ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: ***หนังสืออ่านสอบ,ติวสอบ,แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว***  (อ่าน 2138 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Lomaza

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 561


***หนังสืออ่านสอบ,ติวสอบ,แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2557***
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาจากคำภาษาอังกฤษว่าอะไร

ก. Nature Tourism ข. Sustainable Tourism

ค. Conservation Tourism ง. Eco-tourism

ตอบ ง. Eco-tourism

2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบใด

ก. การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

ข. การท่องเที่ยวในรูปแบบการผจญภัย

ค. การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ง. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร และระบบนิเวศ

ตอบ ง. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร และระบบนิเวศ

3. ข้อใดไม่จัดเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ก. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว

ข. การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ค. การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ง. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ และท้องถิ่นเดิม

ตอบ ก. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว

4. ข้อใดมิใช่เป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ก. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

ข. เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้

ค. เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

ง. เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ

ตอบ ง. เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ

5. แผนแม่บทของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีเป้าหมายระยะยาวในปี พ.ศ. 2555 คืออะไร

ก. ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสวัสดิการแก่ประชาชนคนไทย

ข. ให้การท่องเที่ยวเป็นวิธีการให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน

ค. การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศ

ที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป

ง. ให้การท่องเที่ยวของไทยได้มาตรฐานสากล

ตอบ ค. การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป

6. ข้อใดเป็นกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ก. จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่

ข. การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติของท้องถิ่น

ค. ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการสัญจร

ง. ส่งเสริมโครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

ตอบ ก. จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่

7. ป่าดงดิบชื้น มีลักษณะเช่นใด

ก. เป็นป่าที่พบในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกินกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป

ข. เป็นป่าที่ปกคลุมด้วยป่าสนทะเล

ค. เป็นป่าผสมผลัดใบ

ง. เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้

ตอบ ง. เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้

8. ป่าเต็งรัง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าอะไร

ก. ป่าชายเลน ข. ป่าสนเขา

ค. ป่าแดง ง. ป่าดิบแล้ง

ตอบ ค. ป่าแดง

9. พื้นที่ใดไม่ใช่พื้นที่ชุ่มน้ำ

ก. ป่าพรุดั้งเดิม ข. พรุเสม็ดหรือป่าเสม็ดขาว

ค. พรุหญ้า ง. ป่าโกงกาง

ตอบ ง. ป่าโกงกาง

10. ททท. ได้จัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (พ.ส.ท.) ขึ้นเมื่อใด

ก. พ.ศ. 2533 ข. พ.ศ. 2534

ค. พ.ศ. 2535 ง. พ.ศ. 2536

ตอบ ค. พ.ศ. 2535

11. การอนุรักษ์ปะการังที่เคย์ เป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นในประเทศใด

ก. ออสเตรเลีย ข. สหราชอาณาจักร

ค. อเมริกา ง. เนปาล

ตอบ ข. สหราชอาณาจักร12. องค์กรธงนานาชาติสีเขียว หรือ Green Flag International จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก. ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วโลก

ข. เพื่อพัฒนาชายฝั่งทะเล

ค. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้

ง. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ตอบ ก. ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วโลก

13. แผนงานธงสีน้ำเงินขององค์กรการท่องเที่ยวโลก มีฐานการทำงานอยู่ที่ประเทศใด

ก. อังกฤษ ข. อเมริกา

ค. เดนมาร์ก ง. เนเธอร์แลนด์

ตอบ ค. เดนมาร์ก

14. องค์กรสีเขียวจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายใด

ก. มุ่งหาวิธีการที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข. เพื่อดำเนินงานเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค. พยายามให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลง

ง. เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยว

ตอบ ก. มุ่งหาวิธีการที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

15. แหล่งท่องเที่ยวใดของประเทศไทยได้ถูกเลือกให้อยู่ในโครงการโลกสีเขียว : เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่

ก. เกาะสมุย ข. เกาะช้าง

ค. เกาะกูด ง. เกาะภูเก็ต

ตอบ ก. เกาะสมุย

16. แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 เป็นแผนแม่บทของโลกเกี่ยวกับการดำเนินการใด

ก. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

ข. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย

ง. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ตอบ ง. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

17. องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปีใด เป็นปีสากลแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ก. ปี ค.ศ. 2000 ข. ปี ค.ศ. 2001

ค. ปี ค.ศ. 2002 ง. ปี ค.ศ. 2003

ตอบ ค. ปี ค.ศ. 200218. Overseas Development Administration หมายถึงหน่วยงานใด

ก. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาทรัพยากรของพื้นที่ในท้องถิ่น

ข. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาโพ้นทะเลสหราชอาณาจักร

ค. ฝ่ายบริหารการจัดการระหว่างประเทศ

ง. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ

ตอบ ข. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาโพ้นทะเลสหราชอาณาจักร

19. ข้อใดมิใช่บทบาทของ ททท. ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8

ก. ประสานงานการสร้างพื้นที่สีเขียว

ข. ปรับกิจกรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้เป็นภาระแก่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน

ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด

ค. รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยว

ง. เน้นการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น

ตอบ ง. เน้นการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น

20. ระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล หมายถึงอะไร

ก. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับป่าต่างๆ

ข. ระบบนิเวศที่เป็นที่อยู่ของต้นน้ำลำธาร

ค. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับชายหาดและทรัพยากรชายทะเล

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ค. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับชายหาดและทรัพยากรชายทะเล


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาไทย
แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ททท.)

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0550-550 (whatsapp,LINE), 085-744-4488 (สำรอง)
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์

ส่งเป็นหนังสือ + MP3 พรบ.ตำรวจ ราคา 999 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย เจริญ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 081-0550-550 หรือที่ sheetthai1@hotmail.com

แนวข้อสอบวิชาอื่นๆเพิ่มเติมคลิกที่ http://sheetthai.com/index.php/topic,7959.0.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2014, 09:49:46 pm โดย Lomaza »

Lomaza

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 561


1. ข้อใดคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ก. ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว

ข. ธุรกิจนำเที่ยว

ค. ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

 “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึง

(๑) ธุรกิจนำเที่ยว

(๒) ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว

(๓) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว

(๔) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว

(๕) ธุรกิจการกีฬาสำหรับนักท่องเที่ยว

(๖) การดำเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการดำเนินงานอื่นใดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักนำหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว

2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่าอะไร

ก. ททท. ค. กทท.

ข. ททช. ง. ทหท.

ตอบ ก. ททท.

3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ททท.

ก. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข. ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

ค. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

มาตรา ๘ ททท. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

(๒) เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว

(๓) อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

(๔) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว

(๕) ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ ททท.

ก. ให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

ข. ส่งเสริม ร่วมมือ หรือดำเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค. สำรวจและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จากส่วนราชการ องค์การสถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

มาตรา ๙ ให้ ททท. มีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(๒) ส่งเสริม ร่วมมือ หรือดำเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

(๓) ส่งเสริมการทัศนศึกษา

(๔) สำรวจและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จากส่วนราชการ องค์การสถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

(๕) สำรวจ กำหนดพื้นที่และสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ต้องสงวนไว้เป็นของรัฐและให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ททท. โดยให้จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

(๖) สำรวจ วางแผนและดำเนินการ จัดสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู บูรณะ หรือพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ

(๗) ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่าที่จำเป็นรวมตลอดถึงการลงทุน หรือร่วมทุนเพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

(๘) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(๙) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

(๑๐) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

(๑๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง ทำการแลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้         

(๑๒) กระทำกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ ททท.

5. ข้อใด ไม่ใช่ ทุน ของ ททท.

ก. ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

ข. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

ค. เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินให้เป็นทุน หรือเพื่อดำเนินงานหรือเพื่อขยายกิจการ

ง. เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ เมื่อได้หักหนี้สินออกแล้ว

ตอบ ก. ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

6. ข้อใดคือรายได้ของ ททท.

ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ข. รายได้จากการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ค. รายได้จากการลงทุนหรือการร่วมทุน

ง. ถูกทุกข้อ