ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ((ติวสอบ หนังสืออ่านสอบ ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบเก่าธนาคารกรุงไทย พร้อมเฉลย อัพเดท))  (อ่าน 2956 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


((ติวสอบ หนังสืออ่านสอบ ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบเก่าธนาคารกรุงไทย พร้อมเฉลย อัพเดท))ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

  1. เพศชาย / หญิง

  2. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

  3. สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี (Microsoft Word , Excel , Power point)

  4. มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Call Center ในระดับหัวหน้างาน (Supervisor หรือ Team Leader) อย่างน้อย  3 ปีขึ้นไป

  5. มีความรู้และทักษะในการพัฒนาทีม รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ดี

  6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

  7. มีความมุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Team Work)     

  8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย Loan Collection จำนวน 1 อัตรา

- เพศหญิง/ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านกฎหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในงาน  Loan Collection  ทั้ง Phone/ FCR/SMS / จดหมายทวงหนี้จากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีความรู้ความเข้าใจงานติดตามหนี้ภายใต้กฎหมายและระเบียบการของธนาคารแห่งประเทศไทย

- หากมีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน ( Phone & FCR ) ตั้งแต่ 80 คนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (CHIEF ENGINEER) จำนวน 1 อัตรา

-เพศชาย อายุ 35 -45 ปี

-วุฒิ ปวส.  - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม , วิศวกรรมไฟฟ้า

-มีทักษะและประสบการณ์งานบริหารอย่างน้อย5 ปี ในงานซ่อมบำรุงประเภทงานระบบโรงแรม หรือระบบอาคาร อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง , ระบบดับเพลิง, ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ไฟฟ้าสำรอง, ระบบสุขาภิบาล, ระบบคอมพิวเตอร์และเน็ทเวิร์ค, ระบบสัญญาณโทรทัศน์, ระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, ระบบโทรศัพท์, ระบบเสียง/ภาพ, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบการบริหารจักการ Preventive, การควบคุมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานฯลฯ

-มีทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ บริหารจัดการทีมงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา

* เพศชาย /หญิง

* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

* มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน (Cash in Transit)                                                                     

   ให้กับสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

* มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ATM เป็นอย่างดี                                                                             

* หากเคยผ่านธุรกิจด้านขนส่งเงินสดและดูแลระบบATMจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

* เพศชาย / หญิง

* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 

* มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน รปภ. แม่บ้าน และพนง.ขับรถ ที่มีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

* มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี   

* หากเคยผ่านธุรกิจ Outsourcing จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์  จำนวน 1 อัตรา

* เพศชาย / หญิง

* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสารสนเทศ, Logistic, ด้านบริหาร หรือด้านการตลาด

* มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Printing & Mailing. ด้าน Logistic หรือ ด้าน IT อย่างน้อย  5 ปี

* หากเคยผ่านงานด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา

*  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

*  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  (ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี , การเงิน ,   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

*  มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน ด้านบัญชีการเงิน ระบบ Back Office ระบบ Front Office และ IT Audit

*  สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ACL ได้ดี

*  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน/ธุรกิจ

*  สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ วางแนวการตรวจสอบได้

*  มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

ตำแหน่ง บริการ (คลังเอกสาร) จำนวน 5 อัตรา

* เพศชาย  สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3 ขึ้นไป

* พ้นภาระทางเกณฑ์ทหาร

* ถ้าขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานเดินเอกสาร / รับรองห้องประชุม จำนวน 10 อัตรา

* เพศชาย  / หญิง   สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3  ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง Call Center Agent จำนวน 20 อัตรา

* เพศชาย / หญิง อายุ22 - 28 ปี  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

* มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

* น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

* หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานตรวจนับ / คัดนับธนบัตร จำนวน 10 อัตรา

* เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน   40ปี

* วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป

* มีความละเอียดรอบคอบ

* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันเข้าทำงาน

 

ตำแหน่ง พนักงานขนส่งทรัพย์สิน  ไม่จำกัดจำนวน

* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน  40  ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

* ขับรถคล่องและมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการเข้าทำงาน

 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา

* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 10 อัตรา

*  เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่จำกัดจำนวน

* เพศชาย / หญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ไม่จำกัดจำนวน

* เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย

1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)
4.ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
5.หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550 LINE 0810550550
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ราคา 999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2093-677 ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลขอนแก่น
ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์ 
โอนแล้วแจ้งที่  sheetthai1@hotmail.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 07, 2015, 11:05:24 am โดย Lomaza »

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


111111111111111111111111

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

  1. เพศชาย / หญิง

  2. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

  3. สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี (Microsoft Word , Excel , Power point)

  4. มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Call Center ในระดับหัวหน้างาน (Supervisor หรือ Team Leader) อย่างน้อย  3 ปีขึ้นไป

  5. มีความรู้และทักษะในการพัฒนาทีม รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ดี

  6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

  7. มีความมุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Team Work)     

  8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย Loan Collection จำนวน 1 อัตรา

- เพศหญิง/ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านกฎหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในงาน  Loan Collection  ทั้ง Phone/ FCR/SMS / จดหมายทวงหนี้จากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีความรู้ความเข้าใจงานติดตามหนี้ภายใต้กฎหมายและระเบียบการของธนาคารแห่งประเทศไทย

- หากมีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน ( Phone & FCR ) ตั้งแต่ 80 คนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (CHIEF ENGINEER) จำนวน 1 อัตรา

-เพศชาย อายุ 35 -45 ปี

-วุฒิ ปวส.  - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม , วิศวกรรมไฟฟ้า

-มีทักษะและประสบการณ์งานบริหารอย่างน้อย5 ปี ในงานซ่อมบำรุงประเภทงานระบบโรงแรม หรือระบบอาคาร อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง , ระบบดับเพลิง, ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ไฟฟ้าสำรอง, ระบบสุขาภิบาล, ระบบคอมพิวเตอร์และเน็ทเวิร์ค, ระบบสัญญาณโทรทัศน์, ระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, ระบบโทรศัพท์, ระบบเสียง/ภาพ, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบการบริหารจักการ Preventive, การควบคุมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานฯลฯ

-มีทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ บริหารจัดการทีมงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา

* เพศชาย /หญิง

* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

* มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน (Cash in Transit)                                                                     

   ให้กับสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

* มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ATM เป็นอย่างดี                                                                             

* หากเคยผ่านธุรกิจด้านขนส่งเงินสดและดูแลระบบATMจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

* เพศชาย / หญิง

* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 

* มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน รปภ. แม่บ้าน และพนง.ขับรถ ที่มีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

* มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี   

* หากเคยผ่านธุรกิจ Outsourcing จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์  จำนวน 1 อัตรา

* เพศชาย / หญิง

* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสารสนเทศ, Logistic, ด้านบริหาร หรือด้านการตลาด

* มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Printing & Mailing. ด้าน Logistic หรือ ด้าน IT อย่างน้อย  5 ปี

* หากเคยผ่านงานด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา

*  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

*  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  (ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี , การเงิน ,   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

*  มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน ด้านบัญชีการเงิน ระบบ Back Office ระบบ Front Office และ IT Audit

*  สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ACL ได้ดี

*  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน/ธุรกิจ

*  สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ วางแนวการตรวจสอบได้

*  มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

ตำแหน่ง บริการ (คลังเอกสาร) จำนวน 5 อัตรา

* เพศชาย  สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3 ขึ้นไป

* พ้นภาระทางเกณฑ์ทหาร

* ถ้าขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานเดินเอกสาร / รับรองห้องประชุม จำนวน 10 อัตรา

* เพศชาย  / หญิง   สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3  ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง Call Center Agent จำนวน 20 อัตรา

* เพศชาย / หญิง อายุ22 - 28 ปี  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

* มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

* น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

* หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานตรวจนับ / คัดนับธนบัตร จำนวน 10 อัตรา

* เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน   40ปี

* วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป

* มีความละเอียดรอบคอบ

* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันเข้าทำงาน

 

ตำแหน่ง พนักงานขนส่งทรัพย์สิน  ไม่จำกัดจำนวน

* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน  40  ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

* ขับรถคล่องและมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการเข้าทำงาน

 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา

* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 10 อัตรา

*  เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่จำกัดจำนวน

* เพศชาย / หญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ไม่จำกัดจำนวน

* เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

rithkhmer

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2


thank for good post and sharing......
goldenslot
สูตรบาคาร่า

roseslot

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 17เล่นง่าย ได้เยอะ เครดิตฟรี jokergame123 สล็อตออนไลน์ slot online ที่นี่คลิก
https://www.slotxd.com/jokergaming123
 :27: :22: :22: :22: :22:

DfGwA66

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • รีวิวหนังใหม่


 :12: :12:

spinbot01

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 20


  สล็อตออนไลน์ joker123 ในฝันของคนทุนน้อย แจกทั้ง เครดิตฟรี โบนัส100 รวยได้ง่ายๆ กับ สล็อตออนไลน์ แสนสนุก https://www.slot4u.com/joker123  

UoIU112

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ข่าวฟุตบอลทั้งหมด


 :33: :33:

spinbot01

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 20


  มาสนุกไปพร้อมๆกัน ง่ายๆ คลิก https://www.slot4u.com/joker123  กับ สล็อตออนไลน์กันครับ พี่น้อง สนุกสุดๆ ไปเลย รวยง่ายๆ joker123