โครงการติดตั้ง อินเตอร์เนตไร้สาย ความเร็วสูง สำหรับพื้นที่ไม่มีคู่สาย

หัวข้อ

(1/1)

[1] โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อินเตอร์เนตไร้สาย HSPA  ทุกพื้นที่ทีไม่มีคู่สาย

[2] อินเตอร์เนตไร้สาย สู่ชุมชน โรงเรียน อบต สภอ อนามัย หมู่บ้าน ตำบล และอื่่นๆ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version