การเตรียมตัวสอบรับราชการ

หัวข้อ

(1/1)

[1] ทำแบบทดสอบต่างๆ ผ่านเว็บไซต์

[2] ข้าราชการ หรือ เอกชน ดี

[3] ปรัชญา/ทฤษฏี/แนวคิดต่างๆ

[4] ขั้นตอนการขอดูคะแนนผลการสอบภาค ก. ของ ก.พ.

[5] แบ่งปัน เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำง่ายๆ

[6] เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  ภาค ค

[7] คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

[8] เป็น "ข้าราชการ" ดีอย่างไรบ้างครับ....

[9] ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนอยากโอนไปเทศบาลดีหรือไม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version