ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: {{หนังสืออ่านสอบไปรษณีย์,คู่มือสอบนักเรียนไปรษณีย์,ติวสอบไปรษณีย์2558-2559}}  (อ่าน 6339 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


{{หนังสืออ่านสอบไปรษณีย์,คู่มือสอบนักเรียนไปรษณีย์,ติวสอบไปรษณีย์}}

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบโรงเรียนไปรษณีย์ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยและโรงเรียนการไปรษณีย์
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ ชุด 1
- แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ ชุด 1
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0550-550 LINE 0810550550
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาอังกฤษ  ราคา 999 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วแจ้งที่  sheetthai1@hotmail.com


2. ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกว่าอะไร

ก. ประธานกรรมการ ข. กรรมการผู้จัดการ

ค. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ง. ผู้อำนวยการ

3. ใครเป็นผู้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ถวาย คำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ไทยขึ้นในประเทศไทย

ก. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเด

ข. เจ้าหมื่นเสมอใจราช

ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ

4. ผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์ไทยคนแรกคือ

ก. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเด

ข. เจ้าหมื่นเสมอใจราช

ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ

5. การเปิดไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใด

ก. 4 สิงหาคม 2423 ข. 4 สิงหาคม 2424

ค. 4 สิงหาคม 2425 ง. 4 สิงหาคม 2426

6. การสื่อสารแห่งประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 25 กุมภาพันธ์ 2520  ข.  4 เมษายน 2522

ค. 12 พฤษภาคม 2523 ง. 21 พฤษภาคม 2529

7. การแปรสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามติคณะรัฐมนตรีเกิดเป็นหน่วยงานในข้อใด

ก. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ค. บริษัท ทีโอเอ จำกัด (มหาชน ) ง. ข้อ ก และ ข ถูก

8. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม

ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค. กระทรวงการคลัง

ง. เป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใด

9. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ก. เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานสากล

ข. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ค. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น

ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคือภารกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ก. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ข. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น

ค. ขยายขอบเขตการให้บริการสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆ

ง. ถูกทุกข้อ

11. “ มุ้งเน้นการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกระดับ ” เป็นนโยบายของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในด้านใด

ก. ด้านการบริการ ข. ด้านการตลาด

ค. ด้านการเงินและการลงทุน ง. ด้านบุคลากร

12. “ พัฒนาการบริหารจัดการให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ” เป็นนโยบายของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในด้านใด

ก. ด้านการบริการ ข. ด้านการเงินและการลงทุน

ค. ด้านการบริหารและการจัดการ ง. ด้านบุคลากร

13. รูปแบบการให้บริการแบบ One Stop Service เป็นแผนงานในโครงการใด

ก. แผนพัฒนาระบบไปรษณีย์ออนไลน์

ข. แผนงานปรับปรุงระบบนำจ่ายไปรษณีย์ระยะที่ 2

ค. โครงการระบบเคาร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ

ง. แผนจัดตั้งเฟรนไชส์ไปรษณีย์

14.  แผนส่งเสริมการให้บริการรับชำระเงิน PAY AT POST คือข้อใด

ก. เป็นตัวแทนชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยธุรกิจต่างๆเพิ่มมากขึ้น

ข. เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

ค. อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการในการส่งสิ่งของและเก็บเงินปลายทาง

ง. ไม่มีข้อถูก

15. ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่ายทำหน้าที่อะไร

ก. ให้บริการรับฝากและนำจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์

ข. ให้บริการเฉพาะรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

ค. ที่ทำการจัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วครางเพื่อให้บริการเฉพาะกิจในโอกาสต่างๆ

ง. มีข้อถูก

16. ข้อใดคือเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ก. thailandpost.co.th ข. thailandpost.go.th

ค. thaipost.co.th ง. thaipost.go.th

17. ไปรษณียบัตรในประเทศมีอัตราค่าบริการฉบับเท่าใด

ก. 1 บาท  ข. 1.50 บาท

ค. 2 บาท  ง. 2.50 บาท

18. ปณ . ย่อมาจากอะไร

ก. ไปรษณีย์ ข. ตู้ไปรษณีย์

ค. บุรุษไปรษณีย์  ง. ที่ทำการไปรษณีย์

19. ปณฝ.  ย่อมาจากอะไร

ก. ไปรษณีย์นำฝาก ข. ไปรษณีย์รับฝาก

ค. ที่ทำการไปรษณีย์นำฝาก ง. ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก

20. ในปัจจุบันในการส่งจดหมายภายในประเทศมีอัตราค่าบริการเท่าใด

ก. 2 บาท ข. 2.50 บาท

ค. 3 บาท ง. 4 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2015, 10:49:49 am โดย Lomaza »

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


1.    การเรียนรู้เทคโนโลยี  มีความสำคัญอย่างไร
ก.  เป็นความรู้พื้นฐาน
ข.  ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่
ค.  นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ง.  ข้อ  ก.  และ  ค ถูก

2.    ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
ก.  ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ข.  เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลอง
ค.  นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ง.  ข้อ ก และ ค. ถูก

3.    ข้อใดเป็นสารสนเทศ
ก.   เกรดเฉลี่ย
ข.  เสียงนกชนิดต่างๆ
ค.  คะแนนสอบของนักเรียน
ง.  ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน

4.    การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร
ก.  การแสดงผล
ข.  การประมวลผล
ค.  การสื่อสารและเครือข่าย
ง.   การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
5.    ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก
ก.  การคิดเกรดเฉลี่ย
ข.  การประมวลและเครือข่าย
ค.  การทำบันทึกรายรับรายจ่าย
ง.  การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง

6.    อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร
ก.  ลำโพง
ข.  จอภาพ
ค.  เครื่องพิมพ์
ง.  ถูกทุกข้อ

7.    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกาสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้นข้อใด
ก.  การเรียนผ่านดาวเทียม
ข.  การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ค.  การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ง.  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

8.    ซอฟแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร
ก.  ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข.  เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
ค.  ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ง.  เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์

9.    การประมวลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ เกิดประโยชน์อย่างไร
ก.  ได้ข้อมูลใหม่
ข.  ใช้ในการตัดสินใจ
ค.   ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง
ง.    ฝึกทักษะการทำงานให้กับบุคลากร

10.    ข้อใด ไม่ใช่  ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสารสนเทศ
ก.   เมาส์  จอภาพ
ข.  แป้นพิมพ์  เครื่องพิมพ์
ค.  สแกนเนอร์   แป้นพิมพ์
ง.   กล้องดิจิทัล   เครื่องถ่ายเอกสาร

11.    บุคลกรของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร
ก.  เป็นผู้ใช้งาน
ข.  จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ค.  เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ง.   ถูกทุกข้อ

12.    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน  คือข้อใด
ก.   การใช้  e-learning
ข.   การชำระภาษีออนไลน์
ค.   ทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ง.   การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง

13.    ข้อใดเป็นการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ก.  การส่งธนาณัติ
ข.  การติดป้ายโฆษณา
ค.  การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ง.   การเชิญชวนคนมาสมัครเป็นสมาชิก

14.    ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.  เล่นเกมพร้อมกันได้หลายคน
ข.  ตัดต่อภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ค.  ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
ง.  นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม  Microsoft  Power  Point

15.    หนังสือดิจิทัลมีประโยชน์อย่างไร
ก.  เปิดใช้ง่ายกว่าหนังสือปกติ
ข.  ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตได้ง่าย
ค.  ทันสมัยและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
ง.   เก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนมาก

16.    เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ ยกเว้น ข้อใด
ก.  การเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
ข.  การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ค.  การมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ง.  การค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน

17.    การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อใด  ต่าง จากพวก
ก.  สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์   
ข.  เส้นทางรถประจำทางออนไลน์
ค.  การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเอทีเอ็ม   
ง.  รายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์ www. yahoo.com

18.    ข้อใด ไม่ใช่  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
ก.  การใช้  e-learning
ข.  ออกแบบป้ายชื่อโรงเรียน
ค.  จัดเก็บข้อมูลนักเรียนในแผ่นดิสก์
ง.  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Power  Point

19.    การค้นตำแหน่งด้วยระบบ  GPS  มีลักษณะอย่างไร
ก.  ใช้สัญญาณวิทยุ
ข.   ใช้สายเคเบิลใยแก้ว
ค.  ใช้สัญญาณโทรศัพท์
ง.   ใช้สัญญาดาวเทียม

20.    ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง  ต่าง  จากพวก
ก.  ฟังเพลง
ข.  ชมภาพยนตร์
ค.  เล่นเกมออนไลน์
ง.  ร้องเพลงคาราโอเกะ

21.    ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
ก.  โมเด็ม
ข.  จอภาพ
ค.  แป้นพิมพ์
ง.  ชิปไมโครโปรเซสเซอร์

22.    อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
ก.  ลำโพง
ข.  แป้นพิมพ์
ค.   สแกนเนอร์
ง.   จอภาพแบบสัมผัส

23.    ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
ก.  แป้นพิมพ์  ลำโพง  เมาส์
ข.  สแกนเนอร์  ไมโครโฟน  จอภาพ
ค.  กล้องดิจิทัล  ไมโครโฟน  แป้นพิมพ์
ง.  กล้องดิจิทัล  สแกนเนอร์  ไมโครโฟน

24.    ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงานประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
ก.  ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล
ข.  รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ค.   แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
ง.   ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน

25.    ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
ก. Pentium
ข.  Celeron
ค.  AMD
ง.  ถูกทุกข้อ

26.    วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูลคือข้อใด
ก.  หน่วยรับข้อมูล
ข.  อุปกรณ์แสดงผล
ค.  หน่วยความจำหลัก
ง.  หน่วยประมวลผลกลาง

27.    หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก.  2  ประเภท  ได้แก่  ROM   และ  RAM
ข.  3  ประเภท  ได้แก่  ROM  RAM  CMOS
ค.  2  ประเภท   ได้แก่  Static  และ  Dynamic  RAM
ง.  ข้อ ก.  และ  ค.  ถูก

28.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM
ก.  หน่วยความจำชั่วคราว
ข.  เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
ค.  ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
ง.   เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป

29.    หน่วยความจำในข้อใด  บันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้แต่อ่านได้
ก.  หน่วยความจำรอม
ข.  หน่วยความจำแรม
ค.  หน่วยความจำซีมอส
ง.  หน่วยความจำชั่วคราว

30.    จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร
ก.  อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
ข.  อุปกรณ์แสดงผล
ค.  อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว
ง.  อุปกรณ์แสดงผลสำหรับการนำเสนอผลงาน

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


 :23: :23: :23: :23: :23: :23: :23:

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ

1. การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 โดยมีพลเอกสมชัย  มาระเนตร์ เป็นประธานกรรมการ
ก. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์
ค. นายภาวัช  ทองโรจน์                                     ง. นายอิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย
ตอบข้อ ก. แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 โดยมีพลเอกสมชัย  มาระเนตร์ เป็นประธานกรรมการ
 2. ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกว่าอะไร
ก.  ประธานกรรมการ                                         ข. กรรมการผู้จัดการ
ค. กรรมการผู้จัดการใหญ่                                  ง. ผู้อำนวยการ
ตอบข้อ ค. ผู้บริหารสูงสุดในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แก่นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์  ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
 3. ใครเป็นผู้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ถวาย คำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ไทยขึ้นในประเทศไทย
ก.  สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเดช
ข. เจ้าหมื่นเสมอใจราช
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
ตอบข้อ  ข. ในปี พ. ศ . 2423 เจ้าหมื่นเสมอใจราช หัวหมื่นมหาดเล็กวรสิทธิ์ได้ทำหนังสือบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ถวาย คำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ไทยขึ้นในประเทศไทย
4. ผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์ไทยคนแรกคือ
ก.  สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเดช
ข. เจ้าหมื่นเสมอใจราช
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
ตอบข้อ ก.  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเห็นชอบจึงทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเดช ผู้ทรงมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือพิมพ์รายวัน “ ข่าวราชการ” ดำรงตำแหน่งราชการกรมไปรษณีย์
 5. การเปิดไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใด
ก.  4 สิงหาคม 2423                                             ข. 4 สิงหาคม 2424
ค. 4 สิงหาคม 2425                                              ง. 4 สิงหาคม 2426
ตอบข้อ ง.  สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเดชได้ทรงวางโครงการและเตรียมการไว้พร้อมที่จะเปิดบริการไปรษณีย์ได้แล้ว ก็ได้ประกาศเปิดรับฝากจดหมายหรือหนังสือเป็นการทดลองในเขตพระนครและธนบุรีเมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2426 มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ ตึกริมน้ำใหญ่เจ้าพระยาปากคลองโอ่งอ่าง ด้านทิศเหนือ (ปัจจุบันถูกรื้อเพื่อใช้ที่สร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานพุทธ )ที่ทำการแห่งแรกนี้ใช้เป็นที่ทำการไปรษณีย์สำหรับจังหวัดพระนคร ด้วยเรียกกันว่า “ไปรษณีย์ยาคาร ”
 6. การสื่อสารแห่งประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 25  กุมภาพันธ์ 2520                                       ข.  4  เมษายน  2522
ค.  12 พฤษภาคม  2523                                      ง.  21  พฤษภาคม  2529
ตอบข้อ ก. เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2520 ได้จัดตั้ง “ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท .) ” ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ. ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการด้านการปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาดำเนินการโดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
 7. การแปรสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามติคณะรัฐมนตรีเกิดเป็นหน่วยงานในข้อใด
ก. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                            ข. บริษัท กสท โทรคมนาคม  จำกัด  (มหาชน)
ค. บริษัท ทีโอเอ จำกัด (มหาชน )                     ง. ข้อ  ก และ  ข ถูก
ตอบข้อ  ง . จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแปรรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เทียบเท่าภาคเอกชน ซึ่ง กสท. เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ. ศ. 2524  แยกกิจการเป็น 2  บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม  จำกัด  (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2546
 8. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด
ก.  กระทรวงคมนาคม                                       
ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. กระทรวงการคลัง
ง. เป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใด
ตอบข้อ ข.  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ปณท.  ถนน แจ้ววัฒนะโดยปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ ปรับปรุงบริการและการให้บริการไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไปและพัฒนาการให้บริการเชิงธุรกิจ เพื่อให้ ปณท. ก้าวไกล ทันสมัย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป
 9. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ก. เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานสากล                                 
ข. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ค. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก.  วิสัยทัศน์ ( Vision) ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วโลกไปว่าเป็นผู้ให้บริการรับ- ส่งข่าวสาร สิ่งของ บริการการเงินและบริการตัวแทน ที่มีเครือข่ายกว้างและเชื่อถือได้มากที่สุด
 10. ข้อใดคือภารกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ก. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ                     
ข. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น
ค. ขยายขอบเขตการให้บริการสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆ                                   
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง . ภารกิจ( Mission )ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 18 กันยายน 2558Lomaza

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 561


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2558ทางไปสมัคร คลิกเลย www.perdsorbtoday.com/news_detail.php?news=6744

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบไปรษณีย์ไทย สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
***เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ****สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลยในราคาเพียง
*****ชุดละ399 บาท******
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0550-550 (whatsapp,LINE)
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่งเป็นชุดหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชื่อบัญชี ณฤทัย นาเจริญ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ sheetthai1@hotmail.com
cc oo

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1


ขอบคุณค่ะ กำลังมองหาอยู่พอดี

Gclub Download

ทางเข้า Gclub

Gclub ผ่านเว็บ

สมัคร Gclub
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 13, 2016, 03:38:05 pm โดย cc oo »

phallyka

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4


แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ :23:
^goldenslot^


^GCLUB มือถือ^

richbet99

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 5
  • คาสิโนออนไลน์


 :23:
การเล่น<a href="https://www.richbet99.com" title="คาสิโนออนไลน์">คาสิโนออนไลน์[/url] ไม่ได้ทำให้รวยมีแต่จนกับจน

nbanewsclub

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • nbanewsclub


 :23:

pwin999win

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • เกมส์สล็อต pussy


 :3:

friend123

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ฝากขั้นต่ำ50บาท


 :8:

jiwwari

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1


ไฮโลออนไลน์เล่นง่ายแจกจริงบริการดี
การเดิมพันที่ได้รับความนิยมลำดับแรกๆที่ชาวไทยอย่างพวกเรารู้จักกันอย่างดีเยี่ยม หากจะไม่ให้กล่าวถึง ไฮโล ก็มิได้ เนื่องจากว่าเป็นเกมการแทงพนันที่ชาวไทยส่วนมาก 99% รู้จักกันดี แล้วก็ยังได้รับความนิยมอยู่อย่างยิ่ง แล้วก็ยังเป็นที่ชื่นชอบกันอย่างสม่ำเสมอ โดยมากแต่ก่อนจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันในบ่อน จะพบเห็นกันตามงานตามๆตามสถานที่งานต่างพบเห็นกันหลายครั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้กระนั้นปัจจุบันนี้พวกเรามีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย ทำให้สบายสำหรับการเล่นได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด ก็สามารถ แทงไฮโลออนไลน์ ได้ผ่านมือถือ หากกล่าวถึงเกมการเดิมพันออนไลน์ หรือ ไฮโลออนไลน์ ก็จะน่าจะไม่พ้นค่ายฮอตได้รับความนิยมในเวลานี้ Sexy Gaming ที่มีเกมบาคาร่าในแบบอย่างการถ่ายทอดสด แบบเรียลไทม์ รวมทั้งไฮโลก็มีด้วย แต่ว่าจะเรียกเป็นอีกชื่อที่ใช้เป็นชื่อสากล ที่หลายคนรู้จักในชื่อ สิคโบ หรือก็คือเกมไฮโล ในแบบอย่างออนไลน์นั่นแหละจ้ะ  ในค่ายเกม ชวนมอง เกมมิ่ง นี้ที่ได้รับความชอบเป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ เพราะว่าเป็นค่ายเดียว ค่ายแรกที่ได้นำเอาผู้หญิงดีลเลอร์ มาสวมชุดบีกีนี่ คัดเลือกมัวแต่สาวสวย หุ่นน่าฟัด ไม่ว่าจะเป็นกิริยาอาการ การเล่นหู เล่นตากับกล้อง หรือผู้เล่น ทำให้ได้เพิ่มอรรถรสสำหรับการเล่น ทำให้ผู้เล่นไม่เบื่อ แล้วก็บันเทิงใจไปกับเกมการพนัน จะมีทั้งยัง สิคโบ (ไฮโล) บาคาร่า เสือ-มังกร รูเล็ต มีแต่ว่าเกมที่ได้รับความนิยมที่คนคนจำนวนไม่น้อย หรือเซียนนักการพนันรู้จักกันอย่างดีเยี่ยม  ไม่ประหลาดใจที่หลายคนเลือกใช้บริการกับเว็บไซต์พวกเรา เป็นตัวเลือกหลักอันดับต้นๆ เป็นเว็บไซต์ที่มีสมาชิกจำนวนไม่น้อย ค้ำประกันได้เลยว่าไม่มีวันผิดหวัง มองจากผู้เล่นที่เข้ามาโดยตลอด ก็เป็นประกันได้แล้วว่า ไม่เป็นอันตรายแน่ๆ พวกเรามีระบบระเบียบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ไม่เคยมีประวัติเสีย นอนแล้วยังมีระบบระเบียบ ฝาก-ถอน ไม่เกิน 1 นาที เรื่องความรวดเร็วของพวกเรา พวกเราจะย้ำมากมายๆได้มีการตระเตรียมบุคลากรผู้ให้บริการประสิทธิภาพ รอคอยให้บริการคุณตลอด 1 วัน ไม่จำเป็นที่จะต้องห่วงว่าแอดไม่นพวกเราจะตอบช้า เพราะเหตุว่าพวกเราได้จัดแจงไว้รองรับ คอยตอบหลายเครื่อง ถึงแม้ว่าจะจำเป็นต้องรอคอยคุณก็รอคอยไม่เกิน 1 นาทีแน่ๆจ้ะ นอกเหนือจากที่จะเร็วแล้ว ระบบการเข้าเล่นก็ยังเป็นต้นแบบที่เข้าใจง่าย ไม่สลับซับซ้อนเลย มีพร้อมการชี้แจงการเล่น หรือการใช้แรงงานไว้อย่างพิถีพิถัน  เกมก็มีให้เลือกล้นหลาม สนุกสนาน เพลิดเพลินใจไปกับดีลเลอร์สาวสวยชวนมอง มารู้จะกับเกมไฮโลกันมากขึ้นดีมากกว่าจ้ะ
กรรมวิธีเล่นสิคโบ หรือ ไฮโล
ไฮโลจะมีลูกเต๋า 3 ลูกสำหรับการเขย่า ลุ้นพนัน สูง – ต่ำ แต้ม 4 – 10 จะเป็นการแทงต่ำ จะแทงสูงควรมีแต้ม 11 – 17 แม้กระนั้นหากลูกเต๋าออกเช่นเดียวกันอีกทั้ง  3 ลูก จะเรียกว่าโคนง เจ้ามือก็จะชนะ
เต็งหมายถึงแทงได้ตั้งแต่ 1 แต้ม ธรรมดานักเล่นการพนันเขาจะมักเรียกว่า เกี่ยวข้อง แทงได้จนกระทั่งแต้มที่ 6
โต๊ดเป็นแทงได้ตั้งแต่ 1 แต้ม ไปจนกระทั่ง 6 แต้ม แต่ว่าจำเป็นที่จะต้องแทงครั้งละ 2 แต้ม
การแทงโคนงหมายถึงถ้าหากลูกเต๋า 3 ลูก ออกแต้มที่เช่นกันอีกทั้ง 3 ลูก ตรงกับจำนวนที่ผู้เล่นวางเดิมพัน ก็ชนะ 1:150 อัตราการจ่ายการแทงโคนงโดยรวมเป็นการที่พวกเราลงพนันไม่จำกัดจำนวน ว่าควรจะเป็นเลขอะไร แค่เพียงลูกเต๋าทั้งยัง 3 ลูก ออกมาเป็นโคนงก็ชนะไปเลย
อัตราการจ่าย
แทงต่ำ 4 – 10 อัตราการจ่าย 1:1 แทงสูง 11 – 17 อัตราการจ่าย 1:1
จำนวนลูกเต๋าที่ออกเป็น คี่ อัตราการจ่าย 1:1 แล้วก็ ถ้าหากแทง คู่ อัตราการจ่ายก็ 1:1 เช่นกัน
ลูกเต๋าที่ออกเป็นคู่ หรือ ลูกเต๋าที่ออกแบบเดียวกัน 2 ลูก อัตราการจ่าย 1:8
การแทงโคนงหมายถึงลูกเต๋าที่ทอยได้เช่นกันอีกทั้ง 3 ลูก อัตราการจ่าย 1:24 โคนงแบบไม่ระบุจำนวน
การแทงโคนงที่ระบุจำนวน ลูกเต๋าทอยจับตัวได้เลขที่พวกเราวางเดิมพัน ออกแบบเดียวกันทั้งยัง 3 ลูก ก็จะได้ อัตราการจ่าย 1:150
จำนวนที่แต่งแตกต่าง 2 ตัว อัตราการจ่าย 1:5
ทอดลูกเต๋าออกมาได้แต้มหนึ่งในสาม อัตราการจ่าย 1:1 ออกสองในสาม อัตราการจ่าย 1:2 ออกสามในสาม อัตราการจ่าย 1:3
การเล่นก็มิได้เข้าใจยากเหมือนอย่างที่คิด รวมทั้งที่สำคัญ อัตราการจ่ายก็สูง มีสิทธิ์ได้กำไรง่ายอย่างยิ่ง มันก็แค่ลูกเต๋า 3 ลูก น่าจะออกอะไรไม่เกินกำลังเลขของมันหรอก ถ้าหากใครกันแน่พึงพอใจพวกเรา ก็ต้องการจะชี้แนะเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์สมาชิกใหม่ ที่กำลังเดินทางมาแรง ตอบปัญหาคนเล่นการพนัน ที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างยิ่ง คงไม่พ้น เว็บไซต์การเดิมพันครบวงจร เว็บไซต์พวกเราเป็นเว็บไซต์แรก เว็บไซต์เดียวที่เพิ่มเติมโอน ฝาก – ถอน เล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผ่านอะไร โอนเสร็จแล้วสามารถเล่นได้ทุกสิ่งในเว็บไซต์ เพียงแค่โอนเพิ่มเติมเพียงแต่ครั้งเดียว จะเล่นกี่เกมก็ได้ กี่ห้องก็ได้มีมากยิ่งกว่า 500 รายการ ให้เลือกลงพนัน แล้วพวกเรายังจัดโปรโมชั่นอยู่เสมอ สมัครฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ แล้วก็ยังมีโบนัสแจกฟรี 200% ได้รับกันวันแล้ววันเล่านะคะ ถ้าเกิดชี้แนะชวนเพื่อนฝูงมาเล่นเกมบันเทิงใจๆกับพวกเรา ก็มีค่าเสนอแนะให้ 5% ต่อเดือน ทั้งยังยังมีคืนยอดเสียให้ผู้เล่นถึง 10% กันอย่างยิ่งจริงๆ เกมทั้งยังบันเทิงใจ เพราะว่าพวกเราเลือกสรรมาแม้กระนั้นค่ายประสิทธิภาพสูงสุด แอดไลน์พวกเราไว้นะคะ @betwayss1 จะได้รับข่าวโปรโมชั่น รวมทั้งร่วมรับของขวัญกันอีกเยอะแยะ  พวกเรารออยู่นะคะ
 

badjujudazzle

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • เว็บข่าวเกมออนไลน์ E-sport


 :9: :9: :9: :9: เยอะมากๆ

XloPP45

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • รีวิวการ์ตูนทั่วโลก


 :39: :39: