ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: @@@แนวข้อสอบ เตรียมสอบ อบจ. ระยอง รับสมัครรวม 81 อัตรา@@@  (อ่าน 550 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Arty

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 37
  • หมีๆ แปดๆ
    • เหยื่อปลอมสำหรับปลาล่าเหยื่อ สำหรับคนไทย โดยคนไทย
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 30 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 81 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อบจ. ระยอง รับสมัครรวม 81 อัตรา
1) ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 27 ตำแหน่ง รวม 76 อัตรา ประกอบด้วย
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา
11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 32 อัตรา ประกอบด้วย
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน 3 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
– ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีคีตป์ไทยศึกษา จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
17. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
20. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
22. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จำนวน 1 อัตรา
23. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
24. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 อัตรา
25. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์มินิบัส จำนวน 2 อัตรา
26. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 3 อัตรา
27. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ประกอบด้วย
1. ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬา จ.ระยอง จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักการ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 81 อัตรา

การรับสมัคร อบจ. ระยอง รับสมัครรวม 81 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 0 3861 7430 ต่อ 711 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เลขที่ 140 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 อีเมล์: rayongpao@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0 3861 7430 ต่อ 711

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.rayong-pao.go.th/files/HR_04-02-57_edit.pdf

======================================================
แนวข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
======================================================

1.รายละเอียดข้อสอบที่จำหน่าย มี 2 แบบ
  (1)  ไฟล์  PDF ส่งทาง E-Mail  ราคา  399 บาท ส่งภายในวัน
  (2)   หนังสือ  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 999 บาท
จัดส่ง EMS ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั่วประเทศ โดยส่งภายใน 3 วัน ทำการ ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด ราชการ

2.ขั้นตอนการสั่งซื้อ
สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง
•   ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 09-333-5-444-7 (เบอร์นี้ ติดต่อทาง Social Chat  ได้ทั้ง WhatsApp และ Line ID = LANKOSOB และ เบอร์สำรอง 083-047-5669  (เฉพาะสายสนทนา)
•   ทางข้อความผ่านเพจของทางร้าน www.facebook.com/lankosob
•   E-Mail ที่ LANKOSOB@gmail.com (ตัวโอทั้งหมดไม่มีเลขศูนย์นะครับ)

3.วิธีการชำระเงิน
 โอนมายัง
  บ/ช นาย เกรียงศักดิ์ เนตยวิจิตร
ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัส เอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์  242-2-07925-9

  เก็บสลิปหรือหลักฐานการทำรายการไว้ยืนยันด้วยนะครับ

!!!!หลังโอนเงินแล้วแจ้งยืนยันการสั่งซื้อมายัง!!!
เบอร์ 09-333-5-444-7 ผ่าน SMS, LINE,  Whatsapp หรือ Facebook หรือ อีเมล์ LANKOSOB@gmail.com (ทางใดทางหนึ่ง)

สิ่งที่ต้องแจ้งกับทางร้าน
1.จำนวนเงินโอน และเวลาที่โอน เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
2.ตำแหน่งข้อสอบที่สั่งซื้อ และ หน่วยงานที่สอบ
3.E-Mail หรือ ชื่อ-ที่อยู่ (ที่รับข้อสอบ)
***แนะนำ  ให้ส่งรายละเอียดให้ครบทั้ง 3 ข้อ เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูลในการจัดส่ง***

https://www.facebook.com/lankosob