ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: <<ชุดหนังสือสอบ กฟภ. PEA แนวข้อสอบกฟน. กฟผ.>>> ล่าสุดที่เปิดสอบ  (อ่าน 3903 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


<<ชุดหนังสือสอบ กฟภ. PEA แนวข้อสอบกฟน. กฟผ.>>> ล่าสุดที่เปิดสอบ เปิดสอบการไฟฟ้านครหลวง  42 ตำแหน่ง 499 อัตรา 7 – 16 พ.ค.57การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เป็นพนักงานจำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา ได้แก่
1.นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
3.นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4.นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) จำนวน 2 อัตรา
5.นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน) จำนวน 2 อัตรา
6.นักบัญชี 4 จำนวน 12 อัตรา
7.นักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา
8.นักการเงิน 4 จำนวน 1 อัตรา
9.บุคลากร 4 จำนวน 1 อัตรา
10.นิติกร 4 จำนวน 3 อัตรา
11.นักการตลาด 4 จำนวน 2 อัตรา
12.เภสัชกร 4 จำนวน 1 อัตรา
13.พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 1 อัตรา
14.วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 29 อัตรา
15.วิศวกรโยธา 4 จำนวน 4 อัตรา
16.วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 2 อัตรา
17.พนักงานธุรการ 3 จำนวน 33 อัตรา
18.พนักงานธุรการ 3 (Call Center) จำนวน 3 อัตรา
19.พนักงานตรวจสอบ 3 จำนวน 1 อัตรา
20.พนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา
21.พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 3 อัตรา
22.พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา
23.พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
24.พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
25.พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 จำนวน 8 อัตรา
26.ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 69 อัตรา
27.ช่างเทคนิคเสาอากาศ 3 จำนวน 32 อัตรา
28.ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 13 อัตรา
29.ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 5 อัตรา
30.ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 4 อัตรา
31.ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 26 อัตรา
32.ช่างเทคนิคโลหะ 2 จำนวน 1 อัตรา
33.ช่างเทคนิคเครื่องกล 2 จำนวน 5 อัตรา
34.ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 30 อัตรา
35.ช่างเทคนิคสายอากาศ 2 จำนวน 5 อัตรา
36.ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 11 อัตรา
37.ช่างเทคนิคโยธา 2 จำนวน 5 อัตรา
38.พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 2 อัตรา
39.พนักงานขับยานพาหนะ 1 จำนวน 4 อัตรา
40.พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 188 อัตรา
41.พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) จำนวน 35 อัตรา
42.พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างโยธา ) จำนวน 13 อัตรา

> วุฒิ ม.ต้น - ป.โท
> เพศชาย / หญิง (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง)

> สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พ.ค.57

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 4/2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

เปิดรับสมัคร 7 - 16 พฤษภาคม 2557
ประกาศ การไฟฟ้านครหลวง
 
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 4/2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน   
    
คลิกที่นี่เพื่ออ่านhttp://mea.thaijobjob.com/201405/index.php# การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 4/2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตัวอย่างแนวข้อสอบ
1. การไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473               ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2493                 ง. พ.ศ. 2501
ตอบ     ค. พ.ศ. 2493 ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของคลองบางกอกน้อยและคลองบางลำภูเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2493
2. จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
ก. กรุงเทพมหานคร          ข. นนทบุรี
       ค. สมุทรปราการ            ง. ปทุมธานี
ตอบ     ง. ปทุมธานี  ได้โอนกิจการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป
3. การไฟฟ้านครหลวงสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม           
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ     ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร
ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม        ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค.  นายสือ  ล้ออุทัย            ง.  จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ     ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ   เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
5.  ผู้ว่าการการ การไฟฟ้านครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน            ข. ฐานิสร์ เทียนทอง
ค. นายอาทร สินสวัสดิ์                      ง. วิเชียร ชวลิต
ตอบ     ค. นายอาทร สินสวัสดิ์
                   
6. การไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันให้บริการทั้งหมดกี่เขต
            ก. 10 เขต        ข. 12 เขต   
            ค. 15 เขต    ง. 18 เขต   
ตอบ     ง. 18 เขต    มีการให้บริการ 18 เขต   และ 14 สาขาย่อย
7. การไฟฟ้านครหลวงมีชื่อย่อว่า
ก. กปน.                      ข. กฟล.
ค. กฟน.                                ง. กฟผ.
ตอบ     ค. กฟน.     เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย                         
8. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง
ก.  พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง       
ข. บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
ค. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้เติบโตอย่างมั่นคง                         
             ง. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจพลังงาน
ตอบ     ข. บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
9. ข้อใดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง       
ข. เน้นโครงสร้างการจัดจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ
ค.  สร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้สูงสุด
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. กฟภ. กฟผ. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้า
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบเลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- นักวิชาการ (ด้านวางแผน)
- นักบัญชี
- นักฝึกอบรม
- วิศวกรรมไฟฟ้า 4
- และตำแหน่งอื่นๆ

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550 LINE 0810550550
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ราคา 999 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วแจ้งที่  sheetthai1@hotmail.com« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2015, 12:09:38 am โดย Lomaza »

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


11111111111

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


ความรู้เกี่ยวกับ
การไฟฟ้านครหลวง : กฟน.
Metropolitan Electricity Authority
***************************************************************************
ที่ตั้ง : 30 ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์ : www.mea.or.th
อีเมล์ : webmaster@mea.or.th
วันก่อตั้ง : พ.ศ. 2493
สังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์บริการ : 1130