ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: (จัดเต็มๆเก็งแนวข้อสอบ) กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (1-9กันยายน59)  (อ่าน 1537 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn


 ***************************************

:: ตำแหน่ง ::
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิการศึกษา ปวส.ทุกสาขา

:: เวลา สถานที่  ::
ให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง ชั้น 4 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 19 กันยายน 2559:: รายละเอียดไฟล์แนบ ::
http://www.prd.go.th/download/article/article_20160830164733.pdf----------------------------------------------------------------
มีจำหน่าย เก็งแนวข้อสอบ , หนังสือเตรียมสอบ , แนวข้อสอบ , คู่มือเตรียมสอบ
อัพเดทล่าสุด เป็นแนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ สรุปเนื้อหา อธิบาย
กรมประชาสัมพันธ์ 2559 มาใหม่
- ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ในปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สอบตำแหน่งใด สามารถระบุได้
- นักสื่อสารมวลชน
- นักประชาสัมพันธ์
- นายช่างภาพ
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
- นายช่างไฟฟ้า


ไฟล์ E-book ราคา 399 บาท ทางเราจัดส่งทุกวัน
หนังสือ ราคา 999 บาท จัดส่ง ปณ. วันทำการ เป็น EMS นะค๊า
----------------------------------------------------------------

แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ กรมประชาสัมพันธ์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์
3 การบริหารแผนงาน โครงการ
4 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
5 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
7 หลักการประชาสัมพันธ์
8 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
9 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์
3 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
7 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
8 ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
9 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมประชาสัมพันธ์


นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
5 ระบบโทรทัศน์
6 หลักการส่งวิทยุกระจายเสียง
7 ระบบของเครื่องส่งวิทยุ AMและ  FM
8 ระบบปรับอากาศเบื้องต้น
9 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม+แนวข้อสอบ
10 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า
11 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ ผู้ประกาศข่าว กรมประชาสัมพันธ์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์
3 การรายงานข่าววิทยุ โทรทัศน์
4 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
5 ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
6 ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์
7 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมประชาสัมพันธ์


เก็งแนวข้อสอบ , หนังสือเตรียมสอบ , แนวข้อสอบ , คู่มือเตรียมสอบ
กรมประชาสัมพันธ์ 2557 ((ตัวอย่าง))

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.     บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ
        ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?
        ก.    31,000                                                                                   ข.    17,000
        ค.    25,000                                                                                   ง.     11,000
        ตอบข้อ ง.  คำนวณประกอบ
                        จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม             =             หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ
                                                                28,000                   =              10,000   +  ส่วนของเจ้าของ                             
                                    \ ส่วนของเจ้าของ                   =              28,000  -  10,000 บาท
 =              18,000  บาท
                                              ส่วนของเจ้าของ                    =              ทุนเรือนหุ้น +  กำไรสะสม
                                                                18,000                   =              7,000 + 11,000
2.     ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น  2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท     รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?
        ก.    1,000                                                                                      ข.    2,000
        ค.    3,000                                                                                      ง.    4,000
        ตอบข้อ ข.  คำนวณประกอบ   
                        จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม             =             หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ
                                    \ ส่วนของเจ้าของ                   =              หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)
 +  กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)
                                              จ่ายเงินปันผล                        =              ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) +  กำไรสุทธิ (Cr.)
- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)
 =              2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท
                                                                                                =              2,000  บาท
3.     บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท
        กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท
        ก.    35,000                                                                                   ข.    45,000
        ค.    55,000                                                                                   ง.    75,000
 
        ตอบข้อ  ง.  คำนวณประกอบ   
                              จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม                       =   หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ
 =   40,000 + (15,000 + 20,000)
                                                                                                                =   75,000  บาท
4.     บริษัท มานาน จำกัด บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน   จนกว่าจะถึงปีหน้า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ
        ก.    Clash Basis Accounting                                                    ข.    Accrual Accounting
        ค.    Historical Costing                                                               ง.    Improper Recognition
        ตอบข้อ  ข.   ดูคำอธิบายข้อ  1. ประกอบ                               
5.     บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท  เมื่อเร็วๆ นี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย
        ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาท และขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน
        เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ  85,000 บาท  บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน
        เท่าไร
        ก.    100,000                                                                                 ข.    125,000
        ค.    140,000                                                                                 ง.    85,000
        ตอบข้อ  ก.    การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุน ซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น
                                จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง
                                มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
                                ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน (Cost Concept)  ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก
                                ความดำรงอยู่ของกิจการ (Going Concept)  และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม
 (Materiality)
6.     การคิดต้นทุนของสินทรัพย์ตามงวดบัญชีได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นตัวอย่างของหลักการ
        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Matching
        ค.    Materiality                                                                            ง.    Allocation
        ตอบข้อ  ข.   หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้  (Matching) จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการหาผลการดำเนินงานของกิจการ โดยการบันทึกรายได้ตามหลักการเกิดขึ้นของรายได้ (Revenue Recognition) และหลักเงินค้าง (The Accrual Basis) ของงวดบัญชีนั้น แล้วจึงนำค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ขึ้นมาจับคู่ และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นๆ ด้วย
7.     บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด มีส่วนของเจ้าของจำนวน 42,000 บาท ณ วันต้นงวด และจำนวน 46,000 บาท
ณ วันปลายงวด ผู้ถือหุ้นลงทุน 5,000 บาท ในระหว่างงวด และมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 2,000 บาท
กำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ
        ก.    4,000                                                                                      ข.    2,000
        ค.    3,000                                                                                      ง.    1,000
        ตอบข้อ  ง.   คำนวณประกอบ
                                ส่วนของเจ้าของ ณ วันปลายงวด                      4,600    บาท
                                บวก  จ่ายเงินปันผล                                            2,000    บาท
                                                                                                                48,000  บาท
 หัก  ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด                  42,000
                                ลงทุนเพิ่ม                                                             5,000      47,000  บาท
 \  กำไรสุทธิประจำปี                                       1,000    บาท         


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2016, 04:25:01 pm โดย tsunami09 »


ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn


แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

๐ หลักการประชาสัมพันธ์
๐ แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 1
๐ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
๐ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
๐ แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
๐ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล

แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน
๐ การรายงานข่าวและการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุโทรทัศน์ (ถาม - ตอบ)
๐ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
๐ เทคนิคการเขียนข่าว
๐ แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
๐ การสอบสัมภาษณ์ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา

tsunami09

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 986
 • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • https://www.facebook.com/ratchakarn


ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel : 081-380-5617 หรือ 085-009-7219
LINE@ : http://line.me/R/ti/p/@snf8086m
LINE ID : @snf8086m (มี@ นำหน้า)
โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา อิษฎ์วิกรัย หรือ โอนเข้า บช. กสิกรไทย KBANK 249-2-48216-4 ศิริประภา ธัญญประภา