ข้อสอบอบต. อบจ.เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ข้อสอบ ตำแหน่งบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[2] ข้อสอบภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่/นักพัฒนาชุมชน

[3] เก็บประสบการณ์มาฝาก (ภาค ค กพ.)

[4] แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

[5] มาแล้วรวบรวมแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ฉบับเต็มอัพเดทล่าสุด

[6] รวมชุดแนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ อบต.อบจ. เทศบาล ล่าสุด

[7] เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[8] แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ธุรการ 1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[9] ข้อสอบภาค ข ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version