
ข. 18 กันยายน  พ.ศ. 2439 ง. 20 กันยายน  พ.ศ. 2439
ตอบ  ข. 18  กันยายน  พ.ศ. 2439

6. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ก. รัชกาลที่  4                                                                    ค. รัชกาลที่  6
ข. รัชกาลที่  5                                                                    ง. รัชกาลที่  7
ตอบ   ข. รัชกาลที่  5  ( พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )

7. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป่าไม้
ก. Department of  Labour  Protection and Welfare
ข. Department of  Fisheries
ค. The Customs  Department
ง. Royal Forest  Department
ตอบ   ง. Royal Forest Department

8. กรมป่าไม้ ไม่เคยสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง. กระทรวงการคลัง
ตอบ   ง. กระทรวงการคลัง

9. กรมป่าไม้ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี                                                                             ค. คลองเตย
ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. จตุจักร
ตอบ   ง. จตุจักร

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้
ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ข. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ค. เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ง. เป็นหน่วยงานหลักมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
ตอบ   ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

11.  ข้อใดคือ ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป่าไม้
ก. ป้องกันรักษาป่า
ข. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
ค. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ
ตอบ    ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ

12. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมหลักของกรมป่าไม้
ก. มีความรับผิดชอบ                                                        ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ
ข. การเปิดใจกว้าง                                                            ง. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด
ตอบ   ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ
ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา