ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน:

ผู้เขียน หัวข้อ: เอกสารเตรียมสอบ ข่าวเปิดสอบ กรมชลประทาน พนักงานราชการ 1,194 อัตรา ประจำปี 2557  (อ่าน 2380 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

toptop

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 237


ประกาศ!!!! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ 1,194 อัตรา ประจำปี 2557 ( สมัคร 6 - 14 ม.ค. 2557)

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  78 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน  64 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการพัสดุ  จำนวน  60 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นายช่างโยธา  จำนวน 47 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส.  สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

5. ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน  จำนวน 534 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาโยธา

6. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน  99 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

7. ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  จำนวน 22 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

8. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร  จำนวน  4 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

9. ตำแหน่ง นายช่างสํารวจ  จำนวน 90 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

10. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ  จำนวน 4 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน  จำนวน  12 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. ทุกสาขาวิชา

12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยา  จำนวน  2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ

13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  19 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

14. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  จำนวน  2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสบัติ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ
อนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โภชนาการ

15. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน  87 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสบัติ ทุกสาขาวิชา  ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับ และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกําหนด

16. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสบัติ ป.ตรี  ทุกสาขาวิชา

17. ตำแหน่ง นิติกร  จำนวน 15 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสบัติ ป.ตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์

18. ตำแหน่ง นักวิชาการประมง  จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสบัติ ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา

19. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร   จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสบัติ ป.ตรี  ป.ตรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

20. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน  จำนวน 37 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสบัติ ป.ตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ํา ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ํา และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

21. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา  จำนวน 13 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสบัติ ป.ตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน
ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ํา ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

22. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสบัติ ป.ตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
กําหนด ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

รับสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ (สมัคร 11 - 17 ธ.ค. 2556)
ทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.rid.go.th หรือ http://job.rid.go.th
เอกสารรายละเอียดการสมัคร คลิ๊กที่นี่

แนวข้อสอบที่จะออกสอบ
- โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
- ถาม-ตอบแนวข้อสอบเก่า กรมชลประทาน
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

เรามีแนวข้อสอบสำหรับเตรียมความพร้อมให้ท่านตามตำแหน่งที่ท่านจะสอบสามารถระบุตำแหน่งมาได้เลย
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าาพนักงานพัสดุ
นายช่างโยธา
นายช่างชลประทาน
นายช่างเครื่องกล
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
นายช่างสํารวจ
นายช่างเขียนแบบ
 เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
นักวิชาการประมง
นักวิชาการเกษตร
วิศวกรชลประทาน
วิศวกรโยธา
วิศวกรเครื่องกล
!!!!


จำหน่ายไฟล์เอกสาร แนวข้อสอบ เอกสารติวข้อสอบ  คู่มือสอบ ติวสอบ ข้อสอบเก่า
งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัพเดทล่าสุด สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เอกสารเป็นไฟล์ PDF ชุดละ399 บาทเท่านั้น ส่งทาง e-mail สามารถนำไปอ่านในคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
จัดส่งภายใน 24 ช.ม. โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริง รับประกันโดยอาจารย์ทอปผู้สอบได้จริงกับงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อที่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-505-3767 (อาจารย์ทอป) +LINE
E-Mail : Tutortoptop@gmail.com
FanPage : https://www.facebook.com/perdsobrachakan

Line ID: 1111167
Line QR:

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า และชำระเงิน:
1. ชำระค่าสินค้าผ่านหมายเลขบัญชี
เลขที่บัญชี 575-2-32490-7 ภาณุพงษ์ ธนูทอง ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
*โปรด เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานด้วย *
2. โอนเงินแล้วแจ้งรายละเอียดทาง
 E-Mail , SMS , LINE , Whats App , Facebook


------>> โดยใส่ข้อความแจ้งดังต่อไปนี้ <----
- เวลาที่โอน ให้ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก 
- ข้อสอบที่สั่งซื้อ หน่วยงาน และตำแหน่ง
- E-Mail และ เบอร์โทรติดต่อกลับ

เมื่่อแจ้งโอนเงินแล้วจะจัดส่งทาง Email โปรดเชคในกล่องขาเข้าและกล่องขยะด้วย
หากไม่ได้รับ ภายใน 24 ช.ม. โปรดติดต่อกลับ


 :23: :23: :23:


toptop

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 237


ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมชลประทาน

1. งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 6 ค. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 3  ง. รัชกาลที่ 5
2. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด คือใคร
ก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย
ข. เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ
ค. ถูกเฉพาะ ข
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
3. ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง
ก. รัชกาลที่ 6 ค. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 3 ง. รัชกาลที่ 5
4. จากข้อ 3 ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใด
ก. 29 กันยายน 2459 ค. 29 ตุลาคม  2459
ข. 30 กันยายน 2459 ง. 30  ตุลาคม 2459
5. โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย คือเขื่อนใด
ก. เขื่อนลำปาว  ค. เขื่อนภูมิพล
ข. เขื่อนป่าสัก ง. เขื่อนพระราม 6
6. เขื่อนพระราม 6  อยู่ที่จังหวัดใด
ก. พระนครศรีอยุธยา ค. กาฬสินธุ์
ข. ตราด ง. ลพบุรี
7. รัชกาลที่  7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใด
ก.  21  มกราคม  2476 ค. 21  มีนาคม  2476
ข.  20  มกราคม  2476 ง. 20  มีนาคม  2476
8. กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย ค.  กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ง. กระทรวงพลังงาน
9. ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน
ก. นายสัญชัย เกตุวรชัย  ค. นายชลิต ดำรงศักดิ์
ข. นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่   ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน
ก. "น้ำสมบูรณ์  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ข. "น้ำอุดมสมบูรณ์  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ค. "น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ง. "น้ำอุดมสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
11. ข้อใดคือค่านิยมของกรมชลประทาน
ก. "WATER  for all"   ค.  Attitude
ข.  Teamwork    ง.  ถูกทุกข้อ

toptop

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 237


ตัวอย่าง แนวข้อสอบกรมชลประทาน นายช่างชลประทาน

1. กรมชลประทานครบรอบมีอายุครบรอบกี่ปี ในปี 2556
ตอบ   111 ปี
2. การสถาปนาเป็นกรมชลประทานเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ตอบ   รัชกาลที่  6
3. PMQA คืออะไร
ตอบ   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4. ตราของกรมชลประทาน มีลักษณะอย่างไร
ตอบ   เป็นเครื่องหมายรูปกลมลาย  ตรงกลางกลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว  ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ  เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับ
5. ด้านข้างทั้งสองของตรากรมชลประทานเป็นรูปสัตว์ชนิดใด
ตอบ    พระยานาค
6. อักษรที่เขียนใต้วงกรมของตรากรมชลประทาน  คืออะไร
ตอบ    กรมชลประทาน
7. WATER  for all  หมายถึง
ตอบ   น้ำเพื่อสรรพสิ่ง     
8. สายด่วนกรมชลประทานคือหมายเลขใด   
ตอบ    1460
9. สโลแกน สายด่วนของกรมชลประทาน
ตอบ   1460  ชลประทาน บริการประชาชน
10. ชื่อภาษาอังกฤษของกรมชลประทานคือ
ตอบ   Royal Irrigation Department
11. ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ
ตอบ   25 ลุ่มน้ำ
12. ทุ่งมะขามหย่อมอยู่ในจังหวัดใด
ตอบ    พระนครศรีอยุธยา
 
13. เขื่อนใดเป็นต้นแบบแห่งการจัดการน้ำ
ตอบ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
14. แม่น้ำเจ้าพระยา มีเขื่อนกั้นน้ำชื่ออะไร
ตอบ   เขื่อนชัยนาท
15. เขื่อนใดที่เป็นเขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำขนาดใหญ่
ตอบ    เขื่อนเจ้าพระยา

*********************************************************************************************************

ข้อสอบ ช่างชลประทาน สอบเมื่อวันที่ 28 เม.ย 2555
งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 6 ค. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 3 ง. รัชกาลที่ 5
กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย ค. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ง. กระทรวงพลังงาน
ข้อใดคือค่านิยมของกรมชลประทาน
ก. “WATER for all” ค. Attitude
ข. Teamwork ง. ถูกทุกข้อ
เครื่องมือใดไม่ใช่ เครื่องมือทางด้านการชลประทาน
1. Tensiometer
2. Current Meter
3. Infiltrometer
4. Staff Gate
5. Tromomiter
คำใดไม่มีในวิสัยทัศน์กรมชลประทาน มี 5 ข้อให้เหลือ
“น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง” มาตราฐาน
ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำ 9 แห่ง ประกอบด้วย ลุ่มน้ำสำคัญ 25 ลุ่มน้ำ และแบ่งออกเป็นลุ่มน้ำย่อย 254 ลุ่มน้ำย่อย
เขื่อนพระรามหกใช้กั้นแม่น้ำอะไร กั้นแม่น้ำ ป่าสัก
แม่น้ำใดที่ไม่มีเขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำ………………………………………………………………………
ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ (2555)
ท่อน้ำชนิดใด นำมาใช้ทำท่อน้ำหยด น้ำฉีด……………………………………………………………………
ชลประทานไม่จ่ายน้ำในระบบใด……………………………………………………………………………..
ภาคใดของประเทศไทยมีฝนตกชุกเฉลี่ยทั้งปีมากที่สุด ภาคใต้และริมชายฝั่งของภาคตะวันออก
ภาคกลางปลูกพืชชนิดใดมากที่สุด……………………………………………………………………………..
พืช (ข้าว) ต้องการใช้น้ำมากที่สุดเวลาใด ระยะพืชออกดอกและมีผล
เครื่องมือชนิดใดใช้วัดการระเหยของน้ำ………………………………………………………………………
3ข-2ซ หมายถึงอะไร 3R-2L (หรือ 3ข-2ซ) คือคลองแยกซอยสายที่ 3 ซึ่งแยกออกทางฝั่งขวาของคลองซอย 2L
ประเทศไทยประสบปัญหาของน้ำเรื่องอะไรมากที่สุด
ถ้าจะตรวจสอบว่าจะมีฝนตกไหมจะต้องเข้าเว็บอะไร………………………………………………………….
การระบายน้ำในทางชลประทานคือ……………………………………………………………………………..
ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่เท่าไหร่ ฉบับที่ ๑๑
เขื่อนใดที่ไม่ใช่เขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำขนาดใหญ่……………………………………………………………
แม่น้ำใดที่ไม่มีเขื่อนทดน้ำหรือระบายน้ำ……………………………………………………………………….
1 ตารางวา เท่ากับ กี่ตารางเมตร 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร
1 เกวียน เท่ากับ กี่ถัง 100 ถัง
คพร. ย่อมาจากอะไร…………………………………………………………………………………………….
ตราประจำ กรมชลประทานมีลักษณะ อย่างไร พระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว

toptop

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 237


ตัวอย่าง แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมชลประทาน

1.การเทคอนกรีตสำหรับคานขนาดใหญ่ ถ้าเทไม่เสร็จในเวลาเดียวกันควรหยุดเทที่ส่วนไหนของคาน

                ก. หยุดเป็นส่วนๆ

                ข. ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด

                ค. ส่วนที่รับโมเมนต์มากที่สุด

                ง. 1/3 ของความยาวคาน

ตอบ ข.ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด

2. เหล็กฉากขาเท่ากับ L 40 x 40 x 3 mm มี k = 1.25 mm จะมี lx

                ก. 3.48 cm4                                                           ข. 3.50 cm4

                ค. 5.71 cm4                                                           ง. 35.90 cm4

ตอบ ข. 3.50 cm4

3. การวัดระดับขนาดของเข็มมักจะวัด

                ก. ตรงกลางเข็ม                                                    ข. วัดที่ปลายเข็ม

                ค. วัดที่โคนเข็ม                                                    ง. วัดที่ไหนก็ได้

ตอบ ก. ตรงกลางเข็ม

4. เหล็กเสริมคอนกรีตของพื้นกันสาด ควรอยู่ในระดับใด

                ก. ส่วนบนกันสาด                                               ข. ส่วนตรงกลางกันสาด

                ค. ส่วนล่างกันสาด                                              ง. อยู่ที่ใดก็ได้

ตอบ ก. ส่วนบนกันสาด

5.การวางแผนที่ใช้เครื่องจักรกลมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

                ก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด

                ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย

                ค. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย

                ง. ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ทันเวลา

ตอบ ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย

6. ไม้พื้นส่วนใหญ่มีความหนา ความกว้างเท่าใดที่มีขายในท้องตลาด

ตอบ ก็ใช้กันทั่วๆไปจะมีความหนา 1 นิ้ว และขนาดอื่นๆคือ หนา ½ , ¾ นิ้ว ความกว้างก็มี 2 , 4 , 6 นิ้ว

 

7. สารเคมีครีโมโสท (Creosote) มีหน้าที่อะไร

ตอบ เพื่อป้องกันการผุและแมลงกัดไม้ แต่กลิ่นเหม็นรุนแรง ไม่ละลายน้ำจึงติดทนแต่ทาสีทับไม่ค่อยติด เหมาะกับการอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น เสาไฟฟ้า เสาเข็ม

8. แบตเตอรี่รถยนต์ เติมด้วยอะไร

                ก. กรดอาซิตริค                                                    ข. คาร์บอนิค

                ค. กรดเกลือ                                                          ง. กรดกำมะถัน

                จ. กรดดินประสิว

ตอบ ง. กรดดินประสิว

9. การเขียนเหล็กปลอกในคาน เหล็กปลอกตัวแรกควรกำหนดระยะให้ห่างจากริมเสาเท่าใด

ก. 2.5 ซม.                                                              ข. 5 ซม.

ค. 7.5 ซม.                                                              ง. 10 ซม.

ตอบ 5 ซม.

10. ต้องไม่ตัดไม้กลมด้วยเลื่อย

                ก. รัศมี                                                                    ข. ลันดา

                ค. สายพาน                                                           ง. วงเดือน

ตอบ ง. วงเดือน

11. การผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม

                ก. 240 กก.                                                             ข. 250 กก.

                ค. 260 กก.                                                             ง. 270 กก.

ตอบ ข. 250 กก.

12. จากคำถามข้อ 11 ให้หินกี่ลูกบาศก์เมตร

                ก. 0.80 ลบ.ม.                                                        ข. 0.85 ลบ.ม.

                ค. 0.86 ลบ.ม.                                                        ง. 0.87 ลบ.ม.

ตอบ ก. 0.80 ลบ.ม.

13. การผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม

                ก. 300 กก.                                                             ข. 320 กก.

                ค. 350 กก.                                                             ง. 360 กก.

ตอบ ข. 320 กก.

14. จากคำถามข้อ 13 ใช้ทรายกี่ลูกบาศก์เมตร

                ก. 0.45 ลบ.ม.                                                        ข. 0.65 ลบ.ม.

                ค. 1.02 ลบ.ม.                                                        ง. 1.25 ลบ.ม.

ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.

15 จากคำถามข้อ 13 ใช้หินกี่ ลบ.ม.

                ก. 0.90 ลบ.ม.                                                        ข. 0.95 ลบ.ม.

                ค. 1.35 ลบ.ม.                                                        ง. 1.45 ลบ.ม.

ตอบ ก. 0.90 ลบ.ม.

16. แหล่งกำเนิดน้ำเสียมีกี่ประเภทใหญ่ๆ

ตอบ มี 4 ประเภท คือ

1.       น้ำเสียจากชุมชน

2.       น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

3.        น้ำเสียจากการเกษตร

4.       น้ำเสียจากการที่ฝนชะล้างผิวหน้าของดินและพื้นที่ในชุมชน

17. สัดส่วนผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 โดยปริมาตรเหมาะกับงานประเภท

                ก. พื้นถนนตอม่อ

                ข. ส่วยของโครงสร้างที่ต้องการทึบน้ำ

                ค. งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป

                ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่

ตอบ ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่

18. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องจักรพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดใด

                ก. ตาก                                                                            ข. เพชรบุรี

                ค. ขอนแก่น                                                                  ง. อุตรดิตถ์

ตอบ ก. ตาก

19. ไม้อะไรที่ซื้อขายเป็นฟุต

                ก. ไม้สัก                                                 ข. ไม้ยาง

                ค. ไม้แดง                                                                       ง. ไม้ตะเคียน

ตอบ ก. ไม้สัก

20. ระยะของตง

                ก. 20 - 30 ซม.                                                               ข. 30 – 40 ซม.

                ค. 40 – 50 ซม.                                                              ง. 50 – 60 ซม.

ตอบ ง. 50 – 60 ซม.           

21. ปูนก่อที่ดีต้องมีอัตราส่วนผสม

                ก. 1/1/2                                                                          ข. 1/1/3

                ค. 1/1/4                                                                          ง. 1/1/5

ตอบ ค. 1/1/4

22. ข้อใดคือชื่อของไม้เนื้ออ่อน

                ก. ไม้แตง                                                                       ข. ไม้ตะเคียน

                ค. ไม้สัก                                                 ง. ไม้เต็ง

ตอบ ค. ไม้สัก

23. ข้อใดคือชื่อของไม้เนื้อแข็ง

                ก. ไม้ทองหลาง                                                            ข. ไม้สมพงษ์

                ค. ไม้ชิงชัน                                                                   ง. ไม้ตะแบก

ตอบ ง. ไม้ตะแบก

24. การวางท่อแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท

ตอบ 3 ประเภท คือ

1.       การวางท่อแบบขุด

2.       การวางท่อแบบถมดิน

3.       กางวางท่อแบบเจาะอุโมงค์

25. ปัจจุบันนี้นิยมใช้ท่อที่ทำจากวัสดุอะไร เพื่อการระบายน้ำเสีย

ตอบ นิยมใช้ท่อคอนกรีต ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเหล็กหล่อ ท่อใยหิน และท่อดินเผาเคลือบ

26. เครื่องจับดอกสว่าน มีหน้าที่อย่างไร

                ก. กลึงไม้ภายใน                                                          ข. กลึงไม้ให้เป็นแกน

                ค. กลึงไม้ให้มีความกลม                                             ง. จับดอกสว่าน เจาะรูปชิ้นงาน

ตอบ ง. จับดอกสว่าน เจาะรูปชิ้นงาน

27. อันตรายจากการใช้เครื่องมือเจาะแบบ Portable คือ

                ก. สายลงดิน                                                                 ข. สวิทซ์ไฟฟ้า

                ค. การที่ไฟฟ้าลัดวงจร                                                ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

28. จงคำนวณหาระยะทางจากกล้องไปยังไม้วัดระดับ เมื่ออ่านค่าที่สายใยบนกลางและล่าง บนไม้วัดระดับได้เท่ากับ 1.845 , 1.500 และ 1.155 ตามลำดับ

                ก. 15.000 เมตร                                                             ข. 30.000 เมตร

                ค. 34.500 เมตร                                                             ง. 69.000 เมตร

ตอบ ง. 69.000 เมตร

 

 

 

29. ต้องการย่อแผนที่ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 42 ซม. ให้เลือก 9 เท่า จะได้แผ่นที่ขนาดกว้าง x ยาวเท่าไร

                ก. 4 ซม. X 4.67 ซม.                                                    ข. 8 ซม. X 9.33 ซม.

                ค. 12 ซม. X 14.00 ซม.                                                ง. 24 ซม. X 28.00 ซม.

ตอบ ก. 4 ซม. X 4.67 ซม.

30. มีจุดกำหนดให้ 4 จุด คือ ABCD สามารถลากเส้นให้เป็นสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่ไม่เท่ากันได้

                ก. 2 รูป                                                                           ข. 4 รูป

                ค. 6 รูป                                                                           ง. 8 รูป

ตอบ ข. 4 รูป

31. การจัดตำแหน่งของสลักเกลียวระยะจากศูนย์กลางระหว่างสลักเกลียวมีค่าเท่าใดที่สามารถรับแรงดึงหรือแรงอัด

                ก. 2 d                                                                              ข. 3 d

                ค. 4 d                                                                              ง. 5 d

ตอบ ค. 4 d

32. ไม้เนื้ออ่อน คือ

                ก. ไม้เต็ง                                                                        ข. ไม้ตะเคียน

                ค. ไม้สัก                                                 ง. ไม้แตง

ตอบ ค. ไม้สัก

33. ไม้เนื้อแข็ง คือ

                ก. ไม้ชิงชัน                                                                   ข. ไม้ตะแบก

                ค. ไม้ทองหลาง                                                            ง. ไม้สมพงษ์

ตอบ ก. ไม้ชิงชัน

34. แผนที่ชนิดใดที่แสดงรายละเอียด 3 มิติ

                ก. Topographic Map                                                   ข. Statistical Map

                ค. Planimatic Map                                                       ง. Land-use Map

ตอบ ก. Topographic Map

35. ปูนซีเมนต์ 1 ถุง หนัก 50 กิโลกรัม และมีปริมาตรเท่าใด

                ก. 0.028 ลบ.ม.                                                              ข. 0.038 ลบ.ม.

                ค. 0.019 ลบ.ม.                                                              ง. 1.057 ลบ.ม.

ตอบ ข. 0.038 ลบ.ม.

 

36. สมาคมทดสอบและวัสดุอเมริกัน และกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก. 15 เล่ม 1) ให้แบ่งปูนซีเมนต์ออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ แบ่งออกได้ 5 ประเภท ได้แก่

                1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่ใช้ในกับงานก่อสร้างทั่วไป ที่ไม่ได้อยู่สภาพแวดล้อมที่รุนแรงนัก ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ตราเพชรเม็ดเดียว ตราพญานาคสีเขียวและตราดอกจิก (ปูนสั่งจากต่างประเทศ)

                2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Modified Portland cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้ความร้อนต่ำกว่าประเภท 1 ทนซัลเฟตได้ปานกลาง เหมาะสำหรับโครงสร้างเขื่อนที่ไม่ใหญ่นัก กำแพงกันดินหนาๆและตอม่อสะพานใหญ่ๆ เป็นต้น ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราพญานาคเจ็ดเศียร

                3. ปูนซีเมนต์ประเภทปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดแรงเร็ว (High-Early-Strength Portland cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้กำลังเร็ว โดยการเพิ่ม C2S และบดปูนเม็ดให้ละเอียดมากขึ้นไปอีก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้เร็วหรือถอดแบบเร็ว เช่น เสาเข็ม ถนน สะพานและคอนกรีตหล่อสำเร็จ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้างเอราวัณ ตราสามเพชรและตราพญานาคสีแดง

                4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ (Low-Heat Portland cement) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตหลา (Mass-Concrete) เช่น เขื่อนใหญ่ เนื่องจากเกิดความร้อนต่ำกว่าปูนซีเมนต์ประเภทอื่น ชนิดที่ไม่มีขายตามท้องตลาด

                5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตได้สูง (Sulfate Resistant Portland cement) ปูนซีเมนต์ชนิดนี้ทนต่อ Sulfate ได้สูง แข็งตัวช้ากว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 เหมาะสำหรับโครงสร้างในทะเล หรือในบริเวณดินที่มี Sulfate อยู่มาก เช่น ในภาคอีสาน ซึ่งสังเกตได้จากสีขาวของเกลือในดิน ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราปลาฉลาม

37. งานก่อสร้างบ้าน 2-3 ชั้น ควรใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ตราอะไร
                ก. ตราแมวดำ                                                                ข. ตราช้าง
                ค. ตราปลาฉลาม                                                          ง. ตราเสือ

ตอบ ข. ตราช้าง

38. ตามหลักการก่อสร้างของผิวทางแอสฟัสท์คอนกรีต ถ้าขาดวัสดุที่ผ่านตะแกรง Bo.10 เราควรใช้วัสดุอะไรแทน
                ก. หินย่อย                                                                     ข. หินปูน
                ค. ดินเหนียว                                                                 ง. ทรายละเอียด
ตอบ ง.ทรายละเอียด

toptop

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 237


ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

1.    กรมทดน้ำ เปลี่ยนชื่อเป็นกรมชลประทาน   เมื่อปีใด
ก.  ปี  2476                 ข.   ปี 2459
ค. ปี  2445                ง. ปี 2485
ตอบ     ก.  ปี  2476
2.    หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมชลประทาน
ก.  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่              ข. สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ค. สำนักพยากรณ์อากาศ             ง. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตอบ     ค. สำนักพยากรณ์อากาศ     
3.    กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม               
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ     ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบันคือใคร (ปี 2555)
ก.  นายศุภชัย บานพับทอง        ข. นายธีระ วงศ์สมุทร
ค.  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ        ง.  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
ตอบ    ข. นายธีระ  วงศ์สมุทร
นายธีระ วงศ์สมุทร  ตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายศุภชัย บานพับทอง  ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.    อธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน คือใคร (ปี 2555)
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน            ข. นายวิเศษ  ชำนาญวงษ์
ค. นายต่อศักดิ์ วานิชขจร                      ง. นายชลิต    ดำรงศักดิ์
ตอบ     ง. นายชลิต ดำรงศักดิ์
6.    กองรักษาน้ำทดน้ำ  ปัจจุบันคือหน่วยงานใด
ก. กรมทรัพยากรน้ำ                ข. การประปาภูมิภาค
ค. กรมน้ำบาดาล                                           ง. กรมชลประทาน
ตอบ     ง. กรมชลประทาน

7.    กรมชลประทานมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority                          ข. Department of Thailand
ค. Royal  Irrigation  Department            ง.  Authority Meteorological
ตอบ     ค. Royal  Irrigation  Department
8.    ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมชลประทาน
ก.  ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ       
ข. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
ค. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ                           
ง. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
ตอบ    ค. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ     
พันธกิจของกรมชลประทาน  คือ
1.พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
2.บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
9.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน
ก.พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล   
ข. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
ค. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
ง. น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
ตอบ   ง. น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
10.    เว็บไซต์ของกรมชลประทาน มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.tmd.ac.th                ข.  www.rid.com
ค.  www.tmd.go.th                ง. www.rid.go.th
ตอบ     ง. www.rid.go.th   


kakasmall

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3