ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: *ชีทข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงาน ธกส. สมัคร 29 เม.ย.–5 พ.ค.57*  (อ่าน 2339 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Lomaza

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 561


*ชีทข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ธกส. สมัคร 29 เม.ย.–5 พ.ค.57*



ธกส. เปิดรับสมัครสอบเป็นผู้ช่วยพนักงาน จำนวนมาก – รับสมัคร 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2557
ด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลภาย นอกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือน ตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐาน กลุ่ม 4 เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครผ่าน www.jobtopgun.com ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2557
หากจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารจะขายวันรับสมัครต่อไม่เกินวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก
โทร. 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร
คลิกไฟล์แนบ : http://www.baac.or.th/file-upload/012647-2-announce%20employee%20type%202%2029042014.pdf

ตัวอย่าง
เก็งแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2556-57
1.ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม กฎศีลธรรม เรียกว่าอะไร
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
2..หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฎิบัติในการประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแต่ละวิชาประมวลขึ้นเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกยึดถือ ปฏิบัติ หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
3.สภาพคุณงามความดีหรือหน้าที่อันมีพึงอยู่ในตัว ทางความประพฤติและจิตใจ หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
4. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือ ธรรมในระดับศีล หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
5. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารจัดการและสังคมที่ดี ซึ่งเป็นหลักปฎิบัติสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
    ก. หลักนิติธรรม                ข.หลักคุณธรรม
    ค. หลักสันติบาล                ค. หลักความคุ้มค่า
6. หลักใดมีความสำคัญต่อธนาคาร เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาธนาคาร
    ก. หลักคุณธรรมและนิติธรรม            ข. หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
    ค. หลักจรรยาบรรณและนิติธรรม            ง. หลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
7. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อลูกค้า
    ก. พึงรักษาความลับของลูกค้า            ข. พึงให้บริการที่ประทับใจ
    ค. พึงมีทัศนคติที่ดี                ง. พึงละเว้นการรับทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินสมควร
8.ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อองค์กร
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ
9. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ที่ให้พนักงาน ธ.ก.ส. มีจรรยาบรรณ
ก.    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความยั่งยืน
ข.    สร้างความมั่นคงของตนเอง
ค.    มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทำงาน
ง.    ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาพนักงานประเภทที่ 2ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์  ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวม 300 หน้า

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ

- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ

-ความรู้เกี่ยวกับธนาคาร เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การพัฒนาชนบท/ชุมชน การตลาด การให้บริการที่ดี
หลักการบริหารเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ/บัญชีเบื้องต้น จริธรรม/จรรยาบรรณ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550 LINE ID : 0810550550
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย  ราคา 999 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ sheetthai1@hotmail.com






Lomaza

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 561


111111111111111111111