ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: @@@แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ปี57 @@@  (อ่าน 469 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Arty

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 37
  • หมีๆ แปดๆ
    • เหยื่อปลอมสำหรับปลาล่าเหยื่อ สำหรับคนไทย โดยคนไทย
กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบงานราชการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ภายในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ทุกสาขา

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายการเจ้าหน้าที่  กรมควบคุมมลพิษ

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

- สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การบริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคล

- การติดต่อ ประสานงาน และอำนวยการ กับหน่วยงานภายในภายนอกส่วนราชการ

- การดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของฝ่ายการเจ้าหน้าที่

- สนับสนุนงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดประชุม

- ปฏิบัติหน้าที่พนักงานธุรการประจำฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ค่าตอบแทน กรมควบคุมมลพิษ      ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

คุณสมบัติทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบงานราชการ

๑. สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์

๓. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้ หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และสามารถอุทิศเวลาให้ส่วนรวม

๔. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความ ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๖. มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Word, MS Excel, MS PowerPoint การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ Internet

 
การรับสมัคร กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบงานราชการ

- ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมควบคุมมลพิษ (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุริยา เสมาน้อย โทร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๗๕ – ๖)

=======================================

แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- ความรู้เกี่ยวกับควบคุมมลพิษ
- แนวข้อสอเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน
- การสอบสัมภาษณ์

ตัวอย่าง
1.ข้อใดคือค่านิยมของกรมควบคุมมลพิษ
ก. มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจช่วยเหลือ
ข. สามัคคี มีเมตตา
ค. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ง. มุ่งมั่นทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นทีม เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

2.ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมมลพิษ มีกี่ข้อ
ก. 5 ข้อ  ค. 3 ข้อ
ข. 4 ข้อ  ง. 2 ข้อ

3.ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมมลพิษ
ก. การบริหารจัดการให้เข้มแข็งและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
ข. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพื้นที่
ค. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ
ง. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ปัจจุบันรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มีกี่คน
ก. 1 คน ค. 3 คน
ข. 2 คน ง. 4 คน

5.ใครคือเลขานุการกรมควบคุมมลพิษ คนปัจจุบัน
ก. นางสาววชิรา แสงศรี ค. นางกัญชลี นาวิกภูมิ
ข. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ ง. นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

6.กรมควบคุมมลพิษก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 4 เมษายน  พ.ศ. 2535  ค.4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485
ข. 5 เมษายน  พ.ศ. 2535  ง. 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485 

=======================================
1.รายละเอียดข้อสอบที่จำหน่าย มี 2 แบบ
  (1)  ไฟล์  PDF ส่งทาง E-Mail  ราคา  399 บาท ส่งภายในวัน
  (2)   หนังสือ  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 999 บาท
จัดส่ง EMS ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั่วประเทศ โดยส่งภายใน 3 วัน ทำการ ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด ราชการ

2.ขั้นตอนการสั่งซื้อ
สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง
•   ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 09-333-5-444-7 ทั้ง WhatsApp และ Line ID = LANKOSOB และ เบอร์สำรอง 083-047-5669  (เฉพาะสายสนทนา)
•   ทางข้อความผ่านเพจของทางร้าน www.facebook.com/lankosob
•   E-Mail ที่ LANKOSOB@gmail.com (ตัวโอทั้งหมดไม่มีเลขศูนย์นะครับ)

3.วิธีการชำระเงิน
 โอนมายัง
  บ/ช นาย เกรียงศักดิ์ เนตยวิจิตร
ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัส เอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์  242-2-07925-9

  เก็บสลิปหรือหลักฐานการทำรายการไว้ยืนยันด้วยนะครับ

!!!!หลังโอนเงินแล้วแจ้งยืนยันการสั่งซื้อมายัง!!!
เบอร์ 09-333-5-444-7 ผ่าน SMS, LINE,  Whatsapp หรือ ส่งข้อความหน้าเพจ www.facebook.com/lankosob
สิ่งที่ต้องแจ้งกับทางร้าน
1.จำนวนเงินโอน และเวลาที่โอน เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
2.ตำแหน่งข้อสอบที่สั่งซื้อ และ หน่วยงานที่สอบ
3.E-Mail หรือ ชื่อ-ที่อยู่ (ที่รับข้อสอบ)

https://www.facebook.com/lankosob